پایان نامه ها

بانک، كه، کارکنان، بانکها، مدیران، براي

ل بحث ديگر در مورد دانش، نقش انسان در دانش آفريني است. با وجود تحولات و توسعه شتابنده‌اي كه در زمينه‌ي فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي انجام شده‌اند، هنوز نقش انسان به عنوان اصلي‌ترين عامل در كشف دانش مطرح است. دانش در اذهان انساني خلق انسان‌ها كسب مي‌شود و انتقال پيدا مي‌كند و اشاعه مي‌يابد. و در نهايت توسط انسان‌هايي كه آن را پذيرفته‌اند به كار گرفته مي‌شود(اورمزدی، 1389).
امروزه رمز بقا و موفقيت بسياري از سازمان‌ها مديريت دانش افرادي است كه آن را در اختيار دارند در صورتي كه سازمان‌ها از دانش موجود براي فعاليت‌هاي روزانه خود برخوردار نباشند و خود را با آن هماهنگ نكنند چندان بقاي حيات و وجود نخواهند داشت. اين مهم براي سازمان‌هاي خدماتي مانند بانك‌ها كه در آن رقابت عنصر مهم و حياتي محسوب مي‌شود از اهميت مضاعفي برخوردار مي‌شود.
در سالهای اخیر مدیریت دانش به عنوان یکی از عبارت های شایع در سازمانها مورد توجه واقع شده است. این سیستم بر اکتساب دانش از کارکنان درباره مشتری، رقبا و محصولات سازمانی تأکید دارد. به عبارت دیگر مدیریت دانش تشویق کارکنان در جهت تسهیم دانش(به اشتراک گذاشتن دانش) و ایده ها به منظور افزایش افزوده محصولات و خدمات می باشد. بنابراین چشم انداز مدیریت دانش”درون سازمانی” است و مزیت آن رضایت مشتری از خدمات و محصولات بهتر است. همچنین مدیریت دانش شامل کلیه فعالیتهایی است که برای دسترس قرار دادن دانش، به نحویی که دانش درست در اختیار افراد مناسب قرار گیرد، صورت می پذیرد.(داونپورت، 2008) مهمترین هدف بانکها از به کارگیری مدیریت دانش در بانک، حفظ و نگهداری کارکنان دانشی بانک، ارتقاء سیستم انگیزشی جهت خلق دانش بانکی، شناخت بهتر بانک و محیط، بهبود خدمات رسانی به مخاطبین و گروه های هدف می باشد. بیشترین موارد بهره گیری بانکها از مدیریت دانش شامل موارد زیر است:
کسب و تسهیم دانش
مهارت آموزی و یادگیری در بانک ها
ارتباط بهینه با مشتریان
ایجاد مزیت رقابتی
(صوفی و طاهری، 1391).
در مدیریت دانش مدیران با استفاده از قدرتشان تولید عقاید را توسط فرایند یادگیری در سراسر محیط کار تحریک می کنند تا کارکنان باسواد بتوانند عقایدشان را به اشتراک بگذارند(سانچز، 2009). برای عملکرد درست و هماهنگ هر مرحله فرایند مدیریت دانش آموزش کارکنان و مدیران امری ضروری است. کارکنان و مدیران باید آموزش ببینند تا حتی در زمان مواجهه با مشکلات خاص بر همه فرآیندها متمرکز شوند. همچنین اجرا کردن برنامه مدیریت دانش مستلزم تغییرات بنیادی در نحوه همکاری و تعاملات کارکنان و مدیران و اجرای درست کارهاست، به واسطه مدیریت دانش تحت شرایط مناسب و مساعد هزینه ها کاهش می یابد، خدمات بهبود یافته و کارایی و توانایی بانک ها در ارائه خدمات و حفظ دارایی های ذهنی بیشتر می شود(برگرون، 1387). بانك کشاورزی از جمله بانك‌هاي تجاري در كشور است كه ايجاد روش‌هاي نوين بانكداري و سرويس‌دهي به مشتريان مستلزم دانش نو و انتشار و توزيع آن مي‌باشد. ضمن اينكه هر مطالعه‌اي كه در اين زمينه انجام گيرد از اهميت قابل توجهي براي اين بانك برخوردار است.
مدیریت دانش به عنوان یک ضرورت در سازمان های امروزی کاملاً پذیرفته شده، از این رو سازمانها و بخصوص بانکها باید محیطی را برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در میان اعضای خود به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملات شان آموزش دهند، و چون سیستم بانک کشاورزی به علت ارتباط با بخش کشاورزی و بهره برداران این بخش از پویایی و پیچیدگی بالایی برخودار است، به نحوی که این امر منتج به ضعف در ثبات یادگیری و بهبود عملکرد واکنش در برابر تغییرات محیطی شده، نمی تواند از این سیستم مستثنی باشد. لذا یکی از موسسات مالی و اعتباری که به طور مداوم و روزمره با بخش کشاورزی و بهره برداران این بخش سروکار دارد بانک کشاورزی است، این بانک برنامه جامعی دارد که هدف آن کمک به کشاورزان و ایجاد رونق اقتصادی در جامعه روستایی و بخش کشاورزی با توجه به نیازهای روز آن جامعه است پی ریزی می کند که باید بطور صحیح این برنامه عملی و مدیریت شود و این مهم از طریق روش های سنتی بانکداری امکان پذیر نمی باشد و بانکها باید روش های سنتی اداره امور را کنار گذاشته و خود را به دانش و فناوری و فرهنگ استفاده از آنها مجهز کند تا بتواند اهداف بانک را برآورده و آنها را پیش ببرد. چون در صورت عدم مدیریت صحیح و نبود مؤلفه های مورد نیاز برای مدیریت، اهداف بانک بطور صحیح پیشرفت نمی کنند و افراد جامعه با کمبود تسهیلات و خدمات مواجه و نوعی چالش ایجاد می شود.
ضرورت مدیریت دانش و راهبردهای کلیدی آن در مشتری مداری و ارائه خدمات نوین به مردم در بانکها، مدیریت دانش را از ارکان اصلی و ضروری بشمار می آورد. بنابراین انجام این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم از دو جنبه زیر دارای اهمیت است:
از نظر تئوریکی: با بررسی ادبیات موضوع و انجام مطالعات اسنادی پیرامون بحث مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن یک چارچوب نظری غنی در این خصوص تدوین خواهد شد و از این نظر به تکمیل مبانی نظری پیشین کمک خواهد کرد.
از نظر کاربردی: نتایج کاربردی این پژوهش می تواند مورد استفاده برنامه ریزان و دست اندرکاران بانکها و بخصوص بانک کشاورزی قرار گرفته و در تدوین برنامه ای واقع گرایانه برای استقرار مدیریت دانش به آنان کمک کند. آگاهی از عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش می تواند به مدیران و مسئولان کمک کند تا با آگاهی و کنترل این عوامل موجب استقرار مدیریت دانش شده و به تبع آن خدمات خود را بالا برده وقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *