پایان نامه ها

میکروارگانیسمها، خشک،، شوک، کنند؛، مگاپاسکال، قیمت:

گروهی از میکروبها در اثر افزایش غلظت املاح درون سلول کند یا متوقف میشود[117]. خشک شدن خاک فرایندی آهسته است و میکروارگانیسمها این فرصت را دارند که ترکیبات تنظیمکنندهی فشار اسمزی را در سلولها انباشته کنند؛ حال آنکه فرایند مرطوب شدن خاک خشک، یک شوک ناگهانی به میکروارگانیسمها وارد میکند [114]. در اثر خیس شدن خاک خشک، پتانسیل ماتریک میتواند از 20- مگاپاسکال تاقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *