پایان نامه ها

غلظت‌های، پي، قلمه‌های، اکسین، ریشه‌زایی، هورمون

ي كامليا، مشاهده كرده است كه تيمارهاي 2500 پي پي ام IBA + 1250 پي پي ام NAA و 3000 پي پي ام IBA قادر به افزايش 77 تا 81 درصدی ريشه‌زايي قلمه‌ها مي باشند. در راستای تعیین تأثیر هورمون اکسین (شامل غلظت‌های صفر، 2000، 3000 و 4000) بر ریشه‌زنی قلمه‌های گیاه زینتی خرزهره (Nerium oleander L.)، گزارش شده است که کاربرد اکسین در غلظت‌های 3000 و 4000 میلی‌گرم در لیتر بر درصد ریشه‌زایی، طول بزرگترین ریشه، میانگین طول ریشه، وزن خشک ریشه و میزان رشد اندام‌های هوایی جدید، اثر معنی‌داری داشت (حبیبی کوتنایی، 1389). طی بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اکسین شامل صفر، 1000، 2000، 3000، 4000 و 5000 ppm بر ریشه‌زایی چهار گیاه زینتی (رزماری، Hedera، Syngonium و Gadenia)، اظهار داشته‌اند که ریشه‌زایی به وسیله غلظت‌های مختلف اکسین در مقایسه با شاهد (غلظت صفر) افزایش یافت، اما در این میان غلظت بهینه برای هر گیاه متفاوت بود، به طوری که بیشترین درصد ریشه‌زایی قلمه‌های رزماری و Hedera در غلظت ppm 3000 بدست آمد در حالی که قلمه‌های Gadenia و Syngonium به ترتیب بیشترین درصد ریشه‌زایی را در غلظت‌های ppm 4000 و 1000 دارا بودند (Abu-Zahra et al, 2013). صداقت‌کیش و همکاران (1391) طی بررسی دو شیوه متفاوت کاربرد هورمون‌های اکسین بر ریشه‌زایی قلمه‌های گیاه دارایی (Duranta repens L.)، بیان کرده‌اند که شیوه سنتی فروبری سریع انتهای قلمه در محلول‌های ریشه‌زا مؤثرتر در میزان ریشه‌دهی قلمه‌های دارایی بود.
فصل سوم
مواد و روش ها
1-زمان، موقعیت و مشخصات اقلیمی محل اجرای آزمایش
این تحقیق در زمستان سال زراعی92-1391 در گلخانه زینتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا گردید. این گلخانه به مساحت 1600 متر مربع دارای سیستم گرمایش، سرمایش و مجهز به سیستم آبیاری مه پاش می‌باشد. پژوهشکده کشاورزی در 35 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان زابل در موقعیت جغرافیایی 61 درجه و 41 دقیقه طول شرقی و عرض جغرافیایی 30درجه و 54 دقیقه شمالی و ارتفاع 495متر از سطح دریا قرارگرفته است. آب‌وهوای شهرستان زهک بر اساس طبقه‌بندی کوپن جزو اقلیم‌های خشک و بسیار گرم با تابستان گرم و خشک می‌باشد. طبق آمار ایستگاه هواشناسی زهک میانگین دراز مدت (40ساله) بارندگی در منطقه 63 میلیمتر، میانگین تبخیر سالانه 4500 تا 5000 میلیمتر، میانگین درجه حرارت 23 درجه سانتی‌گراد با حداکثر49درجه سانتی‌گراد و حداقل7- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
ماسه بادی استفاده شده در طرح بدون عناصر غذایی و مواد آلی و دارای38/7 pH= بود.
ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک مورد استفاده در گلدان‌ها
فسفر(میلی گرم در کیلو گرم) پتاسیم(میلی گرم در کیلو گرم) درصد نیتروژن اسیدیته هدایت الکتریکی(دسی زیمنس برمتر) درصد مواد آلی خاک بافت خاک
5/9 125 05/0 38/7 45/1 27/1 لومی

2-قلمه مورد استفاده
باغ گیاهان دارویی پژوهشکده کشاورزی با قدمت هفده‌ساله دارای انواع مختلفی از گیاهان دارویی از جمله رزماری می‌باشد و قلمه مورد نیاز طرح از این مجموعه تامین شد.
3-طرح آزمایشی و تیمارهای مورد بررسی
آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش تیمارهای مورد بررسی بستر کاشت در سه سطح شامل 100درصد خاک زراعی،100درصد ماسه بادی و 50درصد خاک زراعی+50 درصد ماسه بادی و غلظت‌های هورمون ایندول بوتیریک اسید(IBA) در چهار سطح شامل عدم مصرف هورمون (شاهد)، 4 ،2 و6 میلی گرم در لیتر بود.
4-نحوه اجرای آزمایش
شاخه‌های جوان گیاه رزماری به طول 30 تا40 سانتی متر از کلکسیون گیاهان دارویی پژوهشکده کشاورزی انتخاب و به گلخانه تحقیقاتی منتقل شد. هر قلمه به طول 20سانتی متر و دارای 4 برگ بود. قبل از کشت 5سانتی متر انتهایی قلمه‌ها به قارچ کش مانکوزب با نسبت 5/1 در هزار ضدعفونی و سپس به مدت 5ثانیه در غلظت‌های مورد‌ نظر از هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA) نگهداری و بلافصله در گلدان‌هایی که با بستر‌های کاشت مورد نظر پر و به منظور ته نشینی خاک آن‌ها دو مرحله آبیاری شد بودند کاشته شد. گلدان‌های مورد استفاده 20سانتی‌متر ارتفاع و 5/1سانتی متر قطر دهانه داشتند.در هر گلدان 6قلمه در بستر مورد نظر کشتقیمت: 11000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *