بایگانی برچسب‌ها : الگوی بومی

درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان-پایان نامه رشته مدیریت


 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

مکتب رهووت[1] و توسعه یکپارچه روستایی:

مکتب رهووت معادل توسعه یکپارچه روستایی است در این مکتب تحول بخش کشاورزی و تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری مد نظر قرار می­گیرد و کشاورزی کاملا به صنایع تبدیلی وابسته خواهد شد (میسرا ، 1366).

 

2-2-6-1- پیش شرط­های لازم جهت توسعه همه­جانبه روستایی:

جهت تحقق توسعه همه­جانبه روستایی پیش شرط­هایی ضروری است که عبارت است از:

– افزایش تولید کشاورزی

– ایجاد تغییرات در شرایط نظام زمین­داری و اصلاح سیستم­های کشت

– سرمایه­گذاری در زیر ساخت­های کشاورزی

– ایجاد مشاغل غیر­کشاورزی بوسیله سرمایه­گذاری خصوصی و عمومی

– ایجاد اقداماتی جهت فعال کردن جمعیت مورد نظر

– تاسیس نظام­هایی جهت مشخص کردن خواسته­ها و نیاز­های گروه­های مورد نظر

– ایجاد هماهنگی میان برنامه­های توسعه همه­جانبه روستایی محلی و طرح های منطقه­ای، بخشی و ملی( کوتر، 1368)

2-2-6-2- ویژگی­های توسعه همه­جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم:

برخی متفکران جهان سوم ویژگی­هایی را برای توسعه همه­جانبه روستایی در شرایط جهان سوم برشمرده­اند از جمله:

– بومی کردن الگوی توسعه و دوری از الگوی بیگانه؛

– تکیه بر ارزش­ها و فرهنگی بودن توسعه برای انسان؛

– مشارکت مردمی به عنوان محور اصلی فرآیند توسعه روستایی (حامد مقدم،1373)

مشارکت به مفهوم رشد توانایی­های اساسی بشر از جمله­شأن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در باروری نیروی تصمیم­گیری و عمل به نحوی که سنجیده و از روی فکر باشد (حامد مقدم، 1369)

2-2-6-3- انتقاد بر­دیدگاه توسعه یکپارچه روستایی:

آر.پی.میسرا نظریه توسعه همه­جانبه روستایی را مورد نقد قرار داده و می گوید:

یکی از عناصر مهم و عمده که در توسعه همه­جانبه روستایی یافت نمی­شود، فضاست. توجه و تاکید همچنان به فعالیت­ها و برنامه­های بخشی معطوف است و فضای روستایی از فضای شهری و صنعتی کل کشور جدا است؛ امکانات و تاسیسات متعدد تولیدی، زیربنایی و اجتماعی بدون آن که از وابستگی میان آنها به نحو احسن استفاده شود، به طور مجزا در نقاط مختلف مستقر گشته­اند (مطیعی لنگرودی، 1382) اما معمولاً اندیشه توسعه یکپارچه یا همه­جانبه روستایی بر این اصل استوار است که سکونتگاههای روستایی همچون تمام پدیده­ها و واحدهای مکانی– فضایی در واقع نظام­هایی هستند که اجزای آن با یکدیگر در کنش متقابل بوده، هر گونه تغییری در یک جزء به سایر اجزاء منتقل می­شود بنابراین اجزای گوناگون باید به گونه­ای هماهنگ و همنوا در جهت اهداف نظام عمل کنند. به عبارت دیگر همان گونه که هاروی[2] اظهار نظر کرده است، اگر مفهوم سیستم را در جغرافیا رها کنیم، یکی از نیرومندترین روشهایی را که قادر است به مسائل دنیای پیچیده اطراف ما پاسخ قانع کننده­ای بدهد از دست داده­ایم(معافی، 1367).

[1]– Rehovot School

[2]– David Harvey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

سنجش شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان های-پایان نامه مدیریت گرایش مالی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

مکتب رهووت[1] و توسعه یکپارچه روستایی:

مکتب رهووت معادل توسعه یکپارچه روستایی است در این مکتب تحول بخش کشاورزی و تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری مد نظر قرار می­گیرد و کشاورزی کاملا به صنایع تبدیلی وابسته خواهد شد (میسرا ، 1366).

 

2-2-6-1- پیش شرط­های لازم جهت توسعه همه­جانبه روستایی:

جهت تحقق توسعه همه­جانبه روستایی پیش شرط­هایی ضروری است که عبارت است از:

– افزایش تولید کشاورزی

– ایجاد تغییرات در شرایط نظام زمین­داری و اصلاح سیستم­های کشت

– سرمایه­گذاری در زیر ساخت­های کشاورزی

– ایجاد مشاغل غیر­کشاورزی بوسیله سرمایه­گذاری خصوصی و عمومی

– ایجاد اقداماتی جهت فعال کردن جمعیت مورد نظر

– تاسیس نظام­هایی جهت مشخص کردن خواسته­ها و نیاز­های گروه­های مورد نظر

– ایجاد هماهنگی میان برنامه­های توسعه همه­جانبه روستایی محلی و طرح های منطقه­ای، بخشی و ملی( کوتر، 1368)

2-2-6-2- ویژگی­های توسعه همه­جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم:

برخی متفکران جهان سوم ویژگی­هایی را برای توسعه همه­جانبه روستایی در شرایط جهان سوم برشمرده­اند از جمله:

– بومی کردن الگوی توسعه و دوری از الگوی بیگانه؛

– تکیه بر ارزش­ها و فرهنگی بودن توسعه برای انسان؛

– مشارکت مردمی به عنوان محور اصلی فرآیند توسعه روستایی (حامد مقدم،1373)

مشارکت به مفهوم رشد توانایی­های اساسی بشر از جمله­شأن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در باروری نیروی تصمیم­گیری و عمل به نحوی که سنجیده و از روی فکر باشد (حامد مقدم، 1369)

[1]– Rehovot School

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

بررسی درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف -پایان نامه ارشد مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

مکتب رهووت[1] و توسعه یکپارچه روستایی:

مکتب رهووت معادل توسعه یکپارچه روستایی است در این مکتب تحول بخش کشاورزی و تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری مد نظر قرار می­گیرد و کشاورزی کاملا به صنایع تبدیلی وابسته خواهد شد (میسرا ، 1366).

 

2-2-6-1- پیش شرط­های لازم جهت توسعه همه­جانبه روستایی:

جهت تحقق توسعه همه­جانبه روستایی پیش شرط­هایی ضروری است که عبارت است از:

– افزایش تولید کشاورزی

– ایجاد تغییرات در شرایط نظام زمین­داری و اصلاح سیستم­های کشت

– سرمایه­گذاری در زیر ساخت­های کشاورزی

– ایجاد مشاغل غیر­کشاورزی بوسیله سرمایه­گذاری خصوصی و عمومی

– ایجاد اقداماتی جهت فعال کردن جمعیت مورد نظر

– تاسیس نظام­هایی جهت مشخص کردن خواسته­ها و نیاز­های گروه­های مورد نظر

– ایجاد هماهنگی میان برنامه­های توسعه همه­جانبه روستایی محلی و طرح های منطقه­ای، بخشی و ملی( کوتر، 1368)

2-2-6-2- ویژگی­های توسعه همه­جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم:

برخی متفکران جهان سوم ویژگی­هایی را برای توسعه همه­جانبه روستایی در شرایط جهان سوم برشمرده­اند از جمله:

– بومی کردن الگوی توسعه و دوری از الگوی بیگانه؛

– تکیه بر ارزش­ها و فرهنگی بودن توسعه برای انسان؛

– مشارکت مردمی به عنوان محور اصلی فرآیند توسعه روستایی (حامد مقدم،1373)

مشارکت به مفهوم رشد توانایی­های اساسی بشر از جمله­شأن و منزلت انسانی و مسئول ساختن بشر در باروری نیروی تصمیم­گیری و عمل به نحوی که سنجیده و از روی فکر باشد (حامد مقدم، 1369)

2-2-6-3- انتقاد بر­دیدگاه توسعه یکپارچه روستایی:

آر.پی.میسرا نظریه توسعه همه­جانبه روستایی را مورد نقد قرار داده و می گوید:

یکی از عناصر مهم و عمده که در توسعه همه­جانبه روستایی یافت نمی­شود، فضاست. توجه و تاکید همچنان به فعالیت­ها و برنامه­های بخشی معطوف است و فضای روستایی از فضای شهری و صنعتی کل کشور جدا است؛ امکانات و تاسیسات متعدد تولیدی، زیربنایی و اجتماعی بدون آن که از وابستگی میان آنها به نحو احسن استفاده شود، به طور مجزا در نقاط مختلف مستقر گشته­اند (مطیعی لنگرودی، 1382) اما معمولاً اندیشه توسعه یکپارچه یا همه­جانبه روستایی بر این اصل استوار است که سکونتگاههای روستایی همچون تمام پدیده­ها و واحدهای مکانی– فضایی در واقع نظام­هایی هستند که اجزای آن با یکدیگر در کنش متقابل بوده، هر گونه تغییری در یک جزء به سایر اجزاء منتقل می­شود بنابراین اجزای گوناگون باید به گونه­ای هماهنگ و همنوا در جهت اهداف نظام عمل کنند. به عبارت دیگر همان گونه که هاروی[2] اظهار نظر کرده است،

[1]– Rehovot School

[2]– David Harvey

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- 4 -1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

1- 4 -2- اهداف اختصاصی تحقیق:

1- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

2- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

3- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

1- 5 – سوالات تحقیق

با توجه به شاخص­های توسعه، روستاهای شهرستان رودبار در چه سطحی از توسعه ­یافتگی قرار دارند؟

با توجه به شاخص­های توسعه، کدام یک از بخش و دهستان در سطح بالاتری از توسعه ­یافتگی قرار دارند؟

سنجش قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان-پایان نامه

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی قابلیت و تعیین اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان

قسمتی از متن پایان نامه :

بیان مسئله

استان گلستان که جزو استان های حاصلخیز کشور می باشد، ظرفیت های بالقوه ای در زمینه های مختلف کشاورزی ، دام و طیور ، غذایی و … دارد. در سالهای اخیر صنایعی در زمینه های مختلف در  استان ایجاد شده است. ولی به دلیل نوپا و کوچک بودن رشد زیادی نکرده و انسجام ندارد. با توجه به ظرفیت های بالا و عدم بکارگیری کامل آنها در صنایع و محدود بودن منابع سرمایه گذاری ، دغدغه سیاستگذاران استان در شناسایی صنایعی است که نسبت به دیگر صنایع مزیت نسبی بیشتری برای سرمایه گذاری و اجرا داشته باشد . باید صنایعی انتخاب شوند که رشد متوازن و متناسب با ظرفیت های اقلیمی و ظرفیت های بومی داشته باشند تا با استفاده متناسب از منابع بیشترین سودآوری و کارایی را بوجود آورند.

اجتماع سازمان یافته واحدهای صنعتی متناسب با استعداد مناطق محل استقرار موجبات هم افزائی و بهره وری مطلوب از منابع را فراهم می سازد و علاوه بر ایجاد اشتغال مولد به رشد تولید داخلی و ارتقاء سطح فناوری می انجامد. در نظام استقرار جمعی واحدهای صنعتی ، تولید کنندگان کوچک و متوسط با دستیابی به پتانسیل هم مکانی سهم مناسبی از بازار تقاضا را به خود اختصاص می دهند و همین عامل اسباب رونق مستمر و افزایش کمی آنان را بدنبال می آورد.عواملی نظیر شرایط اقلیمی مطلوب، خاک حاصلخیز، آب و هوای مناسب، بارندگی فراوان، بازار مصرف خوب داخلی و خارجی و زمینه اشتغال فراوان اعم از تولید و صنایع وابسته موجب تبدیل این استان به قطب بعضی از صنایع شده است.

در بررسی سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی استانهای کشور که بین سالهای 1383 و 1388 انجام گرفته است، بیشترین سهم کشاورزی در سال 1383 در استان گلستان با 3/8  درصد بوده است و سهم استان گلستان از تولید ناخالص داخلی بین سالهای 1383 و 1388 ،4/1 بوده است. ولی با مقایسه بین این سالها ، سهم استان از بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده است (گزارش سازمان صنایع کوچک، 1390). صنعتی شدن می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه از طریق افزایش تولیدات ، بهر ه وری، ایجاد فرصت های شغلی، تأمین نیازهای اساسی و ایجاد پیوند با دیگر بخش های اقتصادی ایفا نماید. باتوجه به اینکه استان گلستان به طور کامل در تمام بخش های صنعت توسعه پیدا نکرده  و یا بعضی از  صنایع موجود به صورت سنتی مشغول به کار هستند، باید به توسعه صنایع موجود پرداخت. در استان گلستان خوشه های صنعتی به طور بالقوه به صورت سنتی سابقه بیشتری دارند. برای توسعه خوشه های صنعتی باید چارچوبی برای شناسایی و اولویت بندی صنایع بوجود آوریم تا مهمترین حوزه های صنعتی استان را انتخاب و حمایت کنیم.

در سه دهه اخیر ، برای بیان اهمیت و ارزش صنایع کوچک و متوسط بر توسعه صنعتی  نظریه های متفاوتی مانند نظریه اقتصادهای حاشیه ای پن روز[1]،رنظریه تحول ساختار تقاضا و نظریه الگوی توسعه خوشه ای مطرح شده است(اکس، 1383).در ایران 98% واحد های صنعتی، 55% نیروی شاغل در بخش صنعت، 17% ارزش افزوده بخش صنعت و 17% ارزش تولیدات صنعتی  متعلق به صنایع کوچک و متوسط است (گزارش سازمان صنایع کوچک1390). با توجه به شرایط مطلوب ذکر شده در استان گلستان، برای پیشترفت صنعت استان باید به توسعه آن پرداخت. در این پژوهش از الگوی ایجاد خوشه های صنعتی برای توسعه صنعت استفاده می شود. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که کدام صنعت استان برای توسعه خوشه ای  اولویت بیشتری دارد و باید انتخاب شود.

 

[1]Penrose

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4-1 اهداف تحقیق

 1. ارائه چارچوب اولویت بندی استقرار خوشه های صنعتی استان گلستان
 2. شناسایی و بررسی ظرفیت های خوشه سازی استان گلستان
 3. ارائه پیشنهاد به نهادهای مرتبط برای اولویت بندی در سرمایه گذاری

5-1 سوال های اصلی و فرعی

1-5-1 سوال اصلی

اولویت استقرار خوشه های صنعتی در استان گلستان چیست؟

2-5-1 سوال فرعی

 1. شاخص های موثر بر موفقیت خوشه های صنعتی استان گلستان چیست؟
 2. اهمیت هر یک از شاخص های تعیین شده به چه میزان است؟
 3. حوزه‌های صنعتی مستعد خوشه‌سازی در استان گلستان چیست؟
 4. از بین حوزه‌های های صنعتی کدام اولویت بیشتری برای خوشه‌سازی دارد؟

بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد شهری-دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد شهری

قسمتی از متن پایان نامه :

 • اهمیت وضرورت انجام تحقیق:

ضرورت خاص تحقیق از انجا نشات می گیرد که همه ساله مبالغ زیادی برای اداره امور اجرایی و ارایه خدمات در شهرها صورت می گیرد. علی رغم این شاهد ان هستیم که به دلیل موازی کاری و سرعت پایین ارایه خدمات توسط سازمانها  و ادارات ، رضایت چندانی برای شهروندان مشاهده نمی گردد. به نظر می رسد با اعمال مدیریت واحد شهری  و به صورت یکپارچه می توان ضمن جلوگیری از اتلاف هزینه ها ، به صورت منسجم به ارایه خدمات با کیفیت پرداخت. علاوه بر این با بررسی های به عمل امده مشخص شده است که تاکنون تحقیقات کمی پیرامون مدیریت واحد شهری انجام شده است . علاوه بر این ضرورت خاص انجام  این تحقیق از انجا است که می توان به بومی نمودن مفاهیم و تئوری‌های تحقیق کمک نمود.

 

 • اهداف تحقیق:

هدف علمی این تحقیق شناسایی و تعیین الگوی مدیریت واحد شهری (مطالعه موردی شهرستان گیلان غرب) می باشد.

اهداف فرعی:

 • تعیین رابطه بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش هزینه های سازمانها
 • تعیین رابطه بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش افزایش خدمات به شهروندان
 • تعیین رابطه بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و افزایش رضایت شهروندان

4- تعیین رابطه بین اجرای مدیریت واحد شهری  در گیلان غرب و کاهش موازی کاریدر سازمانها

5-تعیین رابطه بین اجرای مدیریت واحد شهری  در گیلان غرب و سرعتارایه خدمات به شهروندان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف تحقیق:

هدف علمی این تحقیق شناسایی و تعیین الگوی مدیریت واحد شهری (مطالعه موردی شهرستان گیلان غرب) می باشد.

اهداف فرعی:

 • تعیین رابطه بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش هزینه های سازمانها
 • تعیین رابطه بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش افزایش خدمات به شهروندان
 • تعیین رابطه بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و افزایش رضایت شهروندان

4- تعیین رابطه بین اجرای مدیریت واحد شهری  در گیلان غرب و کاهش موازی کاریدر سازمانها

5-تعیین رابطه بین اجرای مدیریت واحد شهری  در گیلان غرب و سرعتارایه خدمات به شهروندان

 • سوالات تحقیق:
 • ایا بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش هزینه های سازمانها رابطه معنادار وجود دارد؟
 • ایا بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش افزایش خدمات به شهروندان رابطه معنادار وجود دارد؟
 • ایا بیناجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و افزایش رضایت شهروندان رابطه معنادار وجود دارد؟
 • ایا بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و کاهش موازی کاری رابطه معنادار وجود دارد؟
 • ایا بین اجرای مدیریت واحد شهری در گیلان غرب و سرعت ارایه خدمات در سازمانها رابطه معنادار وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد شهری با فرمت ورد

پایان نامه مدیریت:میزان سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM

پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

مشتری (مصرف کننده)

مشتری (مصرف کننده) به روش های مختلفی می تواند تعریف شود. برای مثال ساراگوستاوسون واریکالانگرن،مشتری (مصرف کننده) را به این شکل توضیح می دهند: مشتری شخص بسیار مهمی در یک شرکت است … به خودی خود یا باواسطه ،مشتری به ما محتاج نیست ، مامحتاج او هستیم . مشتری مانع کار ما نیست ،او هدف کار ماست . ما با حفظ او هیچ مرحمتی نمی کنیم ، او با دادن فرصت انجام کمک به خود ، به ما لطف می کند مشتری فردی برای مشاجره یا بذله گویی با او نیست.  هیچ کس مشاجره با یک مشتری را نبرده است . در فرهنگ و بستر ، مشتری چنین تعریف شده است . کسی که یک کالا یا خدمت را خریداری می کند . در تعریف دیگری ،مشتری شخصی حقیقی یا حقوقی است که محصول یا خدمتی را دریافت می کند. مشتریان به طور کلی به دو گروه مشتریان داخلی و خارجی تقسیم می شوند، کارکنان هر سازمان به عنوان مشتریان داخلی آن سازمان محسوب می شوند و مشتریان خارجی به افرادی که به منظور اخذ یک ارزش و یا مطلوبیت متناسب با نیازهای شخصی یا گروهی و یا سازمانی ، به سازمان مراجعه می کنند، گفته می شود (بیگ زاده و وزیری ، 1387 ).

در بازارهای امروز ، مشتری ضامن بقای سازمان است ؛ آنچه مشتری بخواهد دارای ارزش است و سازمان باید در جهت خواست های مشتری گام بردارد. مشتریان نیز ارزش را در کیفیت بالای توام با قیمت معقول می دانند. مشتریان مایه حیات و از دارایی های بسیار با ارزش سازمان هستند و بدون وجود آنها ، عملکرد سازمان بی معنی خواهد بود و مشاغل سازمان وجود نخواهد داشت (مجیدی نیا ،   1387).

2-1-3) تعریف رضایت مصرف کننده (مشتری )

رضایتمندی واکنش احساسی مشتری است که از تمایل با سازمان عرضه کننده یا مصرف محصول حاصل می گردد. رضایت از درک متفاوت ما بین انتظارات مشتری وعملکرد واقعی محصول یا سازمان حاصل می گردد. تجربیات قبلی مشتری از مصرف محصول ما و همچنین تجربه ما از تعامل با سازمان عرضه کننده در شکل دهی انتظارات وی ، نقش اساسی ایفا می کند ما رضایتمندی مصرف کننده ، عکس العمل های آتی آنان را در قبال سازمان ما تحت تاثیر قرار خواهد داد (از جمله آمادگی و اشتیاق جهت استفاده مجدد ، تمایل برای توصیه ما به سایرین و رغبت برای پرداخت بهای محصول بدون چانه زدن یا تلاش برای یافتن عرضه کنندگانی که محصول مشابه را با قیمت کمتری عرضه می دارند( کاوسی وسقایی ، 1388 ، 6 ).

رضایت مصرف کننده عبارت است از اقدامات داخلی سازمانها محسوب می شود که نمود جهت گیری آنها به سمت ارضای خواسته های مشتری است و جهت ارتقا کیفیت محصولات و خدمات را نشان می دهد. به نظر ژوران ، رضایت مشتری حالتی است که مشتری احساس می کند که ویژگی های محصول منطبق بر انتظارات اوست. نارضایتی نیز حالتی است که در آن نواقص و معایب محصول موجب ناراحتی وشکایت و انتقاد مشتری می شود. در یک تعریف ، رضایت مشتری یا مصرف کننده حالت و واکنشی است که مصرف کننده و مشتری از مصرف یا خرید محصول ابراز می کند.

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین میزان رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با توجه به مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری وجود دارد؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری وجود دارد؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری وجود دارد؟

3.آیا بین سطح تصور و نگرش دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری وجود دارد؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد

پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM

پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

 مقدمه :

گسترش شدید رقابت و پویایی اقتصادی آرمان های و اهداف سازمان ها طی چند سال اخیر دچار تغییرات عمده ای شده است . در حالی که پیش که از این تمرکز برجذب مشتریان جدید ، سیاست عمده سازمان ها بوده ،امروز سیاست های راهبردی وتجارت برحفظ و بهبود وفاداری افزایش اعتماد مشتریان نسبت به سازمن متمرکز شده اند . مهمترین علل چنین تغییری افزایش آگاهی و اطلاع عمومی نسبت به پیامدهای مطلوب رضایت و وفاداری مشتریان است . به عبارتی دیگر ، مشتری مداری به عنوان سنگ بنای نظریه های مدیریت بازاریابی نوین شناسایی شده است . تردیدی نیست ک در عصر تولید انبوه و رقابت بی انتها ، سازمان هایی می توانند به موفقیت دست یابند که میزان رضایتمندی مشتریان خود را تاسطح وفاداری کامل افزایش دهند و اصلی ترین مساله در رسیدن به این رضایت ، ارائه کالا یاخدمات باکیفیت مورد انتظار مشتریان است که از طریق اعمال مدیریت مناسب در مواجهه با مسائل درون سازمانی تحقق می یابد.کیفیت کالا از مهمترین عوامل رضایتمندی مصرف کنندگان است . متغیرهایی که بی توجهی به آنها افول مشتری مداری رابه دنبال دارد .

مشتریان و مصرف کنندگان همواره در جستجوی عرضه کنندگان هستند که کالا یاخدماتی به مراتب بهتر به آنها ارائه کند شواهد ومدارک زیادی نیز نشان می دهند که در دنیای رقابتی امروز ، کشف نیازها وخواسته های مشتریان وبرآورده ساختن آنها قبل از رقبا یک شرط اساسی موفقیت برای شرکتهاست. از این رو سازمان ها و بنگاههای تجاری تلاش می کنند تا از طریق دستیابی به مزایای منحصر به فرد نسبت به سایر رقبا به موقعیتی ممتاز دست یابند .یکی از متداول ترین روشها جهت تعیین میزان ارضای نیازها و خواسته ها از طریق کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان ها سنجش رضایت مشتری است .اندازه گیری رضایت مصرف کننده(مشتری ) ابزار موثری برای کنترل عملکرد کلی سازمان ارائه کرده و سازمان را در تشیخص ضعف هایش وتلاش برای برطرف کردن آن ها یاری می دهد و امکان شناسایی برتری های اقتصادی به مقتضای شرایط خاص زمانی را برای سازمان فراهم می سازد .

2-1-2) مشتری (مصرف کننده)

مشتری (مصرف کننده) به روش های مختلفی می تواند تعریف شود. برای مثال ساراگوستاوسون واریکالانگرن،مشتری (مصرف کننده) را به این شکل توضیح می دهند: مشتری شخص بسیار مهمی در یک شرکت است … به خودی خود یا باواسطه ،مشتری به ما محتاج نیست ، مامحتاج او هستیم . مشتری مانع کار ما نیست ،او هدف کار ماست . ما با حفظ او هیچ مرحمتی نمی کنیم ، او با دادن فرصت انجام کمک به خود ، به ما لطف می کند مشتری فردی برای مشاجره یا بذله گویی با او نیست.  هیچ کس مشاجره با یک مشتری را نبرده است . در فرهنگ و بستر ، مشتری چنین تعریف شده است . کسی که یک کالا یا خدمت را خریداری می کند .

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین میزان رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با توجه به مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری وجود دارد؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری وجود دارد؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری وجود دارد؟

3.آیا بین سطح تصور و نگرش دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری وجود دارد؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد

پایان نامه کارشناسی ارشد:سنجش سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM

پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

چار چوب نظری تحقیق :

چهارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. چهار چوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند تشکیل شده است(سکاران،80،1390).بر اساس متغیر ها و تعاریف وارتباطات بین متغیرهای ارائه شده، مجموعه مفروضات نظری زیر شناسایی گردیده است.

یکی از معیارهای سنجش کارایی نظام های اطلاعاتی تعیین میزان رضایت کاربران از عناصر و ویژگیهای تشکیل دهنده رابط و در حقیقت میزان رضایت از چگونگی تعامل با نظام می باشد(دوتون و پری، 2002). اقبال و یا عدم اقبال کاربران به یک نظام، می تواند نشانگر سودمندی و یا عدم سودمندی آن نظام و بیان کننده چالش ها و مشکلات موجود در این زمینه باشد(جانسون و دیگران، 2008) ریچار الیور1 از جمله معروفترین محققین در زمینه رضایت مشتری، عقیده دارد رضایتمندی مشتری یا عدم رضایت او از تفاوت مابین انتظارات مشتری و کیفیتی که او دریافت کرده است، حاصل می شود. به عبارت دیگر، برای اندازه گیری رضایت می            توان از رابطه زیر استفاده نمود:

انتظارات مشتری – استنباط مشتری از کیفیت = رضایت مشتری (سعیدی فرد، 2012)

 در بررسی مدل این پژوهش در خصوص سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات به استفاده از معیار مشتری محوری مدل [1]EFQM  بوده است که جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل که جزو مدل های تعالی سازمانی محسوب می شود ، در سال 1992 به منظور ترویج مدیریت کیفیت جامع در اروپا ایجاد شد . مدل تعالی کیفیت اروپا شامل 9 معیار است که شمای این مدل در شکل (1-1) ارائه شده است. (کریستین و دیگران، 2001)

[1] . European Foundation Quality Management

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین میزان رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با توجه به مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری وجود دارد؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری وجود دارد؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری وجود دارد؟

3.آیا بین سطح تصور و نگرش دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری وجود دارد؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد

پایان نامه با موضوع نقش سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM

پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

فرضیه های فرعی :

1.بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات ارائه شده اختلاف معناداری وجود دارد.

2.بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری وجود دارد.

3.بین سطح تصور و نگرش دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری وجود دارد.

4.بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری وجود دارد.

1-8) تعریف متغییرها:

سازمانهای متعالی به طور فراگیر، نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را اندازه گیری می کند و به آن ها دست می یابند. در اینجا مشخص می گردد که سازمان در ارتباط با مشتریان بیرونی خود چه نتایجی به دست می آورد. در این معیار مقیاس های ادراکی، بیانگر ادراک مشتریان از سازمان است، این مقیاس ها می تواند شامل موارد زیر باشد:

1-8-1) تعاریف مفهومی متغیرها :

تعریف مفهومی، همان شرح هایی هستند که معمولاً در فرهنگ واژه ها آورده می شوند (لاری، 2002،ص15)

1-8-1-1) متغیر رضایت مصرف کنندگان: عبارت از حالت است که مشتری احساس می کند که ویژگیهای فرآورده ، منطبق بر انتظارات اوست(کاوسی وسقایی 390،1388).

1-8-1-2) تصورات عمومی: افکار عمومی قضاوتی اجتماعی است مربوط به گروهی خودآگاه، نسبت به موضوعی پر اهمیت، پس از آن که درباره آن موضوع گفت و گو های عمومی و قابل قبولی صورت گرفته باشد.(علی میرسعید قاضی .1385ص123-124(

1-8-1-3) محصولات و خدمات: شامل کالا، خدمات، ایده، مکان و شخص-هرچیزی که در فرایند مبادله بازریابی برای فروش پیشنهاد و ارائه می شود.(ونوس، صفائیان، 1390، ص3)

 

1-8-1-4) پشتیبانی های پس از فروش: خدمات پس از فروش عبارتند از خدمتی که پس از فروش محصول و در جهت کسب اطمینان و رضایت مشتری از طرف تولید کننده ارائه می شود . این خدمات شامل حمل و نصب و راه اندازی – تعمیر و نگه داری ، تهیه و توزیع قطعات یدکی ، مستندسازی آموزش ، نحوه ی استفاده و تضمین و غیره می باشد.(کوفین 1998، 377)

1-8-1-5) وفاداری: تعهد قوی به خرید مجدد یک محصول یا خدمت برتر در آینده است، در صورتی که همان محصول یا خدمت علیرغم تأثیرات موقعیتی و تلاشهای بازاریابی رقبا دوباره خریداری شود. (حسینی و همکاران، 1391)

1-8-2) تعاریف عملیاتی متغیرها :

تعریف عملیاتی، یک مفهوم و به بیان دقیق تر، یک متغیر را به صورت اعمال و اموری که در مطالعه به عنوان معرف و معادل آن مشخص می شوند، تعریف می کند و این امکان را فراهم می آورد که مورد اندازه گیری قرار گیرند (لاری، 2002، ص15)

1-8-2-1) متغیر رضایت مصرف کنندگان : مقایسه بین مشخصات محصول دریافت شده با نیازها یا خواست های مشتریان، احساس خشنودی و تمایلات و انتظارات مشتری از خدمات دانشگاهی  و آمادگی و اشتیاق جهت استفاده مجدد.

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین میزان رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با توجه به مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری وجود دارد؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری وجود دارد؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری وجود دارد؟

3.آیا بین سطح تصور و نگرش دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری وجود دارد؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد

پایان نامه تعیین سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM

پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

اهدا ف علمی تحقیق :

1- سنجش میزان رضایت دانشجویان از خدمات آموزشی در دانشگاه های استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیرانتفاعی)

 • مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان در “تصورات کلی از گروه آموزشی ،ارائه آموزش و پیگیری پس از ارائه خدمات آموزش و وفاداری به دانشگاه”

 

1-4-2) اهداف کاربردی تحقیق:

از نتایج این تحقیق جهت طرح ریزی استراتژیهای مناسب در دانشگاه های مختلف ، برای حفظ مشتریان (دانشجویان) موجود و جذب مشتریان جدید می توان استفاده نمود. یک دانشگاه خوب توجه مصرف کننده را جلب می کند ، باعث جلب و تقویت علاقه در مصرف کننده می شود، تمایل به خرید محصول(خدمات آموزشی) را در مصرف کننده ایجاد می کند، مصرف کننده را وادار به خرید محصول می کند و نهایتاً موجب جلب رضایت مصرف کننده می شود.

1-5) چار چوب نظری تحقیق :

چهارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده اند. چهار چوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهایی که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند تشکیل شده است(سکاران،80،1390).بر اساس متغیر ها و تعاریف وارتباطات بین متغیرهای ارائه شده، مجموعه مفروضات نظری زیر شناسایی گردیده است.

یکی از معیارهای سنجش کارایی نظام های اطلاعاتی تعیین میزان رضایت کاربران از عناصر و ویژگیهای تشکیل دهنده رابط و در حقیقت میزان رضایت از چگونگی تعامل با نظام می باشد(دوتون و پری، 2002). اقبال و یا عدم اقبال کاربران به یک نظام، می تواند نشانگر سودمندی و یا عدم سودمندی آن نظام و بیان کننده چالش ها و مشکلات موجود در این زمینه باشد(جانسون و دیگران، 2008) ریچار الیور1 از جمله معروفترین محققین در زمینه رضایت مشتری، عقیده دارد رضایتمندی مشتری یا عدم رضایت او از تفاوت مابین انتظارات مشتری و کیفیتی که او دریافت کرده است، حاصل می شود. به عبارت دیگر، برای اندازه گیری رضایت می            توان از رابطه زیر استفاده نمود:

 

                                 سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین میزان رضایتمندی دانشجویان ارشد در دانشگاهای استان گیلان(سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی)با توجه به مدل بومی شده EFQM اختلاف معناداری وجود دارد؟

1.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به خدمات  ارائه شده اختلاف معناداری وجود دارد؟

2.آیا بین سطح رضایتمندی دانشجویان استان گیلان نسبت به ارائه خدمات پیگرانه بعد از ارائه آموزش اختلاف معناداری وجود دارد؟

3.آیا بین سطح تصور و نگرش دانشجویان استان گیلان در طول دوران تحصیل نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری وجود دارد؟

4.آیا بین سطح وفاداری دانشجویان استان گیلان نسبت به دانشگاه اختلاف معناداری وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :   بررسی سطح رضایتمندی دانشجویان کارشناسی ارشد استان گیلان با استفاده از الگوی تعالی سازمانی EFQM (مورد مطالعه استان-R2U_AI0L

با فرمت ورد