پایان نامه ها

40 ، 35 ، 29 ، ………………………………………………………………………………….، 26 ، 42

…………………………………………………………………………………. 24
2-2-4-4- اثر آنتی اکسیدانی و حفاظت از سلول ها……………………………………………………….. 25
2-2-4-5- اثر بر دستگاه گوارش ……………………………………………………………………………………… 26
2-2-4-6- اثر بر دستگاه تولید مثل ………………………………………………………………………………….. 26
2-2-4-7- اثر بر دستگاه ایمنی ……………………………………………………………………………………….. 27
2-2-4-8- اثر ضد درد و ضد التهاب………………………………………………………………………………….. 27
2-2-4-9- اثر بر کوفتگی عضلانی ناشی از ورزش ………………………………………………………… 28 2-3- بخش سوم……………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-3-1- عوامل ارگوژنیگ………………………………………………………………………………………………… 29
2-3-2- تاثیر مکمل های گیاهی بر روی استقامت قلبی تنفسی…………………………………. 29
2-4- خلاصه و جمع بندی مهمترین مطالب………………………………………………………………………… 33
فصل سوم: مواد و روش پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
3-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 35
3-2- روش آماری ………………………………………………………………………………………………………………… 35
3-3- نمونه پژوهشی و نحوه گزینش …………………………………………………………………………………….35
3-4- وسایل و ابزارهای مورد نیاز………………………………………………………………………………………….. 37
3-4-1- ابزارهای فیزیکی و نرم افزارها ………………………………………………………………………………37
3-4-2- فرم ها …………………………………………………………………………………………………………………..37
3-5- روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………. 38
3-5-1-روش مصرف زعفران و دارونما ………………………………………………………………………………. 39
3-5-2- اندازه گیری ها …………………………………………………………………………………………………….. 40
3-5-2-1- اندازه گیری سن آزمودنی ها ……………………………………………………………………….. 40
3-5-2-2- اندازه گیری قد و وزن …………………………………………………………………………………. 40
3-5-2-3- اندازه گیری درصد چربی …………………………………………………………………………….. 40
3-5-2-4- روش اندازه گیری فشارخون……………………………………………………………………………41
3-5-2-5- روش اندازه گیری و ارزیابی گازهای تنفس…………………………………………………. 42
3-5-2-6- اجرای پروتکل بروس ……………………………………………………………………………………. 42
3-5-2-7- روشقیمت: 12000 تومان

  • 2
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *