پایان نامه ها

مولکولهای، لنفوسيتهاي، كه، التهابی، همكاران،، (اراي

رشد و تمايز لنفوسيتها ب) تنظيم كنندههاي التهاب ايمني كه سبب فعال شدن سلولهاي التهابي غيراختصاصي ميشوند و هر دو زير گروه توسط لنفوسيتهاي T بعد از شناسايي اختصاصي و پاسخ به آنتيژن توليد مي شوند (اراي و همكاران، 1990).
3- محركهاي رشد و تمايز لكوسيتهاي نارس كه لنفوسيتهاي تحريك شده يا سايرسلولها آنها را ترشح ميكنند (اراي و همكاران، 1990).
3-14-2- سیتوکینهای مؤثر در ایمنی
سیتوکینهایی که بر ایمنی طبیعی اثر میگذارند مولکولهای حفاظت کننده در برابر عفونتهای ویروسی و مولکولهای آغازگر واکنشهای التهابی دفاعی در برابر میکروبها هستند.
4-14-2- اینترلوکین–6
اینترلوکین–6 گلیکوپروتئینیاست که توسط سلولهای T فعال تولید شده، در تمایز سلولهای Bبه پلاسماسلها نقش دارد. معمولا در حالت طبیعی در سرم یا پلاسما و سایر مایعات بدن یافت نمیشود.در فرایندهای التهابی مانند عفونتها(اندوتوکسمی)، بیماریهای کلاژنی عروق، سیروز الکلی، نارسایی مزمن کلیه، مننژیت باکتریایی، لوپوس اریتماتوس وآرتریت روماتوئید مفصلی افزایش مییابد. اینترلوکین–6 سیتوکینی است که هم در ایمنی ذاتیقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *