پایان نامه ها

کوه، آویشن، باریک، هستند.، کروموزومی، غده

قرمز،ارغوانی و بنفش هستند.
١-٣-4-کاسه گل:
دارای 5 دندانه است که در دو لبه ی مشخص وجود دارند. لبه ی بالایی با سه دندانه کوتاه مثلثی یا سر نیزه ای که در حاشیه ممکن است دارای کرک های مژه ای و یا کرکهای ساده تک سلولی پراکنده و یا فاقد کرک باشند؛لبه پایینی کاسه گل دارای دو دندانه باریک و مژه دار است که این صفت در جنس آویشن ثابت است و تمام گونه ها دارای کاسه با دندانه های پایینی خطی و مژه دارند و این دندانه ها معمولاً به طرف داخل خمیده اند و در موارد استثنایی صاف و بدون خمیدگی هستند، این دندانه ها معمولاً بلندتر از دندانه های بالایی هستند، ولی در بعضی از گونه ها ممکن است کم و بیش هم اندازه با دندانه های بالایی باشند. سه دندانه بالایی ممکن است کم و بیش در امتداد لوله کاسه قرار گیرند یا مشخصاً پهن تر از لوله کاسه باشند. گلوی کاسه معمولاً دارای یک دسته کرک سفید و ریش مانند می باشد. کرک ها و غده های ترشحی از نوع کرک ها و غده های برگ بر روی کاسه گل دیده می شود.
١-٣-5-جام گل:
دارای دو لبه مشخص است. لبه بالایی معمولاً دارای یک بریدگی کوتاه در وسط است و لبه پایینی دارای سه لوب کم و بیش یک شکل و یک اندازه است. بر روی لبه پایینی گاهی تعدادی کرک دیده می شود و همچنین در سطح بیرونی گل غده های ترشحی و کرک به طور پراکنده وجود دارند. جام گل معمولاً کمی از کاسه بیرون می آید و یا ممکن است مشخصاً از کاسه بلندتر باشند. اصولاً اندازه گل ها بین 4 تا 10 میلی متر است. تعداد پرچم ها در آویشن ها 4 عدد است که دو تا بلندتر هستند. تولید گرده در پرچم ها کم است.
١-٣-6-دانه گرده:
در این جنس دارای شکل یکنواختی است و مانند سایر جنس های زیرخانواده Nepetoideae دارای شش شیار و جورقطب هستند. انواع هشت و یا چهارشیاری نیز استثنائاً دیده شده اند. سطوح بین شیارها معمولاً یک اندازه، اما در مواردی شیارهای نابرابر به طور یک در میان کوچک و بزرگ وجود دارند. دانه های گرده کم و بیش کروی هستند. تزئیات سطح گرده معمولاً از نوع شبکه ای، شبکه ای مرکب و یا بندرت دارای سطح صاف هستند.
١-٣-7-مادگی:
از تخمدان چهارخانه ساخته شده که تبدیل به میوه چهارفندقه ای می گردد. معمولاً هر چهار فندقه کامل و رسیده می شوند ولی در مواردی ممکن است یک یا دوتای آنها تحلیل رفته و رشد کامل نداشته باشند. اندازه فندقه ها بین 1 تا 2 میلی متر است و معمولاً کروی یا تخم مرغی پهن هستند. خامه بلندتر از لوله جام گل و دارای کلاله دو شاخه و هم سطح با پرچم هاست.
1-3-8-اعداد کروموزومی:اعداد کروموزومی در این جنس بسیار متنوع است. حالتهای پلیپلوئیدی شامل تترا و هگزاپلوئید گزارش گردیده است. عدد پایه کروموزومی 7=x است. اعداد کروموزومی 24=n2 تا 90=n2 برای گونههای Thymus گزارش گردیده است، ولی معمولترین اعدادکروموزومی 60،56،30،28=n2 میباشند.همچنین گزارشهایی از سطوح پلوئیدی متفاوت در یک گونه وجود دارد. آنیوپلوئیدی پدیده مهمی در دوره تکامل جنس بوده است و عامل تغییرات در عدد کروموزومی می باشد. بعضی از مطالعات نشان داده است که جمعیتهای متفاوت یک گونه اعداد کروموزومی متفاوتی دارند(جمزاد، 1373).
1-4-پراکندگی جغرافیایی: ایران (گیاه انحصاری)
1-4-1-رویشگاهها و پراکندگی جغرافیایی در ایران:زنجان: زنجان به بیجار. – کردستان: مسیر سنندج به کامیاران. – همدان: شرق ملایر، روستای پیر خداوردی، نزدیک گنجنامه؛ مسیر همدان به قهاوند، بیوک آباد به شاه بداغ؛ 35 کیلومتری جاده همدان به کرمانشاه، اسدآباد، گردنه اسدآباد؛ نزدیک رزن، روستای قطر. – لرستان: 23 کیلومتر از جاده شول آباد به الیگودرز؛ شرق خرم آباد، زاغه. – اصفهان: تنگ دوزان به مورستان؛ 60 کیلومتری غرب اصفهان، نجف آباد، سمیرم، وردشت، جنوب کوه شیر برنجی، تنگ دوزان کوه هشتاد؛ غرب شهرضا؛ سمیرم، حنا، گاوتپه، موته، تخت سرخ؛ نجف آباد؛ فریدن، دره سری به چمن سلطان؛ صفا شهر، منطقه حفاظت شده چناور؛ سمیرم، پادنا، گردنه بیژن. – یزد: چنار ناز، کوه برفی. – کهکیلویه و بویراحمد: 27 کیلومتری شمال سی سخت، کوه گل؛ ایستگاه مارگون؛ شرق دهدشت، کوه نیل. – چهارمحال و بختیاری: شهرکرد؛ بروجن، بلداجی، روستای سنجان؛ لردگان، دوراهون؛ 6 کیلومتر از بروجن به مبارکه؛ بروجن، کوه مرجان؛ اردل، نجف آباد. – فارس: آباد به شیراز، پاسارگاد؛ اقلید؛ گردنه کولی کش؛ آباده به خسروشیرین، کورلر. – مرکزی: اراک، خانه میران، کوه سفیدخانی؛ اراک، فراهان، خنجین، کوه رسین؛ اراک به بروجرد، گردنه زامیان؛ علیم آباد، کوه الوند؛ تفرش، کوه نقره کمر؛ اراک، شاه زند، کوه سورنه. – قزوین: 45 کیلومتر به لوشان، در جاده قزوین به لوشان؛ قزوین، آوج، کیسه چین.(جمزاد،1373)
اکولوژی: مناطق کوهستانی در ارتفاع 1450 تا 3200 متر.
١-5-طبقه بندی آویشن
آویشن نامی آشنا برای همه است. گیاهشناسان و یا افرادی که به نحوی با گیاهان در ارتباط هستند و یا افراد عادی به دلیل موارد مصرف این در زندگی روزمره با آن آشنا هستند. همراه غذا به صورت چاشنی و یا مورد استفاده دارویی و یا برای استفاده از اسانس آن مورد توجه است. اسامی آویشم و یا آویشن به صورت مترادف در کتاب های لغت برای این گیاه آورده شده است. این نام برای گروهی از گیاهان که همگی به خانواده نعنا یا Labiatae تعلق دارند، به کار برده می شود. این گیاهان شامل سه جنس مختلف از این خانواده به شرح زیر می باشد:
جنس Zataria
جنس Ziziphora
3- جنس Thymus
در مورد هر یک از این سه جنس توضیحاتی ارائه می کنیم که شامل مشخصات تاکزونومیکی، پراکندگی جغرافیایی و تعداد گونه ها می شود.
Zataria که دارای گونه ای به نام Zataria multiflora Boiss. است. این گیاه در جنوب ایران تحت نام آویشن شیرازی یا آویشن برگ پهن شناخته شده است.
درختچه ای است کوچک با برگ های کوچک تقریباً گرد که در سطح پوشیده از تعداد زیادی غده ترشحی است. ساقه ها تقریباً سفید رنگ هستند. کاسه گل تخم مرغی – لوله ای، دارای پنج دندانه مساوی کوچک و به طول حدود mm2 است. مجموعه گل ها به صورت برجستگی های کروی در محور برگ ها قرار دارند و گاهی نیز مجموعه ها به هم نزدیک شده حالت گل آذین سنبله را پیدا می کنند. این گیاه پراکندگی محدودی در جهان دارد و منحصراً در ایران، افغانستان و پاکستان می روید. پراکندگی آن در ایران نیز محدود به مناطق اصفهان، فارس، کرمان، بندرعباس، بلوچستان و خراسان است (جمزاد، 1373).
Ziziphora با گونه چند ساله Ziziphora clinopodioides Lam. این گیاه به نام آویشن برگ باریک نامیده می شود و از نظر شکل ظاهری به جنس Thymus شباهت دارد و گاهی به اشتباه به جای آن و تحت نام Thymus نامگذاری می کند:
صفات زیر جنس Ziziphora را از جنس Thymus متمایز می کند:
در جنس Ziziphora تعداد پرچم های بارور 2 عدد است.
در جنس Ziziphora کاسه گل لوله ای دارای پنج دندانه تقریباً مساوی و کوتاه است. این صفات در جنس Thymus متفاوت است یعنی تعداد پرچم های بارور 4 عدد و کاسه گل دارای دو لبه کاملاً مشخص است. لبه بالایی از سه دندانه کوتاه و لبه پایینی از دو دندانه باریک و بلند و مژه دار تشکیل شده است.
گیاه Z.clinopodioides گیاهی است چند ساله با قاعده چوبی و گاهی ساقه های چوبی، پوشیده از کرک با تراکم های متفاوت و دارای برگ های باریک تا نیزه ای و گاهی بیضوی یا تقریباً گرد. مجموعه گل ها در انتهای شاخه ها و به شکل کروی است و یا حالت کپه ای دارد. کاسه گل لوله ای باریک به طول حدود mm6-4. جام گل سفید یا صورتی یا بنفش کمرنگ است. این گونه دارای تنوع مورفولوژیکی زیادی است و رشینگر در فلورا ایرانیکا 9 زیر گونه از آن برای ایران نام می برد.
پراکندگی جغرافیایی این گونه در جهان در شبه جزیره بالکان شرقی، جنوب غربی آسیا و آسیای مرکزی تا کوه های پامیرآلای و هیمالیا می باشد.
در ایران پراکندگی وسیعی داشته و تقریباً می توان گفت که در تمام نقاط ایران پراکنده است (جمزاد، 1373).
جنس Thymus: گونه های این جنس نیز تحت عنوان آویشن جمع آوری و مصرف می شوند. گیاهانی هستند چوبی، کوتاه قد، کپه ای و یا علفی چند ساله با قاعده چوبی. برگ ها دارای کناره صاف و بدون دندانه که گاهی در حاشیه به طرف پشت برگشته اند. در اکثر گونه ها سطح برگ، براکته ها، کاسه گل و گلبرگ ها پوشیده از غده های ترشحی چسبیده به رنگ های قرمز، زرد و گاهی بیرنگ است. مجموعه گل ها شامل تعداد زیادی گل است که معمولاً در انتهای شاخه ها و به حالت کپه ای قرار گرفته است. کاسه گل دارای دو لبه کاملاً مشخص است. لبه بالایی دارای سه دندانه کوتاه نسبتاً پهن و لبه پایینی از دو دندانه بلند و باریک کاملاً مشخص تشکیل شده است. لوله کاسه گل استکانی یا تقریباً لوله ای و راست است. در قسمتقیمت: 11000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *