بایگانی برچسب‌ها : پایان نامه رشته مدیریت

درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان-پایان نامه رشته مدیریت


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

مکتب رهووت[1] و توسعه یکپارچه روستایی:

مکتب رهووت معادل توسعه یکپارچه روستایی است در این مکتب تحول بخش کشاورزی و تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری مد نظر قرار می­گیرد و کشاورزی کاملا به صنایع تبدیلی وابسته خواهد شد (میسرا ، 1366).

 

2-2-6-1- پیش شرط­های لازم جهت توسعه همه­جانبه روستایی:

جهت تحقق توسعه همه­جانبه روستایی پیش شرط­هایی ضروری است که عبارت است از:

– افزایش تولید کشاورزی

– ایجاد تغییرات در شرایط نظام زمین­داری و اصلاح سیستم­های کشت

– سرمایه­گذاری در زیر ساخت­های کشاورزی

– ایجاد مشاغل غیر­کشاورزی بوسیله سرمایه­گذاری خصوصی و عمومی

– ایجاد اقداماتی جهت فعال کردن جمعیت مورد نظر

– تاسیس نظام­هایی جهت مشخص کردن خواسته­ها و نیاز­های گروه­های مورد نظر

– ایجاد هماهنگی میان برنامه­های توسعه همه­جانبه روستایی محلی و طرح های منطقه­ای، بخشی و ملی( کوتر، 1368)

2-2-6-2- ویژگی­های توسعه همه­جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم:

برخی متفکران جهان سوم ویژگی­هایی را برای توسعه همه­جانبه روستایی در شرایط جهان سوم برشمرده­اند از جمله:

– بومی کردن الگوی توسعه و دوری از الگوی بیگانه؛

– تکیه بر ارزش­ها و فرهنگی بودن توسعه برای انسان؛

– مشارکت مردمی به عنوان محور اصلی فرآیند توسعه روستایی (حامد مقدم،1373)

مشارکت به مفهوم رشد توانایی­های اساسی بشر از جمله­شأن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در باروری نیروی تصمیم­گیری و عمل به نحوی که سنجیده و از روی فکر باشد (حامد مقدم، 1369)

2-2-6-3- انتقاد بر­دیدگاه توسعه یکپارچه روستایی:

آر.پی.میسرا نظریه توسعه همه­جانبه روستایی را مورد نقد قرار داده و می گوید:

یکی از عناصر مهم و عمده که در توسعه همه­جانبه روستایی یافت نمی­شود، فضاست. توجه و تاکید همچنان به فعالیت­ها و برنامه­های بخشی معطوف است و فضای روستایی از فضای شهری و صنعتی کل کشور جدا است؛ امکانات و تاسیسات متعدد تولیدی، زیربنایی و اجتماعی بدون آن که از وابستگی میان آنها به نحو احسن استفاده شود، به طور مجزا در نقاط مختلف مستقر گشته­اند (مطیعی لنگرودی، 1382) اما معمولاً اندیشه توسعه یکپارچه یا همه­جانبه روستایی بر این اصل استوار است که سکونتگاههای روستایی همچون تمام پدیده­ها و واحدهای مکانی– فضایی در واقع نظام­هایی هستند که اجزای آن با یکدیگر در کنش متقابل بوده، هر گونه تغییری در یک جزء به سایر اجزاء منتقل می­شود بنابراین اجزای گوناگون باید به گونه­ای هماهنگ و همنوا در جهت اهداف نظام عمل کنند. به عبارت دیگر همان گونه که هاروی[2] اظهار نظر کرده است، اگر مفهوم سیستم را در جغرافیا رها کنیم، یکی از نیرومندترین روشهایی را که قادر است به مسائل دنیای پیچیده اطراف ما پاسخ قانع کننده­ای بدهد از دست داده­ایم(معافی، 1367).

[1]– Rehovot School

[2]– David Harvey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

امروزه دانشگاه‌ها علاوه بر پژوهش و آموزش به ایفای نقش در جهت مأموریت جدید مشارکت در توسعه اقتصادی جامعه نیز می‌پردازند. در پژوهش حاضر تلاش شده است با ارائه چارچوبی، فرآیند تجاری‌سازی و نتایج تحقیقات دانشگاهی را توضیح و عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت را در سطح دانشگاه‌های استان قم بررسی و با توجه به اهمیت آنها اولویت‌بندی می‌نماییم.

جامعه آماری شامل دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه‌های استان قم به تعداد6100 نفر، روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تعداد نمونه آماری تحقیق 349 نفر می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی پیمایشی می‌باشد. نتایج بدست آمده از این پژوهش بر گرفته از یک پرسشنامه 32 سؤالی است که پایایی آن بوسیله روش آلفای کرونباخ به مقدار 813/0 محاسبه و روایی پرسشنامه توسط اساتید محترم تأیید شده است.

پژوهش حاضر، مشتمل بر هشت فرضیه فرعی در قالب دو بخش کلی عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی بوده که با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها و بررسی نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق، مشخص گردید که دلایلی برای رد متغیرهای مستقل مطرح شده در فرضیات به عنوان مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت، یافت نشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

تحقیق حاضر نیز همچون سایر پژوهش‌های علمی اهدافی را پیگیری می‌نماید که محقق اهتمام دارد با بررسی آنها موضوع پژوهش را مورد بحث و بررسی قرار دهد عبارتند از:

1-4-1- هدف اصلی تحقیق

بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم می‌باشد.

1-4-2-اهداف فرعی تحقیق

شناسایی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

توصیف هر کدام از عوامل مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

ارایه راهکارهای مناسب برای تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت در دانشگاه‌های استان قم.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی یافته‌های رشته مدیریت   با فرمت ورد

مطالب رشته مدیریت – لیست 237 مطلب

تحقیق :شناسائی عوامل و شرایط موثر برای احراز پست مدیریت، مدیران واحدهای آموزشی

تحقیق:بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

تحقیق :مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی

تحقیق :تاریخچه مطالعه کار و زمان

تحقیق :بررسی رابطه و همبستگی بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان

تحقیق :تهیه خط مشی یکنواخت برحسب وظائف و مسئولیتهای حفاظتی

تحقیق :دستورالعمل اجرایی مدیریت HSE پیمانکاران

تحقیق :مدیریت ، مدیریت آموزشی اصول و کاربرد آنها

تحقیق :بیان سیر تهیه گزارش از « عملکرد مدیریت» در آموزشگاه پسرانه «یاوری»

تحقیق :سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP

تحقیق :بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

تحقیق :مدیریت منابع ضایعات شهری

دانلود تحقیق:تلفیق الگوهای برایسون و استیسی و آنسوف در مورد مدیریت موضوعات و مسایل استراتژیک

دانلود تحقیق:دوره MBA کوتاه مدت

تحقیق:ابزاری جهت سنجش معناداری رابطه میان هوش هیجانی و مهارت های مرجع مجازی Bar-on

تحقیق:ارائه شاخص رضایت مشتری ایرانی

تحقیق:ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی

دانلود تحقیق:ارزیابی اثربخشی دوره¬های اقدام پژوهی سازمان آموزش پرورش

دانلود تحقیق:آشنایی با مفهوم اثربخشی آموزش نیروهای انسانی و رویکردهای ارزشیابی آن

تحقیق:آشنایی با اینکوترمز و تغییرات آن

تحقیق:اصول و مبانی ارتباطات

دانلود تحقیق:انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران

دانلود تحقیق :انسجام اجتماعی و هویت کالبدی

تحقیق:انعطاف پذیری

تحقیق:بررسی رابطه بین توانمندسازی، خودکارآمدی و عملکردشغلی در کارکنان اداره آموزش و پرورش مرودشت و درودزن

دانلود تحقیق:بررسی عوامل موثر بر رضایت متقاضیان درخواست تسهیلات از بانکها

دانلود تحقیق:بررسی ارتباط انگیزش کارکنان و رضایت مراجعین در شعب سازمان تأمین اجتماعی تهران

تحقیق:بررسی ارتباط میان مدیر تحول

تحقیق:بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد (KAP) مدیران دانشکده

دانلود تحقیق:بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

دانلود تحقیق:بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در میان سازمانهای استان قزوین

تحقیق:بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستانها

تحقیق:بررسی رابطه بین اخلاق کار با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در دبیران شهرستان ارسنجان

دانلود تحقیق:بررسی رابطه بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین دبیران آموزش و پرورش شهرستان ارسنجان

دانلود تحقیق:بررسی رابطه بین التزام شغلی با خلاقیت و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهرستان فسا

تحقیق:بررسی رابطه بین رضایت شغلی و بهره وری کارکنان

تحقیق:بررسی رابطه توزیع تسهیلات بانکی با متغیر های عمده اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی مطالعه موردی استان فارس

دانلود تحقیق:بررسی رابطه عوامل مرتبط با کارآفرینی و عملکرد شغلی

دانلود تحقیق:بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان

تحقیق:بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای

تحقیق:برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP

دانلود تحقیق:بهره‌وری، عملکرد، کارایی و اثربخشی در سازمان

تحقیق:بیکاری و عوامل آن

تحقیق:تأثیر ساختار سازمان(تمرکز، پیچیدگی و رسمیت) بر رضایت شغلی کارکنان

دانلود تحقیق:تاثیر موانع ارتباط فردی بر تعارض سازمانی

تحقیق:تاریخچه پالایشگاه پارسیان

دانلود تحقیق:تاریخچه مرغداری شهرستان لامرد

تحقیق:تجارت الکترونیک

دانلود تحقیق:تحلیل گران تحقیق در عملیات

دانلود تحقیق:تعریف اتوماسیون اداری

دانلود تحقیق:تعیین الگوی توسعه یافته لجستیک بندری به عنوان بخش جدایی ناپذیر زنجیره تامین

دانلود تحقیق:رابطه بین آموزش‌های ضمن خدمت و رضایت شغلی در بین کارکنان بانک صادرات -سرپرستی شمال تهران

تحقیق: رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان

دانلود تحقیق:ریسک وبازده

تحقیق:استفاده از مدل CMMI در بهبود سازمان‌های نرم‌افزاری

دانلود تحقیق:زمان چرخه تولید، مزیت رقابتی استراتژیک

تحقیق:سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان

تحقیق:سیستم های اطلاعاتی مدیریت

دانلود تحقیق:سیستم های مدیریت محتوا

دانلود تحقیق:سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS

تحقیق:چالش کیفیت آموزش عالی در ایران

تحقیق:شاخص رضایت مشتری ایرانی

دانلود تحقیق:طراحی فرایندتولید پایگاههای اطلاعات علمی

تحقیق:عوامل تاثیرگذار در بکارگیری مدل خود مراقبتی اورم تحلیل محتوا

دانلود تحقیق:عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز

دانلود تحقیق:فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

دانلود تحقیق:تأثیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی

دانلود تحقیق:گفتارهایی پیرامون مدیریت مشارکتی

دانلود تحقیق:مبانی مدیریت مالی

دانلود تحقیق:مدل عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی و تحلیل جامع مدیریت موج

تحقیق:مدیریت استراتژیک

دانلود تحقیق:مدیریت استراتژیک

دانلود تحقیق:مدیریت بحران سازمانی

تحقیق :مدیریت زباله های شهری

دانلود تحقیق:مدیریت کیفیت جامع

تحقیق:مدیریت و ارتباطات سازمانی

دانلود پایان نامه:میزان نگرش مدیران و کارکنان نسبت به اهداف و مفاهیم سیستم مدیریت کیفیت جامع در بیمارستانها

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

پایان نامه عوامل مختلف تأثیرگذار در اشتغال زنان

پایان نامه بررسی توانمندی صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال کشور

پایان نامه مدیریت صنعتی :ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو 136 ص

دانلود متن کامل پایان نامه: بررسی مدیریت در صنعت

پایان نامه بررسی کارآفرینی دانشجویان

پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات

پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان…

پایان نامه شناسایی دقیق نیازهای مشتری وآنالیزکامل محصول نهایی

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی

پایان نامه -شرکت سهامی بیمه ایران 350 صفحه

پایان نامه مدیریت دولتی : ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی (تجارت الکترونیک)

پایان نامه نیاز سنجی کارکنان اطلاعات استان خراسان رضوی

دانلود متن کامل پایان نامه : شش سیگما 110 صفحه

دانلود پایان نامه آنالیز حالات بالقوه شکست وخرابی 109 صفحه

دانلود پاپایان نامه کاردانی در رشته مدیریت صنعتی

دانلود پایان نامه با فرمت ورد : پایان نامه مدیریت کالا

دانلود بیش از 200 پایان نامه فناوری اطلاعات

پایان نامه درباره مدیریت‌ ارتباط با مشتری 182 صفحه

دانلود پایان نامه مدیریت در امور امداد 187 صفحه

دانلود پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

پایان نامه مدیریت پروژه

پایان نامه درباره تعهد سازمانی و کاری – رشته مدیریت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ( مدیریت منابع انسانی)‌

دانلود پایان نامه بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

پایان نامه رشته مدیریت صنعتی با موضوع مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان

پایان نامه مدیریت آموزشی – مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق

پایان نامه مدیریت درباره مهندسی مجدد سازمانها، شش سیگما و مهندسی ارزش

پیشنهاد فنی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات برای کلیه مراکز درمانی کشور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

پایان‌نامه کارشناسی مدیریت و خدمات چاپ و نشر

دانلود پایان نامه رشته مدیریت صنعتی: بررسی رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران

دانلود پایان نامه دوره کارشناسی مدیریت بیمه – بیمه‌های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

پایان نامه اثر شاخصهای آموزشی و تکنولوژی آموزشی برکارایی نیروی انسانی

پایان نامه بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور

پایان نامه بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

پایان نامه بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی درباره تیپ‌های شخصیتی مدیران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی – سبک رهبری مدیران و میزان رضایت شغلی دبیران

پایان نامه مدیریت صنعتی درباره صادرات غیر نفتی ایران به چین

پایان نامه تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

پایان نامه تعیین کارایی بانک های تجاری ایران و روند بهره وری آن

پایان نامه مدیریت آموزش کارکنان

پایان نامه مدیریت کارعملی در آموزشگاه

پایان نامه سیستم های اطلاعات مدیریت

پایان نامه مدیریت و افزایش بهره وری

پایان نامه ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکتریک

پایان نامه روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی درباره توانمندی کارکنان مدل وتن و کمرون

پایان نامه بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی : ارزش افزوده در اوراق بهادار

پایان نامه بررسی مشکلات و امکانات تحصیلی مقاطع ابتدایی فریدون شهر

پایان نامه بررسی کاربری مدل FRO برتعیین سطح وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیره‌ای شهروند

پایان نامه روابط عمومی در ایران و جهان رشته مدیریت روابط عمومی

دانلود پایان نامه بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات بر روی مهندسی مجدد

دانلود متن کامل پابان نامه درباره برنامه ریزی شهری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی درباره شبیه سازی سیستمهای صف

دانلود متن کامل پایان نامه درباره بهره وری

متن کامل پایان نامه درباره سازمان تامین اجتماعی

دانلود متن کامل پایان نامه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

دانلود متن کامل پایان نامه ارزشیابی مهارت شغلی

دانلود پایان نامه ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن

پایان نامه بررسی و معرفی تکنیک FMEA و کاربردهای آن رشته مدیریت

دانلود پایان نامه نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ

پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

پایان نامه مقایسه میزان توانمندی فنی، ادراکی، انسانی مدیران زن و مرد

پایان نامه رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران

پایان نامه بررسی عوامل موثر در بهره وری کارکنان کارخانه‌ی آسفالت سازی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : سیستم اطلاعات حسابداری

پایان نامه بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان

پایان نامه بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – زمان از دست رفته ا ز کتاب مدیریت استرس

پایان نامه بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات

پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

پایان نامه بررسی نحوه تبلیغات در روابط عمومی صندوق تعاون کشور

پایان نامه بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان پارت سازان

پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی – خارجی)

دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به تولید لباس کار

دانلود متن کامل پایان نامه اندازه گیری بهره وری

دانلود متن کامل پایان نامه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به گسترش انواع بیمه

دانلود متن کامل پایان نامه مفاهیم بنیادی بیمه‌های اشخاص

دانلود متن کامل پایان نامه تعارض و ماهیت آن

پایان نامه راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات

پایان نامه سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دانلود متن کامل پروژه درباره شرکت های هرمی

دانلود متن کامل پایان نامه مربوط به مدیریت استراتژیک

پایان نامه مقایسه عوامل موثر بر فشار روانی بر دانشجویان غیرشاهد و شاهد شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

دانلود متن کامل پروژه مربوط به مزایا و معایب سخنرانی

پایان نامه مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستان و ایران

پایان نامه مروری بر کاربرد نظام‌های خبره و هوشمند در بازیابی اطلاعات

پایان نامه نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملکرد کارکنان

پایان نامه رشته مدیریت :رویکردها و مدل های نوین توانمندسازی کارکنان

دانلود پروژه مدیریت در مورد سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات تجهیزات

پایان نامه کارشناسی در مورد تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع

دانلود پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی در مورد مدیریت بحران

پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت درباره بررسی مدیریت منابع انسانی در شرکت جهان گستران نواندیش

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره سبکها و روش های مدیریت در معدن

پایان نامه رشته مدیریت درباره امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ماهیت مدیریت منابع انسانى‏

دانلود پایان نامه مطالعه‌ی موردی فرآیند مدیریت مدارس شبانه‌روزی

پایان نامه رشته مدیریت :امنیت شغلی ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان

دانلود پایان نامه رشته مدیریت : برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی پروژه ها

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع سبکهای‌ مدیریتی در سازمانهای‌ تحقیق‌ و توسعه

پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازی

دانلود پایان نامه رشته صنایع با موضوع :سیستمهای کنترل کیفی (ISO 9000)

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره ارتقاء فناوری و نوآوری در کارخانه پارس خودرو

دانلودپایان نامه رشته مدیریت درباره ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تأثیر محیط بر رفتار مشتری

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع ایمنی و بهداشت محیط کار

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت درباره ارزش مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع اصول و مقدمات تجارت الکترونیک

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت درباره مدیریت استراتژیک

پایان نامه مدیریت: بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع روانشناسی مدیریت

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با موضوع مدیریت آموزشگاه

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت درباره مدیریت زنجیره تامین SCM

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت درباره مدیریت آموزشی

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی رشته مدیریت با موضوع تعهد سازمانی

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع اصول سرپرستی

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته مدیریت درباره مطالعه روش سنجی

دانلود کامل تحقیق رشته مدیریت درباره آینده مدیریت منابع انسانی

دانلود کامل تحقیق رشته مدیریت با موضوع مدل قیمت گذاری آربیتراژ

دانلود تحقیق ارتقای اثر بخشی مطالعات مهندسی ارزش با استفاده از مدیریت ریسک

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تاثیر ERP در SCM

دانلود پایان نامه مدیریت: برنامه ریزی تولید ( اجرای سیستم تولید به هنگام JIT )

پایان نامه روش تحقیقی بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستبافت ایران

پایان نامه انتخاب،‌ انتصاب و تغییر مدیران و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس، آمریکا و کره جنوبی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت با موضوع جایگاه احزاب در تاثیرگذاری بر ایران

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تعارض و عدم توافق

دانلود پایان نامه با موضوع بیکاری در جامعه ایرانی

دانلود پایان نامه درباره بیمه

دانلود پایان نامه جو سازمانی در مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی

پایان نامه بررسی مفهوم رهبری در جامعه در آثار رومی با تاکید بر مثنوی معنوی

دانلود پایان نامه بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی

دانلود کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع پژوهش در عملیات

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع توسعه چیست

دانلود متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع لایحه اصلاح قانون تجارت

دانلود متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع بحران

دانلود پایان نامه مدیریت :رویکردهائی نوین در مدیریت شش سیگما و مهندسی ارزش و مهندسی مجدد

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره کارسنجی و زمان سنجی

دانلود کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع تصمیم گیری

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره فرسودگی شغلی متصدیان امور بانکی

دانلود متن کامل پایان نامه روش تحقیق مدیریت منابع انسانی

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع آئین نوین مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

پایان نامه تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و میزان روحیه کارکنان ادارات کل استان خراسان شمالی

دانلود متن کامل پایان نامه صنعت بیمه و گستردگی خدمات

دانلود منابع جدید دکترای سراسری رشته مدیریت سال 95

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A.” مدیریت بازرگانی

پایان نامه کارشناسی مدیریت با عنوان خلاقیت در مدیریت

-دانلود پایان نامه- درباره IT تکنولوژی تبادل اطلاعات

سری 16 پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

پایان نامه با موضوع نقش ادراکات مشتری از کیفیت ارائه خدمت و رضایت مشتری.

پایان نامه ارشدمدیریت:عوامل ادراکات مشتری از کیفیت ارائه خدمت و رضایت مشتری.

پایان نامه مدیریت:میزان رضایت مشتریان و ادراکات آنها از کیفیت خدمت

دانلود پایان نامه بررسی ادراکات مشتری از کیفیت ارائه خدمت و ارزیابی مشتری از کیفیت خدمت.

پایان نامه تعیین ادراکات مشتری از کیفیت ارائه خدمت و رضایت مشتری.

پایان نامه کارشناسی ارشد: ادراکات مشتری از کیفیت ارائه خدمت و رضایت مشتری.

پایان نامه با موضوع نقش ادراکات مشتری از تعاملات رفتاری و رضایت مشتری از سازمان

پایان نامه مدیریت:میزان ادراکات مشتری از کیفیت ارائه خدمت و ارزیابی مشتری از کیفیت خدمت.

پایان نامه ارشد:ارائه ادراکات مشتری از کیفیت ارائه خدمت و ارزیابی مشتری از کیفیت خدمت.

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر ادراکات مشتری از تعاملات رفتاری و رضایت مشتری از سازمان

پایان نامه ارشدمدیریت:سنجش ادراکات مشتری از کیفیت ارائه خدمت و ارزیابی مشتری از کیفیت خدمت.

پایان نامه ارتباط میان ادراکات مشتری از تعاملات رفتاری و رضایت مشتری از سازمان

دانلود پایان نامه بررسی رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد هنجاری کارکنان بانک ملت

پایان نامه ارشد:ارائه رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد هنجاری کارکنان بانک ملت

پایان نامه مدیریت:میزان رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد مستمر کارکنان بانک ملت

پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل رفتارهای سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد مستمر کارکنان بانک ملت

پایان نامه با موضوع نقش رفتارهای ‌سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد عاطفی کارکنان بانک ملت

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر رفتارهای ‌سیاسی در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد عاطفی کارکنان بانک ملت

دانلود پایان نامه بررسی عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری ‌استراتژی با تعهد‌ هنجاری کارکنان بانک ملت

پایان نامه تعیین عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری ‌استراتژی با تعهد‌ هنجاری کارکنان بانک ملت

پایان نامه ارشد:ارائه عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد مستمر کارکنان بانک ملت

پایان نامه مدیریت:میزان عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد مستمر کارکنان بانک ملت

پایان نامه ارشدمدیریت:عوامل عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد عاطفی کارکنان بانک ملت

پایان نامه با موضوع نقش عقلانیت در فرآیند تصمیم‌گیری استراتژی با تعهد عاطفی کارکنان بانک ملت

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر تعهد سازمانی کارکنان و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی تصمیم‌گیرندگان استراتژیک سازمان

دانلود پایان نامه بررسی تعهد سازمانی کارکنان و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی تصمیم‌گیرندگان استراتژیک سازمان

پایان نامه تعیین تعهد سازمانی کارکنان و رفتار سیاسی و رویکرد عقلائی تصمیم‌گیرندگان استراتژیک سازمان

پایان نامه بررسی تاثیر رویه ارائه خدمات بر جذب مشتریان

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر رویه ارائه خدمات بر جذب مشتریان

پایان نامه با موضوع نقش دارایی­های فیزیکی ملموس بر جذب مشتریان

پایان نامه ارشد:ارائه تاثیر رویه ارائه خدمات بر جذب مشتریان

پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر دارایی­های فیزیکی ملموس بر جذب مشتریان

پایان نامه مدیریت:میزان دارایی­های فیزیکی ملموس بر جذب مشتریان

پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل نرخ سود و کارمزد ارائه خدمات بانکی بر جذب مشتریان

دانلود پایان نامه بررسی نرخ سود و کارمزد ارائه خدمات بانکی بر جذب مشتریان

پایان نامه تعیین نرخ سود و کارمزد ارائه خدمات بانکی بر جذب مشتریان

پایان نامه مدیریت:ارتباط تبلیغات بانکی با جذب مشتریان

پایان نامه ارشد:ارائه تبلیغات بانکی با جذب مشتریان

پایان نامه ارشدمدیریت :تاثیر تبلیغات بانکی در جذب مشتریان

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر تنوع و به روز بودن خدمات بانکی در بانک با جذب مشتریان

پایان نامه با موضوع نقش تنوع و به روز بودن خدمات بانکی در بانک با جذب مشتریان

پایان نامه ارشد:ارائه مکان و توسعه شعب با میزان جذب مشتریان

پایان نامه تعیین تنوع و به روز بودن خدمات بانکی در بانک با جذب مشتریان

دانلود پایان نامه بررسی مکان و توسعه شعب با میزان جذب مشتریان

پایان نامه مدیریت:میزان مکان و توسعه شعب با میزان جذب مشتریان

پایان نامه ارشدمدیریت:عوامل مکان و توسعه شعب با میزان جذب مشتریان

دانلود پایان نامه تاثیر رویه ارائه خدمات بر جذب مشتریان

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی با جذب مشتریان بانکی

پایان نامه با موضوع نقش عوامل آمیخته بازاریابی با جذب مشتریان بانکی

پایان نامه تعیین عوامل آمیخته بازاریابی بر جذب مشتریان بانکی

پایان نامه ارشد: ارائه اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه بررسی عوامل آمیخته بازاریابی با جذب مشتریان بانکی

پایان نامه عوامل اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه

پایان نامه میزان اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه

پایان نامه ارشد:تعیین اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه بررسی عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر توان خلاقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور

پایان نامه ارشد:ارائه عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر توان خلاقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور

پایان نامه مدیریت:میزان عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر توان خلاقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور

پایان نامه ارشدمدیریت:عوامل عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر توان خلاقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور

پایان نامه تعیین عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر موقعیت صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر موقعیت صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور

پایان نامه با موضوع نقش عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر توان خلاقیت و نوآوری در صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور

پایان نامه ارشد:ارائه عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر موقعیت صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور

دانلود پایان نامه بررسی عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر موقعیت صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور

پایان نامه مدیریت:میزان عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر موقعیت صنعت تولید ماشین آلات راهسازی کشور

پایان نامه ارشدمدیریت:عوامل عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

پایان نامه با موضوع نقش عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

دانلودپایان نامه بررسی عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

پایان نامه تعیین عضویت در سازمان تجارت جهانی، بر منابع داخل صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

پایان نامه ارشد:ارائه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

پایان نامه مدیریت:میزان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

پایان نامه با موضوع نقش الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

پایان نامه تعیین الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید ماشین آلات راهسازی

دانلود پایان نامه بررسی جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

پایان نامه ارشد:ارائه جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

پایان نامه مدیریت:میزان جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

پایان نامه ارشدمدیریت:عوامل جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

پایان نامه با موضوع نقش جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

پایان نامه تعیین جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

پایان نامه سنجش وشناسایی جو اخلاقی مبتنی بر رعایت اصول و قوانین حرفه ای سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

دانلود پایان نامه بررسی اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

پایان نامه ارشد:ارائه اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

پایان نامه ارشدمدیریت:عوامل اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

پایان نامه مدیریت:میزان اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

پایان نامه با موضوع نقش اخلاقی مبتنی بر مسئولیت سازمان و مشارکت فرد در فرآیند مدیریت دانش سازمان

پایان نامه تعیین جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

پایان نامه ارشد:سنجش جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

پایان نامه مدیریت:میزان جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

پایان نامه با موضوع نقش جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

پایان نامه تعیین جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان اموراقتصادی و دارایی و اداره کل امورمالیاتی استان گیلان

 

سری 22 پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر رهبری خدمتگزار در تعهد سازمانی کارکنان

پایان نامه تعیین رهبری خدمتگزاربر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد شناختی کارکنان به مدیران

پایان نامه با موضوع نقش رهبری خدمتگزار در تعهد سازمانی کارکنان

پایان نامه ارشد:میزان رهبری خدمتگزاربر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد شناختی کارکنان به مدیران

پایان نامه با موضوع نقش رهبری خدمتگزار بر اعتماد شناختی مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

پایان نامه مدیریت:تاثیر رهبری خدمتگزاربر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد شناختی کارکنان به مدیران

دانلود پایان نامه بررسی رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد عاطفی کارکنان به مدیران

تعیین رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد عاطفی کارکنان به مدیران

پایان نامه شتاسایی رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد عاطفی کارکنان به مدیران

پایان نامه مدیریت:میزان رهبری خدمتگزار بر اعتماد شناختی مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

پایان نامه ارشد:تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد شناختی مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

پایان نامه تعیین رهبری خدمتگزار بر اعتماد عاطفی مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

دانلود پایان نامه بررسی رهبری خدمتگزار بر اعتماد عاطفی مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

پایان نامه ارشد:میزان رهبری خدمتگزار بر اعتماد عاطفی مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

پایان نامه مدیریت:تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد عاطفی مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

پایان نامه با موضوع نقش رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

پایان نامه تعیین رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

دانلود پایان نامه بررسی نگرش سرمایه¬گذاران و نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری سهام

پایان نامه ارشد:میزان نگرش سرمایه¬گذاران و نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری سهام

پایان نامه ارشدمدیریت:عوامل نگرش سرمایه¬گذاران و نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری سهام

پایان نامه مدیریت:تاثیر نگرش سرمایه¬گذاران و نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری سهام

پایان نامه با موضوع نقش نگرش سرمایه¬گذاران و نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری سهام

پایان نامه کارشنناسی ارشد:شناسایی نگرش سرمایه¬گذاران و اندازه شرکت

پایان نامه تعیین نگرش سرمایه¬گذاران و اندازه شرکت

دانلود پایان نامه بررسی نگرش سرمایه¬گذاران و اندازه شرکت

پایان نامه ارشد:میزان نگرش سرمایه¬گذاران و اندازه شرکت

پایان نامه مدیریت:عوامل نگرش سرمایه¬گذاران و اندازه شرکت

پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر نگرش سرمایه¬گذاران با وقفه یک دوره¬ای و کسب بازده در بازار سهام

پایان نامه با موضوع نقش نگرش سرمایه¬گذاران با وقفه یک دوره¬ای و کسب بازده در بازار سهام

پایان نامه نگرش سرمایه¬گذاران با وقفه یک دوره¬ای و کسب بازده در بازار سهام

تعیین نگرش سرمایه¬گذاران با وقفه یک دوره¬ای و کسب بازده در بازار سهام

دانلود پایان نامه بررسی نگرش سرمایه¬گذاران با وقفه یک دوره¬ای و کسب بازده در بازار سهام

پایان نامه ارشد:میزان نگرش سرمایه¬گذاران وکسب بازده در بازار سهام

پایان نامه مدیریت:عوامل نگرش سرمایه¬گذاران وکسب بازده در بازار سهام

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر نگرش سرمایه¬گذاران وکسب بازده در بازار سهام

پایان نامه با موضوع نقش نگرش سرمایه¬گذاران وکسب بازده در بازار سهام

پایان نامه ارشد:ارتباط بین نگرش سرمایه¬گذاران وکسب بازده در بازار سهام

پایان نامه تعیین نگرش سرمایه¬گذاران وکسب بازده در بازار سهام

دانلود پایان نامه بررسی محققان به خوش¬بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی به عنوان یک عامل موثر

پایان نامه ارشد:تعیین محققان به خوش¬بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی به عنوان یک عامل موثر

پایان نامه با موضوع نقش محققان به خوش¬بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی به عنوان یک عامل موثر

پایان نامه شناسایی محققان به خوش¬بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی به عنوان یک عامل موثر

پایان نامه مدیریت:ارائه توجه سرمایه¬گذاران،سهامداران به تأثیربازدارندگی احتمالی مکانیزم¬های حاکمیت

دانلود پایان نامه بررسی توجه سرمایه¬گذاران،سهامداران به تأثیربازدارندگی احتمالی مکانیزم¬های حاکمیت

پایان نامه مدیریت:سنجش نظر سرمایه¬گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به خوش¬بینی

پایان نامه ارشد:تاثیر نظر سرمایه¬گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به خوش¬بینی

پایان نامه با موضوع نقش نظر سرمایه¬گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به خوش¬بینی

تعیین نظر سرمایه¬گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به خوش¬بینی

دانلود پایان نامه بررسی مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم¬های حاکمیت شرکت

پایان نامه مدیریت:تاثیر مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم¬های حاکمیت شرکت

پایان نامه ارشد:ارائه مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم¬های حاکمیت شرکت

پایان نامه با موضوع نقش مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم¬های حاکمیت شرکت

تعیین وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان یکی دیگر ازمکانیزمهای حاکمیت

دانلود پایان نامه بررسی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان یکی دیگر ازمکانیزمهای حاکمیت

پایان نامه با موضع نقش اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی

پایان نامه ارشد:ارائه وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان یکی دیگر ازمکانیزمهای حاکمیت

تعیین سنجش اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی

پایان نامه مدیریت:تاثیر وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان یکی دیگر ازمکانیزمهای حاکمیت

دانلود پایان نامه تاثیر اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیرفرصت های محیطی شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری

پایان نامه با موضوع نقش فرصت های محیطی شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه فرصت های محیطی شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری

دانلود پایان نامه بررسی نقاط ضعف شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری

پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر نقاط قوت شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری

پایان نامه مدیریت:سنجش نقاط ضعف شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری

پایان نامه ارشد:شناسایی نقاط ضعف شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری

پایان نامه با موضوع نقش نقاط قوت شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری

پایان نامه تعیین نقاط قوت شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری

دانلود پایان نامه بررسی نقاط قوت شهر تهران به عنوان مقصد گردشگری

پایان نامه مدیریت :میزان مهمترین راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران

پایان نامه ارشد:تاثیر مهمترین راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران

پایان نامه با موضوع نقش مهمترین راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران

تعیین مهمترین راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران

دانلود پایان نامه بررسی تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصول/ خدمات

پایان نامه ارشد:ارتباط بین تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصول/ خدمات

پایان نامه ارشدمدیریت:میزان تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصول/ خدمات

پایان نامه مدیریت:تاثیر تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصول/ خدمات

پایان نامه با موضوع نقش تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصول/ خدمات

دانلود پایان نامه بررسی بهبود شاخص فرایند مدیریت و کنترل تولید محصول

پایان نامه تعیین بهبود شاخص فرایند مدیریت و کنترل تولید محصول

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر بهبود شاخص فرایند مدیریت و کنترل تولید محصول

پایان نامه مدیریت:تاثیر بهبود شاخص رضایت مشتری

پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش بهبود شاخص رضایت مشتری

پایان نامه با موضوع نقش بهبود شاخص رضایت مشتری

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر ارتقاء تامین کنندگان

پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل بهبود شاخص رضایت مشتری

پایان نامه با موضوع نقش ارتقاء تامین کنندگان

پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی ارتقاء تامین کنندگان

پایان نامه تععین مدیریت نیروی کار(شاخص رضایت شغلی و بهبود سطح آموزشی نیروی انسانی سازمان)

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش وشناسایی ارتقاء تامین کنندگان

پایان نامه ارشد:میزان مدیریت نیروی کار(شاخص رضایت شغلی و بهبود سطح آموزشی نیروی انسانی سازمان)

پایان نامه مدیریت:تاثیر نیروی کار(شاخص رضایت شغلی و بهبود سطح آموزشی نیروی انسانی سازمان)

دانلود پایان نامه بررسی نیروی کار(شاخص رضایت شغلی و بهبود سطح آموزشی نیروی انسانی سازمان)

پایان نامه ارشد:تاثیر ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد

پایان نامه مدیریت:رابطه ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد

پایان نامه با موضوع نقش ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد

پایان نامه سنجش وشناسایی ایجاد تفکر حمایتی در مدیریت ارشد

پایان نامه ارشد:تاثیر پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص- های کیفی در شرکت سایپاپرس

دانلود پایان نامه بررسی پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص- های کیفی در شرکت سایپاپرس

پایان نامه مدیریت:میزان پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص- های کیفی در شرکت سایپاپرس

تعیین پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص- های کیفی در شرکت سایپاپرس

پایان نامه شناسایی پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص- های کیفی در شرکت سایپاپرس

دانلود پایان نامه بررسی پیمایش فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین

پایان نامه ارشد:میزان پیمایش فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین

پایان نامه مدیریت:تاثیر پیمایش فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین

پایان نامه ارشدمدیریت:ارتباط بین پیمایش فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر طرح فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین

پایان نامه با موضوع نقش طرح فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین

تعیین طرح فروشگاه اینترنتی بر خرید آنی آنلاین

دانلود پایان نامه بررسی محتوای فروشگاه اینترنتی برخرید آنی آنلاین

پایان نامه ارشد:ارتباط بین محتوای فروشگاه اینترنتی برخرید آنی آنلاین

پایان نامه مدیریت :تاثیر محتوای فروشگاه اینترنتی برخرید آنی آنلاین

پایان نامه ارشد مدیریت:میزان وبگردی منفعت¬گرایانه بر خرید آنی آنلاین

پایان نامه تعیین وبگردی لذت¬جویانه بر خرید آنی آنلاین

پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل وبگردی منفعت¬گرایانه بر خرید آنی آنلاین

دانلود پایان نامه بررسی وبگردی لذت¬جویانه بر خرید آنی آنلاین

پایان نامه مدیریت:تاثیر آنی¬گرایی بر خرید آنی آنلاین

دانلودپایان نامه بررسی RM و وفاداری مشتری

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر RM و وفاداری مشتری

پایان نامه ارشد مدیریت:رابطه بین RM و وفاداری مشتری

پایان نامه ارشد:میزان RM و میزان استفاده از خدمات مشتریان

پایان نامه با موضوع نقش RM و میزان استفاده از خدمات مشتریان

تعیین بازاریابی رابطه‌مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتر

پایان نامه میریت:تاثیر RM و میزان استفاده از خدمات مشتریان

دانلود پایان نامه بررسی بازاریابی رابطه‌مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتر

پایان نامه ارشد:میزان بازاریابی رابطه‌مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتر

پایان نامه مدیریت:تاثیر سنجش رابطه بین RM و تمایل به مراجعه در بانک

پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل سنجش رابطه بین RM و تمایل به مراجعه در بانک

پایان نامه با موضوع نقش سنجش رابطه بین RM و تمایل به مراجعه در بانک

تعیین سنجش رابطه بین RM و تبلیغات شفاهی در بانک

پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر سنجش رابطه بین RM و تبلیغات شفاهی در بانک

دانبود پایان نامه سنجش رابطه بین RM و تبلیغات شفاهی در بانک

پایان نامه ارشد:بررسی سنجش رابطه بین RM و وفاداری مشتری در بانک

پایان نامه مدیریت:تاثیر سنجش رابطه بین RM و وفاداری مشتری در بانک

پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی و سنجش رابطه بین RM و وفاداری مشتری در بانک

پایان نامه با موضوع نقش سنجش رابطه بین RM و میزان استفاده از خدمات بانک

پایان نامه ارشد مدیریت :تاثیر سنجش رابطه بین RM و میزان استفاده از خدمات بانک

پایان نامه ارتباط بین سنجش رابطه بین RM و CLV در عرصه بانکداری

تعیین سنجش رابطه بین RM و میزان استفاده از خدمات بانک

پایان نامه با موضوع نقش سنجش رابطه بین RM و CLV در عرصه بانکداری

پایان نامه ارشد:بررسی سنجش رابطه بین RM و CLV در عرصه بانکداری

سری 27 لیست پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت

پایان نامه مدیریت:میزان ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با استفاده ازتکنیک‌های MADM

دانلود پایان نامه بررسی ارزیابی تامین‌کنندگان شرکت صنایع فولاد مازندران با استفاده ازتکنیک‌های MADM

پایان نامه تاثیر منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

پایان نامه با موضوع نقش تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه تعیین منابع ناکارآمدی واحدها ی بانک کشاورزی مازندران.

پایان نامه مدیریت:شناسایی کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران

دانلود پایان نامه بررسی کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران

پایان نامه ارشد:سنجش کارایی نسبی شعب بانک کشاورزی استان مازندران

پایان نامه تعیین یافتن راهکاری موثر به منظور ارزیابی عملکرد شعب بانک

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر یافتن راهکاری موثر به منظور ارزیابی عملکرد شعب بانک

پایان نامه ارشدمدیریت:سنجش تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به منظور شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.

پایان نامه با موضوع نقش یافتن راهکاری موثر به منظور ارزیابی عملکرد شعب بانک

دانلود پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

پایان نامه ارشد:میزان تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به منظور شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.

پایان نامه مدیریت:ارائه تجزیه و تحلیل کارایی شعب بانک به منظور شناسایی نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود.

پایان نامه سنجش و ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

پایان نامه کارشناسی ارشد:تعیین ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.

پایان نامه با موضوع نقش ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران.

پایان نامه مدیریت:میزان فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.

پایان نامه ارشد:ارائه فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.

دانلود پایان نامه بررسی فراهم آوردن اطلاعات ضروری و مفید برای مدیران بانک به منظور بهبود در فرآیند برنامه ریزی و تخصیص بهینه منابع.

پایان نامه بررسی اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فناوری اطلاعات

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فناوری اطلاعات

پایان نامه با موضوع نقش اولویت بندی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه از فناوری اطلاعات

پایان نامه مدیریت:شناسایی فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت

پایان نامه ارشدمدیریت:میزان فاکتورهای تاثیرگذار بر استفاده بهینه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت

دانلود پایان نامه تعیین راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی

پایان نامه بررسی راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود صنعت تون ماهی

پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود صنعت تون ماهی

پایان نامه با موضوع نقش راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود صنعت تون ماهی

پایان نامه ارشد:عوامل راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود صنعت تون ماهی

پایان نامه مدیریت:تاثیر راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود صنعت تون ماهی

دانلود پایان نامه بررسی رتبه بندی موانع شناسایی شده در صنعت تون ماهی

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر رتبه بندی موانع شناسایی شده در صنعت تون ماهی

پایان نامه با موضوع نقش رتبه بندی موانع شناسایی شده در صنعت تون ماهی

پایان نامه تعیین رتبه بندی موانع شناسایی شده در صنعت تون ماهی

پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل رتبه بندی موانع شناسایی شده در صنعت تون ماهی

پایان نامه ارشد:میزان شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

پایان نامه مدیریت:ارائه شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

پایان نامه کارشناسیی ارشد:تاثیر شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

دانلود پایان نامه تعیین شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

پایان نامه بررسی شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی

پایان نامه ارشد مدیریت:عوامل شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

پایان نامه با موضوع نقش شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

پایان نامه مدیریت:میزان شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

پایان نامه ارشد:ارائه شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

دانلود پایان نامه بررسی شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی

دانلود پایان نامه تعیین عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

دانلود پایان نامه بررسی اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه

پایان نامه تعیین اولویت­بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

پایان نامه با موضوع نقش اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

پایان نامه مدیریت:ارائه اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

پایان نامه ارشد:میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

پایان نامه بررسی عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

پایان نامه با موضوع نقش عوامل مؤّثر بر رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیکی شعب بانک رفاه شهرستان بوشهر

پایان نامه ارشدمدیریت:سنجش عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر

پایان نامه مدیریت:میزان عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر

پایان نامه ارشد:ارائه عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک رفاه شعب بانک رفاه شهر بوشهر

دانلود پایان نامه هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران)

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

پایان نامه با موضوع نقش هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران)

پایان نامه ارشد:تعیین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهر تهران)

پایان نامه ارشد مدیریت:رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش دو برند الجی و اسنوا با توجه به این عناصر می‌باشد.

دانلود پایان نامه بررسی دو برند الجی و اسنوا با توجه به این عناصر می‌باشد.

پایان نامه تعیین بررسی دو برند الجی و اسنوا با توجه به این عناصر می‌باشد.

پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر بررسی دو برند الجی و اسنوا با توجه به این عناصر می‌باشد.

پایان نامه با موضوع نقش بررسی دو برند الجی و اسنوا با توجه به این عناصر می‌باشد.

پایان نامه مدیریت:ارائه شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان

پایان نامه ارشد:میزان شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان

دانلود پایان نامه تعیین شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان

پایان نامه کارشناسی ارشد:شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان

پایان نامه با موضوع نقش مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده

پایان نامه بررسی شناسایی و رتبه بندی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال از دیدگاه فروشندگان

پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده

پایان نامه مدیریت:میزان مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده

پایان نامه ارشد:ارائه مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده

دانلود پایان نامه بررسی مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی در خرید یخچال وبررسی دوبرند الجی و اسنوا بر اساس عناصر شناسایی شده

پایان نامه بررسی صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور

پایان نامه ارشدمدیریت:میزان صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور

پایان نامه با موضوع نقش صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور

پایان نامه مدیریت:تاثیر صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور

پایان نامه ارشد:سنجش صند­وق سرمایه­ گذاری مشترک بیمه­ ای موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

دانلود پایان نامه بررسی صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

پایان نامه تعیین صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

پایان نامه با موضوع نقش صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

پایان نامه ارشدمدیریت:شناسایی صند­وق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای موجب افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

پایان نامه ارشد:میزان قابلیت کاربرد صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی

پایان نامه مدیریت:ارائه قابلیت کاربرد صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی

دانلود پایان نامه تعیین قابلیت کاربرد صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی

پایان نامه یررسی قابلیت کاربرد صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر قابلیت کاربرد صندوق سرمایه­گذاری مشترک بیمه­ای در بازارهای مالی

پایان نامه با موضوع نقش طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

پایان نامه مدیریت:میزان طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

پایان نامه ارشد:ارائه طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

دانلود پایان نامه بررسی طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

پایان نامه تأثیر بهینه و سادگی استفاده از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

پایان نامه ارشدمدیریت:میزان تأثیر بهینه و سادگی استفاده از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

پایان نامه با موضوع نقش تأثیر بهینه و سادگی استفاده از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

پایان نامه ارشد:شناسایی تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان

پایان نامه مدیریت:تاثیر تأثیر بهینه و سادگی استفاده از خدمات موبایل از سوی مشتریان در بالا بردن رضایت آنها

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان

پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان

پایان نامه تعیین کمک به بانکها ، برای افزایش سطح کیفیت خدمات و جلب بیشتر رضایت مشتریان

پایان نامه با موضوع نقش تأثیر کیفیت خدمات و کیفیت اطلاعات در بالا بردن رضایت مشتریان