پایان نامه ها

مقدار نوسانات ولتاژی که توربین بادی تحمل می‌کند تا از شبکه جدا نشود. دوم ، زمان و چگونگی انفصال توربین بادی از شبکه است.
شکل (3-7) نشاندهنده مقایسهای از معیار ولتاژ در سه کد شبکه است. اگر اندازه ولتاژ در باس توربین بادی زیر خط رسم شده باشد، آنگاه بهره‌بردار توربین بادی حق دارد، توربین بادی را از شبکه جدا کند.
در هنگام خطا به دلیل تغییرات ولتاژ جریان زیادی در مبدل‌های توربین بادی القا میشود ، که جریان زیاد موجب آسیب رساندن به مبدل‌ها می شود. بنابراین مبدل‌ها باید قادر به تحمل اضافه جریانی بیشتر از مقدار نامی خود باشند.

مقایسه معیار ولتاژ برای توربین بادی در سه کد آلمان ،دانمارک و سوئد [1]راه‌حل‌های عبور از ولتاژ کم
به طور کلی راه‌حل‌های پیشنهادی بر اساس نوع توربین بادی ارائه می‌شود. با توجه به اینکه در این پایان‌نامه از توربین بادی با سرعت متغیر استفاده‌شده است، در نتیجه در این قسمت به راه‌حل‌های بهبود ولتاژ برای توربین بادی با سرعت متغیر بسنده خواهد شد.
در توربین بادی با سرعت متغیر، به دلیل اتصال مستقیم استاتور با شبکه هر گونه اغتشاش بزرگ در شبکه به صورت جریان گذرا شدید در توربین بادی دیده می‌شود. این جریان گذرا در استاتور، جریان ولتاژ بزرگی را در سیم‌پیچ روتور القا می‌کند. افزایش سرعت در روتور توربین باعث انتقال انرژی به خازن واسط و بالا رفتن ولتاژ آن می‌شود.
برای حفاظت از این اضافه ولتاژ و جریان ، این نوع از توربین‌های بادی حتماً باید به دستگاه‌های گوناگونی از قبیل اهرم مجهز شوند. اهرم وظیفه دارد، پس از تشخیص خطا قسمت مبدل طرف روتور را غیرفعال کند، در این صورت توربین بادی با سرعت متغیر به صورت یک ژنراتور القایی عمل می‌کند.
با توجه به اینکه اهرم هم در لحظه خطا و هم در لحظه بر طرف شدن خطا فعال می‌شود، اهرم به دو کلاس مجزا تقسیم می‌شود.
اهرم پسیو : در این نوع از اهرم از کلیدهای تایریستوری به همراه دیود موازی-معکوس برای اتصال کوتاه کردن روتور استفاده‌شده است. عیب این نوع اهرم عدم کنترل لازم برای غیرفعال کردن آن است.
اهرم اکتیو : در این نوع از اهرم از کلیدهای IGBT به همراه دیود آنتی پارالل برای اتصال کوتاه کردن روتور استفاده می‌شود. مزیت این نوع اهرم در از بین بردن جریان گذرا در کمتر از 100 میلی‌ثانیه است. همچنین مشکل اهرم پسیو را برای غیرفعال شدن برطرف کرده است.
به دلیل محدودیت در تأمین توان راکتیو با توجه به افزایش ظرفیت توربین بادی در سال‌های اخیر یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی استفاده از دستگاه‌های مجزای تأمین‌کننده توان راکتیو است. این نوع دستگاه‌ها شامل SVC و STATCOMمی‌شود. در این میان STATCOM به دلیل تولید توان راکتیو مستقل از اندازه ولتاژ گزینه مناسب تری نسبت به SVC است [8].
فصل چهارم: کنترل پیش بین توان مستقیم STATCOMمقدمهدر دهه‌های اخیر به منظور کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، به منابع تولید پاک از جمله توربین بادی توجه بیشتری شده است. در چندین سال اخیر در اروپا و آمریکا مقدار تولیدی توان از توربین بادی، به صورت چشمگیری افزایش یافتهقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *