مولکولهای، لنفوسیتهای، که، التهابی، همکاران،، (ارای

رشد و تمایز لنفوسیتها ب) تنظیم کنندههای التهاب ایمنی که سبب فعال شدن سلولهای التهابی غیراختصاصی میشوند و هر دو زیر گروه توسط لنفوسیتهای T بعد از شناسایی اختصاصی و پاسخ به آنتیژن تولید می شوند (ارای و همکاران، 1990).
3- محرکهای رشد و تمایز لکوسیتهای نارس که لنفوسیتهای تحریک شده یا سایرسلولها آنها را ترشح میکنند (ارای و همکاران، 1990).
3-14-2- سیتوکینهای مؤثر در ایمنی
سیتوکینهایی که بر ایمنی طبیعی اثر میگذارند مولکولهای حفاظت کننده در برابر عفونتهای ویروسی و مولکولهای آغازگر واکنشهای التهابی دفاعی در برابر میکروبها هستند.
4-14-2- اینترلوکین–6
اینترلوکین–6 گلیکوپروتئینیاست که توسط سلولهای T فعال تولید شده، در تمایز سلولهای Bبه پلاسماسلها نقش دارد. معمولا در حالت طبیعی در سرم یا پلاسما و سایر مایعات بدن یافت نمیشود.در فرایندهای التهابی مانند عفونتها(اندوتوکسمی)، بیماریهای کلاژنی عروق، سیروز الکلی، نارسایی مزمن کلیه، مننژیت باکتریایی، لوپوس اریتماتوس وآرتریت روماتوئید مفصلی افزایش مییابد. اینترلوکین–6 سیتوکینی است که هم در ایمنی ذاتیقیمت: 11200 تومان

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *