مدیر سایت

تحقيق دانشگاهی - 
تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)- قسمت  ...

۴۷۰ ۴۹/۳ روش مونت‌کارلو و استفاده از کد MCNPXمنشأ روش مونت‌کارلوروش مونت‌کارلو در سال ۱۹۴۹ متولد شد. زمانی که مقاله‌ای به‌عنوان روش مونت‌کارلو توسط کلام[۱۰] و متروپولیس[۱۱] به چاپ رسید، ریاضی‌دانان آمریکایی […]