علل عمده تکدی و تکدی گری–پایان نامه ارشد:

  • فقر.
  • بیکاری.
  • مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک.
  • پایین بودن درآمد از شغل اصلی و جبران آن با تکدی گری.
  • داشتن بیماری و تهیه هزینه های درمان خود یا خانواده.
  • فرار از منزل و کسب درآمد به وسیله تکدی گری.
  • مشکلات جسمی ، روحی و روانی.

8- کهولت سن، از کارافتادگی و تهیه هزینه زندگی.

 

متن کامل پایان نامه جرم تکدی گری

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.