فایل – بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده …

۱۵

۲۳/۹

۴۶

یونان

۱۹۸۷

۱۸

۸ ۴

۲۲/۳

منبع: گزارش اقتصادی بانک مرکزی
نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران
نمایندگان مجلس در مصوبات خود درباره برنامه پنجم توسعه ماده‌ای را به تصویب رسانده‌اند که بر اساس آن مالیات بر ارزش افزوده که شروع ۳ درصد تعیین شده است، سالی یک درصد اضافه می‌شود؛ به طوری که در پایان برنامه پنجم توسعه باید به ۸ درصد برسد.
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای، نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۲ را شش درصد اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد،‌ نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه به میزان یک درصد افزایش یابد، بنابراین این نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات عمومی از ابتدای سال ۱۳۹۲، شش درصد (۶%) می‌باشد. مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ شش درصد (۶/۳ درصد مالیات و ۴/۲ درصد عوارض) در صورت حساب‌های صادره اعمال و از خریداران اخذ نمایند. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای برای سال ۹۲ نرخ‌های مالیات و عوارض کالاها و خدمات مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می‌باشد: علیرضا طاری‌بخش در مورد نرخ مالیات بر ارزش افزوده بنزین و سوخت هواپیما از همان ابتدای تصویب قانون در سال ۸۷ ۳۰ درصد بوده که در نرخ نهایی اعلام شده بنزین از سوی دولت نهفته است. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی افزود: بر اساس ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بنزین و سوخت هواپیما ۲۰ درصد است و عوارض آن ۱۰ درصد است که در مجموع ۳۰ درصد از قیمت نهایی که دولت برای بنزین اعلام می‌کند نهفته است طاری‌بخش در مورد مالیات بر ارزش افزوده سیگار و نوشابه گفت: نوشابه همچون سایر کالاهای عادی دارای نرخ ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده است اما در مورد سیگار بر اساس ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات سیگار و محصولات دخانی ۱۲ درصد است که از همان سال ۸۷ در قانون وجود داشته و هیچ تغییری نکرده است[۲۰].
جدول ‏۲‑۷: نرخ عوارض و مالیات بر انواع کالاهای مصرفی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

کالا مالیات عوارض
انواع سیگار و محصولات دخانی ۱۲% ۳%
انواع بنزین و سوخت هواپیما ۲۰% ۱۰%
نفت سفید و نفت گاز نفت سفید و گازوئیل ۱۳.۴ درصد. نفت کوره ۸.۶ درصد