تقارن، که، گره‌ای، برای، بارگذاری، نرم‏افزار

لایه‌های مجزای خاک، اجزاء سازه‌‌ای، مراحل ساخت و نوع بارگذاری باشد. مدل باید به اندازه‌ کافی بزرگ باشد تا مرزها روی نتایج نمونه مورد مطالعه تأثیر نگذارد.
در این برنامه‌، می‌توان سازه را به صورت تقارن محوری یا کرنش مسطح شبیه‌سازی نمود. در مواردی که سازه دارای سطح مقطع یکنواخت باشد و همچنین شرایط تنش و نحوه‌ بارگذاری در امتداد عمود بر سطح مقطع، ثابت باشد و جابجایی‌ها در امتداد عمود بر سطح مقطع صفر فرض شود، از مدل کرنش صفحه‌ای استفاده می‌شود.
مدل تقارن محوری برای سازه‌های دایره‌ای شکلی به کار می‌رود که سطح مقطع شعاعی و نحوه‌‌ی بارگذاری آن‌ها، حول محور مرکزی یکنواخت باشد و تنش‌ها و تغییر شکل‌ها در همه‌ امتدادهای شعاعی مشابه باشد.
در مورد پی‏های حلقوی، شرایط مسئله با حالت تقارن محوری سازگاری دارد. بنابراین در این پایان نامه از تقارن محوری استفاده شده است.

شکل(3-1)- مدل سازی کرنش مسطح و تقارن محوری
3-3-3- انتخاب نوع المان
کاربر برای مدل کردن لایه‌های خاکی و سایر حجم‌های انبوه باید یکی از اجزاء مثلثی 15 گرهی یا 6 گرهی را انتخاب نماید. المان 15 گرهی موجب محاسبه‌ای دقیق از تنش‌ها و بارهای گسیختگی می‌شود. المان‌های 15 گره‌ای نرمتر و انعطاف‌پذیرتر از مش‌های متشکل از المان‌های 6 گره‌ای هستند، اما زمان بیشتری برای محاسبه آن صرف می‌شود. سه وجهی‌های 6 گره‌ای برای محاسباتی که نیاز به زمان کمتری دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این پروژه، از المان 15 گره‌ای استفاده شده است.

شکل(3-2)- المان‏های موجود در نرم‏افزار PLAXIS
در شکل(3-3) پنجره تنظیمات کلی در نرم‏افزار نشان داده شده است.

شکل(3-3)- پنجره تنظیمات کلی در نرم‏افزار PLAXIS
3-4- مدل سازی هندسی
برای ایجاد مدل المان محدود باید ابتدا مدل هندسی رسم شود. مدل هندسی شامل نقاط، خطوط و توده‌ها می‌باشد. خطوط و نقاط توسط کاربر وارد می‌شوند در حالی که توده‌ها توسط برنامه ترسیم می‌شوند. هندسه مدل فقط شامل موقعیت اولیه نمی‌شود بلکه شامل موقعیت‌های مختلفی که در مراحل محاسباتی اتفاق می‌افتد نیز می‌شود.
در کار حاضر دو نوع مدلسازی صورت گرفت. در حالت اول مدل سازی برای محاسبات ظرفیت باربری در حالت کلی صورت گرفت. برای این کار فرض می‎شود که پی روی یک محیط نیم‏بینهایت باشد. بنابراین ضخامت لایه 200 متر فرض شد. این ضخامت به این خاطر بود که لایه مانند یک لایه خاک تا عمق بینهایت درنظر گرفته شود تا بتوان نتایج حاصل را با نتایج تئوری‏های ظرفیت باربری که معمولا برای محدوده نیم بینهایت ارائه شده، مقایسه شود. همچنین برای از بین بردن اثر مرزها روی پی فاصله مرزها از مرکز پی در نظر گرفته شد. بدلیل تقارن فقط نیمی از هندسه در مدلسازی استفاده شد. در مرز پایین مدل از جابجایی افقی و عمودی و در مرزهای قائم از جابجایی افقی جلوگیری شد. در شکل(3-4) مدل هندسی در نظر گرفته در این پروژه نشان داده شده است. r0 شعاع خارجی و ri شعاع داخلی پی حلقویقیمت: 11200 تومان

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *