برنامه های تلویزیونی، برنامه های تلویزیون

ض در نظر گرفتند و در این ضمن به اقدامات رقابتی نیز دست زدند .۲۵
گروه سوم:کشور هایی که برنامه ماهواره ای را مجاز دانستند اما به جستجو و اجرای طرحهای رقابتی نیز دست زدند
گروه چهارم : کشور هایی که ضمن ایجاد ممنوعیت های قانونی به راه حل های رقابتی نیز دست زدند
گروه پنجم : کشوره ایی که پشتوانه امکانات غنی نرم افزاری و سخت افزاری خود ممنوعینت قانونی ایجاد کردند
گروه ششم : کشورهایی که تا آن تاریخ تصمیم رسمی و قانونی آنان مشخص نشده بود و اقدامات اساسی ای برای رقابت به عمل نیاورده بودند . بسیاری از کشورهای استقلال یافته آسیای مانه ، تک کشور گروه هقتم و ایران .
تحقیقات نشان می داد در راس گروه اول ، اسرائیل قرار داشت که تقریباً در تمامی منازل شهری و روستایی آن حداقل یک دستگاه گیرند? تلویزیون پیدل می شد . از همان آغاز گشایش شبکه استار ، دولت اسرائیل نه تنها هیچ مانعی بر سر راه دریافت نکرد ، بلکه تسهیلات لازم را نیز فراهم آورد به طوری که که در دومین سال راه اندازی شبکه مذکور ، ۱۴۵ هزار آنتن ماهواره ای در مانزل نصب شد و سال ۱۹۹۳ این تعداد به ۴۱۰ هزار رسید . به این ترتیب ، نسبت آنتن ها ماهواره به یکصد هزار جمعیت ، ۸۹۱۳ دستگاه برآرود شد و این ، بالا ترین نسبت در قاره آسیا بود . اما در این کشور نیز همه واکنش هایی که نسبت به برنامه های تلویزیونی بیگانه وجود داشت ، مثبت نبود. برای مثال ، شیمون پرز ، وزیر خارجه اسرائیل در جایی گفت : ” برنامه های ابلهانه ای که به زبان خارجی به ما می رسد ، به اندازه حمله به مرزهایمان خطرناک است ” . یکی از کشور های دیگری که دریافت برنامه های تلویزیونی ماهوارهایی را مجاز دانست سنگاپور بود .۲۶ این کشور کوچک با ۲ میلیون و ۷۲۳هزار جمعیت ، پس از ژاپن بالا ترین نسبت گیرنده تلویزیون یه یکصد هزار نفر را داشت (۳۷۸۰۰ دستگاه برای هر ۱۰۰ هزار نفر ) و در واقع تمامی منازل این کشور به تلویزیون دسترسی داشتند. در آن زمان عقیده وزیر اطلاعات سنگاپور درباره ماهواره ، انگیزه این استقبال را روشن کرد .
او گفت بود : ” اگر نمی توانی با پدیدده ای (ماهواره ) مقابله کنی ، با “آن کنار بیایید ” . از کشور های دیگر گروه اول کشور کویت را می توان نام برد که تعداد گیرنده های آن بالا و در حد کلیه منازل کشور بود . دولت کویت نه تنها استفاده ار آنتن ماهواره ای را مجاز می دانست ، بلکه ازطریق نظام بانکی ، از سال ۱۹۹۲ ، امکان خرید قسطی آنها نیز فراهم آورده بود . هنگ کنگ نیز که محل اسقرار فرستنده زمینی شبکه استار بود ، استفاده از آنتن های ماهواره ای را کاملا مجاز می دانست به طوری که در همان سال اول ، از یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانه ، ۳۵۰ هزار خانه صاحب آنتن ماهواره ای شدند. ۲۷
گروه ششم کشور هایی بودند که درآن زمان با وجود آن که ۴ سال از حضور شیکه استار بر فراز کشورشان می گذشت هنوز تصمیم رسمی و قانونی ای در مورد آنتن های ماهواره ای نگرفته بودند و اقدامات اساسی لازم برای رقابت را نیز به عمل نیاورده بودند . حدس می زدیم که بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه را بتوان در این گروه قرار داد. در آن زمان ، خروج از سلطه ایدئولوژی سوسیالیستی ، شیفتگی نسبت به نظام سرمایه داری غرب را به دنبال آورده بود و دراین راستا ، الگوی تلویزیون آرمانی نیز از این رکود مستثنی نبود . به عبارت دیگر ، الگوی آرمانی آنان همان چیزی بود که در محتوای برنامه های اکثر شبکه های ماهواره ای دیده می شد. اما در کنار این شیفتگی ، در اوایل ورود ماهواره با آسیا ، اوضاع اقتصادی این کشورها و فقر عمومی حاکم بر آنها ، دسترسی بسیاری از مردم را به ابزار های دریافت برنامه های ماهواره ای دشوار کرده بود . ضمن آنکه دولت های کشور های مذکور نیز توانایی چندانی برای سرمایه گذاری بر روی طرح های رقابتی با ماهواره نداشتند .۲۸

۱-۷ پیشین? ظهور آنتن های ماهواره ای در ایران :
به دنبال آن برخی محدودیت ها موجب شد تا در ده? ۶۰ ویدئو های خانگی جای خالی فیلم های روز سینمایی دنیا و برنامه های تفریحی دیگر را پر کند . از سوی دیگر از همان زمان ، عموما در شهرهای مرزی ، تقویت کننده های آنتن های تلویزیون می توانستند امکان دیدن برنامه های تلویزیونی کشور های همسایه را فراهم کنند ، برنامه های کشور هایی چو شوروی سابق در شمال ایران و تلویزیون های کشور های عربی حاشیه خلیج فارس در جنوب ، بیننده های پروپا قرص داشت . این پدیده چنان رایج بود که هنوز هم با وجود آنتن های قوی ماهواره ، بسیاری از ایرانیان ساکن شهرهای نزدیک به مرز ، برنامه های تلویزیونی کشور های همسایه ایران را تعقیب می کنند.
نخستین دیشهایی که در اواخر سال ۷۱ و سال ۷۲ به ایران وارد شدند ، دیش ها و گیرنده های “Analog”بود و از طریق آنها تنها میشد تعداد محدودی از کانال های ماهواره ای را دریافت کرد. ۲۹
در همان زمان اصطلاحاتی چون ” ماهواره ترک ” ، “ماهواره اروپا ” و یا ” ماهواره هند ” در فرهنگ لغات عامیانه مردم ، خارج از ظوابط تکنولوژِک ماجرا باب شد تا به اصطلاح با همین فرهنگ لغات ، کار مردم راه بیفتد. ایرانیان می توانستد با جابه جا کردن جهت دیش ماهواره خود برنامه های متفاوتی را دریافت کنند . ۱۲ تا ۱۸ کانال ترک زبان در کنار معدودی از کانال های اروپایی ( مخصوصا ً ایتالیایی ) و کانال های هندی وعرب ، تنها کانال هایی بودن که به وسیله جا به جا کردن دیش ها قابل دریافت بود.
در سال ۷۹ بعد از پرتاب موفق مجموعه ماهواره ای هات بیرد۳۰ ، گیرن
هد های دیجیتال نیز خیلی زود وارد بازار قاچاق آنتن های ماهواره در ایران شود . این ماهواره از سوی یک شرکت ایتالیایی – فرانسوی به فضا پرتاب شد.
نخستین شبکه ماهواره ای فارسی زبان به گروه های شناخته شده سیاسی تعلق دارند . این شبکه ها برنامه های خود را ار خاک اروپا وبا حمایت مالی عراق یا آمریکا روی آتن می فرستند ولی کم کمک شبکه های مستقر در خاک امریکا نیز به مجموعه پوسته اند که اعلام می کنند تنها هدفشان اداره رسانه ها مطابق با سلیقه های مخاطب است . این شبکه ها با پخش موسیقی و رقص و تصنیف در کنار پخش فیلم فارسی های پیش از انقلاب هدف خود را درظاهر سرگرمی سازی برای مخاطب عام با سلیقه آسان گیر قرار داده اند (سروش – اسفند ۸۰ -فروردین ۸۱ ) به این ترتیب نخستین مقطع در بررسی تحولات مربوط به دریافت خانگی برنامه های تلویزیونی ماهواره ای در ایران با پنج خصیصه نمود یافت : ۱. ورود آنتن ها به کشور ها ومتعاقباً تولید قسمتی از آنها در ایران ، ۲. نصب و به کار گیری آنتن ها از سوی طبقاتی از جامعه که یکی از خصایص مشترک آنها رفاه مادی بود ، ۳. طرح مقوله در تهاجم فرهنگی و صحبت از ماهواره ، به عنوان مصداق بارز این نهاجم و شکل گیری مباحث پراکنده تا مباحث دانشگاهی برای یافتن راه های مقابله با آن ، ۴.سکوت و در مواردی اظهارات ضد و نقیض از سوی برخی دولتمردان ، ۵ . اظهارات محکم و بی تردید اکثر آیات عظام در مورد طرد و نهی برنامه های تلویزیونی
ماهواره ای۳۱.
۱-۸ خلاصه انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های این کانال ها:
در این بررسی ، حدود ۲۱ کانال ماهواره ای که امکان دسترسی به انها فراهم تر بود مورد بررسی قرار گرفت، آمریکا بوده و۴کانال دیگردارای مبدأهای دیگر غیر آمریکا می باشند . این کانال ها عبارتند از:
نام شبکه ،مدیر شبکه، موضوع تاریخ ،تاسیس مبدأ مکان و محل ارسال امواج به شرح زیر می باشد۳۲ :
آپادانا دلداده سیاسی – اجتماعی ۱۳۸۰ آمریکا ،استار ۱۲
امید ایران نادر رفیعی اجتماعی – سرگرمی ۱۹۹۵ نامشخص هات بیرد
صدای آمریکا نامشخص سیاسی ۱۳۷۷ آمریکا ،استار ۱۲
کانال جدید علی جوادی سیاسی ۱۳۸۳ لندن ، استار ۱۲
آموزش خسرو مترجمی اجتماعی – سرگرمی ۱۳۸۳ آمریکا هات بیرد
جام جم کوروش بی بیان اجتماعی سرگرمی ۱۳۸۱ امریکا هات بیرد
تماشا فرزان دلجو سیاسی ۱۳۸۲ آمریکا هات بیرد
تپش علیرضاامیرقاسمی اجتماعی – سرگرمی ۱۳۷۹ امریکا هات بیرد
یاران علیرضا میبدی سیاسی ۱۳۸۳ آمریکا استار ۱۲
کانال یک شهرام همایون سیاسی ۱۳۸۱ آمریکا استار ۱۲
تلویزیون ملی ضیا آتابای سیاسی ۱۳۷۹ آمریکا استار ۱۲
پارس امیرشجره سیاسی ۱۳۷۹ آمریکا استار ۱۲
موزیک ایران نا مشخص موسیقی ۱۳۸۳ دوبی هات بیرد
ایران حمید شبخیز اجتماعی -سرگرمی ۱۳۷۹ آمریکا هات بیرد
برنامه نویسی مهران اجتماعی – سرگرمی ۱۳۸۳ آمریکا هات بیرد
پرشین نامشخص اجتماعی – سرگرمی ۱۳۸۲ آمریکا هات بیرد
ما ( TV- (Ma مهران صدری سیاسی ۱۳۸۳ امریکا استار ۱۲
رنگارنگ داور سیاسی ۱۳۸۳ آمریکا استار
سینمایی ،نامشخص فیلم سینمایی ، آمریکا هات بیرد
مظاهری اجنماعی-سرگرمی ۱۳۸۳ ، هات بیرد
مهاجر حمید ارپناهی اجتماعی- سرگرمی ۱۳۸۳ آلمان هات بیرد.۳۳

۱-۹ انواع برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای:
۱.آپادانا :
– جلسه پرستش و دعای کلیسای ایرانین
– اندیشه سیاسی با مهدی جلالی
– برنامه های سیاسی با مهدی ذوالفقاری
– موسیقی / شب دوشنبه با کیهان
۲.امید ایران:
– برنامه نادر رفیعی
– آهنگ های درخواستی با غزاله
– شما وقانون با دکتر محمد ندیمی
– دنیای امروز / موسیقی
– اخبار / پیام های بازرگانی
۳.صدای آمریکا۳۴
– برنامه خبرها و نظر ها
– اخبار جمعه شب ها/ میزگردی با شما
– برنامه سیاسی زیر ذره بین
۴.کانال جدید۳۵
– برنامه آذر ماجدی (اعتیاد)
– بدنسازی / موسیقی / خبر
– برنامه مریم نمازی
– برنامه همبستگی با کیوان جاوید
– برنامه کودکان با ثریا شهابی ۳۶
۵.آموزش ۳۷
– آموزش کامپیوتر
– اموزش ویندوز / پیام بازرگانی
۶. جام جم۳۸
– برنام ه مرتضی قمصری
– موسیقی / پیام بازرگانی
– صبح با جام جم با معتمدی
– برنامه مویقی با نما / برنامه یاران
– آزاده / برنامه تغذیه گیاهی
– برنامه صنعت فروش
– اهنگ های درخواستی با غزل
۷.تماشا
– دنیای زنان / برنامه پرواز
– پیام بازرگانی / فیلم
– هم فال هم تماشا با فهیمه تأییدی
– ایران رویای نیمه تمام با فرزان دلجو ۳۹
۸.تپش۴۰
– برنامه آبی و قرمز / زیر سبیل سهر
– پیام بازرگانی /فیلم
۹.یاران ۴۱
– گفت و گوی سیاسی با علیرضا نوریزاد
– سیاست روز با تورج نگهبان
– برنامه تاریخی استاد مشایخی
– برنامه سیاسی یا میبدی
۱۰.کانال یک
– برنامه نانسی به زبان ارمنی
– برنامه کلینیک پزشکی
– برنامه روانپزشکی با پریسا ساعد
– بازگشت توانایی جنسی با جمشید
۱۱.تلویزیون ملی ایران
– دنیای عشق با آزیتا ساعیان
– اخبار / موسیقی / پیام بازرکانی ۴۲
– گذر گاه تاریخ با ناصر انقطاع
– برنامه سیاسی با رافی خاچاطوریان
– میزکرد ادبی
– برنامه سیاسی با ضیا آتابای
– نگاهی به رویداد های سیاسی با سیروس شرفشاهی
– ایران و جهان در گردون? زمان
– نیمه پنهان از بهمن فتحی
۱۲.پارس
– جهان زیبای ما
– موسیقی / اخبار /فیلم / پیام بازرگانی
– مقاله سیاسی با مهندس شها
بی
– برنامه نگاه با پرویز کاردان
– حقوق و مهاجرت با دکتر حقیقی
– نمایش با پرویز صیاد
۱۳.موزیک ایرانی ۴۳
پیام بازرگانی / موسیقی / شو ۴۴
۱۴.ایران
– برنامه آرایشی با مهناز پاکروان
– سلام ای هموطن با حمید شبخیز
– برنامه پزشکی / موسیقی
– فیلم / پیام بازرگانی
۱۵.برنامه نویسی۴۵
– دهکده جهانی /برنامه تغذیه
– پیام بازرگانی /اخبار /فیلم
– برنامه چلچراغ از کانادا
– برنام اجنماعی با دکتر سلطانی
– کلاس های گنج حضور
– موسیقی خارجی / همشهری
۱۶. پرشین۴۶
– ازدواج با مهران توکلی
– هر روز با مهران
– موسیقی / فیلم / پیام بازرگانی ۴۷
۱۷. ما ۴۸
-انجمن پادشاهی با فرود فولادوند
– دمی با حافظ با حمید کشاورزینا / فیلم
۱۸. رنگارنگ
– باغ . باغبانی و سیاست
– گفت و گوی سیاسی با بهبهانی
۱۹.سینمایی ۴۹
– تیزر فیلم
۲۰.دیدار
– دکتر کمالی
– پیام بازرگانی / یلم /شو
– برنامه ای پزشکی با مورتون مظاهری
– برنامه ای ارمنی با جرج ماراگلف
– به دنبال خورشید با فرخ جاوید
۲۱.مهاجر۵۰
– مصاحبه با مدیر شبکه
– جشن ورزشی ارامنه
– بی هدف با میلاد بابک
– شو /پیام بازرگانی ۵۱

۱-۱۰ توضیح درباره محتوای کانال های ماهوارهای فارسی زبان:
تحقیقات نشان می دهد که محتوای برنامه های تلویزیونی ایران ، هفت مقطع را طی کرده اند که پنج مقطع آن مربوط به پیش از انقلاب و دو مقطع دیگر آن مربوط به پس از انقلاب می باشد. چنان که به وضوح دیده می شود انقلاب اسلامی به عنوان مرزی مشخص ، محتوای دو مقطع قبلی را متفاوت از پنج مقطع بعدی کرده بود ، ۴۵ در صد امروز ایران را کسانی تشکیل می دهند که هرگز مقاطع قبلی را لمس نکردهاند و پس از انقلاب اسلامی متولد شدهاند اما از سوی دیگر ۲۳ در صد جعیت ایران له هنگام پیروزی انقلاب اسلامی ۲۰ سال و یا بشتر داشته اند محتوای تلویزیون مقاطع قبلی را در حافظه خود دارند و عده ای از آنها از محتوای تلویزیون فعلی راضی نیستند .

۱-۱۱چند ویژگی کانال های ماهواره ای :
۱-۱۱-۱ تک گویی در برابر گفت و گو
تک سخنگویی (گفت وگوی یک نفره )
بسیاری از برنامه های کانال های ماهواره ای ایرانی “رادیوی تصویری ” هستند ، نه تلویزیونی که به طور یک نواخت شامل یک مجری می شود که پشت میزی نشسته و در یک تک گویی (صحبت طولانی یک نفره) و نه گفت و گو (تبادل آزادانه عقاید دو یا چند نفر ) می پردازد . اغلب شاخه های گل پرچم ایران با نشان شیر و خورشید ، اوراق ( یادداشت ها و نمابر ها ) ، تلفن همه جا حاضر ، دستگاه فکس که پیام های مکتوب بینندگان را بیرون می ریزد ، بر روی میز دیده می شود . در مقابل ،

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *