بایگانی برچسب‌ها : پایان نامه ارشد مدیریت

پایان نامه ارشد مدیریت:درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه پایدار روستایی[1]:

توسعه پایدار توسعه­ای است که نیازهای نسل حاضر را برآورده می­سازد بدون آنکه توانایی نسل­های آینده را در برآورد نیازهایشان مورد چالش قرار دهد. این نوع توسعه دارای دو مفهوم کلیدی است:

اول، تامین نیازهای مردم فقیر جهان.

دوم، توجه به محدودیت­های ایجاد شده برای محیط بوسیله­ی تکنولوژی و سازمان­های اجتماعی در جهت برآورد نیازهای نسل حاضر و آینده ((Mitchell, 1997

 

در توسعه پایدار روستایی توجه به شرایط زیر الزامی است:

الف: نگرش فرایندی به آموزش

ب: اولویت دادن به مردم

ج: امنیت قانون و حفظ حقوق افراد و منافع آنها

د: پایداری از طریق خوداتکایی

ه: به فعلیت در آوردن استعدادها، تعهد و تداوم آن در مجریان( مطیعی لنگرودی، 1382)

 

2-2-6- توسعه همه­جانبه روستایی[2]:

توسعه همه­جانبه روستایی منوط به افزایش تولید، بهبود سطح دانش و انگیزش، ارائه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبکه ارتباطی و حمل و نقل، بهسازی مسکن روستایی، تنوع بخشی به امکانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبکه مکانی – فضایی سکونتگاههای روستایی در برنامه های عمومی توسعه یک کشور است (سعیدی،1377) رهیافتی جامع در راستای درگیر کردن مردم روستایی در تعیین سیاست­ها و برنامه­ریزی و اجرای طرح­ها در جهت بهبود اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستایی است (Holt, 1973).

 

 

 

 

 

 

واترسون[3] شش عنصر اصلی زیر را برای یک برنامه توسعه همه­جانبه روستایی پیشنهاد کرده است:

– توسعه کشاورزی کاربر

– کارهای عمومی کوچک و اشتغال زا

– تاسیس صنایع سبک و کوچک کاربر در مزارع و حواشی آنها

– خودیاری و مشارکت محلی در تصمیم­گیری ها

– توسعه یک نظام سلسله مراتب شهری برای پشتیبانی توسعه روستایی

– امکانات نهادی مناسب و خود اتکا برای هماهنگی پروژه­های چند بخشی(میسرا،1367).

[1]– Sustainable Rural Development

[2]– Integrated Rural Development

[3]– Waterston

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

بررسی درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار-پایان نامه ارشد مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

– توسعه روستایی

برای توسعه روستایی تعاریف متعددی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می­شود :

دیاسن[1] معتقد است توسعه روستایی راهبردی است که به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم (روستاییان فقیر) طراحی شده است. این فرایند شامل بسط منافع توسعه در میان فقیر­ترین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند.

این گروه شامل کشاورزان خرده پا، خوش­نشینان و کشاورزان بی­زمین است (ازکیا به نقل از دیاسن، 1368). در نتیجه توسعه روستایی شامل فرایند عمیقی از تغییرات در کل جامعه می­باشد. این فرایند روشی برای افزایش فرصت­های قابل دسترسی برای فرد و افزایش امکانات بهره­وری از آنها است.

توسعه روستایی به نوین سازی جامعه روستایی می­پردازد و آن را از یک انزوای سنتی به جامعه­ای تغییر خواهد داد که با اقتصاد ملی عجین شده است. بنابراین هدف­های توسعه روستایی در محدوده یک بخش خلاصه نمی­شود بلکه مواردی چون بهبود و بهره­وری، افزایش اشتغال، تامین حداقل قابل قبول غذا، مسکن، آموزش و بهداشت را در بر می­گیرد (ازکیا، 1384 به نقل از مهندسان مشاور، 1371).

بانک جهانی در سال 1975 عنوان داشته توسعه راهبردی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه­های خاصی از مردم – روستاییان فقیر- طراحی شده است. این امر متضمن انتقال منافع به افراد فقیری است که در نواحی روستایی در پی تامین معاش­اند. این گروه شامل کشاورزان خرده­پا، اجاره دادن و افراد فاقد زمین می­باشد (ازکیا، 1384 به نقل از چمبرز، 1367). به تعبییر لی[2] و چنودر[3] این تعریف با راهبرد رشد همراه با عدالت[4] یا توزیع مجدد توام با رشد[5] شناخته می­شود که  بر­افزایش تولید، بهره­وری، اشتغال و بسیج منافع تاکید دارد، آنها معتقدند که توزیع مجدد در قالب باز­سازی نظام تولید و با توزیع مجدد دارایی­ها را موجب نمی­شود(ازکیا ،1384 به نقل از Lea and Choundhri,1983)

عنایت ا… برای توسعه روستایی از­ مولفه­­های چون بازدهی کشاورزی، دگرگونی در نسبت­های بیکاری و میزان اشتغال، دگرگونی در توزیع درآمد، دگرگونی در مالکیت ارضی، دگرگونی در هرم قدرت و تحول در الگوهای مشارکت در تصمیم­گیری، افزایش در تحرک اجتماعی که موجب تغییر در نظام قشر­بندی و قدرت و نیز دگرگونی در شاخص­هایی چون سطح تحصیلات، دسترسی به امکانات آموزشی، نسبت جمعیت به پزشک، تعداد درمانگاه­ها، وضع سکونت، راههای روستایی، برق­رسانی، تغذیه و نیز دگرگونی در ارزش­ها، باورها و گرایش­ها می­گردد یاد می­کند (ازکیا،1384 به نقل از (Inayatallah, 1978.

گپ[6] توسعه روستایی را به عنوان فرآیندی که از طریق کوشش­های جمعی در پی بهبود در بهزیستی و خودیابی مردمی که در خارج از مناطق شهری زندگی می­کنند تعریف نموده است به نظر او هدف توسعه روستایی باید بسط و گسترش دامنه فرصت­ها برای مردم روستایی باشد (ازکیا،1384 به نقل از  Mehta,1984).

در بیان فضای مفهومی توسعه روستایی به این نکته نیز باید اشاره شود که در دوره اخیر توسعه روستایی در قالب توسعه مشارکتی که در بردارنده ابعاد توسعه روستایی یکپارچه و مشارکت مردم می­باشد نیز مطرح شده است.

یاد آو[7] معتقد است افزایش تولید و بهره­وری، برابری در دسترسی به فرصت­های کسب درآمد، دسترسی به خدمات عمومی و دسترسی به نهادهای تولیدی، اشتغال سودمند، اعتماد به نفس، مشارکت مردم در فرآیند توسعه و توازن بوم شناختی هدف­های به یکدیگر وابسته­ای هستند که برداشت یکپارچه از توسعه روستایی را مطرح می­نماید ( ازکیا،1384 به نقل از یادآو، 1365 ).

توسعه روستایی فرآیند چند­ بعدی است که موضوع آن بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیب پذیر اجتماع روستایی است. فرآیندی که با بهره­گیری از سازوکارهایی چون برنامه­ریزی، سازماندهی، تقویت خود اتکایی فردی، جمعی و ایجاد دگرگونی مناسب در ساختارهای ذهنی و اجتماعی روستاییان تلاش می­نماید که درآنها قدرت، توان و بهره­گیری از قابلیت­ها و منافع در اختیارشان را تقویت نماید تا به واسطه آن بتوانند وضعیت موجودشان را به وضعت مناسب و مطلوب­تر تغییر دهند. تحقق چنین توسعه­ای نیازمند دگرگونی در ساختارهای نهادی، فنی، شخصیتی و ارزشی است که منجر به تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و ویژگی­های شخصیتی روستاییان، ارتقاء کیفیت زندگی و تقویت اتکاء به نفس و آزادی انتخاب و عاملیت روستاییان باشد (ازکیا،1384).

[1]– diasen

[2]– lea

[3]– cheudhri

[4]– growth with justice

[5]– redistribution with growth

[6]– copp

[7]– Yadav

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

سنجش ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت واهمیت انجام تحقیق

برخی از مطالعات رابطه‎ی مثبتی را بین مدیریت  سود و بدهی نشان می دهند که از جمله این مطالعات می‎توان به یافته های کلین2002اشاره کرد و برخی دیگر هیچ ارتباطی بین این دو متغیر در نظر نمی‎گیرند و برخی دیگر مانند یافته های بکروهمکاران1998رابطه ای منفی رابین این دو متغیرنشان می دهند. به نظرمی رسدکه نقش نظارتی وام دهندگان برمدیریت، توسط بسیاری ازمطالعات انجام شده نادیده گرفته شده است به عبارت دیگرمطالعات کمتری درموردمزایای نظارت بربدهی به کاربران گزارشگری مالی صورت گرفته است. (فیوگ وگودوین، 2013).

شواهد مابانشان دادن مزایای نظارت وام دهندگان، می تواندبه کیفیت  امورمالی وحسابداری کمک شایانی برساند.

تحقیق مابانشان دادن اینکه نوع بدهی(کوتاه مدت وبلندمدت) ومتغیراعتبارشرکت هانیزبرای مدیریت سود حائزاهمیت است علت احتمالی برای تناقض درنتایج مستندشده توسط مطالعات قبلی رانشان می دهد.

این تحقیق شواهدی ازمزایای نظارت بربدهی های کوتاه مدت باتوجه به رفتارمدیریت سودمبتنی براقلام تعهدی ارائه می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  نقش نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین رابطه بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW

ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود-پایان نامه ارشد مدیریت

سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عنوان                                                        صفحه

جدول 1-1 متغیرهای تحقیق. 9

جدول4-1-آمارتوصیفی متغیرهای مدل اول. 85

جدول 4-2- نتایج آزمون ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)   87

جدول 4-3-خروجی آزمون LM مدل اول. 88

جدول 4-4-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل. 88

جدول 4-5- خروجی مدل اول. 88

جدول4- 6- مقادیر متغیر DCA شرکتها. 116

جدول4- 7- آمار توصیفی متغیر DCA. 89

جدول4- 8- آمار توصیفی متغیر های مدل دوم. 92

جدول 4-9- نتایج آزمون ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)   93

جدول 4-10-خروجی آزمون LM مدل دوم. 95

جدول 4-11-خروجی آزمون  Hausman مدل دوم. 95

جدول 4-12-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل. 95

جدول 4-13- خروجی مدل دوم. 96

جدول 4-14- خروجی تخمین پس از حذف متغیرهای زائد. 97

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                        صفحه

نمودار4- 1- تبدیل جانسون متغیر DCA. 90


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- اهداف علمی

 

1-4-1-1- تبیین  نقش نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.

1-4-1-2- تبیین رابطه بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

 

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.

1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت

1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان  ومدیران شرکت ها.

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی ارتباط بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی -DDN905UW

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت:تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک ملی

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک ملی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف بازاریابی رابطه مند

بازاریابی رابطه فعالیتهایی است که هدف از آن ایجاد پیوندهای بلند مدت و سودمند میان یک سازمان و مشتریانش برای تامین مزیت متقابل برای طرفین است(لاولاک،1391، 143)[1].

بازاریابی رابطه مندبه مبادلات مرتبط بلند مدتی توجه داردکه درآن هرمبادله فرد بخشی از یک رابطه طولانی درنظرگرفته شده که در آن هر دوطرف ازرابطه بلند مدت بهره مند می شوند(وینسنت، 2012)[2].

بازاریابی رابطه مند، بر اهمیت ایجاد و حفظ رابطه میان مشتریان و خریداران تاکید دارد.(ایگل سیاس، 2011)[3]

بازاریابی رابطه مند بر ایجاد روابط نزدیک بین مشتری و تولید کننده خدمات، برای افزایش تعهد و اعتماد میان طرفین تمرکز دارد.(لاک سامانا، 2013 )[4]

بازاریابی رابطه مند، به ایجاد، حفظ و افزایش روابط با مشتریان و سایر شرکا، در تلاش برای حفظ و  بهبود یک مبنای مشتری سازمان و سودمندی او توجه دارد.(هفرنان، 2008)[5]

بازاریابی رابطه مند به تبادلات ارتباطی طولانی مدتی اشاره داردکه طرفین از ارتباطات رو به جلو بهره می برند (وینسنت،2014).[6]

بازاریابی رابطه مند بر چگونگی توسعه، حفظ و افزایش روابط مشتری طی چرخه عمر مشتری، بیش از جذب مشتری جدید متمرکز است.(زینلدین و فیلیپسون، 2007 )[7]

براساس نظر گرونروس سه مولفه اساسی وجود دارند که باید در زمان ایجاد بازاریابی رابطه مند درنظر گرفته شوند: جستجوی تماس مستقیم با مشتریان، ایجاد پایگاه داده؛ و ایجاد خدمات مشتری گرا. در مقابل، بری پنج استراتژی مختلف را یادآورمی شود: استراتژی خدمات اصلی، سفارشی سازی روابط، تقویت خدمات رسانی، قیمتگاری روابط و بازاریابی داخلی (ماتاگنا و جرارد،2013،7 )[8].

[1] – Love Lock

[2] -Vincent

[3] -Igelsias

[4] -Laksamana

[5] -Heffernan

[6] – Vincent

[7] – Zineldin & Philipson

[8] – Matagna & Gerard

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- سنجش میزان ادراک مشتریان از بازاریابی رابطه مند وابعادآن در بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

2- سنجش میزان رضایت مشتریان بانک ملی شهرستان بندرانزلی.

3-سنجش رابطه بازاریابی رابطه مند وابعاد آن (اعتماد، تعهد، ارتباط، ارزش مشترک، همدلی و روابط متقابل)بارضایت مشتریان در بانک ملی بندرانزلی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   تاثیر بازاریابی رابطه مند بر رضایت مشتریان بانک ملی با فرمت ورد

پایان نامه ارشد مدیریت:تعیین مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران از مهارت های مدیریت قومی

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر

قسمتی از متن پایان نامه :

  • پست مدرنیسم و سیاست تفاوت

پسامدرنیسم با ارائه “سیاست تفاوت” به دنبال درک بهتری از تنوع فرهنگی است و آن را به مثابه ارزش می نگرد و تا بی نهایت از تنوع فرهنگی بی حد و حصر جانب داری می کند؛ ضمن این که به دنبال کشف الگوهای مناسب در جهت حفظ و حراست از تنوع فرهنگی است.

پسامدرنیسم با تأکید بر تفاوت ها، سیاست گذاری های متحدالشکل را تا آن اندازه کاهش می دهد که به فرد انسانی ختم می شود و در نتیجه، اتخاذ هرگونه سیاستی که تفاوت میان افراد را نادیده انگارد، تعدی به حریم انسانی افراد شمرده می شود و مجموعه ای از حقوق و مصونیت ها و آنچه خواسته می شود، شناسایی هویت بسیار ویژه متعلق به یک فرد یا گروه خاص و در واقع تفاوت آن ها با دیگران است.

سعید[1] نیز بر این باور است که یک گروه انسانی از راه مقایسه خود با دیگران، هویت خویش را      می سازد. به عنوان مثال، خاندان هایی مثل سامانیان، صفاریان، دیلمیان و غیره همگی در را احیای حس ملی ایرانی در تقابل با هویت های بیگانه، شعر و نثر فارسی را ترغیب کردند. می توان گفت: پیدایش عرفان ایرانی، خود نمود و تجلی ابراز چنین هویتی محسوب می شود.

در الگوهای فوق، تفاوت های فرهنگی و قومی ای به رسمیت شناخته شده که در چارچوب ملیت به رغم این تفاوت ها پذیرفته می شوند. بنابراین سیاست هایی که برای حمایت از سیاست تفاوت طراحی شده اند، تنوع گروهی و حفظ مرزهای جداکننده گروه های قومی را از یکدیگر تشویق و ترغیب می کنند و بر خلاف سیاست های همگون ساز، سیاست های تکثرطلبانه، بر پایه اصل “حقوق جمعی و گروهی” و نه “حقوق شخصی و فردی” بنا شده اند . البته این سیاست صرف نظر از اینکه در چه درجه و سطحی باشد، هرگز انفکاک مطلق گروه ها از یکدیگر را نمی طلبد، زیرا در جامعه ای که از حیث قومی متکثر است، نظامی مشترک در زمینه سیاسی یا اقتصادی یا هر دو به طور ضعیفی این گروه ها را به هم پیوند می هد و بدون وجود یک ساختار سازمانی همگرا شده، نمی توان یک جامعه چند قومی داشت و در نتیجه چندین جامعه مستقل وجود خواهند داشت. برخی جامعه شناسان، برداشت پست مدرنیت ها را در این باره به نوعی جدایی طلبی و واگرایی فرهنگی و حتی سرزمینی تعبیر می کنند(صالحی امیری،1389).

یانگ[2] تلاش های متعددی برای تحقق ایدئولوژی لیبرالیسم متفاوت انجام داده است. مقدمه بنیادی پلورالیسم او عبارت است از: “دغدغه هستی شناختی نسبت به اهمیت گروه بندی های اجتماعی در رابطه با هویت های شخصی افراد در جامعه دموکراتیک و عدم کفایت استدلال لیبرالی در مواجهه با این واقعیت”. ایده آل لیبرال نیاز به جذب گروه های اقلیت در هنجارهای نیرومندی دارد که در لباس جهان شمول گرایی تغییر شکل داده و از جانب آن حمایت می شود. وی پرده از این ادعا برداشت که می توان تفاوت های مربوط به اعضای گروه را با یکسان در نظر گرفتن همگان، منصفانه و بی طرفانه مدیریت کرد. از نظر او، این امر، به ویژه در بافت گروه بندی هایی که بر مبنای جنبه های غیر اختیاری هویت اجتماعی شکل گرفته اند، بی معنی می نماید (صالحی امیری، 1389).

[1]– Saied

[2] – Yung

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- بررسی میزان برخورداری مدیران مدارس از مهارت های تنوع فرهنگی (در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی).

2- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان.

3- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان.

4- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع دینی- مذهبی.

5- مقایسه میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان بر حسب برخورداری مدیران آنان از مهارت های مدیریت تنوع قومی- نژادی.

6- تعیین نقش ویژگی های جمعیت شناختی مدیران (سن، جنس، سابقه کار، سابقه مدیریت) در میزان بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی.

1-4- سؤال ها و فرضیه های تحقیق

1-4-1-سؤال های تحقیق

1- مدیران مدارس به چه میزانی از مهارت های تنوع فرهنگی(در ابعاد تنوع دینی- مذهبی، تنوع قومی- نژادی و تنوع زبانی) برخوردارند؟

2- آیا میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های قومی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

3- آیا میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان اقلیت های مذهبی با سایر دانش آموزان تفاوت دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : نقش بکارگیری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی توسط مدیران دبیرستان های شهر شاهین شهر  با فرمت ورد