پایان نامه ها

این‌گونه، تخممرغی، ویول، مستطیلی، برگها، برودار

ا تخممرغی کشیده و یا واژ تخممرغی کشیده است. قاعده برگ آن گرد یا قلبی نامتقارن و با انتهایی گرد با حاشیهای موجدار، دندانه کمانی یا سینوسی و دارای 8-4 جفت دندانه میباشد (ثابتی، 1373).
رویشگاه این‌گونه در ایران زاگرس شمالی است و وسیع‌ترین رویشگاه این‌گونه در آذربایجان‌غربی و کردستان از جنگل‌های حوزه شهرستان پیرانشهر تا حوزه شهرستان مریوان بهصورت تقریبا پیوسته و رویشگاه‌های منفصل آن در مدارات جنوبیتر، در حوزه شهرستان جوانرود و منطقه فریادرس استان کرمانشاه و نیز منطقه زشت و قلائی شهرستان نورآباد در شمال استان لرستان واقع شده است. این‌گونه علاوه بر ایران در جنگل‌های کشورهای عراق، سوریه، لبنان و ترکیه، قبرس و یونان رویش دارد.
نیازهای رویشگاهی این‌گونه حدواسط نیازهای گونه برودار و ویول می‌باشد. بهعبارت دیگر نیازهای اکولوژیک آن پایین‌تر از گونه ویول و بیشتر از گونه برودار است و با هر دو گونه تشکیل تیپ جنگلی می‌دهد. گسترش ارتفاعی این‌گونه در زاگرس شمالی از حدود 1300 شروع و تا ارتفاع 2050 متر از سطح دریا ادامه دارد، اما مناسب‌ترین رویشگاه این گونه در ارتفاعات حدود 1400 تا 1600 متر از سطح دریا واقع شده است.
این‌گونه به هر دو صورت جنسی و غیر جنسی تجدید نسل میکند. قدرت جست دهی این‌گونه بیشتر از ویول و کمتر از برودار است (جزیرهای و ابراهیمی رستاقی، 1382).1-2-5. ویژگی‌های ویول (Quercus libani)
ویول یا یوول با نام علمی (Quercus libani oliv) درختی است به ارتفاع 10 تا 12 متر با پوست خاکستری تیره و شکاف‌دار، شاخه‌های اولیه آن دارای کرک‌های ظریف می‌باشد که بعد از مدتی کرک‌های خود را از دست میدهد. جوانههای آن مستطیلی تا تخممرغی و قهوهای رنگ و نوک جوانه‌ها تیز به طول 4 تا 5 میلیمتر است. برگها مستطیلی تا تخممرغی یا سر نیزهای هستند، قاعده برگها گرد یا قلبی شکل و برگها 6 تا 10 و بعضا 15 سانتیمتر طول دارند و فلسهای روی پیاله کوتاه، لوزی یا مستطیلی شکل و بهصورت فشرده هستند. بذرها بهطول تقریبی 5/3 سانتیمتر و به قطر 2 تا 5/2 سانتیمتر و استوانهای شکل میباشند که طی دو سالقیمت: 11000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *