استراتژي

now browsing by tag

 
 

نمونه پایان نامه - دانلود فایل

به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی سخاوت، سکوت، مهربانی و .....
پدرم راه تمام زندگیست
پدرم دلخوشی همیشگیست
به خودم تبریک می گویم که تو را دارم و دنیا با همه بزرگیش مثل تو را  ندارد .....
تقدیم به مادر عزیزتر از جانم
و تو ای مادر، ای شوق زیبایی نفس کشیدن
مادرم،هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست
تو رنگ شادی هایم شدی و لحظه ها را با تمام وجود از من دور کردی و
 عمری خستگی ها را به جان خریدی تا اکنون توانستی طعم خوش
 پیروزی را به من بچشانی.
امروز هستی ام به امید شماست،
تقدیم به وجود با ارزشتان ...

سپاسگزاری
خداوند بزرگ را شاکرم که لطف خود را شامل حال من نمود تا بتوانم تحقیق خود را به پایان برسانم و بتوانم سهمی هر چند اندک، در راه توسعه علمی ایران عزیز بردارم،که چو ایران نباشد، تن من مباد.
ازاستاد فرزانه جناب  آقای  دکتر ستار هاشمی استاد راهنما که  در کلیه  مراحل  انجام  این  پژوهش با خوشرویی ، یاری  و راهنمائی ام نمودند و همچنین  از استاد فرهیخته جناب  آقای  دکتر  اقبال منصوری استادمشاور که وقت خود را بی شائبه در اختیار من گذاشته  و با دقت نظر خاصی  مشاوره  لازم  در این  خصوص  ارائه   نمودند صمیمانه  تشکر و قدردانی  می نمایم. همچنین  از کلیه  معلمان و اساتید دوران  تحصیلم  از ابتدا تا کنون  صمیمانه  تشکر و قدردانی  می نمایم.
در پایان از زحمات و همکاری صمیمانه جناب آقای مهندس محمدحسن شاه امیری رئیس گروه ابزار دقیق بخش شش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران که درتمام مدت زمان انجام این پروژه همراه بنده بودند کمال سپاس و قدردانی را می نمایم.
چکیده
عنوان:
ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، مطالعه موردی:شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
نام دانشجو:
علی بوالحسنی
کارخانه ها و تاسیسات هر روزه با چالشها و مشکلات بیشتری برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها مواجه می شوند و در این راستا استراتژی های نگهداری و تعمیرات نقش بسزایی دررسیدن به این هدف دارند.در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی شده است تا بتوان با کمک سیستمهای فناوری اطلاعات انواع روشهای نگهداری و تعمیرات را به طرز موثری پیاده سازی و اجرایی نمود. نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یکی از استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات است که بر مبنای آن در بازه‌های زمانی معین تعدادی از پارامترهای تجهیرات اندازه‌گیری می‌شود و بر اساس این داده‌ها، زمان رخداد خرابی احتمالی آینده پیش بینی شده و برای تعمیر و یا تعویض قطعات و تجهیزات تصمیم‌گیری می‌شود.
در این مقاله سعی شده است یک مدل پشتیبان تصمیم گیر برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه مبتنی بر شرایط بر اساس تکنیکهای داده کاوی طراحی شود. این پروژه در یکی از شرکتهای بهره برداری نفت و گاز جنوب کشور انجام شده و تجهیز انتخابی برای این پروژه توربین می باشد که یکی از اساسی ترین و بحرانی ترین تجهیزات در کارخانه های نفتی است.
در این پروژه چندین تکنیک داده کاوی از جمله درخت تصمیم وشبکه های عصبی برای پیش بینی رخداد خرابی مورد استفاده قرار گرفت و با مقایسه خروجی و نتایج آنها و با آنالیز این خروجی ها سعی شد بهترین مدل برای پیش بین رخداد خرابی در تجهیز مورد نظر مشخص شود.در انتها پیشنهادهایی از جمله توسعه این مدل برای سایر تجهیزات، کنترل مدت زمان مشاهده وضعیت تجهیزات و تعیین زمان بهینه تعمیر و نگهداری برای آینده ارائه شده است.
کلمات کلیدی:نگهداری و تعمیرات،تعمیرات پیشگویانه،تعمیرات مبتنی بر شرایط،خرابی ،پیش بینی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :مقدمه ..............................................................................................................................................1
1-1-مقدمه .................................................................................................................................... 2
1-2- تشریح و بیان مساله.......................................................................................................... 3
1-3- هدف از انتخاب موضوع..................................................................................................... 4
1-4- وضعیت تعمیرات پیش گویانه در کشور....................................................................... 7
1-5-چالشهای پروژه.......................................................................................................................9
1-6- معرفی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران.........................................................9
1-7-مفاهیم نگهداری و تعمیرات.............................................................................................10
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق .............................................................................................................. 14
2-1- اثر نگهداری و تعمیرات............................................................................................... 15
2-2-بهینه سازی نگهداری وتعمیرات پیش بینانه ........................................................ 17
2-3- مفاهیم اقتصادی وتوجیه هزینه ها.......................................................................... 19
2-3-1- ارزیابی نیازهایBM ............................................................................................... 19
2-3-2-توجیه هزینه............................................................................................................... 20
2-3-3- هزینه استراتژی جاری تعمیراتی........................................................................ 20
2-4-طراحی یک برنامه نت پیش بینانه......................................................................... 21

متن کامل در سایت امید فایل 

2-4-1-امتیازات نت پیش بینانه......................................................................................... 22
2-5-تکنیکهای نت پیش بینانه .......................................................................................... 23 2-5-1-مانیتورینگ ارتعاش................................................................................................... 24
2-5-2-انواع سیستمهای ترموگرافی................................................................................... 24
2-5-3-ترایبولوژی................................................................................................................. 25
2-5-4-بازرسی بصری........................................................................................................... 25
2-5-5-مافوق صوت ............................................................................................................ 26
2-5-6-تکنیکهای دیگر ..................................................................................................... 26
2-6- ایجاد یک برنامه نت پیش بینانه ........................................................................ 26
2-6-1-اهداف ، مقاصد و امتیازات ................................................................................ 27
2-6-2-الزامات عملی......................................................................................................... 28
2-6-3-انتخاب یک سیستم نت پیش بینانه ............................................................... 29
2-6-3-1-نیارهای پایه ای سیستم ............................................................................... 30
برنامه نت پیش بینانه کل کارخانه ................................................................... 30
2-7-1-برنامه نت پیش بینانه مطلوب ........................................................................... 31
2-7-2- سیستم نت پیش بینانه مطلوب. .................................................................. 31
2-7-3-پیش بینی کافی نیست....................................................................................... 31
2-8-مبانی نظری و مفاهیم تحقیق .............................................................................. 32
2-8-1-روش تحقیق ....................................................................................................... 32
2-8-2-طراحی مدل پیش بینی .................................................................................. 35
2-8-3-داده کاوی ............................................................................................................ 35
فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ................................................................................. 37
3-1-مقدمه ..................................................................................................................... 38
3-2-سیستم پیش بینی نگهداری با استفاده تکنیکهای داده کاوی................... 39
3-3-روشی عملی برای ترکیب داده کاوی و تشخیص خرابی ............................... 44
3-4-روشی هوشمند برای بهینه سازی تعمیرات پیش گویانه............................... 49
3-5- برخی تکنیکهای نگهداری و تعمیرات پیش گویانه....................................... 57
3-6-مروری بر تعمیرات مبتنی بر شرایط و زمان در برنامه های صنعتی.......... 59
فصل چهارم: روش تحقیق(ارایه راهکار،الگوریتم و مدل پیشنهادی روش تحقیق).......... 61
4-1-مقدمه...................................................................................................................... 62
4-2-طراحی مدلCBM............................................................................................... 64
4-2-1-انتخاب بخش، واحد یا محیط پایش............................................................ 64
4-2-2-انتخاب پارامترها و معیارهای پایش تجهیزات............................................. 65
4-2-3-انتخاب روش مدلسازی پیش بینی ............................................................. 66
4-2-4-مدل فیزیکی ..................................................................................................... 67
4-3-تعیین اهداف داده کاوی .................................................................................... 68
4-4- شروع مراحل انجام پروژه ................................................................................. 70
4-4-1-انتخاب کارخانه ها و تجهیزات مورد نظر برای پروژه ............................ 70
4-4-2-شناخت داده....................................................................................................... 71
4-4-3-آماده سازی و آنالیز داده ............................................................................... 72
4-4-4-اکتساب داده / جمع آوری و ورود داده...................................................... 74
4-4-5-پالایش داده ها ................................................................................................. 77
4-5-آنالیز داده ها ........................................................................................................ 78
4-5-1-آنالیز داده های وضعیت و شرایطی.......................................................... 78
4-5-2-آنالیز داده های رخداد خرابی..................................................................... 84
4-6-طراحی و توسعه مدل ....................................................................................... 90
4-6-1-بررسی سطح آستانه پارامترها ................................................................... 90
4-6-2-شناخت خوشه های خروجی ...................................................................... 92
4-7-طراحی مدل با روشهای داده کاوی................................................................ 93
4-7-1-طراحی مدل با استفاده از درخت تصمیم................................................ 94
4-7-2-طراحی مدل با استفاده از روش شبکه عصبی MLP.........................96
4-7-3-طراحی مدل با استفاده از روش شبکه عصبی KNN....................... 100
4-8-نتیجه گیری......................................................................................................... 103
فصل پنجم: بررسی و تحلیل داده ها و نتایج تحقیق........................................................... 104
5-1-مقدمه......................................................................................................................105
5-2- بررسی خروجی ونتایج وارزیابی مدل بر پایه روش DT .........................105
5-2-1-ارزیابی مدل بر اساس روش DT .......................................................... 107
5-3- بررسی خروجی و نتایج روش MLP....................................................... 109
5-3-1-ارزیابی مدل بر اساس روش MLP....................................................... 111
5-4- بررسی خروجی و نتایج روش KNN...................................................... 113
5-4-1-ارزیابی مدل بر اساس روش KNN.................................................... 115
5-5-ارزیابی و تفسیر نتایج و خروجی ها ............................................................117
5-6-نتایج .....................................................................................................................118
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها ................................................................................ 119
6-1- نتایج کلی حاصل از پروژه............................................................................. 120
6-2-پیشنهادهایی برای آینده ............................................................................... 121

فهرست جدول ها
عنوان و شماره صفحه
جدول 1- ماتریس Confusion............................................................................................................67
جدول 2- ماتریس Confusion برای سه دسته کلاس...................................................................69
جدول 3- محاسبه نرخ مثبت صحیح،نرخ مثبت غلط و دقت............................................................69
جدول 4- نام پارامترهای کارخانه فشارقوی...........................................................................................73
جدول 5- نام پارامترهای کارخانه بی بی حکیمه 2..............................................................................73
جدول 6- نمونه فرم ورود اطلاعات کارخانه بی بی حکیمه 2............................................................74
جدول 7- نمونه فرم ورود اطلاعات کارخانه فشارقوی.........................................................................75
جدول 8- نمونه ای از فرم پر شده وپالایش نشده کارخانه بی بی حکیمه 2.................................77
جدول 9- نمونه ای از فرم پر شده و پالایش شده کارخانه بی بی حکیمه ...................................78
جدول 10- ماتریس الگو برای متغیرها کارخانه فشار قوی................................................................79
جدول 11- ماتریس آمارهای توصیفی کارخانه فشار قوی.................................................................81
جدول 12- پارامترهای جدید ایجاد شده توسط روشPCA.............................................................83
جدول 13 - نمایی از فاکتورهای جدید تولید با روش PCA............................................................84
جدول 14- تغییرات ناگهانی فاکتور2 در رخداد خرابی..................................................................87
جدول 15 - آمار خرابی های کارخانه بی بی حکیمه 2..................................................................88
جدول 16- مقدار پارامترها در حالات خرابی ....................................................................................90
جدول 17- مقادیر آستانه پایین و بالا برای پارامترها......................................................................91
جدول 18 – بازه های زمانی تعریف شده برای مدل.......................................................................94
جدول 19- مجموعه داده آموزشی برای بازه زمانی (10-25)......................................................95
جدول 20- مجموعه داده آزمایشی برای بازه زمانی (10-25).....................................................96
جدول 21- نتیجه تغییر مقادیر پارامترها در روش MLP..............................................................98
جدول 22- مجموعه داده آموزشی برای بازه زمانی (3-15).........................................................98
جدول 23- مجموعه داده آزمایشی برای بازه زمانی (3-15).......................................................100
جدول 24- نتاِج تغییر مقدار K در روش شبکه عصبی KNN..................................................101
جدول 25- مجموعه داده آموزشی برای بازه زمانی (10-20)......................................................101
جدول 26- مجموعه داده آزمایشی برای بازه زمانی (10-20)......................................................102
جدول 27- پیش بینی مدل بر پایه درخت تصمیم..........................................................................106
جدول 28- نتایج پیش بینی خروجی در روش DT......................................................................108
جدول 29- درصد دقت پیش بینی در روش DT..........................................................................108
جدول 30- مقایسه بازه های زمانی مختلف با روش DT برای پیش بینی برچسب خرابی در مدل طراحی شده..............................................................................................................................................109
جدول 31- پیش بینی مدل بر پایه MLP.....................................................................................110
جدول 32- نتایج پیش بینی خروجی در روش MLP................................................................112
جدول 33- درصد دقت پیش بینی در روش MLP....................................................................112
جدول 34- مقایسه بازه های زمانی مختلف با روش MLP برای پیش بینی برچسب خرابی در مدل طراحی شده...................................................................................................................................112
جدول 35- پیش بینی مدل بر پایه KNN...................................................................................114
جدول 36- نتایج پیش بینی خروجی در روش KNN........................................................115
جدول 37- درصد دقت پیش بینی در روش KNN............................................................115
جدول 38- مقایسه بازه های زمانی مختلف با روش KNN برای پیش بینی برچسب خرابی در مدل طراحی شده............................................................................................................................116
جدول 39- مقایسه نهایی دقت پیش بینی هر سه روش برای هر سه خوشه خروجی در بازه های زمانی مختلف.....................................................................................................................................117

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1- قالب مفهومی معماری.........................................................................................................41
شکل 2- نمای کلی سیستم................................................................................................................42
شکل 3- گامهای روش IRIS-Pdm..............................................................................................46
شکل 4- نمایی از فرمت داده یکسان.................................................................................................47
شکل 5- روش کلی و تعمیم یافته برای تعمیرات پیشگویانه......................................................51
شکل 6- الگوریتم تصمیم گیری نگهداری پیشگویانه....................................................................54
شکل 7- نمودارهای خرابی..................................................................................................................57
شکل 8 - نمونه فرم دستی پر شده در کارخانه بی بی حکیمه 2..............................................76
شکل 9- نمودار تغییرات پارامترها در بازه زمانی............................................................................85
شکل 10 - حالتهای خرابی.................................................................................................................85
شکل 11 - حالتهای خرابی.................................................................................................................86
شکل 12- طراحی مدل پیش بینی با روش DT........................................................................106
شکل 13- طراحی مدل درخت تصمیم برای بازه های زمانی مختلف....................................107
شکل 14- طراحی مدل پیش بینی با روش MLP....................................................................110
شکل 15- طراحی مدل MLP برای بازه های زمانی مختلف ................................................111
شکل 16- طراحی مدل پیش بینی با روش KNN................................................................113
شکل 17- طراحی مدل KNN برای بازه های زمانی مختلف .............................................114

فهرست نشانه های اختصاری
CBM= Condition Based Maintenance
CMMS=Computerized maintenance management sys--CRISP-DM= CRoss-Industry Standard Process for DataMining
DT=Decision Tree
FA= Factor Analysis
FP=False Positive
H= Hidden Layer
ISF= Independence Significance Feature
KNN= K Nearest Neighbor
LR= Learning Rate
M= Momentum
MLP= Multilayer Perceptron
PCA= Principal Component Analysis
PDM= Predictive Maintenance
PM=Preventive Maintenance
TP=True Positive
WMS= Weighted Mean Slop
فصل اول
1-مقدمه و طرح مسئله
1-1-مقدمه
در عصر حاضر و در حالی که کارخانجات صنعتی بزرگ به دنبال ایجاد تغییرات در درون خود هستند تا بتوانند در رقابت با سایر رقبای خود در تحولات جهانی شدن موفق گردند این بحث نگهداری و تعمیرات است که بطور جدی و موثر مسیر استراتژی تولید را در کارخانه های صنعتی مشخص می نماید.امروزه ،کارخانه های صنعتی به شدت درگیر مباحثی همچون کاهش هزینه ها ،توان رقابت بالا ، بهبود مستمر،بحران انرژی و افزایش کیفیت و کمیت محصولات هستند که در این راستا اندیشیدن پیرامون نگهداری و تعمیرات به عنوان یک امر استراتژیک جهت رسیدن به اهداف فوق بسیار مهم و انکارناپذیر جلوه می کند.همواره رقابت ، عامل فشار بر کارخانجات تولیدی بوده است. به منظور کنترل و مدیریت این فشار، کارخانجات تولیدی می بایست ضمن کاهش هزینه ها، کیفیت و راندمان محصولات خود را افزایش داده و انعطاف پذیر نیز باشندPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TaGl1ZWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMSwgMl08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9ImZ0cmFhZHp6bzUyemVzZTJ0czU1dDlhZTlyMnd3MnAwdjA1MiI+Njwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WWVvdS1SZW4gU2hpdWVhPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRhdGEtbWluaW5nLWJhc2VkIGR5bmFt
aWMgZGlzcGF0Y2hpbmcgcnVsZSBzZWxlY3Rpb24gbWVjaGFuaXNtIGZvciBzaG9wIGZsb29yIGNv
bnRyb2wgc3lzdGVtcyB1c2luZyBhIHN1cHBvcnQgdmVjdG9yIG1hY2hpbmUgYXBwcm9hY2g8L3Rp
dGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIFByb2R1Y3Rpb24g
UmVzZWFyY2g8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgUHJvZHVjdGlvbiBSZXNlYXJjaDwvZnVsbC10aXRs
ZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQ3PC92b2x1bWU+PG51bWJl
cj4xMzwvbnVtYmVyPjxzZWN0aW9uPjM2Njk8L3NlY3Rpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3ll
YXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwODAv
MDAyMDc1NDA3MDE4NDYyMzY8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkRoZWVyYWogQmFuc2FsPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJmdHJhYWR6em81Mnplc2UydHM1NXQ5YWU5cjJ3
dzJwMHYwNTIiPjE8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkRoZWVy
YWogQmFuc2FsLCBEYXZpZCBKLiBFdmFucywgQmFycmllIEpvbmVzPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFwcGxpY2F0aW9uIG9mIGEgcmVhbC10aW1l
IHByZWRpY3RpdmUgbWFpbnRlbmFuY2Ugc3lzdGVtIHRvIGEgcHJvZHVjdGlvbiBtYWNoaW5lIHN5
c3RlbTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgTWFj
aGluZSBUb29scyBhbmQgTWFudWZhY3R1cmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgTWFjaGluZSBUb29s
cyBhbmQgTWFudWZhY3R1cmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMTwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT40NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTA8L251bWJlcj48c2VjdGlvbj4xMjEwPC9z
ZWN0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5OZXVyYWwgbmV0d29yazwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5Nb3Rpb24gY3VycmVudCBzaWduYXR1cmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VmFsaWRhdGlvbjwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TaW11bGF0aW9uIG1vZGVsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlR1bmVM
ZWFybjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5CSkVTVDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZW5zaXRpdml0
eSBhbmFseXNpczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5HcmFwaGljYWwgY29tcGFyaXNvbjwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5WaXN1YWwgY29tcGFyaXNvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDA1PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+QXVndXN0IDIwMDU8L2RhdGU+PC9wdWIt
ZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
RGhlZXJhaiBCYW5zYWw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9ImZ0cmFhZHp6bzUyemVzZTJ0czU1dDlhZTlyMnd3MnAwdjA1MiI+MTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RGhlZXJhaiBCYW5zYWwsIERhdmlk
IEouIEV2YW5zLCBCYXJyaWUgSm9uZXM8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+
PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2YgYSByZWFsLXRpbWUgcHJlZGljdGl2ZSBtYWlu
dGVuYW5jZSBzeXN0ZW0gdG8gYSBwcm9kdWN0aW9uIG1hY2hpbmUgc3lzdGVtPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBNYWNoaW5lIFRvb2xzIGFuZCBN
YW51ZmFjdHVyZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRp
dGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBNYWNoaW5lIFRvb2xzIGFuZCBNYW51ZmFjdHVy
ZTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQ1PC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMDwvbnVtYmVyPjxzZWN0aW9uPjEyMTA8L3NlY3Rpb24+PGtleXdvcmRz
PjxrZXl3b3JkPk5ldXJhbCBuZXR3b3JrPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1vdGlvbiBjdXJyZW50
IHNpZ25hdHVyZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5WYWxpZGF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PlNpbXVsYXRpb24gbW9kZWw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VHVuZUxlYXJuPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPkJKRVNUPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNlbnNpdGl2aXR5IGFuYWx5c2lzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkdyYXBoaWNhbCBjb21wYXJpc29uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlZpc3Vh
bCBjb21wYXJpc29uPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+
PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5BdWd1c3QgMjAwNTwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjx1
cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TaGl1ZWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMSwgMl08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9ImZ0cmFhZHp6bzUyemVzZTJ0czU1dDlhZTlyMnd3MnAwdjA1MiI+Njwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WWVvdS1SZW4gU2hpdWVhPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRhdGEtbWluaW5nLWJhc2VkIGR5bmFt
aWMgZGlzcGF0Y2hpbmcgcnVsZSBzZWxlY3Rpb24gbWVjaGFuaXNtIGZvciBzaG9wIGZsb29yIGNv
bnRyb2wgc3lzdGVtcyB1c2luZyBhIHN1cHBvcnQgdmVjdG9yIG1hY2hpbmUgYXBwcm9hY2g8L3Rp
dGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIFByb2R1Y3Rpb24g
UmVzZWFyY2g8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgUHJvZHVjdGlvbiBSZXNlYXJjaDwvZnVsbC10aXRs
ZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQ3PC92b2x1bWU+PG51bWJl
cj4xMzwvbnVtYmVyPjxzZWN0aW9uPjM2Njk8L3NlY3Rpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3ll
YXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwODAv
MDAyMDc1NDA3MDE4NDYyMzY8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkRoZWVyYWogQmFuc2FsPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJmdHJhYWR6em81Mnplc2UydHM1NXQ5YWU5cjJ3
dzJwMHYwNTIiPjE8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkRoZWVy
YWogQmFuc2FsLCBEYXZpZCBKLiBFdmFucywgQmFycmllIEpvbmVzPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFwcGxpY2F0aW9uIG9mIGEgcmVhbC10aW1l
IHByZWRpY3RpdmUgbWFpbnRlbmFuY2Ugc3lzdGVtIHRvIGEgcHJvZHVjdGlvbiBtYWNoaW5lIHN5
c3RlbTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgTWFj
aGluZSBUb29scyBhbmQgTWFudWZhY3R1cmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgTWFjaGluZSBUb29s
cyBhbmQgTWFudWZhY3R1cmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMTwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT40NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTA8L251bWJlcj48c2VjdGlvbj4xMjEwPC9z
ZWN0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5OZXVyYWwgbmV0d29yazwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5Nb3Rpb24gY3VycmVudCBzaWduYXR1cmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VmFsaWRhdGlvbjwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TaW11bGF0aW9uIG1vZGVsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlR1bmVM
ZWFybjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5CSkVTVDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZW5zaXRpdml0
eSBhbmFseXNpczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5HcmFwaGljYWwgY29tcGFyaXNvbjwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5WaXN1YWwgY29tcGFyaXNvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDA1PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+QXVndXN0IDIwMDU8L2RhdGU+PC9wdWIt
ZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
RGhlZXJhaiBCYW5zYWw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9ImZ0cmFhZHp6bzUyemVzZTJ0czU1dDlhZTlyMnd3MnAwdjA1MiI+MTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RGhlZXJhaiBCYW5zYWwsIERhdmlk
IEouIEV2YW5zLCBCYXJyaWUgSm9uZXM8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+
PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2YgYSByZWFsLXRpbWUgcHJlZGljdGl2ZSBtYWlu
dGVuYW5jZSBzeXN0ZW0gdG8gYSBwcm9kdWN0aW9uIG1hY2hpbmUgc3lzdGVtPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBNYWNoaW5lIFRvb2xzIGFuZCBN
YW51ZmFjdHVyZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRp
dGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBNYWNoaW5lIFRvb2xzIGFuZCBNYW51ZmFjdHVy
ZTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQ1PC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMDwvbnVtYmVyPjxzZWN0aW9uPjEyMTA8L3NlY3Rpb24+PGtleXdvcmRz
PjxrZXl3b3JkPk5ldXJhbCBuZXR3b3JrPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1vdGlvbiBjdXJyZW50
IHNpZ25hdHVyZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5WYWxpZGF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PlNpbXVsYXRpb24gbW9kZWw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VHVuZUxlYXJuPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPkJKRVNUPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNlbnNpdGl2aXR5IGFuYWx5c2lzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkdyYXBoaWNhbCBjb21wYXJpc29uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlZpc3Vh
bCBjb21wYXJpc29uPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+
PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5BdWd1c3QgMjAwNTwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjx1
cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [1, 2] .با توسعه فناوری اطلاعات میزان و سرعت دسترسی به اطلاعات بطور فوق العاده ای افزایش یافته است.از طرفی پیشرفت تکنولوژی نیز منجر به افزایش دستیابی موسسات و سازمانها به منابع وسیع اطلاعاتی شده وامکان تحقیق وبررسی موضوعات مختلف را برای سازمانها فراهم نموده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Senior Specialist</Author><Year>2003</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">2</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Senior Specialist, Human Sciences Research Council, Cape Town, Republic of South Africa</author></authors></contributors><titles><title>E-commerce and export&#xD;markets: Small furniture producers in South&#xD;Africa.</title><secondary-title>Journal of Small Business Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Small Business Management</full-title></periodical><pages>7</pages><volume>41</volume><number>3</number><section>317</section><dates><year>2003</year><pub-dates><date>23 MAY 2003</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1111/1540-627X.00085</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[3]. بنابراین نکته قابل توجه در سناریو جدید پیرامون مدیریت نگهداری و تعمیرات، آماده و در دسترس نگهداشتن تجهیرات در زمان نیاز است.یک کارخانه بسیار بزرگ با چندین هزار دستگاه متنوع از پیچیدگی بالایی در فعالیت نگهداری و تعمیرات(نت) برخوردار است. تصمیم گیری پیرامون استراتژی نت نیازمند دانشی است که منطبق بر واقعیت سازمان باشد.از طرف دیگر کسب دانش مفید نیازمند استفاده و تحلیل صحیح از داده ها می باشد.لذا استفاده از داده ها و اطلاعات و چگونگی کار با آنها در طول مراحل پیاده سازی استراتژی نگهداری و تعمیرات از جایگاه ویژه ای برخوردار است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>V</Author><Year>1988</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>[4, 5]</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">3</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Narayan V</author></authors></contributors><titles><title>The raison d&apos;être of maintenance</title><secondary-title>Journal of Quality in Maintenance Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Quality in Maintenance Engineering</full-title></periodical><pages>13</pages><volume>4</volume><number>1</number><section>38</section><keywords><keyword>Costs, Maintenance, Mathematics, Operational Research, Operations Management, Risk Management</keyword></keywords><dates><year>1988</year></dates><isbn>1355-2511</isbn><work-type>Conceptual paper</work-type><urls></urls><electronic-resource-num>10.1108/13552519810369066</electronic-resource-num></record></Cite><Cite><Author>Palmer</Author><Year>2013</Year><RecNum>5</RecNum><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">5</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>Richard D. Palmer</author></authors></contributors><titles><title>Maintenance Planning and Scheduling Handbook</title></titles><dates><year>2013</year></dates><publisher>The McGraw-Hill Companies, Inc</publisher><isbn>9780071784115</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4, 5].
1-2- تشریح و بیان مساله
آنچه در سالهای اخیر توجه مدیران صنایع مختلف را در دنیای رقابتی امروز به خود جلب کرده است ، کاهش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش قیمت نهایی محصولات است. در این میان هزینه های تعمیراتی ، مهمترین هزینه قابل کنترل در صنایع است و طبیعی است که کاهش آن در دستور کار مدیران صنعت قرار گیرد . یکی از مهمترین ابزارهایی که برای نیل به این هدف در اختیار مسئولین قرار دارد استفاده از روشهای نوین نگهداری و تعمیرات بر اساس پایش وضعیت دستگاهها است که بخصوص در صنایع تولید مداوم ، نظیر نفت ،گاز و پتروشیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فلسفه وجودی روشهای تعمیراتی از قبیل نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه1 و نگهداری و تعمیرات پیشگویانه2 ارائه راهکارهایی جهت کاهش هزینه های تعمیراتی و در نتیجه افزایش بهره وری واحد های تولیدی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mark Last</Author><Year>2010</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">23</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mark Last,Alla Sinaiski,Halasya Siva Subramania</author></authors></contributors><titles><title>Predictive maintenance with multi-target classification models</title><secondary-title>Intelligent information and database sys--s</secondary-title></titles><pages>10</pages><keywords><keyword>Predictive Maintenance,Health Management</keyword></keywords><dates><year>2010</year></dates><isbn>3-642-12100-5 978-3-642-12100-5</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6].
عموما نگهداری و تعمیرات یا در زمان های مشخص و از قبل تعیین شده انجام می شود یا اینکه هر وقت خرابی رخ داد بسته به نوع خرابی تعمیر مرود نظر انجام می شود.اگرچه انجام تعمیرات پیشگیرانه می تواند تعمیرات ناگهانی و غیرمترقبه را کاهش دهد اما همچنان باعث کاهش دردسترس بودن و افزایش هرینه های تعمیرات می گردد. گاهی تعمیرات پیشگیرانه روی تجهیز انجام می شود درحالیکه تجهیز به خوبی کار می کند و نیازی به تعمیر و توقف ندارد
1Preventive Maintenance(PM)
2Predictive Maintenance(PDM)
اما چون نگهداری از قبل در بازه زمانی خاصی برنامه ریزی شده است بایستی طبق روال خود انجام شود.یک سیاست مناسب در نگهداری و تعمیرات می گوید تعمیر زمانی باید انجام شود که نیاز باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mark Last</Author><Year>2010</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">23</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mark Last,Alla Sinaiski,Halasya Siva Subramania</author></authors></contributors><titles><title>Predictive maintenance with multi-target classification models</title><secondary-title>Intelligent information and database sys--s</secondary-title></titles><pages>10</pages><keywords><keyword>Predictive Maintenance,Health Management</keyword></keywords><dates><year>2010</year></dates><isbn>3-642-12100-5 978-3-642-12100-5</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6].
پیشرفت تکنولوژی باعث افزایش پیچیدگی در هر دوصنعت ماشین آلات و سیستمهای تولید شده است.صنایع مدرن دایما به کار کردن با قابلیت اطمینان بالا ، ریسک محیطی پایین و امنیت افراد که در حال انجام فرایندهای خود با بیشترین بازدهی هستند وابسته است.بنابراین پیشگیری از شکست و تشخیص سریع و ابتدایی مشکلات سیستمها و ماشین ها عمر کارکرد ماشین آلات صنعتی را افزایش می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mustakerov</Author><Year>2013</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">7</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mustakerov, I,Borissova, D.</author></authors></contributors><titles><title>An intelligent approach to optimal predictive maintenance strategy defining</title><secondary-title>Innovations in Intelligent Sys--s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Innovations in Intelligent Sys--s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</full-title></periodical><pages>5</pages><dates><year>2013</year><pub-dates><date>19-21 June 2013</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/INISTA.2013.6577666</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[7].
کارخانجات صنعتی نباید دیگر تصور کنند که خرابی های تجهیزات تنها پس از مدت زمان ثابتی که در حال کار هستند اتفاق می افتد.آنها باید استراتژی های نگهداری آنلاین و پیشگویانه را گسترش دهند که بتوانند تصور کنند که هر خرابی در هر زمانی ممکن است بطور تصادفی رخ دهد.آغاز خرابی و شکست تجهیزات ممکن است خود را در داده های بوجود آمده از روشهای مختلف آشکار سازد.تجهیزات علایم و نشانه هایی از خود بروز می دهند که می گویند این تجهیزات باید تعمیر یا جایگزین شوند و یا رها شوند تا به کار خود ادامه دهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jay Lee</Author><Year>2009</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">21</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Jay Lee, Yan Chen, Hassan Al-Atat, Mohamed AbuAli, Edzel Lapira</author></authors></contributors><titles><title>A sys--atic approach for predictive maintenance service design: methodology and applications</title><secondary-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</secondary-title></titles><periodical><full-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</full-title></periodical><pages>19</pages><volume>2</volume><number>1</number><section>76</section><keywords><keyword>preventive maintenance</keyword><keyword>PM</keyword><keyword>predictive maintenance</keyword><keyword>PdM</keyword><keyword>service design</keyword><keyword>prognostics.</keyword></keywords><dates><year>2009</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1504/IJIMS.2009.031341</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[8].
تشخیص اشتباه و عیب در مراحل اولیه آسیب برای جلوگیری از نقص و عیب فنی در طول کارکرد و عملیات لازم است.این مساله سود قابل توجهی را در رسیدن به استفاده از تکنیکهای بهینه سازی در عملیات واحد صنعتی با بهبود استفاده از منابع در سطوح مختلف از فرایند تصمیم گیری بر می گرداند.فرضیه نگهداری شرطی یک مشاهده منظم از شرایط واقعی از تجهیزات بر اساس ویژگی های مهم و برجسته و موثر آنها و کارایی عملکرد از سیستمهای فرایندی است که باعث اطمینان از حداکثر کردن فاصله بین تعمیرها ، کاهش هزینه تعمیرات برنامه ریزی نشده ناشی ازخرابی ماشین آلات و بهبود دسترسی جامع از عملکرد واحد های صنعتی خواهد بود.یکی از مهمترین و به صرفه ترین تکنیکهای موثر نگهداری ، نگهداری مبتنی بر شرایط(CBM)1 است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jay Lee</Author><Year>2009</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">21</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Jay Lee, Yan Chen, Hassan Al-Atat, Mohamed AbuAli, Edzel Lapira</author></authors></contributors><titles><title>A sys--atic approach for predictive maintenance service design: methodology and applications</title><secondary-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</secondary-title></titles><periodical><full-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</full-title></periodical><pages>19</pages><volume>2</volume><number>1</number><section>76</section><keywords><keyword>preventive maintenance</keyword><keyword>PM</keyword><keyword>predictive maintenance</keyword><keyword>PdM</keyword><keyword>service design</keyword><keyword>prognostics.</keyword></keywords><dates><year>2009</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1504/IJIMS.2009.031341</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[8].
1Condition Based Maintenance
استفاده از نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یا همان نگهداری مبتنی بر شرایط باعث رسیدن به پیشرفتهای بزرگی در هزینه های نگهداری و تعمیرات ، کاهش خرابیهای برنامه ریزی نشده ماشین آلات1 ، کاهش زمان ازکارافتادگی(بیکاری) ناشی از تعمیر2 تجهیزات و بهبود موجودی قطعات یدکی می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mustakerov</Author><Year>2013</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">7</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mustakerov, I,Borissova, D.</author></authors></contributors><titles><title>An intelligent approach to optimal predictive maintenance strategy defining</title><secondary-title>Innovations in Intelligent Sys--s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Innovations in Intelligent Sys--s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</full-title></periodical><pages>5</pages><dates><year>2013</year><pub-dates><date>19-21 June 2013</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/INISTA.2013.6577666</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[7].
نگهداری پیشگویانه  یکی از استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات است که بر مبنای آن در بازه‌های زمانی معین و یا بصورت مستمر تعدادی از پارامترهای تجهیرات اندازه‌گیری می‌شود و بر اساس این داده‌ها برای تعمیر و یا تعویض قطعات و تجهیزات تصمیم‌گیری می‌شود.
1-3- هدف از انتخاب موضوع
هدف از اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگویانه شناسایی و تشخیص عیوب تجهیزات از بدو پیدایش و برنامه ریزی به موقع جهت انجام اقدامات اصلاحی است.
روش نگهداری و تعمیر پیشگویانه بر این اصل استوار است که دستگاهی را که با شرایط مطلوب در حال کارکرد است نباید برای تعمیر باز کرد. در این روش تلاش می شود با استفاده از تکنیکهای مناسب هر دستگاه نظیر لرزه نگاری3 ، ترموگرافی4 ، صوت سنجی5 ، آنالیز روغن6 و
سایر تکنیکها ضمن رسیدن به حد اکثر بهره وری ، دستگاه فقط هنگام نیاز به تعمیر باز شود و همچنین با اعمال تعمیرات کوچک و به موقع ، نظیر هم محوری و بالانس ، از نتایج زیانبار خرابی های ثانویه که معلول مشکلات کوچک هستند پیشگیری شود. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ignat</Author><Year>2012</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">8</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ignat, S. Stancel, E. ; Stoian, I.</author></authors></contributors><titles><title>Support for Condition Based Maintenance Operating Equipment Performances Monitoring</title><secondary-title>Automation Quality and Testing Robotics (AQTR), 2012 IEEE International Conference on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Automation Quality and Testing Robotics (AQTR), 2012 IEEE International Conference on</full-title></periodical><pages>6</pages><section>234</section><dates><year>2012</year><pub-dates><date> 24-27 May 2012</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/AQTR.2012.6237709</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[9]
_______________________________________________________
1 Unscheduled Machine Failures
2 Repair Downtime
3Vibration Monitoring
4 Thermography
5 Sound or acoustic Monitoring
6 Oil-analysis or lubricant monitoring
در این روش عمر قسمتهای مهم بر اساس تعمیرات پیشگیرانه و سایر داده های تاریخی قبلی1 ، تعمیرات و بازرسی ها محاسبه شده و بر اساس آن بصورت منظم فعالیت تعمیرات انجام می شود.
تعمیرات پیشگویانه یک روش تعمیرات مبتنی بر شرط است که در این روش پارامترها و ویژگی های مهم تجهیز و دستگاه بصورت طبیعی محاسبه می گردد و مقادیر بدست آمده به عنوان مبنا در نظر گرفته می شوند، سپس در هنگام استفاده و بکارگیری تجهیز این پارامترها و ویژگی ها بصورت مستمر و مرتب سنجیده شده و با مقایسه با میزان مبنا، زمان خرابی ، علت آن و احتمال وقوع آن محاسبه می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mustakerov</Author><Year>2013</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">7</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mustakerov, I,Borissova, D.</author></authors></contributors><titles><title>An intelligent approach to optimal predictive maintenance strategy defining</title><secondary-title>Innovations in Intelligent Sys--s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Innovations in Intelligent Sys--s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</full-title></periodical><pages>5</pages><dates><year>2013</year><pub-dates><date>19-21 June 2013</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/INISTA.2013.6577666</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[7].
اساس و ذات پیش بینی عیب و نقص، برآورد و تخمین زمان باقیمانده از عمر تجهیز در دوره های معنی داری است که می خواهد به سمت یک فرایند تصمیم گیری نگهداری و تعمیرات عمیق و هوشمند هدایت شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ignat</Author><Year>2012</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">8</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Ignat, S. Stancel, E. ; Stoian, I.</author></authors></contributors><titles><title>Support for Condition Based Maintenance Operating Equipment Performances Monitoring</title><secondary-title>Automation Quality and Testing Robotics (AQTR), 2012 IEEE International Conference on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Automation Quality and Testing Robotics (AQTR), 2012 IEEE International Conference on</full-title></periodical><pages>6</pages><section>234</section><dates><year>2012</year><pub-dates><date> 24-27 May 2012</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/AQTR.2012.6237709</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[9].
پیش بینی ها به عنوان یک ویژگی اضافه بر امکانات تشخیص عیب نمایش داده می شوند.آنها سلامت و بهبودی جاری یک سیستم را ارزیابی می کنند و میزان زمان از باقیمانده عمر تجهیز را پیش بینی می کنند.پیش بینی ها برای بهبود امنیت ، برنامه ریزی ماموریتهای موفق ، نگهداری های برنامه ریزی شده و کاهش هزینه های نگهداری و زمان بیکاری حیاتی هستند .تکنیکهای نگهداری مبتنی بر شرط یک ارزیابی از شرایط سیستم بر اساس داده های جمع آوری شده از سیستم با مشاهده مستمر را فراهم می کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mustakerov</Author><Year>2013</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">7</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mustakerov, I,Borissova, D.</author></authors></contributors><titles><title>An intelligent approach to optimal predictive maintenance strategy defining</title><secondary-title>Innovations in Intelligent Sys--s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Innovations in Intelligent Sys--s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</full-title></periodical><pages>5</pages><dates><year>2013</year><pub-dates><date>19-21 June 2013</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/INISTA.2013.6577666</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[7].
هدف مشخص کردن زودتر برنامه نگهداری مورد نیاز برای هر خرابی پیش بینی شده است.بنابراین استراتژی های نگهداری برای کمینه کردن هزینه با بهبود ایمنی عملیات و تعداد خرابی های سیستم در حال کار کمک می کند.
1Historical Data
1-4- وضعیت تعمیرات پیش گویانه در کشور
چند سالی می شود که ابزارهای پایش وضعیت در کشور رونق خوبی پیدا کرده است و شرکتهای تخصصی نیز در این زمینه ارایه دهنده ابزار CBM و آموزشهای وابسته به آن هستند.
حال برخی بصورت تخصصی فقط یک ابزار و تخصص کشف عیوب احتمالی را پیش برده اند و برخی از شرکتها تمامی ابزارها را کار می کنند.اما در اکثر کارخانجات بزرگ و استراتژیک کشور رویکرد پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و استفاده از ابزارهای پایش آن طور که باید موفقیت آمیز نبوده است و بصورت موردی آن هم بواسطه یک پروژه تحقیقاتی یا خاص کارهایی انجام شده است ولیکن در قالب یک رویکرد پایدار و برنامه ریزی شده پیش نرفته است.با توجه به موارد ذکر شده می توان به برخی علتهای ناکافی بودن و چالشهای صنعتمان در پیاده سازی نت پیشگویانه اشاره نمود.عدم توانایی در محاسبه هزینه نگهداری و تعمیرات ، نبود چشم انداز هزینه ای در پیاده سازی نت پیشگویانه ، دانش کم نسبت به ابزارهای CBM و نداشتن استراتژی و رویکرد در پیاده سازی PDM و استفاده از ابزارهای CBM اشاره نمود.همه موارد ذکر شده به همراه نبود یک سیاست مشخص و از قبل تعیین شده در کارخانه ها و موسسات برای نگهداری و تعمیرات باعث شده است که حتی پژوهش و تحقیقات کافی و مناسبی در صنعت کشورمان پیرامون نگهداری و تعمیرات پیشگویانه انجام نشود و کمبود پیشرفت و حرکت در این زمینه به شدت احساس شود.
گرچه در سالهای اخیر در برخی سازمانها و شرکتهای نفتی برنامه ریزی و نگرشهایی برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه مد نظر قرار گرفته اما در بیشتر مواقع بصورت مقطعی و گسسته بوده و هیچ یک از این تفکرات باعث ایجاد برنامه مدون ، مشخص و از قبل تعیین شده ای برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در صنایع مختلف کشورمان نشده است.البته مواردی مانند شرایط کنونی صنعت و کاهش بودجه و مشکلات مالی سازمانها به همراه کمبود نیروی انسانی متخصص در این زمینه و آموزش آنها از جمله موارد مهمی است که مانع اجرا و پیاده سازی نگهداری و تعمیرات پیشگویانه می گردد.
استقرار و اجرای منظم برنامه پایش وضعیت تجهیزات (بررسی شرایط تجهیزات) یکی از نیازهای اساسی برای سیستم نگهداری تعمیرات پیشگیرانه است.وضعیت یک ماشین می تواند در حالت خاموش یا در حال کار تشخیص داده شود.عموما نتایج مفید برای تشخیص عیب یک ماشین خاموش تنها زمانی حاصل می شود که ماشین کلا باز شده باشد و تمامی اجزا آن به منظور بازرسی از لحاظ سایش1، خوردگی2 ، خستگی3 و فرسودگی4در دسترس باشند. این کار یک فرآیند بسیار پر هزینه است که بخاطر هزینه های مرتبط با آن، تنها در زمینه های خاص مانند صنعت هوانوردی بکار برده می شود. تشخیص عیب روی یک ماشین خاموش علی رغم هزینه بالا نمی تواند آسیب یا تاثیر آسیب دیدگی ناشی از اثرات عملیاتی مثل سرعت، دما، طراحی نامناسب و بارگذاری را آشکار سازد. در ایران از حدود 10 سال قبل با بکارگیری آنالیز ارتعاشات به عنوان یکی از روش ها، پایش وضعیت شروع گردیده که در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی بسیار مورد توجه قرار گرفته است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mustakerov</Author><Year>2013</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">7</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mustakerov, I,Borissova, D.</author></authors></contributors><titles><title>An intelligent approach to optimal predictive maintenance strategy defining</title><secondary-title>Innovations in Intelligent Sys--s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Innovations in Intelligent Sys--s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</full-title></periodical><pages>5</pages><dates><year>2013</year><pub-dates><date>19-21 June 2013</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/INISTA.2013.6577666</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[7].
حال با روشها و تکنیکهای مختلف داده کاوی می توان نتایج و داده های هر یک از این روشها را بررسی کرد و با شناسایی الگوها و رفتارهای تجهیزات و دستگاه ها برنامه زمانبندی برای تعمیرات و نگهداری آنها ارایه نمود.با بررسی الگوها و قوانین استخراج شده می توان دو مورد احتمال وقوع خرابی و برآورد زمان خرابی را انجام داد و تیم نگهداری را برای واکنش مناسب آماده نمود.
1 Friction
2 Corrosion
3 Fatigue
4 Seediness
1-5-چالشهای پروژه
به منظور راه اندازی و پیاده سازی CBM ممکن است با برخی چالشها و مشکلات روبرو باشیم که به آنها اشاره می شود.
دقت و دسترسی کامل به داده ها
نکته اول در راه اندازی CBM بدست آوردن داده مورد نیاز و داده وضعیت تجهیزات است.بدست آوردن داده دقیق و صحیح و یکسان بسیار مهم و حیاتی است.داده های نادرست و کم دقت و غیر یکسان اساس پیش بینی و طراحی مدل را خراب می کند.بنابراین این مورد حیاتی است که با طراحی مکانیزمی مناسب از بدست آوردن داده مطمئن و دقیق اطمینان حاصل شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Stadhouders</Author><Year>2011</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">14</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Henk Stadhouders</author></authors></contributors><titles><title>A Framework for implementing Condition Based Maintenance based on Operational Data</title></titles><pages>100</pages><volume>Master of Science</volume><keywords><keyword>Condition Based Maintenance, Predictive Maintenance, Condition Monitoring</keyword></keywords><dates><year>2011</year></dates><work-type>Operations Management and Logistics</work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>[10].
مستند سازی وثبت اطلاعات
یکی دیگر از موراد مهم و چالش برانگیز در زمینه CBM نگهداری و ثبت انواع داده ها و اطلاعات مورد نیاز راجع به سابقه تعمیر و خرابی تجهیزات و ماشین آلات است.نرم افزار CMMS 1می تواند با ثبت انواع اطلاعات مهم و حیاتی راجع به انجام انواع عملیات تعمیر و خرابی و همچنین نگهداری اطلاعات ساعت توقف و کارکرد تجهیزات و سایر داده های مورد نیاز به طراحی و استقرار بهتر CBM کمک شایانی نماید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Stadhouders</Author><Year>2011</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">14</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Henk Stadhouders</author></authors></contributors><titles><title>A Framework for implementing Condition Based Maintenance based on Operational Data</title></titles><pages>100</pages><volume>Master of Science</volume><keywords><keyword>Condition Based Maintenance, Predictive Maintenance, Condition Monitoring</keyword></keywords><dates><year>2011</year></dates><work-type>Operations Management and Logistics</work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>[10].
1-6-معرفی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، شرکت نفت و گاز ایرانی است و یکی از شرکت‌های فرعی تابع شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب می باشد، که با تولید متوسط ۷۴۰ هزار بشکه نفت در روز، سهم عمده‌ای در تامین درآمدهای اقتصادی ایران دارد.اداره مرکزی این شرکت از حیث جغرافیایی در شهر گچساران، استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده، ولی تاسیسات شرکت در چهار استان خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و فارس قرار دارد.
1 Computerized maintenance management sys--
این شرکت وظیفه استخراج و بهره‌برداری از ۱۸ میدان نفتی را بر عهده دارد، که بخش اعظم آن، مربوط به میدان نفتی گچساران است، که به‌عنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان شناخته می شود.
1-7-مفاهیم نگهداری و تعمیرات
تعمیرات
به مجموعه فعالیتهایی که بر روی یک سیستم دچار خرابی و یا از کار افتادگی، انجام می گردد تا آن سیستم را به حالت آماده و قابل بهره برداری بازگرداند، تعمیرات گفته می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">16</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" size="10">AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
نگهداری
به مجموعه ای از فعالیتهایی که بطور مشخص و بیشتر به صورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی و تدریجی ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات انجام و موجب افزایش
قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها می گردد فعالیتهای نگهداری گفته می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">16</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" size="10">AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
نت
به مجموعه فعالیتهایی که سبب افزایش عمر مفید ماشین آلات می شود و کاهش مصرف قطعات یدکی، انرژی و هزینه را به دنبال داردو بازده عملی ماشین آلات را افزایش می دهد،نگهداری و تعمیرات یا در اصطلاح نت گفته می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">16</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" size="10">AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
روشهای مدیریت تعمیرات
برای درک برنامه مدیریت تعمیرات پیش بینانه ، ابتدا باید تکنیکهای سنتی در نظرگرفته شوند. صنایع وکارخانه ها عموماٌ از دو نوع مدیریت تعمیرات استفاده می کنند :
- کارتا خرابی
- تعمیرات پیشگیرانه(PM)
مدیریت کار تا خرابی
منطق این مدیریت ساده وآسان است : وقتی ماشین خراب شد آن را تعمیر کنید . واگر خراب نیست کاری با آن نداشته باشید . از اولین کارخانه ای که ساخته شد قسمت عمده کار تعمیرات تعمیر ماشین آلات کارخانه می باشد که ظاهراٌ موجه نیز به نظر می رسد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">16</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" size="10">AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11]. کارخانه ای که از مدیریت کار تا خرابی استفاده می کند هزینه ای صرف نگهداری نمی کند تا زمانیکه ماشین یا سیستم خراب شود.
کارتا خرابی یک تکنیک مدیریت عکس العملی است که قبل از انجام هر کار نگهداری منتظر خرابی ماشین یا تجهیزات می ماند که در واقع یک مدیریت بدون نگهداری می باشد واز طرفی گرانترین مدیریت تعمیراتی نیز می باشد. تعداد اندکی ازکارخانه ها از فلسفه این روش پیروی می کنند. تقریباٌ در همه مواقع حتی اگر کارخانه ها درشرایط کار تا خرابی باشند یک سری وظایف پیشگیرانه پایه ای مانند روانکاری ، تنظیم ماشین ودیگر تنظیمات را انجام می دهند . با این وجود دراین نوع مدیریت تا زمانیکه تجهیز قادر به ادامه کار باشد نه بازسازی می شود ونه تعمیرات اساسی روی آن انجام می گیرد . هزینه اصلی مربوط به این نوع مدیریت تعمیرات ، هزینه انبارداری قطعات یدکی ، هزینه های اضافه کار نیروی انسانی ،‌ ساعات خوابیدن طولانی مدت ماشین وقابلیت دسترسی پایین ماشین برای تولید می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">16</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" size="10">AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11] .
تعمیرات پیشگیرانه (PM)
تعاریف گوناگونی از تعمیرات پیشگیرانه وجود دارد اما همه برنامه های مدیریت تعمیرات پیشگیرانه بر اساس زمان می باشند به عبارت دیگر برنامه تعمیرات براساس گذشت زمان (تقویمی) یا ساعت کارکرد (دوره ای) عمل می کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">16</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" size="10">AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
در تعمیرات پیشگیرانه ، تعمیرات ماشین براساس میانگین زمان تا خرابی ،استاتیک برنامه ریزی می شود . اجرای عملی روشهای تعمیرات پیشگیرانه خیلی با همدیگر متفاوت است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rosmaini Ahmad</Author><Year>2012</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">13</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Rosmaini Ahmad,Shahrul Kamaruddin</author></authors></contributors><titles><title>An overview of time-based and condition-based maintenance in industrial application</title><secondary-title>Computers &amp; Industrial Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Computers &amp; Industrial Engineering</full-title></periodical><pages>15</pages><volume>63</volume><number>1</number><section>135</section><dates><year>2012</year><pub-dates><date>August </date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12] .
بعضی برنامه ها خیلی محدود هستند وفقط روی روانکاری ومانیتور کردن تنظیمات پافشاری دارند. در برنامه های تعمیرات پیشگیرانه جامع ، برای همه ماشینهای حساس کارخانه ، روانکاری ، تنظیمات و نو سازی ماشین ها برنامه ریزی می شود. اساس مشترک همه این برنامه های تعمیرات پیشگیرانه برنامه ریزی بر پایه زمان می باشد .
تعمیرات پیشگویانه (PDM)
نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یک برنامه نت پیشگیرانه مبتنی بر حالت و شرایط می باشد. در این روش علاوه بر آمار و ارقام عمر متوسط تجهیزات واحد صنعتی (همچون زمان متوسط تا خرابی) برای برنامه ریزی و زمانبندی فعالیتهای نگهداری و تعمیرات، از نظارت مستقیم بر حالات مکانیکی، بازدهی سیستم و دیگر شاخصها استفاده می شود تا بتوان زمان متوسط تا خرابی واقعی یا افت بازدهی ماشین آلات و دیگر سیستمها در واحد صنعتی را تعیین نمود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rosmaini Ahmad</Author><Year>2012</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">13</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Rosmaini Ahmad,Shahrul Kamaruddin</author></authors></contributors><titles><title>An overview of time-based and condition-based maintenance in industrial application</title><secondary-title>Computers &amp; Industrial Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Computers &amp; Industrial Engineering</full-title></periodical><pages>15</pages><volume>63</volume><number>1</number><section>135</section><dates><year>2012</year><pub-dates><date>August </date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12].
در بهترین حالت، روشهای سنتی وابسته به زمان، عمر مفید1ماشین آلات را در حد متوسط تأمین می کند. لازم به ذکر است که استفاده از این روش به مفهوم عدم نیاز به فعالیتهای نت اضطراری و پیشگیرانه نمی باشد.
در واقع نگهداری و تعمیرات پیشگویانه می تواند تعداد خرابیهای غیرقابل پیش بینی را کاهش داده و نیز ابزاری را ایجاد نماید که با استفاده از آن برنامه های دوره ای و روزانه نگهداری و تعمیرات پیشگویانه به برنامه هایی با قابلیت اطمینان بیشتر تبدیل گردد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rosmaini Ahmad</Author><Year>2012</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">13</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Rosmaini Ahmad,Shahrul Kamaruddin</author></authors></contributors><titles><title>An overview of time-based and condition-based maintenance in industrial application</title><secondary-title>Computers &amp; Industrial Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Computers &amp; Industrial Engineering</full-title></periodical><pages>15</pages><volume>63</volume><number>1</number><section>135</section><dates><year>2012</year><pub-dates><date>August </date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12].
مدت زمان توقفات ناگهانی و هزینه های تعمیراتی دو فاکتور اساسی در تعیین میزان موفقیت یک کارخانه می باشند، بنابراین تشخیص و کنترل به موقع خرابی تجهیزات ، در اولویت کاری مجموعه تعمیرات قرار می گیرد. چرا که تشخیص به موقع و در مرحله اولیه خرابی ، سبب می گردد تا مجموعه تعمیرات نیز به مثابه واحد تولید ، در فرایند تولید ایجاد افرزش افزوده2 نماید ، و در جهت تغییر دیدگاه های پیشین ، تنها به عنوان یک منبع هزینه در روند تولید دیده نشود.در صنایع داخلی بیشتر استراتژی نگهداری و تعمیرات غیر مترقیه ، تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرات اساسی3 در راستای نیل به این آرمان انجام می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mark Last</Author><Year>2010</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">23</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Mark Last,Alla Sinaiski,Halasya Siva Subramania</author></authors></contributors><titles><title>Predictive maintenance with multi-target classification models</title><secondary-title>Intelligent information and database sys--s</secondary-title></titles><pages>10</pages><keywords><keyword>Predictive Maintenance,Health Management</keyword></keywords><dates><year>2010</year></dates><isbn>3-642-12100-5 978-3-642-12100-5</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6].
1 Useful Life
2 Added Value
3 OverHaul Maintenance
در سالهای اخیر با حرکت به سمت تعمیرات پیشگویانه برخی سازمانها و کارخانه ها به دلیل اهمیت فراوان خرابی تجهیزات و با توجه به پیشرفت روزافزونی که در زمینه پایش وضعیت تجهیزات صورت می گیرد این امکان را فراهم کرده اند تا خرابی تجهیزات با بکارگیری ابزارها و روشهای مناسب ، هرچه بهتر و در مراحل اولیه تشخیص داده شده و تحت کنترل واحد های تعمیراتی در آید.
با تنظیم یک برنامه صحیح نگهداری و تعمیرات برای تجهیزات و ماشین آلات کارخانه، از یکسو خرابی ها غیر مترقبه آنها پیشگیری و از اتلاف وقت و هزینه های گراف تعمیراتی جلوگیری می شود و اختلالات تولید به حداقل کاهش می یابد، از سوی دیگر عمر مفید و موثر ماشین آلات زیاد می شود و از نظر کمی و کیفی دارای حد متعادل بازدهی و سودآوری خواهد شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Giuseppe Curcur </Author><Year>2010</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>[13]</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">19</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Giuseppe Curcur , GiacomoGalante , Alberto Lombardo</author></authors></contributors><titles><title>A predictive maintenance policy with imperfect monitoring</title><secondary-title>Reliability EngineeringandSys--Safety</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reliability EngineeringandSys--Safety</full-title></periodical><pages>9</pages><volume>95</volume><number>9</number><section>989</section><keywords><keyword>Predictive maintenance</keyword><keyword>Bayesian approach</keyword><keyword>Imperfect monitoring</keyword></keywords><dates><year>2010</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1016/j.ress.2010.04.010</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[13].
بکارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات خاص یک سازمان می تواند نقش بسیار زیادی را کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید.
اما این تاثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارایه محصول در کل زنجیره تامین1 ، کیفیت محصول ، قابلیت اطمینان ، چابکی سازمانی و عواملی از این دست نیز تاثیرات خاص خود را خواهد داشت که هر یک از آنها محلی از تامل خواهد بود.از این رو می توان به نقش مهم و تاثیرگذار استراتژی مختلف نگهداری و تعمیرات بر روی کسب وکار یک بنگاه اقتصادی پی برد.
به هر حال فرایند تعمیرات و نگهداری در تعیین سطح شاخص رقابت پذیری یک سازمان نقش حساس و غیر قابل انکاری برخوردار است و در مجموع می توان تحلیلهای گوناگونی را در ارتباط با این فرایند در چهار حوزه هزینه ، کیفیت ، انعطاف پذیری و قابلیت تحویل مورد بررسی قرار داد.بر این اساس ارایه مدلهای تصمیم گیری برای انتخاب استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات و یا ترکیبی از آن ها ، همواره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Giuseppe Curcur </Author><Year>2010</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>[13]</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">19</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>Giuseppe Curcur , GiacomoGalante , Alberto Lombardo</author></authors></contributors><titles><title>A predictive maintenance policy with imperfect monitoring</title><secondary-title>Reliability EngineeringandSys--Safety</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reliability EngineeringandSys--Safety</full-title></periodical><pages>9</pages><volume>95</volume><number>9</number><section>989</section><keywords><keyword>Predictive maintenance</keyword><keyword>Bayesian approach</keyword><keyword>Imperfect monitoring</keyword></keywords><dates><year>2010</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1016/j.ress.2010.04.010</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[13].
1 Supply Chain
فصل دوم
2- مبانی نظری تحقیق
2-1- اثر نگهداری و تعمیرات
هزینه های تعمیرات بخش اعظمی از هزینه تمام شده همه کارخانه ها و واحدهای تولیدی را در برمی گیرد.بسته به نوع خاص صنعت هزینه های نگهداری و تعمیرات بین 15 تا 60 درصد کل هزینه تولید می باشد.گرچه گاهی این آمارها ممکن است گمراه کننده نیز باشد.بررسی های اخیر روی تاثیر مدیریت مشخص می کند که یک سوم کل هزینه تعمیرات در نتیجه تعمیرات غیرضروری و یا ناصحیح است. شاید مهمتر از همه این واقعیت است که مدیریت ناکارآمد تعمیرات تأثیر زیادی روی توانایی کیفی تولید کنندگانی داردکه باید در بازاررقابتی دنیا فعالیت کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">16</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" size="10">AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
دلیل عمده این ناکارآمدی فقدان اطلاعات درست وکافی برای بیان نیازهای واقعی جهت نگهداری یا تعمیر ماشینهای و تجهیزات کارخانه ودیگر سیستمها می باشد.
تا این اواخر سطوح میانی مدیریت از تأثیر عملکرد تعمیرات روی کیفیت محصولات ، هزینه تولید ومهمتر از همه سود نهایی خط تولید چشم پوشی می کرد . عقیده عمومی این بود که تعمیرات یک زیان اجتناب ناپذیراست . یا هیچکس نمی تواند هزینه تعمیرات را بهبود بخشد . شاید این جملات 10 تا 20 سال گذشته صحیح بود اما پیشرفت در تجهیزات مجهز به ریز پردازنده ها واستفاده از کامپیوتر که برای پایش کردن شرایط کارکرد تجهیزات کارخانه وماشین آلات دوار استفاده می شوند ،‌ ابزاری سودمند برای مدیریت کارکرد آنها فراهم آورده است . استفاده از این ابزارکاهش یا حذف تعمیرات غیرضروری را امکان پذیر می سازد همینطور از خرابیهای پیشرفته ماشین جلوگیری می کند وتأثیرات منفی عملکرد تعمیرات روی سود دهی تولید کننده ها و کارخانه های تولیدی را کاهش می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">16</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" size="10">AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
بنیاد واساس مشترک تعمیرات پیش بینانه ، مانیتورینگ منظم شرایط مکانیکی واقعی ، راندمان کارکرد ، ودیگر شاخص های شرایط کارکرد مجموعه ماشینها و سیستمهای پروسسی می باشد تا اطلاعات لازم برای اطمینان از ماکزیمم فاصله بین دو خرابی وحداقل تعداد آنها، همچنین هزینه قطعی تولید که ناشی از خرابیهای برنامه ریزی نشده می باشد را فراهم کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>FELIX SALFNER</Author><Year>2010</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>[14]</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">20</key></foreign-keys><ref-type name="Journal Article">17</ref-type><contributors><authors><author>FELIX SALFNER, MAREN LENK, and MIROSLAW MALEK</author></authors></contributors><titles><title>A Survey of Online Failure Prediction Methods</title><secondary-title>CM Computing Surveys</secondary-title></titles><periodical><full-title>CM Computing Surveys</full-title></periodical><pages>42</pages><volume>42</volume><number>3</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1145/1670679.1670680</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[14].
به بیان ساده تعمیرات پیش بینانه فلسفه یا نگرشی است که ازشرایط کارکرد واقعی تجهیزات کارخانه و سیستمها به منظور بهینه سازی کارکرد کلی کارخانه استفاده می کند. یک برنامه مدیریت تعمیرات پیش بینانه جامع از بیشترین ابزار با هزینه مفید ( مانند مانیتورینگ ارتعاشات ، دماسنجی 1 ،‌آنالیز روغن و وضعیت سنجی سایش 2 ) استفاده می کند. تا شرایط کارکرد واقعی سیستمهای حساس کارخانه را بدست آورد وبر پایه این اطلاعات واقعی همه فعالیتهای تعمیراتی را برپایه نیاز آنها برنامه ریزی کند. واردکردن تعمیرات پیش بینانه دریک برنامه مدیریت تعمیرات جامع میزان در دسترس بودن ماشین آلات دوار فرآیند را بهینه می سازد و هزینه تعمیرات را بشدت کاهش می دهد . همچنین کیفیت تولید ،‌بهره وری وسود آوری تولید کارخانه ها را افزایش می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Stadhouders</Author><Year>2011</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">14</key></foreign-keys><ref-type name="Thesis">32</ref-type><contributors><authors><author>Henk Stadhouders</author></authors></contributors><titles><title>A Framework for implementing Condition Based Maintenance based on Operational Data</title></titles><pages>100</pages><volume>Master of Science</volume><keywords><keyword>Condition Based Maintenance, Predictive Maintenance, Condition Monitoring</keyword></keywords><dates><year>2011</year></dates><work-type>Operations Management and Logistics</work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>[10] .
1 Termography
2 Tribology
پنج تکنیک غیرمخرب برای مدیریت تعمیرات پیش بینانه استفاده می شود : مانیتورینگ ارتعاش ، مانیتورینگ پارامترهای پروسسی ، ترموگرافی ، ترایبولوژی وبازدید بصری. هرتکنیک اطلاعات منحصر بفردی دارد که مدیر تعمیرات را در تشخیص نیازهای واقعی تعمیرات یاری می کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app="EN" db-id="ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052">16</key></foreign-keys><ref-type name="Book">6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face="normal" font="default" size="10">AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
2-2-بهینه سازی نگهداری وتعمیرات پیش بینانه
خیلی از برنامه های نت پیش بینانه ای که اجرا شده اند قبل ازسنجش امتیازات شان دچار شکست شده اند. این مشکل بخاطر محدودیتهای تکنیکی بوجود نیامده است بلکه بیشتر به دلیل تغییرات ضروری بوده است که باید درمحیط کار اجرا شوند تا باعث حداکثر بهره گیری از ابزارهای پیش بینانه گردد. به عنوان کمترین اقدام، یکی از گامهای موثر که می تواند این محدودیتها را ازبین ببرد ودرنتیجه به رشد وبالا بردن حداکثر امتیازات برنامه نت پیش بینانه کمک کند ، تغییر فرهنگ است. سایر موارد عبارتند از فروش و بازاریابی ، تولید ، کارپردازی، تعمیرات ، مدیریت اطلاعات و دیگر فعالیتهای کارخانه .

نمونه تحقیق علمی - پژوهش علمی دانشگاه

با توجه به این که مدتی هر چند کوتاه از آغاز فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در کشور می گذرد، این سؤال مطرح است که چه رابطهای بین مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و عملکرد این صندوقها وجود دارد.
بر همین اساس فصل اول این مطالعه به کلیات پژوهش اختصاص دارد. بنابراین، ابتدا به تعریف مساله مورد بررسی پرداخته میشود. سپس پرسشهای مورد تحقیق بیان میشود. در ادامه فرضیههای تحقیق، روش پژوهش، حدود زمانی و مکانی پژوهش و اهداف آن تبین میشود و در پایان ساختار رسالهی حاضر بیان میگردد.
1-1. تعریف موضوع و بیان مسأله پژوهشسرمایهگذاری از نیازهای اولیه برای گذار از یک اقتصاد توسعه نیافته به توسعه یافته است. بدون شک، برای هدایت سرمایههای افراد علاقهمند به سرمایهگذاری، نیازمند جلب اعتماد آنان هستیم (اعتمادی و دیگران،1388). هماکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته، صندوقهای سرمایهگذاری، یکی از مهمترین ساز و کارهای سرمایهگذاری و به عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه محسوب می شوند که سرمایهگذاری افراد غیرحرفهای را از حالت مستقیم به حالت غیرمستقیم تبدیل میکنند و از اینرو، مزایای متعددی برای بازار سرمایه و سرمایهگذار فراهم میآورند . این صندوقها با اتخاذ سیاستهای مناسب میتوانند در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند (عبده تبریزی و شریفیان، 1386). خوشبختانه صنعت صندوقهای سرمایهگذاری در ایران هر چند با تأخیر چند ده ساله، اما با استقبال فراوان از طرف سرمایهگذاران، در سال 86 تأسیس گردید. اولین صندوق سرمایهگذاری مشترک که در کشور ایران در تاریخ 23/04/1386 شروع به کار کرد، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت بود. در کنار صندوق های با درآمد ثابت، صندوقهای سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 فعالیت خود را آغاز کردهاند.
با عنایت به نقش بیبدیل این صندوقها در تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه، ارزیابی برخی از عوامل تأثیرگذار همچون نحوه مدیریت این صندوقها بر عملکرد آنها میتواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد، زیرا توسعه این صندوقها بدون ارزیابی نحوه مدیریت و عملکرد و تدوین شاخصی از عملکرد، امکانپذیر نمیباشد. ارزیابی عملکرد برای سرمایهگذار از اهمیت ویژهای برخوردار است. اگر نتایج رضایت بخش نباشد، باید دلایل آن روشن شود تا تغییرات لازم صورت گیرد و اینکه کدام معیار، عملکرد را به درستی میسنجد از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا به این دلیل که تاکنون در کشور ما مطالعهای در خصوص نحوه مدیریت صندوقها با استفاده از معیار واریانس مازاد بازده صندوق ها انجام نشده و ادبیاتی در اینباره وجود ندارد، در این تحقیق برآن داشتیم تا به افراد علاقهمند به سرمایهگذاریهای کوتاهمدت که تعداد آنها بسیار است، کمک کنیم. به دلیل اینکه ورود و خروج به صندوقهای سرمایهگذاری به سادگی صورت میپذیرد، بنابراین سرمایهگذاری در این صندوقها برای آنان بسیار مطلوب خواهد بود و با بررسی و ارزیابی نحوه مدیریت این صندوقها و عملکرد آنها، میتوانند بهترین سرمایهگذاری را انجام دهند. بدین ترتیب سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که؛ نحوه مدیریت صندوقها چگونه میباشد؟ و اینکه آیا ارتباطی با عملکرد صندوقها دارد؟
1-2. اهداف پژوهشبررسی تأثیر نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها است. به این منظور با بررسی ارتباط عاملی چون واریانس مازاد بازده صندوق که به عنوان نمادی از مدیریت صندوق بهکار گرفته میشود و عملکرد صندوق های بورس اوراق بهادار به مدیران صندوقها کمک کند تا بتوانند تصمیمات بهتری را در جهت انتخاب سبد دارایی صندوقهای مربوطه اتخاذ کنند و در نتیجه عملکرد بهتری داشته باشند و سود بیشتری را عاید خود و سرمایهگذاران خود کنند.
1-3. سؤال‏ پژوهش‏آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آنجایی که نحوه مدیریت را میتوان از تغییرپذیری واریانس استنباط کرد، چرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان میدهد که مدیران صندوقها پرتفوی را به خوبی انتخاب کردهاند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش اینگونه مطرح میشود که آیا واریانس مازاد بازده صندوقهای سرمایهگذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق میباشد، بر عملکرد صندوقها اثرگذار است؟
1-4. فرضیه پژوهشبین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد.
1-5. روش پژوهشتحقیق مذکور، تحقیقی توصیفی رگرسیونی است که در آن داده های صندوق های سرمایه گذاری بررسی و با استفاده از روش تحلیل داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند.

متن کامل در سایت امید فایل 

الف- معرفی مدل پژوهشمعیار مورد نظر در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد صندوقها، مدل 4عاملی کارهارت (1996) میباشد.
Rit – Rft = αi + bi (RMt – Rft) + siSMBt + viVMGt + miMOMt + eit.
ب- معرفی متغیرها، چگونگی اندازه‏گیری آنها و منابع آماری:
ج- روش کمی و آماری:
در این رگرسیون؛
Rit : بازده صندوق i در ماه t
Rft: نرخ بازده بدون ریسک
Rit – Rft : مازاد بازده صندوق نسبت به بازده بدون ریسک میباشد.
RMt : بازده بازار، شاخص کل بازار ماهانه از سایت اینترنتی شرکت خدماتی بورس تهران جمع آوری و بر اساس آن بازده بازار به صورت شاخص پایان ماه منهای شاخص ابتدای ماه تقسیم بر شاخص ابتدای ماه محاسبه میگردد.
RMt – Rft : صرف ریسک بازار است که به صورت مازاد بازده پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک میباشد که در این مدل عامل بازار نامیده شده و با MKT نیز نشان داده میشود.
تعریف می گردد
SMBt : اندازه صندوق؛ این متغیر از طریق ضرب تعداد واحدهای سرمایهگذاری پایان دوره صندوق های سرمایهگذاری در میانگین قیمت طی آن سال آنها (کل خالص ارزش داراییها) به صورت ماهانه بهدست میآید که به دو دسته صندوقهای در اندازه کوچک و بزرگ تقسیم میشوند.
VMGt : ارزش دفتری به ارزش بازار که به صورت HML نیز نشان داده میشود. این نسبت از حاصل تقسیم ارزش دفتری واحدهای سرمایهگذاری صندوقها به ارزش بازار آن ها به صورت ماهانه دست میآید (مجتهدزاده و طارمی،1385).
MOMt : روند حرکتی (توالی بازده) صندوق میباشد که با UMD نیز نشان داده میشود از طریق تفاضل بازده صندوقهای با MOM بالاتر - بازده صندوقهای با MOM پایینتر به صورت ماهانه بهدست میآید.
bi : عامل بازار
si : عامل اندازه
vi : ارزش پرتفوی i
: mi حساسیت پرتفوی i
αi = Rit – Rft –[ bi (RMt – Rft) + siSMBt + viVMGt + miMOMt + eit.
αi مازاد بازده صندوق i است که از آن به عنوان شاخص عملکرد استفاده میشود.
TRACKING ERROR = STDEV [ Rfund – Rindex ]
α عملکرد = α0 + α tracking error
ارتباط بین α و α tracking errorبیانگر ارتباط بین مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری و عملکرد آنها میباشد.
با بازنویسی مدل بالا داریم:
αi = Rit – Rft –[ bi (RMt – Rft) + siSMBt + viVMGt + miWMLt + α tracking error STDEV [ Rfund – Rindex]+ eit]
1-6. حدود پژوهشحدود مکانی اجرای پژوهش برای صندوقهای سرمایهگذاری بورس اوراق بهادار ایران و حدود زمانی آن از سال 1392-1390 بر اساس حداکثر داده های قابل دسترس و حدود موضوعی آن به مطالعه رابطه بین نحوه مدیریت و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می پردازد.
جمع آوری داده ها: کتابخانه ای
1-7. تعریف واژه ها و اصطلاحاتصندوق های سرمایه گذاری: صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، واسطههای مالی هستند که به عموم مردم سهام میفروشند و وجوه حاصله را در پرتفوی متنوعی از اوراق بهادار سرمایهگذاری مینمایند. هر واحد سرمایهگذاری که در صندوقهای سرمایهگذاری فروخته میشود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق سرمایهگذاری به وکالت از طرف سهامداران خود اداره مینماید (راعی و پویانفر،1389).
واریانس مازاد بازده صندوق: که به براساس معادله زیر با استفاده از انحراف معیار اختلاف بازده صندوق و بازده شاخص بازار به دست میآید.
TRACKING ERROR = STDEV [ Rfund – Rindex ]
Rfund : بازده هر صندوق
Rindex : بازده شاخص که همان بازده بازار است.
داده های ترکیبی: تجزیه و تحلیل دادههای ترکیبی، یکی از موضوعات کاربردی در اقتصادسنجی است. دادههای ترکیبی، ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی میباشد، یعنی اطلاعات مربوط به دادههای مقطعی در طول زمان مشاهده میشود. واضح است چنین دادههایی دارای دو بعد میباشند، که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان میباشد.
1-8. ساختار پژوهشپژوهش حاضر در پنج فصل به شرح ذیل تنظیم شده است.
در فصل اول همان طور که مشاهده شد، به طور خلاصه موضوع تحقیق، اهمیت موضوع تحقیق، فرضیات، قلمرو تحقیق، چگونگی انجام تحقیق و تعاریف واژهها و اصطلاحات بیان شده است.
در فصل دوم با نگاهی به مباحث تئوریک مطرح شده در زمینهی تحقیق و ابعاد آن، به طور اجمالی به تحقیقات مشابهی پرداخته شده که در ایران و خارج از ایران در زمینهی موضوع تحقیق انجام شده است.
در فصل سوم از تحقیق توضیحاتی راجع به روش تحقیق و مدلهای مورد استفاده در آزمون فرضیات ارائه شده است که اهم روشهای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل محاسبات انجام شده را نشان میدهد.
در فصل چهارم دادهها و اطلاعات به دست آمده با استفاده از روشها و مدلهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصله ارائه شده است.
فصل پنجم نیز به خلاصه پایاننامه، نتیجهگیری و ارائهی پیشنهادات اختصاص دارد.
فصل دوممروری بر ادبیات موضوع
مقدمهیکی از اساسیترین مسایل اقتصادی افراد، واحدهای تجاری، موسسات مالی و اعتباری، بانکها و کشورها، تخصیص بهینه منابع است و یکی از این منابع مهم عامل سرمایه است. اگر توسعه اقتصادی را به عنوان مجموعه عملیات یک کشور برای بهبود سطح زندگی مردم و افزایش درآمد ملی بنگریم، خواهیم دید که مهمترین مساله در این زمینه سرمایهگذاری است و سرمایه، هسته اصلی توسعه اقتصادی را تشکیل میدهد.
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطههای مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع به سمت مصرفکنندگان (شرکتهای تولیدی و خدماتی وسایر) برعهده دارند. از اینرو انواع مختلفی از صندوقهای سرمایهگذاری با هدف جمعآوری وجوه از سرمایهگذاران غیرحرفهای و اختصاص آن به سبدهای سرمایهگذاری کارا، کاهش ریسک سرمایهگذاری و کسب بازدهای متعارف پا به عرصه ظهور گذاشتند. عملکرد سرمایهگذاری با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار میگیرد و همواره بیشترین بازدهی با توجه به سطح مشخصی از ریسک، معیاری مناسب برای سرمایهگذاری است.
بنابراین، مطالعه و پژوهش در جهت ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری و بهینهسازی سرمایهگذاری میتواند گامی در جهت تشویق به سرمایهگذاری بیشتر باشد؛ چرا که یکی از عواملی که مانعی در مقابل سرمایهگذاری محسوب میشود، ریسک و مخاطرات سرمایهگذاری است. بنابراین ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری از این جهت حائز اهمیت است که معاملهگران سهام بتوانند درباره نگهداری، فروش و یا خرید سهام این صندوقها در زمان مقتضی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. بدیهی است که سرمایهگذاران بالقوه به دنبال سهام صندوقهایی باشند که عملکرد بهتری از سایر صندوقها و نیز از عملکرد بازار داشته باشند.
از آنجایی که سرمایهگذاران تمایل شدیدی به سرمایه گذاری در صندوق های با عملکرد بهتر دارند، و مدیریت صندوق میتواند عاملی مهم در جهت عملکرد صندوق باشد، لذا در جهت نیاز به غنیتر کردن ادبیات تحقیقی موجود، پیرامون صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در ایران و بالاخص ارزیابی عملکرد این صندوقها، نیاز به انجام چنین تحقیقی ضرورت پیدا کرد تا به واسطه آن معیار جدیدی جهت ارزیابی عملکرد، از طریق بررسی تأثیر مدیریت صندوقها که به صورت فعال یا منفعل میباشند، ارائه شود. بنابراین، در این فصل به منظور بررسی تاثیر مدیریت صندوق بر عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، ادبیات موضوع بیان میگردد.
در این راستا ابتدا مبانی نظری تحقیق مطرح میشود و در ادامه پژوهشهای انجامشده در این زمینه ارائه میشود.
2-1. مبانی نظریهدف بخش تئوری، شناسایی و بحث در مورد تئوریهای مربوط به حوزهی تحقیق است. به منظور تحقق این امر، در این بخش به بررسی نقش مدیریت در عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک میپردازیم. به این منظور، در ابتدای بحث به تعریف صندوقهای سرمایهگذاری مشترک پرداخته میشود. در ادامه، انواع صندوقهای سرمایهگذاری و مزایای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک بیان میگردد، و تاریخچه مختصری از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در ایران بیان میشود. به منظور بیان مناسبتری از رابطهی مدیریت و عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک مدلهای مرتبط تشریح میگردد.
2-1-1. صندوقهای سرمایهگذاری مشترک2-1-1-1. تعریف صندوقهای سرمایهگذاری مشترکتعاریف ارائه شده برای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در قوانین کشورهای مختلف و ادبیات مالی و سرمایهگذاری تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک و بعضاً مشترک است. دلیل این امر، برخورداری از ماهیت و فعالیت مشابه، علیرغم وجود برخی تفاوتها در چارچوب و مقررات حاکم بر فعالیت و نحوه نظارت بر آنهاست. قانون 1940 ایالات متحده، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک را نوعی از شرکتهای سرمایهگذاری با ویژگی مخصوص به خود معرفی میکند که حرفه اصلی آن سرمایهگذاری، سرمایهگذاری مجدد، کمک به نگهداری یا معامله اوراق بهادار در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.
در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (ماده1 بند20) صندوقهای سرمایهگذاری به شرح زیر تعریف شده اند: "نهاد مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایهگذاری در اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایهگذاری خود در سود و زیان صندوق شریک میباشند". به نظر میرسد این تعریف به اندازه کافی جامع نبوده و از ویژگی یک تعریف قانونی کامل برخوردار نیست. همچنین در ماده 1 بند 5 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید(مصوب 1380) مجلس شورای اسلامی در تعریف صندوق سرمایهگذاری آمده است: صندوق سرمایهگذاری، نهاد مالی است که منابع حاصل از انتشار گواهی سرمایهگذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایهگذاری میکند. طبق بند الف همین ماده گواهی سرمایهگذاری، اوراق بهادار متحدالشکل است که توسط صندوق سرمایهگذاری مشترک منتشر و در ازای سرمایهگذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایهگذار و مبلغ سرمایهگذاری در آن ارائه میشود. با توجه به تعاریف ارائه شده میتوان نتیجه گرفت «صندوقهای سرمایهگذاری مشترک، واسطههای مالی هستند که به عموم مردم سهام میفروشند و وجوه حاصله را در پرتفوی متنوعی از اوراق بهادار سرمایهگذاری مینمایند. هر واحد سرمایهگذاری که در صندوقهای سرمایهگذاری فروخته میشود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق سرمایهگذاری به وکالت از طرف سهامداران خود اداره مینماید(راعی و پویانفر، 1389).
ترکیب داراییهای صندوق مشترک به عنوان پرتفوی یا سبد صندوق شناخته میشود و خریداران واحدهای سرمایهگذاری صندوقها به نسبت سهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار را بهدست میآورند و هر واحد سرمایهگذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایهگذاران در داراییهای صندوق و درآمد ناشی از آن داراییهاست(مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار، 1389).
2-1-1-2. صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در ایرانضرورت تشکیل و فعالیت صندوق سرمایهگذاری مشترک از مدتها قبل از سوی دستاندرکاران اقتصادی و بازار سرمایه کشور، به صورتهای مختلف عنوان گردیده و تلاشهایی صورت گرفته است که نتیجه این اقدامات را به نوعی میتوان در دو مقطع زمانی قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه 84 مورد توجه قرار داد؛
قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار
با وجود تلاشهای صورت گرفته در این دوره، به دلیل فقدان بستر قانونی لازم، امکان تشکیل صندوق مشترک با شخصیت حقوقی مستقل فراهم نگردید و در نهایت به منظور پر نشدن خلأ موجود در بازار سرمایه و در اولین اقدام «آییننامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار» در سال 1383 و سپس دستورالعملهای اجرایی مربوط و نیز «آییننامه تشکیل سبد سرمایهگذاری مشاع» تدوین و تصویب گردید و بر اساس آن، شرکتهای کارگزاری با اخذ مجوز از سازمان بورس، به تشکیل سبدهای اوراق بهادار در قالبهای مشاعی و اختصاصی مبادرت کردند.
بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار
به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار و برطرف شدن نسبی موانع پیش رو، اقدامات لازم در خصوص انجام مطالعات تطبیقی بر روی قوانین تعدادی از کشورهای باسابقه در استفاده از صندوقها، از جمله کشورهای اسلامی، صورت گرفت و در نهایت دستورالعملهای مورد نیاز، توسط سازمان بورس تدوین شد(عباسی، 1388).
2-1-1-3. انواع صندوقهای سرمایه گذاریصندوقهای سرمایهگذاری بسیار متنوعی در سطح جهان وجود دارد. ولی به طور کلی، صندوقهای سرمایهگذاری در سه دسته از ابزارهای مالی سرمایهگذاری می کنند: اوراق دارایی(سهام)، اوراق بدهی(اوراق قرضه شرکتی) و اوراق قرضه/مشارکت دولتی(بدون ریسک). بازده صندوقهای سرمایهگذاری، با استفاده از ارزش خالص دارایی یا NAV ارزیابی شده و واحدهای آن قیمتگذاری می شوند. در ادامه به صورت کلی به گوشه ای از طبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری در دنیا و سپس ایران می پردازیم.
2-1-1-3-1. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در دنیاصندوق های سرمایه گذاری از راه های مختلفی طبقه بندی می شوند. یکی از این راه ها انواع سهامی است که می توانند در آن سرمایه گذاری کنند. در طبقه بندی شرکت سهامی لیپرا صندوق های سرمایه گذاری بر مبنای چهار دسته بزرگ طبقه بندی شده اند (سهام، اوراق قرضه دارای مالیات، اوراق قرضه شهرداری ها، و صندوق های سهام و اوراق قرضه). این چهار دسته 44 زیر مجموعه را دربرمی گیرد.
انجمن شرکت های سرمایه گذاری در طبقه بندی خود، چهار دسته بزرگ را برای صندوق های سرمایه گذاری شناسایی کرده است: (سهمی، ترکیبی، اوراق قرضه و بازار پول).
در این چهار دسته به طور کلی صندوق های سهمی معمول ترین نوع صندوق های سرمایه گذاری بوده و حجم زیادی از سرمایه گذاری ها در آن ها انجام شده است. بعضی از این صندوق ها تنها در سهام عادی سرمایه گذاری می کنند و برخی دیگر در سهام ممتاز و اوراق قرضه هم سرمایه گذاری می کنند. این صندوق ها از لحاظ تأکید بر سهام شرکت هایی که در آن ها سرمایه گذاری می کنند به طور گسترده ای با یکدیگر متفاوت هستند. برخی از آن ها در سهام شرکت های رشدی سرمایه گذاری می کنند و برخی از این صندوق ها انواع متفاوتی از استراتژی سرمایه گذاری را در پیش می گیرند که این استراتژی می تواند از لحاظ اندازه شرکت، نوع صنعتی که انتخاب می شود و اینکه آیا در یک صنعت سرمایه گذاری شود یا در مجموعه ای از صنعت ها، منطقه جغرافیایی سرمایه گذاری و .... متفاوت باشد (ریلی نورتون،2007).
صندوق های شاخصی، بین المللی و جهانی از انواع صندوق های سهمی می باشند.
صندوق های بین المللی صندوق هایی هستند که تنها در سهام شرکت های کشورهای خارجی سرمایه گذاری می کنند. صندوق های جهانی صندوق هایی هستند که علاوه بر سهام شرکت های کشورهای خارجی، در بازار سهام کشور خودشان نیز سرمایه گذاری می کنند. به تازگی دو نوع جدید از صندوق های سرمایه گذاری به انواع صندوق ها اضافه شده اند که صندوق های طول عمر و خانواده صندوق ها هستند. در صندوق های طول عمر، بر مبنای مقدار سرمایه و چشم انداز سرمایه گذاری هر فرد (متناسب با سن هر فرد) مقدار آورده هر سرمایه گذار به چند صندوق مختلف که فعالیتهای متفاوتی دارند تخصیص داده می شود و در خانواده صندوق ها سرمایه گذار می تواند بدون پرداخت هیچ گونه کارمزدی سرمایه خود را از یک نوع صندوق سرمایه گذاری به نوعی دیگر از صندوق منتقل کند.
2-1-1-3-2. انواع صندوق های سرمایه گذاری موجود در ایرانصندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار که تاکنون در ایران راه اندازی شده اند، از تنوع زیادی برخوردار هستند. صندوق های مذکور با توجه به ارکان و ترکیب دارایی های خود که در امیدنامه هر صندوق اعلام می شود، به انواع مختلفی تقسیم می شوند: امروزه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار فعال در بازار سرمایه ایران در چند مرحله قابل طبقه بندی است. در نگاه اول، از بعد حداکثر و حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری مجاز برای صدور، صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار به دو نوع به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
صندوق های سرمایه گذاری در اندازه کوچک
صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ
بعد از مشخص شدن نوع طبقه هر صندوق سرمایه گذاری از بعد اندازه کوچک یا بزرگ، بر اساس میزان ترکیب دارایی های صندوق و نصاب های هر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مختلف، به سه نوع به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
صندوق های سرمایه گذاری در سهام (الویت با خرید سهام)
صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (الویت با خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت)
صندوق های سرمایه گذاری مختلط (ترکیب میانی بین دو ترکیب فوق)
پس از آن، از نظر موضوع فعالیت به چند دسته در اوراق بهادار، در طلا، در ارز و سایر تقسیم می‌گردند.
از بعد دیگر، از نظر نقدشوندگی، صندوق های سرمایه گذاری به دو دسته با ضمانت نقدشوندگی و بدون ضمانت نقدشوندگی تقسیم میشوند.
از نظر تضمین بازدهی میتوان صندوق ها را به دو دسته با تضمین حداقل بازدهی و بدون تضمین حداقل بازدهی تقسیم کرد.
و در نهایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون تضمین و صرفاً با پیش‌بینی سود.
بنابراین با توجه به طبقه بندی های بالا از بعد اندازه صندوق و ترکیب دارایی های صندوق، اساسنامه ها و امیدنامه های مختلفی بر اساس نیازهای بازار سرمایه و تقاضای مؤسسین وجود دارد و رو به توسعه است. از جمله اساسنامه ها و امیدنامه های مذکور می توان به صندوق سرمایه گذاری در سهام (بدون پرداخت دوره ای در اندازه کوچک)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (بدون پرداخت دوره ای در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (با پرداخت دوره ای در اندازه کوچک)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (با پرداخت دوره ای در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (با تضمین حداقل سود در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (با پیش بینی حداقل سود در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری شاخصی (در اندازه بزرگ) و صندوق های قابل معامله ( ETF ) اشاره کرد (سعیدی و مقدسیان،1389). در ادامه درباره انواع صندوق های سرمایه گذاری بیشتر توضیح داده شده است:
صندوق های سرمایه گذاری فعال در زمینه سهام
برخی از مشخصات اصلی صندوقهای سهام در ایران به شرح زیر است:
الف) این صندوقها بر حسب اندازه به دو گروه کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تقسیم می شوند. در صندوقهای کوچک مقیاس تعداد واحدهای سرمایهگذاری قابل انتشار، حداقل 5000 و حداکثر 50000 واحد سرمایهگذاری و در نوع بزرگ مقیاس این ارقام بین 50000 و 500000 واحد سرمایهگذاری است.
ارزش اسمی هر واحد سرمایهگذاری معادل 1.000.000 ریال است. واحدهای سرمایهگذاری طی دورهی پذیرهنویسی با این مبلغ قیمتگذاری میشوند و در زمانهای دیگر قیمتگذاری بر مبنای NAV صورت میگیرد.
واحد سرمایهگذاری کوچکترین جزء سرمایهی صندوق را تشکیل میدهد.
براساس قاعدهی کلی صندوقهای مشترک، مبنای تعیین قیمت واحدهای سرمایهگذاری توسط شعب صندوق برای صدور یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری، خالص ارزش داراییهای موجود در صندوق در پایان هر روز است. از آنجا که دارایی صندوقها از اوراق بهادار شامل سهام یا اوراق مشارکت و احتمالاً مقداری وجه نقد تشکیل شده است، خالص ارزش دارایی ها در هر روز براساس ارزش روز هر یک از اوراق بهادار موجود در سبد و موجودی نقد صندوق قابل محاسبه است(مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار، 1389).
صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت
صندوقهای مشترک با درآمد ثابت، صندوقهایی هستند که با انتشار و فروش واحدهای سرمایهگذاری وجوهی را تحصیل و آنها را در انواع اوراق بهادار (در حال حاضر اوراق مشارکت صادر شده توسط مجموعه دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های سهامی عام) به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران، سرمایهگذاری میکنند. در این صندوق ها اگر پرداخت سود به صورت دوره ای مد نظر باشد، این موضوع و همچنین دوره های پرداخت باید در امیدنامه صندوق ها قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری بعد از پایان هر مقطع پیش بینی شده برای پرداخت سود، سود قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحد های سرمایه گذاری محسوب می شوند، متناسب با تعداد واحد های سرمایه گذاری هر سرمایه گذار واریز نماید. سقف سود قابل تقسیم در پایان هر دوره، تفاوت بین ارزش روز واحد های سرمایه گذاری در پایان همان دوره از ارزش مبنای آن ها خواهد بود. (اساسنامه و امیدنامه نمونه ای از صندوق های سرمایه گذاری)
صندوق های شاخصی
صندوق های شاخصی به صورت منفعل اداره می شوند، بدین معنا که مدیریت این صندوق ها با انتخاب یک شاخص مثل اس اند پی و تشکیل سبدی از سهام موجود در این شاخص عملکردی نزدیک به این شاخص خواهند داشت. بنابراین میتوان گفت این صندوق ها پرتفویی همچون پرتفوی بازار دارند. در این صندوق ها عملاً سرمایه گذار روی شاخص سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر فقط یک صندوق شاخصی ( صندوق شاخصی کارآفرین ) در ایران در حال فعالیت می باشد.
صندوق های مختلط
صندوق های مختلط ترکیبی از سهام و اوراق مشارکت (حدوداً به یک نسبت) را در پرتفوی خود دارند، به عبارتی ملزم نیستند که درصد خاصی اوراق مشارکت و یا سهام را در پرتفوی رعایت کنند.
صندوق های قابل معامله
یکی از انواع معروف صندوقهای سرمایهگذاری، صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بورس نام دارد که گرچه مانند صندوقهای سرمایهگذاری معمولی است، ولی مانند یک سهم در بازار سرمایه معامله و قیمت آن در نتیجهی عرضه و تقاضا مشخص میشود (سعیدی و مقدسیان،1389).
2-1-1-4. انواع استراتژی های صندوق های سرمایه گذاریدر ادبیات و کتب سرمایه گذاری و مالی، استراتژی سرمایه گذاری به دو قسمت تقسیم می شود: مدیریت پرتفوی فعال، مدیریت پرتفوی متنوع، هرکدام از این استراتژی ها مشخصه و ابزارهای خاص خود را دارند و در حالت کلی تکمیل کننده یکدیگر هستند. هیچ کدام بر دیگری برتری و مزیت خاصی ندارند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی می توان از هر کدام از استراتژی ها استفاده کرد.
    عواملی که مدیر پرتفوی باید برای تعیین نوع استراتژی خود در نظر بگیرد به شرح زیر است:
شرایط حاکم در بازار و نوع بازار: مدیر پرتفوی در شرایط رونق بازار از استراتژی فعال و در شرایط رکودی از استراتژی مدیریت منفعل در بازار بهره می گیرد.
سطح کارآیی بازار: در بازاری که کارآیی آن در سطح بالایی قرار دارد، مدیریت منفعل استفاده می شود و مدیران به سمت سرمایه گذاری در صندوق های شاخصی و متنوع حرکت می کنند. در مقابل در بازارهای غیرکارا به تناسب وجود شکاف ها و فرصت های آربیتراژی، مدیران به سمت بهره گیری از توان تحلیل گری و مدیریت فعال حرکت می کنند.
نگاه و ویژگی شخصیتی مدیران: ظرفیت ریسک پذیری و محافظه کاری مدیران پرتفوی استراتژی که آن ها در سبد سهام خود به کار می گیرند را مشخص می کند.
اندازه و حجم پرتفوی: مدیران پرتفوی هایی با ارزش و حجم بالا، از سیستم مدیریتی منفعل استفاده می کنند و دلیل آن نیز حجم بالای معاملات در صورت تغییر پرتفوی است و درمقابل مدیر یک پرتفوی کوچک به راحتی می تواند با اجرای مدیریت فعال به جابه جایی سهام در پرتفوی خود بپردازد.
سطح تحمل ریسک پرتفوی: هرچه پرتفوی تحمل ریسکش بالاتر رود از استراتژی منفعل به سمت استراتژی مدیریت فعال حرکت خواهیم کرد.
انتظار و توقع سرمایه گذار: سهام داران محافظه کار معمولااستراتژی منفعل را به کار می گیرند و مقابل سهام دارانی که انتظار سود بیش تری را دارند از مدیریت پرتفوی فعال استفاده می کنند.
ماهیت و وضعیت متنوع پرتفوی: هرچه پرتفوی متنوع تر باشد، مدیران آن از مدیریت فعال به سمت منفعل حرکت می کنند.
نوع سهام در اختیار: برخی سهام نیاز به مدیریت دارند و کسانی که در پرتفوی خود این سهام را دارند باید از مدیریت منفعل استفاده کنند.
برای این که بدانیم برای پرتفوی خود کدام سیستم مدیریتی را اجرا کنیم، باید از شاخص ریسک سیستماتیک (بتا) استفاده کرد. بتا یعنی حساسیت پرتفوی مورد نظر با بازده بازار
    مدیریت تهاجمی و فعال در بازار، بتای مخالف یک و مدیریت منفعل، بتای نزدیک به یک دارد و هرچه اختلاف بتا از یک بیشتر باشد، مدیریت باید فعال تر باشد.
مدیریت پرتفوی در داخل کشور نیز بستگی به وضعیت بازار دارد، اما در چند سال اخیر استراتژی فعال در بازار موفق تر عمل و بازده بالاتری را نصیب سرمایه گذاران کرده است و به نظر می رسد باید با حمایت سازمان بورس آمارهای دقیق تری گرفته و نتایج به طور علمی استخراج شود.
        برخی از صنایع بزرگ در ایران عدم تحرک محسوس داشتند. حال اگر مدیران بخواهند بر اساس موجودی بازار و روند شاخص، مدیریت خود را تنظیم کنند، تحرک و پویایی لازم را نخواهند داشت.
    از دیگر دلایلی که باعث شده است مدیران به سمت استراتژی فعال حرکت کنند، تجربه عدم موفقیت شرکت های سرمایه گذاری است که این شرکت ها در گذشته خود را کاملاشبیه بازار کردند و مدیریت منفعل داشتند. بحث تغییر مقطعی مزیت های نسبی و رقابتی صنایع مختلف از دیگر عواملی است که باعث شده استراتژی مدیریت پرتفوی فعال و موفق تر عمل کند. برای مثال در یک مقطع زمانی صنایع سیمانی و پتروشیمی در بازار پرطرفدار بودند و امروز معدنی ها حرف اول را می زنند. عامل دیگر، تغییر سیاست های اقتصادی دولت و تغییر نگرش ها و رویکرد مدیران در صنایع، تاثیر مستقیمی بر روند تصمیم گیری ها دارد. نوع نگاه مدیران برای کسب بازدهی باید بالاتر از شاخص نقدی باشد. اگر مدیری نتواند بازدهی بالاتر از بازار کسب کند، در مجامع دچار مشکل خواهد شد. سهام داران توقع دارند مدیران فعال تر حرکت کنند در نهایت اصل» 44 « و واگذاری ها باعث فعال تر شدن بازار شد و فرصت پویایی بیش تر را به بازار داد و اگر مدیران به تغییر پرتفوی نپردازند، از بازار عقب خواهند افتاد.
به نظر بنده، مدیریت پرتفوی باید کاملا منطبق بر روند بازار باشد و با توجه به شرایط معمولا مدیریت فعال بیش تر جوابگو است.