پایان نامه ها

(2-1)، پالسی،، (1922)، تیموشیکنو، مدلسازی، صرف‌نظر

سازه در یک مثال مورد بررسی قرار میدهد [19].
امروزه با استفاده از روشهای عددی بسیار قدرتمند، به خصوص روش اجزا محدود، بدون نگرانی از پیچیدگی پلها و وسایل نقلیه، میتوان به تحلیل رفتار دینامیکی پل و وسیله نقلیه عبوری پرداخت. شایان ذکر است که توجه بیشتر این مطالعات بر روی پل است نه وسیله نقلیه.
2-5- مدلسازی وسیله نقلیهبا صرف‌نظر از اثر اینرسی وسیله نقلیه و فرض کردن وسیله نقلیه به عنوان بار متحرک، شکل (2-1) ، یا بار پالسی، تیموشیکنو (1922) تعداد بسیار زیادی حل تقریبی برای مسائل مختلف تیر ساده تحت بار متحرک ارائه کرد ]20[. مدلهای مشابهی توسط آیره (1950) وقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *