دسته‌بندی نشده

پایانامه در رابطه با : بررسی تاثير ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل تکه ای از متن پایان نامه : در واقع باتوجه به اينکه کمبود نقدينگي در يک بانک مي تواند پيامدهاي گسترده سيستمي دربر داشته باشد، اهميت نقدينگي براي هر بانک وراي هر موضوع ديگري می باشد. از اين […]

دسته‌بندی نشده

پایانامه ارشد : بررسی تاثير ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير ارزش اطلاعاتی نوع سوم معیارهای ریسک نقدینگی بازل تکه ای از متن پایان نامه : مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان می باشد. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی انجام می شود. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه […]