درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

-۲-۳- تعریف روستا

به طور کلی می­توان روستا را «نوعی از سکونتگاههای انسان که در آن گروهی از افراد ساکن شده­اند که شغل اصلی آنها کشاورزی است و در ارتباط متقابل، منسجم و مستقیم با یکدیگر و محیط طبیعی قرار دارند» تعریف کرد. یا در تعریفی دیگر «روستا عبارت است از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار که در اراضی آن به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آن از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفاً در محل ده یا روستا شناخته شود» (رضوانی، ۱۳۷۷).

روستا به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته (اعم از کشاورزی و غیر­کشاورزی) گفته می­شود که خارج از محدوده­ی شهری واقع شود و دارای محدوده­ی ثبتی و یا عرفی مستقل باشد (سازمان مدیریت و برنامه­ریزی ۱۳۸۶).

برای روستا تعاریف متعددی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می­شود :

روستا مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده، اکثریت ساکنان واقعی آن- به طور مستقیم و غیر­مستقیم- به یکی از فعالیتهای زراعی، دامداری، باغداری و به طور اعم صنایع دستی و صید یا ترکیبی از این فعالیت­ها اشتغال داشته باشند در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می­شود. (پاپلی و ابراهیمی، ۱۳۸۱).

روستا زیستگاه جماعتی از مردم در خارج از محدوده شهرستان­هاست که با مشخصات جمعیتی معین و به عنوان جامعه­ای مستقل و دارای هویت خاص فرهنگی، جغرافیایی، اقتصادی و با اتکا بر نظام­های رهبری و مدیریت محلی خود عرصه فعالیت­های کشاورزی است (حسینی ابری، ۱۳۸۳).

روستا کوچکترین واحد جغرافیایی است. با حدود سطحی و مشخصات همگن طبیعی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اقلب ساکنان آن به فعالیت­های مبتنی بر بهره­کشی از زمین اشتغال داشته و حداقل ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت را در خود جای داده باشد (مولائی هشجین، ۱۳۸۲).

روستا عبارت است از محدوده فضای جغرافیایی است که واحد اجتماعی کوچکی مرکب از تعدادی خانوار که نسبت به هم دارای نوعی احساس دلبستگی، عواطف و علائق مشترک هستند، در آن تجمع میابند و بیشتر فعالیت­هایی که برای تامین نیازمندی­های زندگی خود انجام می­دهند، از طریق استفاده و بهره­گیری از زمین و در درون محیط مسکونی­­شان صورت می گیرد. این واحد اجتماعی که اکثریت افراد آن به کار کشاورزی اشتغال دارند در عرف محل، ده نامیده می­شود (نیک خلق، ۱۳۸۱).

توجه به تعاریف مختلف ارائه شده نشان می­دهد که در عمل تعریف دقیقی از واژه روستا یا ارائه مشخصات دقیقی از آن امکان پذیر نیست. در عوض روستا به عنوان واژه­ای در مقابل شهر به کار گرفته می­شود و این وجه مشترک غالب تعریف­ها در مورد روستا و روستایی است. بر همین اساس در بسیاری از مباحث مربوط، به جای ارائه تعریف مشخصی از روستا به بیان ویژگی­های اصلی جداکننده روستا و شهر پرداخته شده است.

در بیان این تمایزات که جنبه­های مختلف را در بر می­گیرد، محققان و نویسندگان مختلف بر اساس زمینه و مقیاس بررسی برخی از تفاوت­ها تأکید کرده­اند. چنان که جامعه­شناسان بیشتر بر تفاوت در ساخت­ها و کارکردهای اجتماعی، جغرافیدانان روستایی به تفاوت در منظر و چشم انداز روستایی و شهری، اقتصاددانان بیشتر به تفاوت در شیوه­های معیشتی و نظام­های تولیدی و برنامه­ریزان منطقه­ای و مکانی به جایگاه متفاوت در سلسله مراتب سکونتگاهی و حوزه­های کارکردی توجه بیشتری    داشته­اند. با وجود این برخی از تمایزات بارز میان سکونتگاههای روستایی معیار تشخیص این دو نوع سکونتگاهها قرار می­گیرد. برخی از مهم­ترین ویژگی­های تمایز روستا و شهر عبارتند از:

الف) جمعیت: طبق قانون تقسیمات کشوری تمامی نقاطی که جمعیت آنها بیش از ۱۰ هزار نفر باشد به عنوان نقطه شهری و نقاطی که کمتر از این تعداد جعیت داشته باشند روستا شناخته می­شوند (قانون تقسیمات کشوری، ۱۵/۴/۱۳۶۲).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱- ۴ -۱- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

۱- ۴ -۲- اهداف اختصاصی تحقیق:

۱- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

۲- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

۳- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

بررسی درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار-پایان نامه ارشد مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

– توسعه روستایی

برای توسعه روستایی تعاریف متعددی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می­شود :

دیاسن[۱] معتقد است توسعه روستایی راهبردی است که به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم (روستاییان فقیر) طراحی شده است. این فرایند شامل بسط منافع توسعه در میان فقیر­ترین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند.

این گروه شامل کشاورزان خرده پا، خوش­نشینان و کشاورزان بی­زمین است (ازکیا به نقل از دیاسن، ۱۳۶۸). در نتیجه توسعه روستایی شامل فرایند عمیقی از تغییرات در کل جامعه می­باشد. این فرایند روشی برای افزایش فرصت­های قابل دسترسی برای فرد و افزایش امکانات بهره­وری از آنها است.

توسعه روستایی به نوین سازی جامعه روستایی می­پردازد و آن را از یک انزوای سنتی به جامعه­ای تغییر خواهد داد که با اقتصاد ملی عجین شده است. بنابراین هدف­های توسعه روستایی در محدوده یک بخش خلاصه نمی­شود بلکه مواردی چون بهبود و بهره­وری، افزایش اشتغال، تامین حداقل قابل قبول غذا، مسکن، آموزش و بهداشت را در بر می­گیرد (ازکیا، ۱۳۸۴ به نقل از مهندسان مشاور، ۱۳۷۱).

بانک جهانی در سال ۱۹۷۵ عنوان داشته توسعه راهبردی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه­های خاصی از مردم – روستاییان فقیر- طراحی شده است. این امر متضمن انتقال منافع به افراد فقیری است که در نواحی روستایی در پی تامین معاش­اند. این گروه شامل کشاورزان خرده­پا، اجاره دادن و افراد فاقد زمین می­باشد (ازکیا، ۱۳۸۴ به نقل از چمبرز، ۱۳۶۷). به تعبییر لی[۲] و چنودر[۳] این تعریف با راهبرد رشد همراه با عدالت[۴] یا توزیع مجدد توام با رشد[۵] شناخته می­شود که  بر­افزایش تولید، بهره­وری، اشتغال و بسیج منافع تاکید دارد، آنها معتقدند که توزیع مجدد در قالب باز­سازی نظام تولید و با توزیع مجدد دارایی­ها را موجب نمی­شود(ازکیا ،۱۳۸۴ به نقل از Lea and Choundhri,1983)

عنایت ا… برای توسعه روستایی از­ مولفه­­های چون بازدهی کشاورزی، دگرگونی در نسبت­های بیکاری و میزان اشتغال، دگرگونی در توزیع درآمد، دگرگونی در مالکیت ارضی، دگرگونی در هرم قدرت و تحول در الگوهای مشارکت در تصمیم­گیری، افزایش در تحرک اجتماعی که موجب تغییر در نظام قشر­بندی و قدرت و نیز دگرگونی در شاخص­هایی چون سطح تحصیلات، دسترسی به امکانات آموزشی، نسبت جمعیت به پزشک، تعداد درمانگاه­ها، وضع سکونت، راههای روستایی، برق­رسانی، تغذیه و نیز دگرگونی در ارزش­ها، باورها و گرایش­ها می­گردد یاد می­کند (ازکیا،۱۳۸۴ به نقل از (Inayatallah, 1978.

گپ[۶] توسعه روستایی را به عنوان فرآیندی که از طریق کوشش­های جمعی در پی بهبود در بهزیستی و خودیابی مردمی که در خارج از مناطق شهری زندگی می­کنند تعریف نموده است به نظر او هدف توسعه روستایی باید بسط و گسترش دامنه فرصت­ها برای مردم روستایی باشد (ازکیا،۱۳۸۴ به نقل از  Mehta,1984).

در بیان فضای مفهومی توسعه روستایی به این نکته نیز باید اشاره شود که در دوره اخیر توسعه روستایی در قالب توسعه مشارکتی که در بردارنده ابعاد توسعه روستایی یکپارچه و مشارکت مردم می­باشد نیز مطرح شده است.

یاد آو[۷] معتقد است افزایش تولید و بهره­وری، برابری در دسترسی به فرصت­های کسب درآمد، دسترسی به خدمات عمومی و دسترسی به نهادهای تولیدی، اشتغال سودمند، اعتماد به نفس، مشارکت مردم در فرآیند توسعه و توازن بوم شناختی هدف­های به یکدیگر وابسته­ای هستند که برداشت یکپارچه از توسعه روستایی را مطرح می­نماید ( ازکیا،۱۳۸۴ به نقل از یادآو، ۱۳۶۵ ).

توسعه روستایی فرآیند چند­ بعدی است که موضوع آن بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیب پذیر اجتماع روستایی است. فرآیندی که با بهره­گیری از سازوکارهایی چون برنامه­ریزی، سازماندهی، تقویت خود اتکایی فردی، جمعی و ایجاد دگرگونی مناسب در ساختارهای ذهنی و اجتماعی روستاییان تلاش می­نماید که درآنها قدرت، توان و بهره­گیری از قابلیت­ها و منافع در اختیارشان را تقویت نماید تا به واسطه آن بتوانند وضعیت موجودشان را به وضعت مناسب و مطلوب­تر تغییر دهند. تحقق چنین توسعه­ای نیازمند دگرگونی در ساختارهای نهادی، فنی، شخصیتی و ارزشی است که منجر به تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و ویژگی­های شخصیتی روستاییان، ارتقاء کیفیت زندگی و تقویت اتکاء به نفس و آزادی انتخاب و عاملیت روستاییان باشد (ازکیا،۱۳۸۴).

[۱]– diasen

[۲]– lea

[۳]– cheudhri

[۴]– growth with justice

[۵]– redistribution with growth

[۶]– copp

[۷]– Yadav

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱- ۴ -۱- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

۱- ۴ -۲- اهداف اختصاصی تحقیق:

۱- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

۲- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

۳- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

پایان نامه مدیریت:شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان های

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش اول: تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی

۲-۲-۱- توسعه

واژه توسعه[۱] در لغت به معنای خروج از لفاف است. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ و ارزش­های مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند (ازکیا، غفاری، ۱۳۸۴). توسعه عبارت است از وسعت دادن یک پدیده در ابعاد مختلف که جامعیت داشته و دربرگیرنده توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تغییرات رفتار نیز می­باشد. توسعه اساسا یک عملکرد انسانی است که در آن وضعیت مردم در همه نواحی جغرافیایی بهبود با سایر کشورها در سطوح بین المللی مطرح می­گردد. لذا توسعه نتیجه برنامه­ریزی در یک مقطع زمانی و در مکان معین و در ابعاد مختلف است که در صورت شناخت و تبیین درست پدیده­های مورد نظر و برنامه­ریزی بهینه، تحقیق امر توسعه به مفهوم واقعی آن(ابعاد کمی و کیفی) امکان­پذیر خواهد بود (مولایی، ۱۳۸۰). در تعریف توسعه نکاتی را باید مد نظر داشت که مهم­ترین آنها عبارتند از این است: اولا، توسعه را مقوله­ای ارزشی محسوب کنیم، ثانیا،آن را جریانی چند بعدی و پیچیده بدانیم ثالثا، به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود[۲] توجه داشته باشیم.

دانشمندان علوم اجتماعی از توسعه تعاریف متعددی ارائه کرده­اند که به برخی از آنها اشاره می شود:

مایکل تودارو[۳] معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه­کن کردن فقر مطلق است. توسعه باید در اصل نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته­های افراد و گروه­های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق می­آبد (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۴ به نقل از تودارو،۱۳۶۶).

برنشتاین[۴] می گوید: تلاش برای ایجاد توسعه بار ارزشی به همراه دارد که کمتر کسی با آن مخالف است. اشتیاق برای غلبه بر سوء تغذیه، فقر و بیماری که از شایع­ترین و مهم­ترین دردهای بشری هستند از جمله اهداف توسعه به شمار می­رود.

دادلی سیرز[۵] رئیس موسسه اطلاعات توسعه­ای دانشگاه ساسکن، توسعه را جریانی چند بعدی میداند که تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی_اجتماعی را به همراه دارد. به عقیده وی توسعه علاوه بر بهبود میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت­های نهادی،اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجه نظر­های مردم است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می­گیرد (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۴ به نقل از ازکیا،۱۳۶۷).

پیتردونالدسن[۶] در تعریف توسعه می­گوید: توسعه به وجود آوردن تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، گرایش­ها و نهاد­ها برای تحقق کامل هدف­های جامعه است و در این استحاله مهم اگر توده مردم درگیر باشند ممکن است میوه رشد فورا نصیب آنها نشود زیرا که فرایند توسعه اغلب فرایند رنج­آور و دشواری است، تا همه مردم با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز مطابقت با آن در امر توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند، ادامه توسعه ممکن نخواهد بود (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۴ به نقل از دینی،۱۳۷۰).

[۱]– development

[۲] – improvment

[۳] – michael Todaro

[۴] – bernestein

[۵] – dudly sears

[۶] – peter Donaldson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱- ۴ -۱- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

۱- ۴ -۲- اهداف اختصاصی تحقیق:

۱- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

۲- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

۳- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

دانلود پایان نامه ارشد :شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان های

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

گام اول به منظور شناخت و تبیین درست هر مفهوم ارائه تعریفی روشن از آن است. معمولاً تعاریفی که متخصصان برای یک موضوع و مبحث خاص مطرح می­کنند، تا حدود زیادی بیانگر ویژگی­های آن مبحث بوده و می­تواند ویژگی­های آن را تا حد قابل قبولی مطرح نماید. به همین منظور به بیان تعاریف و مفاهیمی پرداخته می­شود که توسط کارشناسان این فن ارائه شده است. از این رو برای سنجش درجه توسعه ­یافتگی روستایی و رتبه­بندی روستاها از نظر توسعه ­یافتگی، کارشناسان این فن شاخص­ها و معیارهای متعددی را مطرح کرده­اند و مورد آزمون قرار داده­اند. توسعه روستایی یک مفهوم پیچیده است و دیدگاه مشترک در میان دانشمندان در مورد ابعاد آن وجود ندارد و پارامترها و شاخص های مختلفی برای تعیین درجه توسعه ­یافتگی پیشنهاد شده است .وجود چنین تعاریف گوناگونی دال بر گستردگی و اهمیت موضوع بوده و این که از زوایای متفاوت می­توان به توسعه روستایی نگریست.

در تحقیق حاضر سعی شده است با توجه به طرح مسئله و اهداف تحقیق، مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق در چهار بخش مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا در بخش اول با استفاده از منابع و متون معتبر مفاهیم توسعه، روستا، توسعه روستایی بیان گردید. در بخش دوم به تعریف برنامه­ریزی روستایی و اهمیت روستا مورد بررسی قرار گرفت. سپس در بخش سوم به بررسی مطالعات انجام شده در ایران و سایر کشورهای جهان اختصاص دارد و در بخش چهارم نیز چارچوب نظری تحقیق تدوین گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱- ۴ -۱- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

۱- ۴ -۲- اهداف اختصاصی تحقیق:

۱- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

۲- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

۳- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

پایان نامه ارشد :شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان های

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

محدوده تحقیق

محدوده­های تحقیق تعیین­کننده حیطه­های تحقیق می­باشند که به شفاف­تر شدن تحقیق برای محقق و خوانندگان کمک می­نماید. به طور کلی محدوده­های تحقیق را از سه بعد مورد بررسی قرار می­دهیم که عبارتند از: محدوده مکانی، محدوده زمانی و محدوده موضوعی.

 

۱-۶-۱- محدوده زمانی

این پژوهش در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ انجام گرفته است.

 

۱-۶-۲- محدوده مکانی

تحقیق حاضر در استان گیلان و در محدوده شهرستان رودبار انجام پذیرفته است که درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی این شهرستان را مورد مطالعه قرار می­دهد.

۱-۶-۳- محدوده موضوعی

این تحقیق از نظر موضوعی و زمینه تخصصی محدود به تعین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی در پنج بعد آموزشی و فرهنگی، بهداشتی و درمانی، ارتباطی، خدماتی و رفاهی زیربنایی در شهرستان رودبار است.

 

۱-۷- محدودیت تحقیق

از جمله مشکلات این تحقیق عبارت است از:

– یافته­های حاصل از پژوهش قابلیت تعمیم به تمامی جوامع را ندارد و نتایج را برای مناطق دیگرنمی­توان استفاده نمود.

– ­طولانی شدن جمع­آوری پرسش­نامه­ها به علت فاصله زیاد روستاها از نواحی شهری و مرکز دهستان­ها.

– عدم همکاری لازم بعضی از سازمان­ها و دهیاران.

 

۱-۸- واژه های کلیدی:

۱-۸-۱- روستا: روستا به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته (اعم از کشاورزی و غیر­کشاورزی)، گفته می­شود که خارج از محدوده­ی شهری واقع شود و دارای محدوده­ی ثبتی و یا عرفی مستقل باشد. روستا مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده، اکثریت ساکنان واقعی آن- به­طور مستقیم و غیر­مستقیم- به یکی از فعالیت­های زراعی، دامداری، باغداری و به طور اعم صنایع دستی و صید یا ترکیبی از این فعالیت­ها اشتغال داشته باشند در عرف به عنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده می­شود. (پاپلی و ابراهیمی، ۱۳۸۱)

۱-۸-۲- توسعه: واژه توسعه[۱] در لغت به معنای خروج از لفاف است. در قالب نظریه نوسازی، لفاف همان جامعه سنتی و فرهنگ و ارزش­های مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند (ازکیا، غفاری، ۱۳۸۴).

۱-۸-۳- توسعه روستایی[۲]: بانک جهانی توسعه روستایی را اینگونه تعریف می­کند: توسعه روستایی استراتژی است که به منظور بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی گروه خاصی از مردم یعنی روستاییان فقیر طراحی شده است. این استراتژی در پی گسترش منافع توسعه در بین فقیرترین افرادی است که در نواحی روستایی به دنبال امرار معاش هستند، از نظر بانک جهانی، فقرای روستایی شامل، کشاورزان خرده­پا، اجاره­نشین­ها و خوش­نشین­ها می­شود (جمعه پور،۱۳۸۵).

۱-۸-۴- توسعه پایدار: توسعه پایدار توسعه­ای است که نیازهای نسل حاضر را برآورده می­سازد بدون آنکه توانایی نسل­های آینده را در برآورد نیازهایشان مورد چالش قرار دهد.

۱-۹-۵- برنامه­ریزی: فرآیندی است متشکل از مجموعه­ای از تلاش­ها، فعالیت­ها و روش­های آگاهانه مرتبط به هم که برای رسیدن به هدف یا اهدافی مشخص به کار گرفته می­شود (جمعه پور، ۱۳۸۵).

۱-۸-۶- برنامه­ریزی روستایی: برنامه­ریزی روستایی تعیین یک طرح مشخص و الگوی صریح جهت توسعه و شکوفایی زندگی روستایی با پیش­بینی و آینده­نگری مسائل خاص اجتماعی و اقتصادی جهت توسعه است که نمی­توان بدون توجه به امکانات مادی و انسانی موجود در روستا صورت گیرد (مولایی، ۱۳۸۰).

۱-۸-۷- شاخص: در فرهنگ­های لغت شاخص[۳] را نماینده، نشان­دهنده، دستگاه ثبت و فهرست تعریف کرده­اند اما معنی و مفهوم شاخص گسترده­تر از این واژه­ها است. شاخص­ها ابزاری جهت شناخت دقیق­تر شرایط موجود جامعه در یک مقطع زمانی و همچنین تصویر روندها و دگرگونی­هایی که در طی دوره­های مشخص در این شرایط صورت پذیرفته­اند را نشان می­دهند. وسیله­ای برای ارزیابی و مقایسه سطح زندگی و رفاه نسبی در هر جامعه، ملاک­ها و اصولی هستند که خصوصیات کیفی را در قالب کمی بیان نموده­اند و آنها را قابل ارزشیابی می­نمایند (ازکیا، ۱۳۸۴ به نقل از نادر، ۱۳۷۷)

 

[۱]-development

 

[۲] – Rural Development

[۳]– Indictor

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱- ۴ -۱- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

۱- ۴ -۲- اهداف اختصاصی تحقیق:

۱- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

۲- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

۳- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

دانلود پایان نامه با عنوان شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان های

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

– اهمیت و ضرورت تحقیق

بررسی وضعیت مناطق روستایی و برنامه­ریزی برای ارتقاء سطح زندگی جمعیت روستا، یکی از شرایط ضروری توسعه اقتصادی و اجتماعی تمام جوامع است جامعه روستایی نقش اساسی در حیات اقتصادی اجتماعی یک کشور دارد و با توجه به اهمیت روستاها و زندگی روستایی، برنامه­ریزی توسعه روستایی در فرایند توسعه ملی اهمیت بسیار دارد، برنامه­های توسعه در یک کشور، زمانی موفق می­باشد که علاوه بر برنامه­ریزی در سطح کلان، به برنامه­ریزی منطقه­ای نیز توجه شود و  براساس ویژگی­های هر منطقه، اقدامات مناسب به عمل آید. با توجه به کاهش جمعیت روستاها و گسترش بی­رویه شهرنشینی دقت و بررسی وضعیت روستاها و تعیین درجه توسعه ­یافتگی این مناطق از اهمیت فراوانی برخوردار می­شود و عدم توجه ممکن است باعث بروز مشکلاتی همچون کاهش چشم­گیر تولیدات کشاورزی و مواد غذایی، افزایش بیکاری، آسیب­های اجتماعی و غیره شود. بنابراین شناخت مشکلات، ظرفیت­ها و توانایی­های روستاها و تعیین سطوح توسعه ­یافتگی روستاها از اهمیت و ضرورت ویژه­ای برخوردار می­باشند.

امروزه کشور­های در حال توسعه، به منظور تقویت زیر بناهای اقتصادی- اجتماعی خود، رهایی از وابستگی، رفع عدم تعادل­های منطقه­ای و در نهایت رسیدن به توسعه پایدار، بسیج منابع و به خصوص تخصیص­ها و تصمیم سازی­های مدیریتی نیازمند شناسایی امکانات و منابع خویش هستند. با توجه به این امر که توزیع نامتعادل منابع و عوامل اقتصادی، پیامدهای متفاوتی را برای مناطق مختلف به همراه داشته و از آنجا که یکی از بنیان­های اطلاعاتی لازم جهت برنامه­ریزی صحیح ملی و منطقه­ای، آگاهی از توانمندی­ها و امکانات مناطق مختلف است. لذا تعیین موقعیت و جایگاه این مناطق به­ویژه از نظر میزان توسعه ­یافتگی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد.

شهرستان رودبار براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵ دارای، ۱۰۴۱۰۲ نفر جمعیت است که از این تعداد جمعیت ۱۵/۵۹ درصد در نقاط شهری و ۸۵/۴۰ درصد در نقاط روستایی سکونت دارند، به عبارت دیگر ۴۲۵۲۷ نفر در مناطق روستایی زندگی می­کنند، این شهرستان در نواحی کوهستانی قرار دارد و این امر موجب شده که روستاها از یکدیگر و نواحی شهری فاصله بیشتری داشته باشند و متأسفانه توجه کمتری به آنها شود بنابراین با توجه به تعداد زیاد جمعیت روستایی و اهمیت و نقش روستاها در توسعه استان و کشور توجه به نواحی روستایی این شهرستان اهمیت بیشتری پیدا می­کند. به­همین منظور برای تعیین روستاهایی که از نظر شاخص­های توسعه در سطح پایینی از توسعه قرار دارند به بررسی تک­تک روستاها پرداختیم تا بتوان روستاهای کمتر توسعه یافته را مشخص کرد و در برنامه­ریزی­ها به این روستاها توجه بیشتری نمود.

 

۱- ۴ – اهداف تحقیق

۱- ۴ -۱- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

 

۱- ۴ -۲- اهداف اختصاصی تحقیق:

۱- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

۲- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

۳- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

 

۱- ۵ – سوالات تحقیق

با توجه به شاخص­های توسعه، روستاهای شهرستان رودبار در چه سطحی از توسعه ­یافتگی قرار دارند؟

با توجه به شاخص­های توسعه، کدام یک از بخش و دهستان در سطح بالاتری از توسعه ­یافتگی قرار دارند؟

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱- ۴ -۱- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

۱- ۴ -۲- اهداف اختصاصی تحقیق:

۱- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

۲- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

۳- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

تعیین شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان های-دانلود پایان نامه مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

– بیان مسئله

روستانشینی شکل ویژه­ای از استقرار و معیشت انسان و جلوه بارزی از حیات اقتصادی و اجتماعی در کشور­هاست که با نظامی کم و بیش پایدار در طی قرون متمادی دوام یافته است (رضوانی ، ۱۳۸۸) بررسی وضعیت مناطق روستایی و برنامه­ریزی برای ارتقاء سطح زندگی جمعیت روستا از جمله شرایط ضروری توسعه اقتصادی- اجتماعی تمام جوامع است (ازکیا،۱۳۸۴). بررسی علمی روستاها گرچه به عنوان زمینه­ای تحقیقاتی از دیر­باز مورد توجه بوده، تنها در دهه­های اخیر مورد علاقه خاص قرار گرفته است. آنچه به ضرورت این مقوله دامن می­زند این واقعیت است  که رشد بی­رویه شهرها، نارسایی­ها و پیچیدگی­های اجتماعی و اقتصادی در واماندگی، تزلزل و فروپاشی حیات روستایی ریشه دارد و رشد و توسعه بسیاری از کشورها در گرو ساماندهی عرصه­های روستایی است (سعیدی، ۱۳۸۱).

توجه به توسعه و برنامه­ریزی منطقه­ای، شهری و روستایی ابزاری شناخته شده برای سیاست­گذاری دولت­ها است. یکی از مباحث عمده و اساسی برنامه­ریزی، مسئله توسعه متوازن است که می­تواند در قالب توسعه متعادل مناطق مطرح شود توسعه متعادل منجر به برخورداری عادلانه و مناسب مناطق مختلف از امکانات، کاهش نا­آرامی­های سیاسی و عدم مهاجرت می­گردد. توجه به همگن سازی مناطق از دیدگاه برخورداری از امکانات و تسهیلات و سایر شاخص­های آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و جمعیتی از موضوعاتی است که می تواند در راه نیل به اهداف کمی و کیفی، تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار دهد(رضایی،۱۳۹۰ به نقل از آسایش،۱۳۷۴). امر برنامه­ریزی روستایی بدون شناخت واقعی جایگاه مناطق روستایی امکان­پذیر نخواهد بود. بنابراین لازم است قبل از برنامه­ریزی توسعه روستایی و حتی قبل از تعیین هدف توسعه روستایی، جایگاه و یا به عبارتی سطح توسعه هر یک از روستاها مشخص گردد. در سالهای اخیر یکی از روش­هایی که برای منطقه­بندی و رتبه­بندی نواحی مختلف مورد استفاده می­گیرد کاربرد شاخص­های مختلف است در این رابطه تعداد زیادی از شاخص­ها وجود دارد که از میان آنها شاخص­های کلیدی انتخاب شده می­شود و از روشهای مختلفی می­توان برای آنالیز آنها استفاده کرد که یکی از آنها روش آنالیز تاپسیس می­باشد.

باتوجه به اینکه مهمترین قدم در برنامه­ریزی توسعه روستایی تعیین اهداف توسعه و کاهش عدم تعادل­ها است، با تعیین درجات توسعه هر یک از مکان­ها از طریق روش تاپسیس تشخیص و جهت نوع توسعه امکان­پذیر می­باشد.(آسایش ،۱۳۷۵) بنابراین در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که علاوه بر شناخت میزان بهره­مندی و یا محرومیت روستاها از برخی امکانات مورد نیاز اساسی و شاخص­های مورد نظر، در پی مقایسه هر یک از روستاها و دهستان ها و بخش­های شهرستان رودبار با یکدیگر و تعیین موقعیت هر یک از آنها از میزان درجه توسعه ­یافتگی می­باشیم.

مطالعات مقدماتی انجام شده در نواحی روستایی شهرستان رودبار نشان می­دهد که توزیع خدمات به صورت مناسب نمی­باشد و در مقابل نیز از توانایی­های محیطی و اجتماعی موجود در شهرستان به خوبی استفاده نشده است به همین منظور می­توان با ارائه راهکارهای مناسب جهت بهره­برداری از منابع موجود در شهرستان، روستاها را در سطحی مناسب از درجه توسعه ­یافتگی برسانیم.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱- ۴ -۱- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

۱- ۴ -۲- اهداف اختصاصی تحقیق:

۱- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

۲- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

۳- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان های-پایان نامه مدیریت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

رشد و توسعه به عنوان یک مقوله اقتصادی و اجتماعی ابتدا از سوی اقتصاددانان و سپس جامعه شناسان و پژوهشگران برخی از علوم دیگر همچون جغرافیا و غیره مورد توجه و اساس برنامه­ریزان قرار گرفت. از جمله دشواری­های همیشگی در بررسی ادبیات توسعه اقتصادی و دگرگونی­های اجتماعی، مشخص کردن مفهوم رشد و توسعه است. توسعه را می توان فرایندی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دانست که منتج از استانداردهای زندگی بوده و باعث بهبود سطح زندگی مردم جامعه می­شود. فرآیند توسعه به حدی اهمیت دارد که باید به موازات رشد جمعیت قابل مشاهده باشد و توصیفی اینچنین، مفاهیم کیفی و منصفانه را به عنوان اهداف قطعی در هر فرآیند توسعه در بر می­گیرد به عبارت ساده می­توان گفت با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه حذف نابرابری­ها است، بهترین مفهوم توسعه، رشد همراه با عدالت اجتماعی است (Hodder,2000).

روستاها کهن­ترین شکل سکونتگاه­های بشری و روستا­نشینی یکی از قدیمی­ترین شیوه­های زندگی اجتماعی بشر است. روستاها از گذشته به عنوان اجتماعات پایه، نقش اساسی در شکل­گیری و شکوفایی جوامع و تمدن­ها داشته اند. افول بسیاری از تمدن­ها نیز به ویرانی روستاها و بی­توجهی به آنها به عنوان عناصر پایه تولید و رونق اقتصادی مربوط می­شود. توسعه بخش صنعت و گسترش شهرنشینی باعث شد به مرور از سهم روستاها به عنوان مکان­های تولیدی که نیاز سایر بخش­های جامعه را تأمین می­کردند، کاسته شود. با وجود این حتی توسعه صنعتی و شهرنشینی، بخش روستایی به عنوان بخش تولید پایه و اساسی به هیچ وجه اهمیت خود را از دست نداده است. چنان که در کشورهای صنعتی اروپا و حتی امریکا حمایت از بخش کشاورزی یک اصل و خط قرمز به شمار می­آید که در اتحادیه­های اقتصادی و سازمان تجارت جهانی، هر زمان که بحث بر سر بخش روستایی و کشاورزی است، این کشورها تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش شرایطی که به ضرر بخش کشاورزی و روستایی آنها باشد نیستند، حتی اگر این پذیرش منافع دیگری برای آنها به همراه داشته باشد.(جمعه پور، ۱۳۸۵)

روستا­نشینی پدیده­ای جهانی است که در همه نواحی کره­ زمین وجود داشته و همه ساکنان کره خاکی به نوعی به تولیدات روستایی نیاز دارند، روستاها اهمیت خاصی در توسعه یک کشور دارند. روستاها بخش مولد و تامین کننده مواد غذایی کشور­ها می­باشند و تولید کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع و صادر کننده نیروی انسانی بخش­های تولیدی یک کشور محسوب می­شوند. روستاها، واحد بنیانی تولید در نظام اقتصادی ملی می­باشند. بخش قابل توجهی از جمعیت کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه را تشکیل می­دهند بنابراین اهمیت و نقش روستاها در توسعه و بقای هر کشوری بخصوص کشورهای در حال توسعه انکار ناپذیر است و به همین دلیل در دهه­های اخیر توجه خاص به آن شده است و توسعه روستاها و روستاییان به یکی از مهم­ترین دلمشغولی­های بسیاری از برنامه­ریزان و محققان تبدیل شده است» (ازکیا،۱۳۸۴). براین اساس می­توان شاخص­هایی را مطرح کرد تا به وسیله آنها سطح توسعه ­یافتگی نواحی روستایی را مورد بررسی قرار داد و برای آن برنامه­ریزی کرد، ولی قبل از آن باید برای شناخت تفاوت سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی، ابتدا وضعیت موجود هر ناحیه بررسی شود تا بتوان در مرحله بعدی علل تفاوت­ها را باز شناخت و در جهت کاهش یا از میان بردن آنها اقدام به برنامه­ریزی کرد، بدیهی است شناسایی وضع موجود در روستاها و جایگاه آنها در فرایند توسعه ­یافتگی از جمله اقدامات ضروری برای برنامه­ریزی توسعه روستایی می باشد. مسلم است که امکانات و منابع در همه جا به طور یکسان وجود ندارد و روستاها از نظر ویژگی­های طبیعی، اجتماعی- جمعیتی، آموزشی- فرهنگی، بهداشتی و درمانی وغیره متفاوت می­باشد

امید است تحقیق حاضر بتواند با تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار بتواند در شناسایی و ایجاد زمینه لازم جهت بهبود وضعیت موجود این روستاها گامی به جلو بر­دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱- ۴ -۱- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

۱- ۴ -۲- اهداف اختصاصی تحقیق:

۱- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

۲- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

۳- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

بررسی شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان های-پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

 

عنوان………………………………………. صفحه

جدول ۳-۱- تقسیمات شهرستان رودبار براساس تقسیمات کشوری ۴۲

جدول شماره ۳-۲- جمعیت نقاط شهری و روستایی شهرستان رودبار ۱۳۸۵ ۴۲

جدول ۳-۳- جمعیت و خانوار دهستان های شهرستان رودبار بر حسب تقسیمات کشوری ۱۳۸۵ ۴۳

جدول ۴-۱- رتبه‌بندی بخش‌ها بر اساس روش تاپسیس در سال ۱۳۸۵ ۵۳

جدول ۴-۲- رتبه‌بندی بخش‌ها براساس هر یک از شاخص‌های ۵ گانه در سال ۱۳۸۵ ۵۴

جدول ۴-۳- رتبه‌بندی بخش‌ها براساس روش تاپسیس در سال ۹۲: ۵۵

جدول ۴-۴- رتبه‌بندی بخش‌ها براساس هر یک از شاخص‌های ۵ گانه در سال ۱۳۹۲: ۵۷

جدول ۴-۵- رتبه بندی دهستان‌ها براساس روش تاپسیس در سال ۱۳۸۵ ۵۸

جدول ۴-۶- رتبه‌بندی دهستان‌ها براساس هر یک از شاخص‌های ۵ گانه در سال ۱۳۸۵ ۵۹

جدول ۴-۷- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس روش تاپسیس در سال ۱۳۹۲ ۶۰

جدول ۴-۸- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های ۵ گانه در سال ۱۳۹۲ ۶۱

جدول ۴-۹: رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات سال ۱۳۸۵ ۶۲

جدول ۴-۱۰-  رتبهبندی روستاهای دهستان دشتویل سال ۱۳۸۵ ۶۳

جدول ۴-۱۱: رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد سال ۱۳۸۵ ۶۵

جدول ۴-۱۲- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده سال ۱۳۸۵ ۶۷

جدول ۴-۱۳- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم سال ۱۳۸۵ ۶۹

جدول ۴-۱۴: رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال ۱۳۸۵ ۷۰

جدول ۴-۱۵- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال ۱۳۸۵ ۷۱

جدول ۴-۱۵- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر سال ۱۳۸۵ ۷۳

فهرست جداول

 

عنوان………………………………………. صفحه

جدول۴-۱۷- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام سال ۱۳۸۵ ۷۴

جدول ۴-۱۸- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک سال ۱۳۸۵ ۷۷

جدول ۴-۱۹- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال ۱۳۹۲ ۷۸

جدول ۴-۲۰- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل سال ۱۳۹۲ ۷۹

جدول ۴-۲۱- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد سال ۱۳۹۲ ۸۱

جدول ۴-۲۲- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده سال ۱۳۹۲ ۸۳

جدول ۴-۲۳- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم سال ۱۳۹۲ ۸۵

جدول۴-۲۴: رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال ۱۳۹۲ ۸۶

جدول ۴-۲۵-  رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال ۱۳۹۲ ۸۷

جدول ۴-۲۶- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر سال ۱۳۹۲ ۸۸

جدول ۴-۲۷- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام سال ۱۳۹۲ ۹۰

جدول ۴-۲۸- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک سال ۱۳۹۲ ۹۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان………………………………………. صفحه

شکل ۳-۱- نقشه استان گیلان ۴۱

شکل ۳-۲- نقشه شهرستان رودبار ۴۱

شکل ۳-۱- درصد جمعیت شهری و روستایی شهرستان رودبار ۴۳

شکل ۴-۱- نمره تاپسیس بخش های شهرستان رودبار در سال ۱۳۸۵ ۵۳

شکل ۴-۲- میانگین هر یک از شاخص‌های ۵ گانه در سال ۱۳۸۵ ۵۵

شکل ۴-۳- نمره تاپسیس بخش های شهرستان رودبار سال۱۳۹۲ ۵۶

شکل ۴-۴- میانگین هر یک از شاخص های ۵ گانه در سال ۱۳۹۲ ۵۷

شکل ۴-۵- نمره تاپسیس دهستان های شهرستان رودبار سال ۱۳۸۵ ۵۸

شکل ۴-۶- نمره تاپسیس دهستان های شهرستان رودبار در سال ۱۳۹۲ ۶۰

شکل ۴-۸- نمره تاپسیس روستاهای دهستان بلوکات سال ۱۳۸۵ ۶۴

شکل ۴-۹- نمره تاپسیس روستاهای دهستان دشتویل در سال ۱۳۸۵ ۶۵

شکل ۴-۱۰- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رحمت آباد سال ۱۳۸۵ ۶۸

شکل ۴-۱۱- نمره تاپسیس روستاهای دهستان جیرنده سال ۱۳۸۵ ۶۸

شکل ۴-۱۲- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلیشم سال ۱۳۸۵ ۶۹

شکل ۴-۱۳- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال ۱۳۸۵ ۷۱

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان………………………………………. صفحه

شکل ۴-۱۴- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال ۱۳۸۵ ۷۲

شکل ۴-۱۵- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلشتر سال ۱۳۸۵ ۷۴

شکل ۴-۱۶- نمره تاپسیس روستاهای دهستان خورگام سال ۱۳۸۵ ۷۶

شکل ۴-۱۷- نمره تاپسیس روستاهای دهستان دلفک سال ۱۳۸۵ ۷۷

شکل ۴-۱۸- نمره تاپسیس روستاهای دهستان بلوکات سال ۱۳۹۲ ۷۸

شکل ۴-۱۹- نمره تاپسیس روستاهای دهستان دشتویل سال ۱۳۹۲ ۸۱

شکل ۴-۲۰- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رحمت آباد سال ۱۳۹۲ ۸۳

شکل ۴-۲۱- نمره تاپسیس روستاهای دهستان جیرنده سال ۱۳۹۲ ۸۴

شکل ۴-۲۲- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلیشم سال ۱۳۹۲ ۸۵

شکل ۴-۲۳- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی سال ۱۳۹۲ ۸۶

شکل ۴-۲۴- نمره تاپسیس روستاهای دهستان رستم آباد شمالی سال ۱۳۹۲ ۸۸

شکل ۴-۲۵- نمره تاپسیس روستاهای دهستان کلشتر سال ۹۲ ۸۹

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱- ۴ -۱- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

۱- ۴ -۲- اهداف اختصاصی تحقیق:

۱- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

۲- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

۳- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش ها و دهستان های-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تعیین درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

۱- ۴ – اهداف تحقیق ۵

۱- ۵ – سوالات تحقیق ۶

۱-۶- محدوده تحقیق ۶

۱-۶-۱- محدوده زمانی ۶

۱-۶-۲- محدوده مکانی ۶

۱-۶-۳- محدوده موضوعی ۶

۱-۷- محدودیت تحقیق ۶

۱-۸- واژه های کلیدی ۷

فصل دوم: ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۰

۲-۲- بخش اول: تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی ۱۰

۲-۲-۱- توسعه ۱۰

۲-۲-۲- توسعه روستایی ۱۳

 

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

۲-۲-۳- تعریف روستا ۱۵

۲-۲-۴- خصلت های جامعه روستایی ۱۹

۲-۲-۵- توسعه پایدار روستایی ۲۱

۲-۲-۶- توسعه همه جانبه روستایی ۲۱

۲-۲-۶-۱- پیش شرط های لازم جهت توسعه همه جانبه روستایی ۲۲

۲-۲-۶-۲- ویژگی­های توسعه همه جانبه روستایی از نظر متفکران جهان سوم ۲۲

۲-۲-۶-۳- انتقاد بردیدگاه توسعه یکپارچه روستایی ۲۳

۲-۲-۷- عمران روستایی ۲۳

۲-۳- بخش دوم: اهمیت بخش روستایی ۲۴

۲-۳-۱- اهمیت و جایگاه بخش روستایی در فرآیند توسعه ۲۴

۲-۳-۲- جایگاه و اهمیت بخش روستایی از نظر اقتصادی ۲۵

۲-۳-۳- اهمیت بخش روستایی به عنوان تولیدکننده مواد غذایی ۲۵

۲-۳-۴- اهمیت بخش کشاورزی در تولید مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت ۲۶

۲-۳-۵- اهداف توسعه روستایی ۲۷

۲-۳-۶- برنامه­ریزی روستایی ۲۷

۲-۳-۷- اجزای توسعه روستایی ۲۸

۲-۳-۸- مفهوم برنامه­ریزی ۲۹

۲-۳-۹- انواع برنامه های توسعه روستایی ۳۰

۲-۳-۹-۱- تقسیم برنامه از نظر ماهیت موضوع ۳۰

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

۲-۳-۹-۲- تقسیم برنامه ها از نظر هدف ۳۰

۲-۳-۹-۳- تقسیم برنامه از نظر طول اجرای برنامه ۳۰

۲-۴- بخش سوم: پیش نگاشته­ها ۳۲

۲-۵- بخش چهارم: چهارچوب نظری ۳۷

شکل ۲-۱- چهارچوب نظری تحقیق ۳۸

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه ۴۰

۳-۲- محدوده مورد مطالعه ۴۰

۳-۲-۱- موقعیت جغرافیایی ۴۰

۳-۲-۱-۱- شهرستان رودبار از نظر تقسیمات کشوری ۴۱

۳-۲-۲- ویژگی های جمعیتی ۴۲

۳-۲-۳- توپوگرافی ۴۴

۳-۲-۴- اقلیم ۴۵

۳-۳- روش تحقیق ۴۶

۳-۴- جامعه آماری و حجم نمونه ۴۶

۳-۵- شاخص های تحقیق ۴۶

۳-۶- فرضیه های تحقیق ۴۷

۳-۷- روش گردآوری داده ها ۴۷

۳-۸- روش تجزیه وتحلیل داده ها: ۴۸

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

۳-۸-۱- تاپسیس: ۴۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ۵۲

۴-۲- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال ۱۳۸۵ ۵۳

۴-۲- رتبه بندی بخشهای شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های ۵ گانه سال ۱۳۸۵ ۵۳

۴-۲- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های ۵ گانه سال ۱۳۸۵ ۵۴

۴-۳- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار سال ۱۳۹۲ ۵۵

۴-۴- رتبه بندی بخش های شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخص های ۵ گانه سال ۱۳۹۲ ۵۶

۴-۵- رتبه بندی دهستان های شهرستان رودبار در سال ۱۳۸۵ ۵۷

۴-۶- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های ۵ گانه در سال ۱۳۸۵ ۵۹

۴-۷- رتبه‌بندی دهستان‌ها براساس روش تاپسیس در سال ۱۳۹۲ ۵۹

۴-۸- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های ۵ گانه در سال ۱۳۹۲ ۶۱

۴-۹- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال ۱۳۸۵ ۶۲

۴-۱۰- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال ۱۳۸۵ ۶۳

۴-۱۱- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال ۱۳۸۵ ۶۵

۴-۱۳- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال ۱۳۸۵ ۶۹

۴-۱۴- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال ۱۳۸۵ ۷۰

۴-۱۵- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال ۱۳۸۵ ۷۱

۴-۱۶- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال ۱۳۸۵ ۷۲

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

۴-۱۷- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال ۱۳۸۵ ۷۴

۴-۱۸- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال ۱۳۸۵ ۷۷

۴-۱۹- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال ۱۳۹۲ ۷۸

۴-۲۰- رتبه بندی روستاهای دهستان دشتویل در سال ۱۳۹۲ ۷۹

۴-۲۱- رتبه بندی روستاهای دهستان رحمت آباد در سال۱۳۹۲ ۸۱

۴-۲۲- رتبه بندی روستاهای دهستان جیرنده در سال ۱۳۹۲ ۸۳

۴-۲۳- رتبه بندی روستاهای دهستان کلیشم در سال ۱۳۹۲ ۸۵

۴-۲۴- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد جنوبی در سال ۱۳۹۲ ۸۶

۴-۲۵- رتبه بندی روستاهای دهستان رستم آباد شمالی در سال ۱۳۹۲ ۸۷

۴-۲۶- رتبه بندی روستاهای دهستان کلشتر در سال ۱۳۹۲ ۸۸

۴-۲۷- رتبه بندی روستاهای دهستان خورگام در سال ۱۳۸۵ ۹۰

۴-۲۸- رتبه بندی روستاهای دهستان دلفک در سال ۱۳۹۲ ۹۲

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد

۵-۱ خلاصه ۹۴

یافته های تحقیق ۹۵

۵-۲- رتبه بندی بخش ها ۹۵

۵-۳- سال ۱۳۹۲ و تغییرات نسبت به سال ۱۳۸۵ ۹۵

۵-۴- رتبه بندی دهستان ها در سال ۸۵ و ۹۲ ۹۶

۵-۴-۱- دهستان کلیشم ۸۵ ۹۶

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

۵-۴-۲- دهستان کلیشم ۹۲ ۹۶

۵-۴-۳- دهستان کلشتردر سال ۸۵ ۹۶

۵-۴-۴- دهستان کلشتر در سال ۹۲ ۹۷

۵-۴-۵- دهستان دلفک در سال ۸۵ ۹۷

۵-۴-۶- دهستان دلفک در سال ۹۲ ۹۷

۵-۴-۷- دهستان رحمت آباد در سال ۸۵ ۹۸

۵-۴-۸- دهستان رحمت آباد  در سال ۹۲ ۹۸

۵-۴-۹- دهستان جیرنده در سال ۸۵ ۹۸

۵-۴-۱۰- دهستان جیرنده در سال ۹۲ ۹۸

۵-۴-۱۱- دهستان خورگام  در سال ۸۵ ۹۹

۵-۴-۱۲- دهستان خورگام در سال ۹۲ ۹۹

۵-۴-۱۳- دهستان رستم آباد شمالی در سال ۸۵ ۹۹

۵-۴-۱۴- دهستان رستم آباد شمالی در سال ۹۲ ۹۹

۵-۴-۱۵- دهستان رستم آباد جنوبی در سال ۸۵ ۱۰۰

۵-۴-۱۶- دهستان رستم آباد جنوبی در سال ۹۲ ۱۰۰

۵-۴-۱۷- دهستان بلوکات در سال ۸۵ ۱۰۰

۵-۴-۱۸- دهستان بلوکات در سال ۹۲ ۱۰۰

۵-۴-۱۹- دهستان دشتویل در سال ۸۵ ۱۰۰

۵-۴-۲۰- دهستان دشتویل در سال ۹۲ ۱۰۱

فهرست مطالب

 

عنوان………………………………………. صفحه

۵-۵- رتبه بندی روستاهای هر دهستان و مقایسه آنها ۱۰۱

۵-۵-۱- دهستان بلوکات ۱۰۱

۵-۵-۲- دهستان دشتویل ۱۰۱

۵-۵-۳- دهستان رحمت آباد ۱۰۲

۵-۵-۴- دهستان جیرنده ۱۰۲

۵-۵-۵- دهستان کلیشم ۱۰۳

۵-۵-۶- دهستان رستم آباد جنوبی ۱۰۴

۵-۵-۷- دهستان رستم آباد شمالی ۱۰۴

۵-۵-۸- دهستان کلشتر ۱۰۴

۵-۵-۹- دهستان خورگام ۱۰۵

۵-۵-۱۰- دهستان دلفک ۱۰۵

منابع و ماخذ ۱۰۷

 پیوست ها

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

۱- ۴ -۱- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تعیین درجه توسعه ­یافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار می­باشد.

۱- ۴ -۲- اهداف اختصاصی تحقیق:

۱- شناخت نقاط قوت و ضعف نواحی روستایی در زمینه­های بهداشتی و درمانی، آموزشی، زیربنایی، ارتباطی

۲- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در روستاهای مختلف شهرستان رودبار

۳- شناخت درجات توسعه و تفاوتهای آن در بخش­ها و دهستان های مختلف شهرستان رودبار

سایت مرجع دانلود متن کامل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته مدیریت همه گرایش ها : مدیریت دولتی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی ، مباحث : تعالی سازمان بهره وری بازاریابی و…