No category

منبع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه پایدار، توسعه پاید، شهر تهران، پایان نامه

تشکر و سپاس
اگر چه زبان در ابراز تشکر قاصر است لیکن این کمترین کار را غنیمت میدانم و به پاس زحمات کسانی که در تدوین این رساله اینجانب را یاری کردند، بر خود لازم میدانم از تمامی آنها مراتب تشکر و قدردانی را به جا آورم : از اساتید بزرگوار سرکار خانم دکتر زهره فنی و سرکار خانم دکتر ژیلا سجادی که به ترتیب رسالت سنگین راهنمایی و مشاوره این پایان نامه را به عهده داشتند تشکر و قدردانی ویژه دارم و ذکر این نکته را لازم می دانم که هر چه بر کیفیتِ محتوای این رساله افزوده شده از طرف اساتید محترم و هر نقص و کاستی از جانب بنده است؛ همچنین از اساتید داور جناب آقای دکتر رحمت الله منشی زاده و جناب آقای دکتر بیژن رحمانی که با نقد منصفانه بر غنای مطالب این رساله افزودند؛ از دیگر اساتید بزرگوار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی ، خانواده محترم اینجانب به خصوص پدر و مادر عزیزم و خواهران و برادران گرامی ام ، دوستان و آشنایان از دانشگاه های تهران ، شهید بهشتی ، تربیت مدرس ، خوارزمی ، تبریز ، زنجان ، قم ،یزد و … از پرسنل محترم استانداری، شهرداری، سازمان مسکن و شهرسازی تهران، مسئولین و خادمین سازمان های ایمان محور و محله محور ، ارتش زمینی جمهوری اسلامی ایران ، دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد ملی نخبگان جوان ایران ( سرکار خانم حقیقت ) ، و نیز از شهروندان محترم و فهیم تهران خصوصاً محله های منطقه یک شهر تهران که در تکمیل پرسشنامه این رساله همکاری صمیمانه داشتند . نگارنده برای تمامی آنها و کسانی که قلم ناقص اینجانب، ذکرشان را مغفول گذاشته، از درگاه کریمانه حضرت حق، توفیق روز افزون و آرزوی بهروزی را مسئلت دارم .
اقرار و تعهدنامه
اینجانب سید محمد رضازاده دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین ، گروه جغرافیای انسانی، رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری، پایان نامه حاضر را بر اساس مطالعات و تحقیقات شخصی خود انجام داده و در صورت استفاده از داده‌ها ، مآخذ ، منابع و نقشه‌ها به‌طور کامل به آن ارجاع داده‌ام ، ضمناً داده‌ها و نقشه‌های موجود را با توجّه به مطالعات میدانی خود تدوین نمودهام . این پایان نامه پیش از این به‌هیچ‌وجه در مرجع رسمی یا غیر رسمی دیگری به‌عنوان گزارش یا طرح تحقیقاتی عرضه نشده است. در صورتی که خلاف آن ثابت شود، درجه‌ی دریافتی اینجانب از اعتبار ساقط شده، عواقب و نتایج حقوقی حاصله را میپذیرم.
تاریخ ۳۰ /۲ / ۱۳۹۳
امضاء
چکیده :
به طور کلی، آنچه در ادبیات علمی داخل و خارج کشور مغفول مانده ، نقش سازمان های ایمان محور ( سام ) در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری است . این سازمان ها که به دو دسته قدسی و غیر قدسی تقسیم می شوند به دلیل ظرفیت ایمانی اش دارای اثر بخشی مضاعف نسبت به دیگر سازمان ها هستند . سازمان های ایمان محور، به سازمان،گروه ، برنامه یا پروژه ای اطلاق می شود که خدمات انسانی را به وسیله عامل ایمان تنیده شده با خدمات ارایه می دهد . از یک طرف این سازمان ها همواره زمینه ساز و تقویت کننده هویت ، خاطره های معنوی و حس تعلق به مکان ، مشارکت و تقسیم کار در شهرها و محله های مختلف جهان می باشند و از طرف دیگر به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر ماهیت مسائل شهری و محله ای و پیچیدگی این مسائل، جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها (از جمله توجه و آگاهی به اثرات عملکردی اجتماعی-اقتصادی، آموزشی و زیست محیطی این نوع سازمانهای محلی)را اجتناب ناپذیر ساخته است.
در ایران نیز آنچه به طور قطع می توان از آن یاد کرد ، این است که استفاده از ظرفیت مشارکت محله ای ( با همکاری سازمان های محله محور ) همراه با ایمان می تواند بسیاری از مشکلات غیر قابل حل را جبران نماید . از این رو یکی از کارآمد ترین ابزار های اجرایی سیاست های دولتی ، سازمان های غیر انتفاعی هستند و سازمان های ایمان محور بارزترین جلوه این سازمان ها می باشند که به دلیل انگیزه های درونی و ایمانی شان به طور مضاعف ظرفیت اجرای خط مشی ها را دارند .
در این رساله هم ضمن استخراج دیدگاه های ایمان گرایی در حوزه سازمان های ایمان محور، به مهم ترین کارکردهای این سازمان ها در جهان و ایران و محلات منطقه یک شهر تهران و نیز سنخیت ، نقش و عملکرد سازمان های ایمان محور با سازمان های محله محور با بکار گرفتن این اصول ( عملکردها ) سعی شده است که نقش این سازمان ها در مدیریت و توسعه پایدار محله های شهری تحقق یابد.
نقش سازمان های ایمان محور در مدیریت و توسعه پایدار محله های منطقه یک شهر تهران بدین قرار است :
از حیث مفهومی و عملکردی سازمان های ایمان محور با سازمان های محله محور در محله های منتخب منطقه یک شهر تهران قابل انطباق و سنخیت با همدیگر هستند و این امر موجب تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای شده است .
شناخت ،آگاهی ، تعلیم و توجه در زمینه های خدمات اجتماعی – آموزشی، زیست محیطی بویژه نیازهای اساسی ساکنان از مهمترین وجوه کارکردی سازمان های ایمان محور ( البته با سازمان های محله محور ) می باشند که باعث شکل گیری و تقویت مدیریت و توسعه پایدار محله ای در محدوده مورد مطالعه (محلات منطقه ۱ تهران)گردیده است .
سازمان های کامیونیتی محور و سازمان های ایمان محور در کاهش مشکلات ناشی از فقر شهری مؤثر می باشند.
ناکافی بودن و نامشخص بودن سام ها، هم در ایران و هم در محدوده مورد مطالعه و در نتیجه عدم تشخیص دقیق این سازمان ها ازدیگر سازمان های کامیونیتی محور .
کلید واژه ها : عملکرد ، سازمان های ایمان محور ، توسعه پایدار ، شهر تهران
فهرست مطالب
فصل اول ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
۱ – ۱ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱- ۲ سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱- ۳ فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱- ۴ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱- ۵ بهره وران تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴
۱- ۶ جنبه جدید بودن تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱- ۷ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱- ۸ تکنیک کار/ ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………….۵
۱- ۹ نمونه برداری یا نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………۵
۱-۱۰روش تحلیل اطلاعات و داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۱۱ جدول زمانی مراحل اجرا و پیشرفت انجام کار………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۱۲ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۱۳ تعریف مفاهیم و اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۱۳-۱ عملکرد ( Function )………………………………………………………………………………………………………………………………8
۱-۱۳-۱-۱ عملکرد به مثابه استعاره ای مربوط به ریاضی……………………………………………………………………………………………………۹
۱-۱۳-۱-۲ عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه، برای بیان مقصود……………………………………………………………………………..۹
۱-۱۳-۱-۳ عملکرد به مثابه استعاره ای زیست شناسانه در نظریه ارگانیک فرم………………………………………………………………………۱۰
۱-۱۳-۱-۴ عملکرد به معنای کاربرد……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۱۳-۱-۵ عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی زاخلیش………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۱۳-۱-۶ عملکردی به منزله ترجمه واژه آلمانی تسو کمسیگ………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۱۳-۱-۷ معنای عملکرد در عملکرد گرایی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۱۳-۱-۷-۱ فرم از عملکرد تبعیت می

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *