پایان نامه ها

می‌شوند.، هیدرولیز، مولکولی، گروه‌های، فنولی، تغذیه‌ای

کارتنوئیدها، فراوان‌ترین رنگدانه‌های گیاهی محسوب می‌شوند. این ترکیبات حداقل دارای دو زیر گروه فنولی هستند. فلاونوئیدها ترکیباتی با وزن مولکولی پایین و قطبی بوده که از اسیدهای آمینه آروماتیک نظیر فنیل آلانین و تیروزین مشتق می‌شوند. ساختار پایه آن‌ها هسته فلاون بوده و تنوع ساختاری در این ترکیبات ناشی از درجه و الگوی هییدروکسیلاسیون، متوکسیلاسیون و گلیکوزیلاسیون می‌باشد ( ناک و شهیدی، 2006؛ استالیکاس، 2007).
2-4-1-3-تانن‌هاتانن‌ها گروه‌های غیر یکنواختی از ترکیبات فنولی با وزن مولکولی بالا می‌باشند که به دلیل حضور تعداد زیادی از گروه‌های هیدروکسیل در ساختار خود می‌توانند با پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها، اسیدهای نوکلئیک، آلکالوئیدها و مواد معدنی کمپلکس‌های نامحلول تشکیل دهند. تشکیل این کمپلکس‌ها می‌تواند ارزش تغذیه‌ای بسیاری از مواد غذایی حاوی تانن را تحت تاثیر قرار دهد (فروتوس و همکاران، 2004). تانن‌ها از نظر ساختاری به دو دسته قابل هیدرولیز و غیر قابل هیدرولیز تقسیم می‌شوند. تانن‌های قابل هیدرولیز به راحتی توسط آنزیم‌ها، اسید، قلیا و آب داغ تجزیه می‌شوندقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *