بایگانی دسته: پایان نامه ها

زیرزمینی، این، برای، آب‌های، شبیه‌سازی، که

نیریز.127 شکل 5-7- کانتورهای آلاینده Cl- در سال 1389.130 شکل 5-8- کانتورهای آلاینده Cl- در سال 1390.131 شکل 5-9- کانتورهای آلاینده Cl- در سال 1391.131 عنوان صفحه شکل 5-10- نتایج واسنجی مدل کیفی سال 1391.133 شکل 5-11- وضعیت نقاط مشاهده … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

زیرزمینی، مدل‌سازی، این، زیرزمینی، شبیه‌سازی، کیفی

ق مختلف استان و مطالعه دشت‌های مهم آن، دشت نیریز جهت مطالعه و شبیه‌سازی انتخاب گردید. تاکنون شبیه‌سازی جریان آب‌های زیرزمینی و پخش و انتقال آلودگی در این دشت صورت نپذیرفته ‌است. در این مطالعه، نسخه 7.1 نرم‌افزار GMS که … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقادیر، هیدرولیکی، مشاهداتی، شرایط، محاسباتی، آبی

5-1-1- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر هدایت هیدرولیکی………………………………………98 5-1-2- مقادیر محاسباتی جهت پارامتر تغذیه سطحی ……………………………………………..99 5-1-3- توزیع سطح ایستابی و جهت جریان…………………………………………………………….100 5-1-4- مقادیر محاسباتی و مشاهداتی سطح آب زیرزمینی…………………………………….101 5-2- نتایج واسنجی مدل در شرایط ناپایدار…………………………………………………………………103 5-2-1- مقادیر محاسباتی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

زیرزمینی، سال،، مکانیسم، چگونگی، توزیع، زمان:

……………………………………………………………………………………………………………. 123 شکل 5-29- چگونگی توزیع ابر آلودگی ناشی از شیرابه آلاینده محل دفن زباله فرضی در آب زیرزمینی در شرایط نرخ نفوذ زیاد (مدت زمان: پس از یک سال، مکانیسم انتقال جرم پخش، انتشار و تأخیر) ……………………………………………………………………………………………………………………. 123 شکل … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مدل‌های، مدل‌های، آبخوان، زیرزمینی، این، که

وارده (تخلیه و تغذیه) نشان دهد مدل آب زیرزمینی گفته میشود. به کار بردن مدل و کنترل نتایج حاصل از آن اصطلاحاً شبیه‌سازی گفته میشود (Prickett, 1975). علاوه بر این، مدل وسیله‌ای جهت ارائه بیان تفهیمی یا ترسیمی از سیستم‌های … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آفت، کش‌ها، سموم، حشره، کش،، آفات

تمایز سلولی والقای مرگ سلولی،توقف تقسیم میتوزی در جنین و کاهش سنتزDNA شود. برای حذف سم دیازینون موارد متعددی پیشنهاد شده که از آن جمله می‌توان به نانوکاتالیست‌های اکسید تیتانیوم-اکسید سیلیسیوم، آلومینا و نانوذرات اکسید روی اشاره نمود. البته باید … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حشره، سمیت، سموم، آفت، سمومی، کش‌ها:

ل در چربی و تا حدی آفت کش‌های محلول در آب از طریق تماس با پوست جذب می‌شوند. زخم و خراش، جذب آفت کش‌ها را از طریق پوست تسهیل می‌کند. در کشورهای در حال توسعه جذب از طریق پوست اهمیت … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

سموم، حشرات، سمیت، آن‌ها، می‌شوند.، دهانی

بدن سموم گوارشی: به سمومی گفته می شود که از راه گوارشی وارد بدن آفت شده و پس از جذب از طریق دیواره لوله گوارش، سبب از بین رفتن آن می‌شوند. نظیر سموم آرسنیکی، ترکیبات فلوره، تالیم وروی. این سموم … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آردآلود، مرکبات، حشره، شپشک، پوره، شپشک

می‌دهد(کالتاجیرون، 1989). بنابراین با توجه به اهمیت شپشک آردآلود مرکبات مطالعه در خصوص کنترل آفت ضروری می باشد. کاربرد سموم شیمیایی موجب بروز مقاومت در آفات و کاهش جمعیت عوامل کنترل کننده طبیعی آنها در مزارع و باغات ها خواهد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

که، می، آفت، حشره، آردآلود، بررسی

ه آفت استفاده شده است بر اساس یافته های این محقق حشره بالغ تخم گذار مقاوم ترین مرحله رشدی آفت می باشد. استفاده از تله فرمونی از جمله روش امنی می باشد که جهت کنترل شپشک آردآلود مرکبات استفاده شد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حشره، زمینه، شکارگر، مرکبات، کنترل، که

230، c 300، c520 انجام گرفت. در این آزمایش برای همه ی سنین پورگی کمترین دما،‌ کمترین مرگ ومیر و در دمای c520 ، 99 تا 100 درصد کنترل انجام گرفت. هولینگ ورت (2005) تحقیقاتی در زمینه کنترل شپشک آردآلود … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دینامیکی، بهسازی، منفذی، بارگذاری، متراکم، آرایش

ترکیبی : از دو یا چند روش بطور همزمان استفاده میشود. اسمولتزی (1983) روشهای مختلف تراکم عمیق را بصورت زیر تقسیم بندی کرد [7]: 1- بارگذاری دینامیکی این روش شامل شناورسازی ارتعاشی، تراکم دینامیکی و انفجاری است. 2- بارگذاری استاتیکی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: