–84

فرم شماره 1 : طرح روی جلد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
گروه حسابداری
گرایش حسابداری
عنوان
بررسی دیدگاه حسابداری بر پولشویی مدرن در استان همدان با توجه به مسئله فناوری اطلاعات
در رشته حسابداری
استاد راهنما
دکتر همت فر
نگارش
سعید متین پور
پاییز 1394
فرم شماره 2: صفحه تصویب پایان نامه توسط هیئت داوران
بسم ا… الرحمن الرحیم
بررسی دیدگاه حسابداری بر پولشویی مدرن در استان همدان با توجه به مسئله فناوری اطلاعات
توسط:
سعید متین پور
پایان نامه
ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
ارزیابی و تصویب شده توسط کمیته پایان نامه با نمره …………. و درجه: ……………………
دکتر نام و نام خانوادگی استاد راهنما و رئیس کمیته)………………………………………….استادیار
دکتر نام و نام خانوادگی (استاد مشاور) …………………………………………………………..استادیار
دکتر نام و نام خانوادگی (استاد مدعو)…………………………………………………………….استادیار
فرم شماره 3 : منشور اخلاق پژوهش

2171700-685800
فرم شماره 4
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب سعید متین پور دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکترای حرفه ای / دکترای تخصصی در رشته حسابداری گرایش حسابداری که در تاریخ …………………………. از پایان نامه/رساله خود تحت بررسی دیدگاه حسابداری بر پولوشویی مدرن در استان همدان با توجه به مسئله فناوری اطلاعات
با کسب نمره………………. و درجه …………….دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
1 ) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که ازدستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود ،نام منبع مورد استفاده و سایرمشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2 )این پایان نامه / رساله قبلاَ برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالا تر ) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3 ) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ،قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از
چاپ کتاب ،ثبت اختراع و…….از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4 ) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی تاریخ و امضا:
تقدیم به
تقدیم به خدایی که
تنها روزنه امیدی است که هیچ گاه بسته نمی شود …تنها کسی ایست که با دهان بسته هم می توان صدایش کرد … با پای شکسته هم می توان سراغش رفت … تنها خریداری است که اجناس شکسته را بهتر بر می دارد … تنها کسی است که وقتی همه رفتند میماند … وقتی همه پشت کردند آغوش می گشاید … وقتی همه تنهایت گذاشتند محرمت می شود … و تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن آرام می گیرد نه با تنبیه کردن …خدایا …با تو که باشم تمام دورها نزدیکند و نا ممکن ها ممکن …

تقدیر وتشکر
به پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید و به پاس محبت های بی دریغشان که هرگز فروکش نمی کند این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم می کنم
 با سپاس ازسه وجود مقدس: آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم… موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم… و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند… پدرانمان مادرانمان استادانمان
فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
TOC o “1-3” h z u فصل اول PAGEREF _Toc434744182 h 11-1 مقدمه PAGEREF _Toc434744184 h 21-2 انواع پولشویی PAGEREF _Toc434744185 h 31-3 مشخص تحقیق PAGEREF _Toc434744186 h 51-4 هدف کاربردی PAGEREF _Toc434744187 h 51-5 سؤالات تحقیق: PAGEREF _Toc434744188 h 51-6 فرضیه‏های تحقیق: PAGEREF _Toc434744189 h 61-7 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی PAGEREF _Toc434744190 h 71-8 فناوری اطلاعات و ارتباطات PAGEREF _Toc434744191 h 71-8-1 تجارت الکترونیکی PAGEREF _Toc434744192 h 81-8-2 بانکداری الکترونیکی PAGEREF _Toc434744193 h 81-8-3 پول‎شویی PAGEREF _Toc434744194 h 81-8-4پولشویی الکترونیکی PAGEREF _Toc434744195 h 91-8-5 پولشویی سنتی PAGEREF _Toc434744196 h 91-8-6 پولشویی الکترونیک PAGEREF _Toc434744197 h 9فصل دوم PAGEREF _Toc434744198 h 102-1 مقدمه PAGEREF _Toc434744200 h 112-1-1 پول و بانکداری الکترونیک PAGEREF _Toc434744201 h 112-1-2 دوره اول: عملیات پشت باجه PAGEREF _Toc434744202 h 112-1-3 دوره دوم: عملیات جلوی بادجه PAGEREF _Toc434744203 h 112-1-4 دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حساب‌هایشان PAGEREF _Toc434744204 h 122-1-5 دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستم‌ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی PAGEREF _Toc434744205 h 132-2 پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc434744206 h 142-3 مفهوم پول شویی یا تطهیر پول PAGEREF _Toc434744207 h 152-4 تعریف پول شویی PAGEREF _Toc434744208 h 162-5 تاریخچه پول شویی PAGEREF _Toc434744209 h 172-6 شیوه های پول شویی PAGEREF _Toc434744210 h 212-7 مراحل عملیات پول شویی PAGEREF _Toc434744211 h 222-8 اثرات پول شویی بر اقتصاد PAGEREF _Toc434744212 h 232-9 مبارزه با پول شویی PAGEREF _Toc434744213 h 232-10 مبانی بین المللی مبارزه با پول شویی PAGEREF _Toc434744214 h 252-11 اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی PAGEREF _Toc434744215 h 252-12 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان PAGEREF _Toc434744216 h 262-13 اقدامات برخی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی PAGEREF _Toc434744217 h 282-14 ایران و لایحه مبارزه با جرم پول شویی PAGEREF _Toc434744218 h 312-15کلیات لایحه مبارزه با جرم پول شویی PAGEREF _Toc434744219 h 382-16 بررسی انواع پولشویی PAGEREF _Toc434744220 h 432-16-1 پولهای خاکستری PAGEREF _Toc434744221 h 442-16-2پولهای سیاه PAGEREF _Toc434744222 h 442-16-3پولهای کثیف یا پولهای آغشته به خون PAGEREF _Toc434744223 h 442-16-4 ایجاد پول غیر قانونی PAGEREF _Toc434744224 h 442-16-5 سند سازی مالی PAGEREF _Toc434744225 h 452-16-6 اختلاط مالی PAGEREF _Toc434744226 h 462-16-7 تشویق پول شویی PAGEREF _Toc434744227 h 472-16-7 آمار مربوط به پول شویی PAGEREF _Toc434744228 h 472-16-8 ایران و پول شویی PAGEREF _Toc434744229 h 492-17راهکارهای مبارزه با پول شویی PAGEREF _Toc434744230 h 492-18 شیوه های پول شویی PAGEREF _Toc434744231 h 512-19 فرایند مجرمانه شامل PAGEREF _Toc434744232 h 522-19-1 جاسازی PAGEREF _Toc434744233 h 522-19-2 لایه‎سازی PAGEREF _Toc434744234 h 522-19-3 یکپارچه‎سازی PAGEREF _Toc434744235 h 522-20 پول‎ و بانکداری الکترونیک‌؛ ابزارهای جدید پول‎شویی PAGEREF _Toc434744236 h 542-21 ماهیت پول و بانکداری الکترونیک PAGEREF _Toc434744237 h 552-21-1 کارت‎های هوشمند PAGEREF _Toc434744238 h 552-21-2 پول الکترونیک کامپیوتری: PAGEREF _Toc434744239 h 562-22مزایای پول و بانکداری الکترونیک نسبت به پول و بانکداری فیزیکی PAGEREF _Toc434744240 h 572-23 مقوله‌ای در بن‌بست(مبارزه با پولشوئی در ایران) PAGEREF _Toc434744241 h 702-24 فراگرد پولشوئی در ایران PAGEREF _Toc434744242 h 712-25 نکاتی پیرامون لایحه مبارزه با پولشوئی PAGEREF _Toc434744243 h 712-26 نتیجه PAGEREF _Toc434744244 h 722-27 پول‌شوئی مد روز! PAGEREF _Toc434744245 h 732-28 قانونی شدن وجوه نامشروع PAGEREF _Toc434744246 h 742-29حجم فعالیت‌های پول‌شوئی PAGEREF _Toc434744247 h 752-30 مراحل سه‌گانه پول‌شوئی و بانکداری الکترونیک PAGEREF _Toc434744248 h 752-31 پول‌شوئی و توسعه اقتصادی PAGEREF _Toc434744249 h 782-32 نتیجه گیری PAGEREF _Toc434744250 h 792-33 اقدامات دولت‌های مستقل بر علیه پول‌شوئی PAGEREF _Toc434744251 h 79فصل سوم PAGEREF _Toc434744252 h 803-1 اقدامات مؤثر بر کنترل پولشویی در بانکداری الکترونیک PAGEREF _Toc434744254 h 813-2 نوع تحقیق PAGEREF _Toc434744255 h 833-3 معرفی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc434744256 h 833-4 فرایند تحقیق PAGEREF _Toc434744257 h 843-5 روش تحلیل داده‌ها PAGEREF _Toc434744258 h 853-6 الگوی تحقیق PAGEREF _Toc434744259 h 853-7 آمارگیری خانوار PAGEREF _Toc434744260 h 863-8 آمارگیری کارگاهی PAGEREF _Toc434744261 h 873-9 آمارگیری تلفیقی خانوار و بنگاه PAGEREF _Toc434744262 h 873-10 روش غیرمستقیم PAGEREF _Toc434744263 h 88فصل چهارم PAGEREF _Toc434744264 h 894-1 نتایج تحقیق PAGEREF _Toc434744266 h 904-2 مانایی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc434744267 h 914-3 آزمون تعیین درجه هم انباشتگی PAGEREF _Toc434744268 h 92فصل پنجم PAGEREF _Toc434744269 h 1005-1 نتیجه و پیشنهادها PAGEREF _Toc434744271 h 1015-2 نتایج تحقیق PAGEREF _Toc434744272 h 1015-3- پیشنهادات و راهکارها PAGEREF _Toc434744273 h 102منابع و مآخذ PAGEREF _Toc434744274 h 107منابع فارسی PAGEREF _Toc434744275 h 108منابع لاتین PAGEREF _Toc434744276 h 109

چکیدهچندی پیش دولت از تدوین و تنظیم یک لایحه جدید و تسلیم آن به مجلس خبر داد که «مبارزه با جرم پول شویی » نامیده می شود. امروزه پول شویی موضوع گفتگوی بسیاری از محافل اقتصادی و سیاسی می باشد.
پول شویی عبارت است از تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه. پول شویی به دلیل رشد چمشگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان توسعه بسیاری یافته است به طوری که یکی از معضلات حاد جوامع جهانی محسوب می شود.
مقاله حاضر به بررسی مفهوم پول شویی و مسائل مرتبط با آن و اقدامات انجام شده در سطح بین المللی و کشورهای مختلف در راستای مبارزه با پول شویی و در نهایت به بررسی و ایرادات وارد بر لایحه مبارزه با جرم پول شویی می پردازد.
واژگان کلیدی: پولشویی مدرن، فناوری اطلاعات، حسابداری، استان همدان
فصل اولپیشینه پژوهش1-1 مقدمهحسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را درباره واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند از منظری دیگر از حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی حسابداری Accounting Information Sys– یاد می‌شود که برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی موثر بر سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، طراحی شده است.
طبق «بیانیه اساسی تئوری حسابداری»: حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری‌های آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات بیانیه در تشریح این تعریف آورده است بر اساس دیدگاهی جامع، «اطلاعات حسابداری» را می‌توان «اطلاعات اقتصادی» تلقی کرد.
گاهی اوقات به اشتباه از مفهوم دفترداری برای تعریف حسابداری استفاده می‌شود. دفترداری عبارت است از: فن ثبت، طبقه‌بندی و خلاصه سازی مبادلات واحد تجاری. البته این عملیات در گذشته صرفاً در دفاتر حساب انجام می‌شد. اما امروزه ثبت‌های حسابداری با استفاده از کامپیوتر انجام می‌شود. حسابداری مفهوم وسیع تری از دفترداری را دربر می‌گیرد. در واقع دفترداری بخشی از وظایف حسابدار است. همه حسابداران از مجموعه قواعد یکسان تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری برای تهیه گزارش‌های حسابداری استفاده می‌کنند.
پولشویی عبارتست از هرگونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل شده به نحوی که به نظر می رسد منشا تحصیل آنها قانونی بوده اند.
پولشویی تنها نقل و انتقال و مبادله یا خرید و فروش نیست بلکه وسیع تر از این مفاهیم است. مقصود اصلی این است که درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سیستم اقتصادی جامعه وارد نمایند و باید هر چیزی که به پولشویی کمک می کند اعم از فعل یا ترک فعل ممنوع شود.
پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر و… می باشد. چون پولشویی هم به تکمیل عمل نامشروع (جرم تقدم ) کمک می کند و هم در حقیقت بخشی از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زیانهای متعددی برای جامعه و اقتصاد ملی دارد.
منظور از پولشویی این است که اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را بوسیله ظرفیتها و امکانات و سیستم های مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادی کنند و با این عمل هم کار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتیاز این امکانات سواستفاده نمایند. و سرانجام از پرداخت عوارض ومالیات و… نیز فرار کنند. پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر کالا تروریسم وجرایم سازمان یافته بین المللی است
1-2 انواع پولشوییچهارگونه پولشویی قابل شناسایی است :
1 ـ پولشویی درونی : شامل پولهای کثیف که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور می شود که در همان کشور شسته می شود .
2 ـ پولشویی مهار شونده : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
3 ـ پولشویی بیرونی : شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که درخارج نیز شسته می شود .
4 ـ پولشویی وارد شونده : که شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته می شود.
مجرمان و پیشروان پول شویی از بستر بانکداری الکترونیک به شیوه های گوناگون برای مشروع نشان دادن پول های کثیف خود استفاده می کنند.
یکی از مهم‎ترین ابزارهایی که در پول و بانکداری الکترونیک برای اجرای صحیح امور و بالابردن ضریب اطمینان کارکردها به کار می‎روند، فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال می‎باشد. به طور خلاصه، کارکرد فناوری رمزنگاری این است که محتوا را به شکلی نامفهوم و غیرقابل درک تبدیل می‎کند و برای اینکه به حالت اولیه برگردد، لازم است فرایند رمزگشایی (Decryption) اجرا شود که بدیهی است فقط سازنده و واگذارنده این فناوری و ارسال‎کننده و دریافت‎کننده محتوا توانایی انجام آن را دارند.
د – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
در میان انبوه تحقیقاتی که در زمینه گزارش گری مالی و رویه های حسابداری در جوامع مختلف انجام شده اند. دسته ای از تحقیقات وجود دارند که در این راستا گام بر می دارند که راهکارهایی برای جلوگیری از صدمات مالی به جامعه هستند که این بررسی ها جز با دید حسابداری امکان پذیر نمی باشد.
امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته وهمزمان حوزه¬ مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدید مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی، حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده، روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگیها این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه واقع شده است. در همین راستا توصیه های گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی الکترونیکی مطرح میشود.
1-3 مشخص تحقیق
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر شکل مدرن پولوشویی و روش های مقابله با آن در استان همدان
1-4 هدف کاربردیاستفاده از روشهای ارائه شده برای مقابله با پولشویی و کاهش جرائم و مشکلات اقتصادی
1-5 سؤالات تحقیق:آیا در دیدگاه حسابداری فناوری اطلاعات بر افزایش پولشویی تاثیر گذار بوده ؟
آیا با بررسی دیدگاه حسابداری و تاثیر آن بر فناوری اطلاعات می توان در کاهش پولشویی نقش موثری داشته باشد ؟
آیا در بررسی مسائل حسابداری بر پولشویی می توان روشهای مقابله با آن را به دست آورد ؟
تاثیرات حسابداری بر شکل مدرن پولشویی چقدر است ؟
آیا بین بررسی دیدگاه حسابداری و روشهای مقابله با پولشویی رابطه مستقیم وجود دارد؟
آیا تحت تاثیر قرار دادن فناوری اطلاعات بر مسائل بانکی باعث افزایش پولشویی مدرن خواهد شد؟
آیا فناوری اطلاعات باعث افزایش پولشویی می شود؟
1-6 فرضیه‏های تحقیق:بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده است.
بین حسابداری و تاثیر فناوری اطلاعات بر شکل مدرن پولشویی رابطه مستقیم وجود دارد.
بین فناوری اطلاعات بر پولشویی رابطه غیر مستقیم وجود دارد.
بین شکل مدرن پولشویی در استان همدان و فن اوری اطلاعات در این استان رابطه وجود دارد.
بین بررسی دیدگاه حسابداری وتاثیر فناوری اطلاعات بر شکل مدرن پولشویی می توان رابطه بر قرار کرد.
بین بررسی دیدگاه حسابداری و روشهای مقابله با پولشویی رابطه مستقیمی وجود دارد.
بین بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر پولشویی و دیدگاه حسابداری رابطه مستقیمی وجود دارد.
با تحت تاثیر قرار دادن فناوری اطلاعات بر مسائل بانکی باعث افزایش پولشویی مدرن خواهیم شد.
فناوری اطلاعات باعث افزایش پولشویی می شود.
1-7 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
طبق «بیانیه اساسی تئوری حسابداری»: حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه‌گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیری‌های آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات بیانیه در تشریح این تعریف آورده است بر اساس دیدگاهی جامع، «اطلاعات حسابداری» را می‌توان «اطلاعات اقتصادی» تلقی کرد.
گاهی اوقات به اشتباه از مفهوم دفترداری برای تعریف حسابداری استفاده می‌شود. دفترداری عبارت است از: فن ثبت، طبقه‌بندی و خلاصه سازی مبادلات واحد تجاری. البته این عملیات در گذشته صرفاً در دفاتر حساب انجام می‌شد. اما امروزه ثبت‌های حسابداری با استفاده از کامپیوتر انجام می‌شود. حسابداری مفهوم وسیع تری از دفترداری را دربر می‌گیرد. در واقع دفترداری بخشی از وظایف حسابدار است. همه حسابداران از مجموعه قواعد یکسان تحت عنوان اصول پذیرفته شده حسابداری برای تهیه گزارش‌های حسابداری استفاده می‌کنند.
اطلاعات مربوط به معاملات روزمره، اساس تهیه گزارش‌های مالی را تشکیل می‌دهد. در واحدهای بازرگانی، فعالیت‌هایی نظیر خرید و فروش کالا، خرید ماشین آلات و پرداخت هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق، بهای آب و برق از جمله معاملات روزمره است.
1-8 فناوری اطلاعات و ارتباطاتفناوری اطلاعات و ارتباطات (به اختصار فاوا) (به انگلیسی: Information and communication technologies) عبارتی کلی در برگیرنده تمام فناوری‌های پیشرفته و نحوه ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های ارتباطی است. این سامانه می‌تواند یک شبکه مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکه مخابراتی، اینترنت و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد.
1-8-1 تجارت الکترونیکیبه انگلیسی: Electronic commerce فرایند خرید، فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت است.
1-8-2 بانکداری الکترونیکیبانکداری الکترونیک یا برخط یا اینترنتی، عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرایندهای بین شعبه‌ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (۲۴ ساعته) از طریق کانال‌های ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند.
به عبارت دیگر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه نیست.
به مشتریان اجازه می‌دهد تا معاملات اقتصادی را در یک وبسایت امن به طرقی مثل کارهای خرده بانکی یا بانک مجازی، موسسه مالی و اعتباری یا شرکت‌های ساخت و ساز انجام دهند.
1-8-3 پول‎شوییپول‌شویی یعنی مشروع جلوه‎دادن پول‌هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع به‎دست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند.
1-8-4پولشویی الکترونیکیهمانطور که می دانید پول شویی یعنی مشروع جلوه دادن پول هایی که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست می آیند با استفاده از روش هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول ها می شوند. با گسترش دامنه استفاده از بستر اینترنت برای ارائه خدمات الکترونیک جرایم مالی و بانکی هم به سمت الکترونیک شدن پیش رفت.
1-8-5 پولشویی سنتیدر روش سنتی ابتدا باید انتقال فیزیکی پول نقد انجام شود یعنی درآمدهای ناشی از جرم و فعالیت های مجرمانه در بانک های داخلی یا سایر موسسات مالی به جریان بیفتد در حالی که در روش الکترونیکی تراکنش های چهره به چهره حذف می شود و فرد پولشو می تواند اختفای هویت انجام دهد. در این روش اصلاً ثابت نمی شود که آیا هویت ارائه شده فرد درست است یا خیر.
1-8-6 پولشویی الکترونیکدر روش الکترونیکی، شرکت های برون مرزی یا موسسات مالی پیوسته به فرد اجازه می دهند به صورت اینترنتی افتتاح حساب بدون نیاز به ارائه مدارک و اسناد هویتی واقعی انجام دهند و این باعث می شود پولشویی با ریسک کمتری انجام شود.
فصل دومادبیات پژوهش2-1 مقدمه2-1-1 پول و بانکداری الکترونیکبه طور کلی، در سال‌های گذشته تحولات چشمگیری در نظام بانکداری جهان ایجاد شده که در مجموع می‌توان آن را در 4 دوره بررسی نمود.
2-1-2 دوره اول: عملیات پشت باجهاین دوره نخستین کاربرد رایانه در بانکداری است. با استفاده از رایانه‌های مرکزی اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده رد شعب به صورت بسته بندی شده به مرکز ارسال و پردازش روی آن‌ها انجام می‌شود. در این دوره کاربرد اصلی رایانه محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایل‌های رایانه ای است. این فناوری که در دهه 1960 رواج داشت این امکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارت‌ها از شعب حذف و گردش روزانه حساب‌ها در پایان وقت هر روز به رایانه‌های مرکزی برای به روز شدن ارسال گردد. در این دوره اتوماسیون بانک‌ها تاثیری در جهت رفاه حال مشتریان بانک‌ها نداشت و تأثیر رقابتی چندانی نیز بین بانک‌ها ایجاد نکرد. تنها تأثیر اتوماسیون در این دوره ایجاد سرعت و دقت در موازنه حساب‌ها و حذف دفاتر حساب بود (رضا، 1386).
2-1-3 دوره دوم: عملیات جلوی بودجهاین دوره از زمانی آغاز شد که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می‌کرد. از اواخر دهه 1970 امکان انتقال لحظه ای اطلاعات از طریق به کارگیری پایانه‌ها در جلوی باجه فراهم آمد. این پایانه‌ها که شبیه به رایانه‌های امروزی بودند از طریق شبکه‌های کامپیوتری به رایانه‌های بزرگ مرکزی متصل می‌شدند، امکان انتقال اطلاعات به صورت مؤثر را در بین شبکه‌های بزرگ رایانه‌های و پاینه های ورودی و خروجی به وجود آوردند. در این دوره کارمندان بانک‌ها قادر شدند به صورت آنلاین به حساب‌های مشتریان دسترسی داشته و عملیات نقل و انتقال پول را در حضور مشتری و به وسیله رایانه‌های موجود انجام دهند. اما کماکان به روز رسانی حساب‌ها و تهیه گزارش‌های مربوطه توسط پردازشگرهای مرکزی، به صورت شبانه انجام شد. در این دوره تعداد کارکنان بانک‌ها کاهش یافت چرا که هنوز نیاز به افرادی که پاسخگوی مراجعان به بانک‌ها باشند، وجود داشت و مشتریانی هم بودند که هنوز با این سیستم آشنایی نداشتند. در این دوره بعضی نرم افزارها کماکان غیریکپارچه و پراکنده بودند و به رغم امکان دسترسی لحظه ای کارمنان بانک‌ها به حساب‌های مشتریان، محصولات مختلف بانک‌ها، اعم از انواع حساب‌های بانکی، وام‌ها، خدمات بیمه و نقل و انتقال وجوه؛ مستلزم مراجع مشتری به شعب بانک‌ها بود و بانک‌ها نمی‌توانستند به صورت شبکه ای به ارائه خدمات بانکی بپردازند (صادقی، عمروآبادی و همکاران، 1391).
2-1-4 دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حساب‌هایشاندر این دوره که از اوسط دهه 1980 آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب‌هایشان فراهم شد. آن‌هامی‌توانستند با استفاده از تلفن و یا دستگاه‌های خودپرداز و استفاده از کارت‌های هوشمند یا مغناطیسی و رایانه‌های شخصی به حسابشان دسترسی داشته باشند و عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه را به صورت الکرتونیکی انجام دهند. به طور کلی می‌توان گفت در این دوره هنوز وجود نیروی انسانی در شعب بانک‌ها مورد نیاز بود و مشتریان احساس می‌کردند که خدمات بهتری را دریافت می‌کنند. همچنین پول کاغذی هنوز در جریان بود و واریز و دریافت پول یکی از فشارهای کاری روزانه بود. در کل مهم‌ترین ویژگی‌های دوره که آن را از دور ه های قبلی و بعد متمایز می‌سازد، توسعه جزیره ای سیستم‌های ماشینی در جلوی باجه و پشت باجه و همچنین توسعه سیستم‌های ارتباطی مشتریان با حساب‌های خود مثل سیستم خود پرداز اتوماتیک و تلفن بانک و فاکس بانک است. از مشکلات این دوره می‌توان به عدم یکپارچگی سیستم ماشینی و جزیره ای بودن آن و ناهماهنگی برای ارائه خدمات به مشتریان، عدم وجود تعامل در خطوط مخابراتی مطمئن و نبود پروتکل‌های ارتباطی لازم برای متصل نمودن مشتری به شعب بانک عمال خود و شعب بانک‌های دیگر اشاره دارد.
2-1-5 دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستم‌ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکیدوره چهارم زمانی آغاز می‌شود که همه نتایج بدست آمده از دوره‌های قبل به طور کامل به سیستم عملیات الکترونیکی انتقال می‌یابند تا هم بانک و هم مشتریان بتوانند به طور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیاز خود را کسب نمایند. ورود به این مرحله به امکانات و تکیه گاه مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن نیاز دارد. این دوره با جمع بندی بخش‌های نرم افزاری و سخت افزاری در دوره‌های پیشین به صورت واقعی ارتباط بین بانک و مشتریان را به تصویر می‌کشد. در دوره چهارم می‌توان به سه نکته اشاره کرد: الف) تلاش برای استانداردسازی نرم افزارها و سخت افزارهای رایانه موجود برای رسیدن به یک سیستم یکپارچه، ب) تلاش برای تأسیس سیستم‌های یکپارچه و صرف نظرنمودن از سیستم‌های جزیره ای پیشین، ج) بوجودآوردن سیستم‌های جدید که اساس آن‌ها مشتری است نه حساب مشتری (شهبازی 1388).
در این دوره بانک‌های قصد دارند این امکان را به مشتری بدهند که بدون رویارویی با کارکنان بانک و بدون تلفن زدن یا مراجعه به دستگاه‌های خودپرداز، صرفاً با استفاده از رایانه شخصی، خدمات متعارف بانکی را از طریق سیتسم الکترونیکی بانک دریافت کنند. در این دوره صرفه حویی واقعی در نیروی انسانی ممکن شد و پول کاملاً حالت الکترونیکی پیدا نمود و به عنوان ابزار تعامل دو طرف یعنی بانک و مشتری به کارگرفته شد. این دوران در واقع دوره شکل گیری بانکداری نوین یا بانکداری الکترونیکی به شمار می‌آید.
2-2 پیشینه تحقیقدر رابطه با پول شویی و بانکداری الکترونیکی در داخل کشور کم کار شده است و در کمتر مقاله ای از یک مدل سنجی برای تحلیل اثرات استفاده شده است. حبیب زاده و میرمحمدی (1389) در مقاله خود با عنوان «نقش بانکدرای الکترونیک در پول شویی و روش‌های مقابله با آن» با روش تحلیلی و از دیدگاه حقوقی به تبعیت ابعاد بانکداری الکترونیک و پولشویی و راه‌های مبارزه با آن پرداخته‌اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فناوری اطلاعات در بستری نا امن زمینه مناسبی برای پول شویان می‌باشد. در مقاله قضاوی (1387) با عنوان«بررسی پیامدهای پولشویی با سایر متغیرهای اقتصادی مورد بررسی قرارگرفته و آثار پول شویی برای ایران تخمین زده شده است. در ادامه زمینه‌های جرم پول شویی در ایران را مورد بررسی قرار گرفته و در قسمت نهایی تحقیق نیز پس از بررسی اشکالات لایحه فعلی، لایحه و آئین نامه پیشنهادی مبارزه با پول شویی ارائه گردیده است. در این مقاله رشد اقتصادی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. برای دخالت دادن اثر متغیرهای مربوط به پول شویی، از سه متغیر جانشین تعداد پرونده‌های مختومه، تعداد پرونده‌های مربوط به اختلاس و قاچاق مواد مخدر استفاده شده است. نتایج این مقاله که از مدل‌های اقتصادسنجی استفاده کرده است، نشان می‌دهد که شاخص‌های پول شویی هم چون اختلاس صرفنظر از اینکه مصرف بخش دولتی در مدل حضوری داشته باشد یا حذف شود معنی داری آماری و ارتباط منفی (معنی داری تئوریک) با متغیر وابسته (تولید) در ایران دارد.
مرور بر تحقیقات خارجی صورت گرفته بر موضوع پول شویی نشان می‌دهد در امریکا و مالزی بین جرائم و بیکاری یک ارتباط منطقی وجود دارد. همچنین هاستون یک مدل نظری برای پیوندهای سیکل تجاری، مالیات و سیاست پولی با اقتصادی زیرزمینی اراده داده است. با عنایت به ارتباط بین پول شویی و اقتصاد زیرزمینی می‌توان مدل نظری فوق را برای پول شویی نیز مورد استفاده قرار داد. از نظر هاستون اقتصاد زیرزمینی و مبادلات پنهان فراگیر موجب افزایش آثار تورمی، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی می‌شود. هاستون یکی از عوامل بروز تورم رکودی اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 را افزایش در میزان رشد جرائم می‌داند. همچنین فیشن باوم (1989) استدلال می‌کنند که کندشدن رشد بهره وری آمریکا طی دهه‌های 1970 و 1980 به میزان قابل توجهی بیش از حد برآورد شده که دلیل عمده آن را می‌توان در نادید گرفتن رشد سریع اقتصادی زیرزمینی جستجو کرد. آثار کلان اقتصادی پول شویی بصورت کمی مورد برآورد قرار نگرفته و به عنوان اولین کار کورک ارتباط بین پول شویی و رشد اقتصادی را بررسی نموده است. البته همانطور که خود کورک اشاره می‌کند کارهای تجربی بازو مبنای مدل او قرار گرفته است. او میزان جرائم را به عنوان یک جایگزین برای پول شویی؛ با رشد اقتصادی مرتبط می‌کند. نتایج تخمین او نشان می‌دهد که به ازای هر 10 درصد افزایش در پول شویی رشد اقتصادی به میزان 1/0 درصد کاهش خواهد یافت. این میزان آثار مستقیم و غیرمستقیم را نشان می‌دهد؛ اما آثار اجتماعی و رفاهی در آن دیده نشده است و می‌توان گفت آثار پول شویی حداقل به لحاظ نظری وسیع تر از تخمین فوق است.
2-3 مفهوم پول شویی یا تطهیر پول 
تعاریف مختلف و متعددی از پول شویی چه توسط حقوقدانان و اقتصاددانان و چه در اسناد بین المللی ارائه شده است که در اینجا فقط چند نمونه از این تعاریف ذکر می شود .
برخی از حقوقدانان پول شویی (تطهیر مال) را این گونه تعریف کرده اند:
«منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک است. به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد .» 
و نیز آمده است که پول شویی عملی غیرقانونی است که درآمد حاصل از خلاف شرع یا قانون در طی فرایندی ساده و پیچیده قانونی می شود.
و در تعریف دیگر پول شویی چنین بیان شده است:
پول شویی (تطهیر پول) روندی است بدان وسیله به منشا مبالغ هنگفت پولی که به طرق غیرقانونی تحصیل شده باشد (از قاچاق دارو، فعالیت تروریستی یا دیگر جنایات جدی) ظاهری مشروع و قانونی داده شود.
2-4 تعریف پول شوییدرمتن کامل مقررات بانک مرکزی و در پیشگیری از پولشویی اینگونه تعریف شده است.
1-تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
2-معاونت با شخص یا اشخاص دیگر به منظور تبدیل یا انتقال مالی که به طور مستقیم یاغیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است .
به طورکلی می توان گفت : از روند جریان انداختن درآمدهایی که فشار غیرقانونی دارند در اقتصاد کشورها به عنوان پولشویی یاد می شود.
پول شویی یک فعالیت غیر قانونی است که در طی انجام آن ، عواید ودرآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون مشروعیت می یابد .
به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین میشود. این عمل یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیتهای غیر قانونی برای مجرمان میباشد. پول شویان کسانی هستند که یا خود  اعمال خلاف را انجام داده و پولهای ناشی از آن را تطهیر می کنند و یا افرادی هستند که پولهای  خلاف را بطور آگاهانه یا ناآگاهانه در سیستم مالی و اقتصادی کشور وارد می کنند.
خلافکاران از طیف وسیع اعمال غیر اخلاقی و غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهای قابل مصادره، گروگانگیری، قمار و همچنین اهدای پول به سازمانهای تروریستی و حتی تقلبات  مالی در اینترنت و یادیگر ابزار اطلاع رسانی سودهای کلانی  را بدست  می آورند وچون ردپای این افراد  در معاملات مالی و بانکی  به  صورت زنجیروار در وجوه پس انداز شده آنها آشکار میگردد ، بنابراین مجرمان از ابزارهای مالی مانند چکها ، کارتهای اعتباری و کارتهای هوشمند اجتناب کرده و به استفاده  از پول نقد رو می آورند. پول نقد نیز به علت عدم مزیت نسبت به سایر ابزارهای مالی مانند حجم بالا ، مشکلات در حمل و نقل و کاهش قدرت خرید در طول زمان به پول شویان داده میشود تا در طی مراحلی به شبکه اقتصادی کشور وارد گردد.
در واقع  پول شویی به مجموعه عملیاتی گفته میشود که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروعیت بخشیدن به درآمدهای نامشروع آن عملیات انجام می دهند. انواع پولهایی که می تواند به صورت نا مشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پولهای کثیف و یا پولهای آغشته به خون ، پولهایی سیاه و پولهای خاکستری تقسیم می شود .
2-5 تاریخچه پول شوییتاریخچه ی آغاز پول شوئی را از اوایل قرن بیستم می دانند و بنا به نظر برخی از اقتصاددانان پولشوئی ریشه در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشویخانه های ماشینی در ابتدای دهه 1930 در آمریکا دارد. طی این سالها، همزمان با بحران اقتصادی آمریکا، دزدان و گانگسترها پولهای کلان بدست آورده را از اخاذی، فحشاء، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی،کازینوها و قمارخانه ها که منشاء غیرقانونی داشتند به طریق مختلف مشروع و قانونی جلوه می دادند، یکی از راههای مشروعیت بخشیدن به این درآمدها، ایجاد کسب و کار و اشتغال برای عده ای از افراد بیکار جامعه بود که سرمایه گــذاری در رختشویخانه ها یکی از کارهایی بود که در جهت قانونی نشان دادن پول های نامشروع صورت گرفت، اما عده ای دیگر از کارشناسان اقتصادی و مالی عقیده دارند که انتسابِ منشاء پدیده ی پولشوئی به گروههای گانگستری و مافیائی دهه ی 1930 نمی تواند واقعیت داشته باشد و رواج اصطلاح پولشوئی را به جریان رسوائی سال 1973 و اترگیت و حادثه خلیج خوکهــا به نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا نسبت می دهند این واژه نخستین بار در سال 1982 در چارچوب روابط حقوقی و قضایی در دادگاهی در آمریکا مطرح گردید و از آن پس در سطح گسترده ای به کار گرفته شد و به اصطلاحی متداول در سراسر جهان تبدیل شد. در حال حاضر رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تغییر و تحولات پولی و رشد اقتصادی در کشورهای اروپائی باعث گسترش جرائم سازمان یافته مانند سرقت، قاچاق مواد مخدر، آدم ربائی و دیگر اعمال خلاف شده است. سازمانهای به وجود آمده، کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه رفته اند و یکی از فعالیت های مهم این سازمانها پول شوئی می باشد. پولشوئی فعالیتی غیرقانونی می باشد که طی آن درآمد و سود ناشی از اعمال خلاف وارد چرخه اقتصاد شده و مشروعیت قانونی می یابد. با توجه به اثرمُهلک و با اهمیت پول شوئی بر سلامت اقتصاد،لازم است توجه بیشتری به راههای مقابله با آن را مبذول کـرد و مقررات کامل تری در این زمینه تدوین نمود و از آنجا که پول شوئی ماهیتی فراملّی دارد مقابله با آن نیز مستلزم تـلاش و همکاریهای بین المللی خواهد بود و با توجه به آثار سوء پول شوئی بر بدنه اقتصاد سالم و زیانها و تبعات ناشی از آن شناخت و شناسائی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی و قانونگذاری و مقامات قضائی و انتظامی ضروری به نظرمی رسد و در این راستا اولین سازمان در جهت وضع قوانین ویژه در مورد پول شوئی در سال 1989 توسط گروه هفت (7- G) تحت عنوانFATF ( Financial Action Task Force) تأمین گردید. تعریف پول شوئی تعاریف گوناگونی از واژه پول شوئی شده است ولی در کل می توان گفت که پـول کثیف Dirtymoney) و نامشروع در چرخه مبادلات قرارگرفته تا پس از عبور از این چرخه، قانونی، تمیز و مشروع جلوه نماید. در پیش نویس ماده 1 اتحادیه ی اروپائی ( European Community) تعریف پول شوئی عبارت است از: فرآیندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارائی های غیرقانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند. در واقع متعلّق به خود آنهاست و از راه قانونی بدست آمده است به عبارت دیگر پولشوئی هرگونه تبدیل و انتقال مال بمنظــور مخفی کردن و تغییر در مال مورد نظر با علم به این که چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است، می باشد. البته باید توجـه داشت که پول شوئی جرمی چند بُعدی است که علاوه بر بعد قضایی در ابعاد اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیـر دارد. سازمان FATF پول شوئی (تطهیر پول) را، هر گونه عملیاتی که در راستای پنهان سازی و ایجاد عدم شفافیت در ارتباط با منشاء در آمد و ثروت کسب شدهِ توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت مشروعیت بخشیدن به این درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، را تعریف می کند. انواع پولهائی که می تواند در جامعه گردش داشته باشد و خلافکاران به روشهای مختلف تلاش درمشروعیت بخشیدن و تطهیر آنها دارند سه دسته می باشند: 1ـ پول سرخ: پولی که مربوط به نقل و انتقالات مواد مخدر می باشد و به زندگی و جان انسانها مرتبط می باشد. 2ـ پول سیاه: پول های حاصل از قاچاق کالا می باشد و پولهایی که از شرکت در معاملات پر سود دولتی خارج از عرف طبیعی و اداری حاصل شده است. 3ـ پول خاکستری: پول هایی که از درآمدهای حاصل از فروش کالا و انجام کارهای تولیدی حاصل می شود و از نظارت دولت، پنهان می ماند و صاحبان آن از پرداخت مالیات فرار می کنند. شیوه های پول شوئی: از مهمترین و معمول ترین شیوه های پولشوئی این است که پولشویان مقادیر زیادی پول نقد را تبدیل به مقادیر کوچکتری کرده و بطور مستقیم در بانکها سپرده گذاری می کنند و یا در کشورهایی که دارای مقررات آزاد می باشند.
«پول شویی » پدیده ای تازه و نو در ادبیات حقوقی نیست. شاید بتوان ادعا کرد که فعالیتها و اقداماتی که برای تطهیر اموال به دست آمده از جرم، صورت می گیرد، تاریخی به قدمت تاریخ ارتکاب جرم دارد. به عبارت دیگر از زمانی که بشر ربودن مال غیر و سرقت را جرم دانسته است و یا با مفاهیمی مانند قاچاق کالا و بویژه مواد مخدر و اسلحه آشنا شده است و یا مفهوم تروریستی را شناخته و آن را جرم تلقی کرده است، پدیده «پول شویی » به وجود آمده است. با این حال در چگونگی رایج شدن آن بین پژوهشگران نظر واحدی وجود ندارد. برخی بر این عقیده اند که ریشه واژه پول شویی را باید در مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشوی خانه های ماشینی در ایالات متحده آمریکا در دهه 1930 جستجو کرد. در این سال کانگسترها، فعالیت گسترده ای در برخی از شهرهای آمریکا، همانند نیویورک آغاز کردند و از طریق ارتکاب جرایمی مانند اخاذی، فحشا، قاچاق مشروبات الکلی، پولهای کلانی به دست می آوردند که لازم بود منشا این درآمدها را قانونی و مشروع قلمداد کنند. و گفته شده است که شاید علت انتخاب عنوان «تطهیر» یا «شست و شو» از همین جا نشات گرفته است.  ولی بر اساس نظر دیگر، علت انتخاب واژه «پول شویی » یا «تطهیر پول » برای این عمل آن است که این روند مثل یک شست و شوی خانه یا ماشین لباسشویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند عمل کرده و با جدا کردن کثافت از پول، یا هر مال دیگر ناشی از جرم، آن را پاک می سازد. برخی دیگر معتقدند که پول شویی (تطهیر پول) «به عنوان یک جنایت » دو دهه سابقه دارد و عملا از دهه 1980 و اساسا در مورد قاچاق دارو جلب توجه نموده است.
در سالهای اخیر شاید بتوان یکی از زمانهایی را که فعالیت های زیادی برای پول شویی در آن انجام گرفته است زمان تبدیل پولهای اروپایی به واحد مشترک «یورو» دانست. طبیعی بود که با توجه به سیاستهای پولی این کشورها و نظام بانکی به نسبت مطلوب آنها، پولهای کلان باید منشا معلوم و قانونی می داشتند و ارائه پول های هنگفت برای تبدیل به «یورو» توسط برخی که از راه نامشروع به دست آورده بودند منجر به کشف منشا غیرقانونی آنها و یا در مواردی منجر به کشف باندهای قاچاق و یا گروههای تروریستی می گردید. بنابراین افراد سعی در تبدیل پولهای خود به کالا و خرید اموال گوناگون بویژه اموال غیرمنقول نمودند.
2-6 شیوه های پول شوییشیوه های پول شویی که از سوی مجرمین اتخاذ می شود با توجه به نوع جرم، ارزش مال، امکانات مجرم، سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری که در آنجا پول تطهیر می شود و نظایر اینها متنوع و متفاوت است. از مهمترین و معمولی ترین روشهای پول شویی این است که پول شویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده و یا به طور مستقیم در بانک سرمایه گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده گذاری می کنند. (تصفیه پول) (9)
از شیوه های دیگر پول شویی، استفاده از بانکهای فاسد (خصوصا بانکهای خصوصی) می باشد. قاچاقچیان بین المللی با همکاری بانکها حسابهای غیرواقعی افتتاح می کنند این گونه بانکها برای جلب سرمایه های کلان سپرده گذاران ناسالم از اخذ اوراق شناسایی کامل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خودداری می کنند و بدین وسیله بهترین امکان را در اختیار پول شویان قرار می دهند. البته در برخی موارد پول شویی توسط بانکها مثل سویس (که تاکید بر سری بودن اطلاعات بانکی مشتریان است) به طور ناخواسته صورت می گیرد.
یکی از روشهای جدید پول شویی از طریق سیستمهای پرداخت شبکه ای می باشد. در این سیستمها، پرداخت از طریق شبکه اینترنت، شبکه های محلی، ماهواره ای و یا از طریق موبایل صورت می گیرد. پول شویان به دلیل شرایط خاص این شبکه ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بی نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش این نوع سیستم پرداخت در سطح جهان مراحل گوناگون پول شویی را از این طریق انجام می دهند.
شیوه های دیگری که می توان برای پول شویی نام برد عبارتند از: سرمایه گذاری موقت در بنگاههای تولیدی و تجاری قانونی; سرمایه گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمان های خیریه تقلبی و ساختگی; سرمایه گذاری در بازار طلا و الماس; شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالای قدیمی و … به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد شده و سرمایه گذاری شود، در طول گردش دست به دست شده و با پولهای تمیز مخلوط می شود به طوری که دیگر شناسایی آن غیر ممکن می گردد .
2-7 مراحل عملیات پول شوییعملیات پول شویی معمولا در سه مرحله صورت می گیرد: مرحله استقرار یا مکان یابی ; (placement) مرحله استتار یا تغییر وضعیت یا لایه لایه کردن (layering) و مرحله اختلاط مالی یا ادغام. (integration)
در مرحله اول، وجوه حاصل شده، وارد سیستم مالی یا اقتصادی خود می شود و یا به خارج از کشور انتقال می یابد تا در دسترس نباشد و امکان کشف از بین برود و سپس در فرصتهای بعدی آن را به اموال دیگری مثل چکهای مسافرتی، حوالجات و … تبدیل کنند (13) در این مرحله ردیابی فعالیت خلاف بسیار آسان است و بنابراین پیشنهاد شده است که قوانین بانکی باید به گونه ای تغییر یابد که فعالیتهای مالی بیش از سقف معینی، ماهیانه گزارش شود. (14)
در مرحله دوم، کوشش می شود درآمدهای غیرقانونی با ایجاد پوششهای پیچیده با معاملات مالی و عملیات بانکی از منبع اصلی خود مخفی یا وارونه جلوه گر شود یا در بین بانکهای کشور جابجایی صورت گیرد. این روند غالبا با نقل و انتقال فرامرزی و با وسایل الکترونیکی صورت می گیرد. (15)
مرحله سوم که مرحله ادغام می باشد پیچیده ترین مرحله از فرایند پول شویی محسوب می شود. در این مرحله پول وارد سیستم اقتصادی و مالی مشروع می گردد و مشابه تمام اموال دیگر است و تشخیص آن از اموال مشروع غیرممکن می گردد. (16) و این پیچیدگی اختلاط مالی زمانی که داد و ستد جنبه بین المللی پیدا کند به مراتب افزایش پیدا می کند. زیرا در بسیاری از کشورها مقررات بین المللی در رابطه با پول شویی به تصویب نرسیده و یا رعایت نمی شود .
از این رو کسانی که از طریق پول شویی به مبادلات مواد مخدر یا قاچاق کالا و … می پردازند در واقع با اختلاط پولهای آلوده مجددا با قدرت بیشتری نهادی سالم و واقعی هر کشور را نشانه گرفته اند.
2-8 اثرات پول شویی بر اقتصادبا توجه به فعالیتهای غیرقانونی و بزهکارانه وسیع در دنیا حجم بزرگی از پول های در جریان دنیا پول های کثیف می باشد در قطعنامه ژوئن 1998 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخمین زده شد که سالانه حداقل بیست میلیارد دلار پول تطهیر می شود.  همچنین آمارهای جهانی حاکی است سالانه 500 میلیارد تا 5/1 تریلیون دلار درآمد ناشی از خرید و فروش موارد مخدر و سایر جرایم سامان دهی شده به روشهای مختلف به دارایی های قانونی تبدیل می شود. در نتیجه وجود این میزان وسیع پول کثیف ناشی از عملیات پول شویی بالطبع اثرات زیادی در سطح اقتصاد کلان خواهد گذاشت .
2-9 مبارزه با پول شوییدر آغاز باید گفت آنچه در گسترش چنین پدیده ویرانگری دخیل بوده است صرفنظر از عوامل ریشه ای ; عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پیدا و پنهان پول شویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندرکار تطهیر پول در لایحه اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی هر کشور است. عزم جدی برای قطع ریشه های پدیده پول شویی به یک یا چند کشور محدود نمی شود بلکه پدیده ای است جهانی; اما برخی از کشورها می توانند با وضع قوانین سختگیرانه تا حدودی جلوی رشد و گسترش چنین پدیده ای را بگیرد .
به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  ایران در میان صد کشور جهان در ردیف هشتاد و ششم مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد و در این فهرست دانمارک در رتبه اول مبارزه با پدیده پول شویی قرار دارد. در مقابل کشور سوئیس و اتریش به عنوان «بهشت پول شویی » در جهان مطرح هستند.
وسعت پول شویی در ایران را ناکارآمدی نظام اداری و نبود قوانین مشخص، نارسایی سیستم بانکی، نبود نظارت دقیق بر نقل و انتقال بانکی، عدم انضباط سیستم بانکی کشور در مقایسه با استانداردهای بین المللی و عدم رعایت شرایط اسلامی مبادله و عوامل دیگر دانسته اند.
به هر حال امروزه تقریبا در تمام نظامهای حقوقی کشورهای مختلف پذیرفته شده است که نقل و انتقال اموال بویژه وجوه، و اوراق بهادار می بایستی دارای منشا قانونی باشد تا سلامت اقتصادی جامعه محفوظ بماند. از این رو شبکه های بانکی کشور مجاز به پذیرش نقل و انتقال وجوه و نقود حاصل از ارتکاب جرایم بویژه جرایم ناشی از مواد مخدر، قاچاق اسلحه و … و اختلاس و به طور کلی وجوه یا نقود با منشا مشکوک نیستند. بنابراین مبارزه با این پدیده خطرناک نه در سطح کشورها، بلکه در سطح جهانی ضروری به نظر می رسد. لذا در این مقاله ابتدا مبانی بین المللی مبارزه با پول شویی بررسی می شود سپس سیاست کیفری برخی کشورها در برخورد با این پدیده مطرح می شود و در نهایت لایحه جرم پول شویی که در ایران مطرح است مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد.
2-10 مبانی بین المللی مبارزه با پول شوییدر سطح بین المللی اقدامات مختلفی برای مبارزه با پول شویی انجام شده، که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود .
2-11 اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی 
اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (معروف به چهل توصیه) یک سازمان همکاری میان دولتها است که در 7 فوریه 1990 به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است. هدف اصلی این اتحادیه در واقع مبارزه با مظاهر مختلف فعالیتهای غیرقانونی می باشد که بخشهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده اند .
در حال حاضر fatf شامل 29 کشور و دو سازمان بین المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی می باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می شوند اتحادیه fatf دارای یک دستورالعمل چهل ماده ای است که کلیه جنبه های مبارزه با پول شویی را در بر می گیرد. عمده اهداف مذکور در این دستور العمل آن است که از تطهیر پولهای کثیف حاصل از خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه، و در آمدهای حاصل از ارتکاب جرایم، مخفی نگه داشتن و منشا مجرمانه تحصیل این قبیل پولها و انتقال آزادانه آنها از شبکه بانکی در داخل و خارج کشور جلوگیری به عمل آید و مجموعه ی این عملیات به عنوان اقدامات مجرمانه قابل پیگرد جزایی باشد. (25)
از ابتدای شروع به فعالیت fatf مشخص بود که کشورهای عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می باشند و نمی توانند معیارهای یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پول شویی از رفتار یکسانی پیروی کنند از این رو دستورالعمل اجرایی fatf به صورتی نوشته شده است که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد و هم این که مبادلات پولی کشورهای عضو را محدود نکند و مانع توسعه کشورها نشود.
2-12 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردانیکی دیگر از تلاشهای بین المللی در جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و نتیجه طبیعی آن; یعنی جرم تطهیر پول ناشی از فروش مواد مخدر کنوانسیون مذکور می باشد که به «کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد» معروف بوده و در دسامبر 1988 در وین منعقد شده است. کنوانسیون که از 11 نوامبر 1990 لازم الاجرا شده است. در ماده 3 تطهیر پول را این گونه تعریف کرده است:
تبدیل یا انتقال اموال با علم به این که چنین اموالی ناشی از جرم مندرج در بند (a) قاچاق غیرقانونی داروهای مواد مخدر و مواد روان گردان) این پاراگراف بوده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی است. به منظور اختفا یا انحراف افشای غیرقانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته، تا از آثار قانونی اعمال ارتکاب خود رهایی یابد .
– اختفا یا انحراف ماهیت واقعی، محل استقرار، نقل و انتقال، حرکت، حقوق متعلقه یا مالکیت اموال با علم به اینکه چنین اموالی ناشی از جرم مقرر در بند (a) این ماده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی است .
کنوانسیون مذکور در مورخه 3/9/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است .
– کنوانسیون پالرمو
کنوانسیون بین المللی خاص جرایم سازمان یافته فراملی در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) به امضای 147 کشور و به تصویب 28 دولت رسیده است و در ایران طرح تصویب کنوانسیون پالرمو در قوه مجریه در حال رسیدگی است. این کنوانسیون یکی از جامعترین و جدیدترین اسناد بین المللی است. این کنوانسیون که در 41 ماده و 6 پروتکل تدوین و تنظیم گردیده در ماده 6 با عنوان «جرم انگاری تطهیر منافع حاصل از جنایات » تطهیر پول را تعریف کرده است. همچنین بر اساس کنوانسیون مذکور کشورهای امضا کننده متعهد می گردند:
– مؤسسات مالی را مکانیزه و منظم ساخته و اقدام به صدور مجوز برای آنها نموده و بر آنها نظارت نمایند .
– به منظور پیشگیری از تطهیر پول و انجام تحقیقات پیرامون آن، اصول رازداری بانکی را تقویت کنند.
– از حسابهای بانکی مخفی و با اسامی کاذب و جعلی حمایت ننمایند .
– نسبت به تشکیل واحدهای مالی به منظور جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به تطهیر احتمالی پول و سایر جرایم مالی احتمالی اقدام نمایند .
همچنین بر اساس این معاهده دولتها موافقت کردند دست گروههای جنایتکار سازمان یافته را از عواید نامشروعشان به وسیله توقیف درآمدهای ناشی از جرم یا اموالی با همان ارزش از طریق شناسایی، توقیف و ضبط دارایی هایشان کوتاه نمایند و در ضمن به دادگاهها و سایر مقامات مسئول اختیار دهند تا سوابق بانکی مالی یا تجاری یا اموال موجود را در دسترس قرار داده و یا ضبط نمایند.
از دیگر تلاشهای مبارزه جهانی با پول شویی می توان به «اعلامیه کمیته بازل » اشاره کرد که در مورد جلوگیری از استفاده از سیستم بانکی برای تطهیر پول ناشی از جرم می باشد و در دسامبر 1988 در شهر بازل کشور سوئیس منعقد شده و به وسیله مقامات بانکی دوازده کشور تهیه شده است.
علاوه بر این برنامه جهانی علیه تطهیر پول  GPML در سال 1999 برای تقویت توانایی کشورها و سازمانهای بین المللی برای مبارزه با پول شویی تدوین گردید .
در سطح منطقه ای نیز تلاشهایی برای مبارزه با پول شویی صورت گرفته است که در این مورد از باب یادآوری می توان به «کنوانسیون شورای اروپا در مورد پول شویی، جستجو، توقیف و مصادره عواید حاصل از جرم »  در سال 1990 و «دستور العمل اروپایی 1991 در مورد جلوگیری از مورد استفاده قرار گرفتن سیستم مالی به منظور پول شویی » اشاره کرد.
2-13 اقدامات برخی از کشورها در راستای مبارزه با پول شوییدر سالهای اخیر کشورهای زیادی قوانین و مقررات مربوط به مقابله با پول شویی را به اجرا گذاشته اند، این اقدام کار را برای پول شویان سخت کرده است.
اولین کشوری که پول شویی را جرم دانست دولت آمریکا است. ایالات متحده آمریکا استانداردها و مقررات قانونی ویژه ای را برای جلوگیری از پول شویی تدوین کرد که از جمله آنها «قانون کنترل پول شویی »  مصوب 1986 می باشد. در این قانون، دولت آمریکا عمل افرادی را که عالما معامله ای انجام می دهند که آن معامله مشتمل بر عواید حاصل از برخی اعمال غیرقانونی خاص (از جمله قاچاق مواد مخدر) می باشد به قصد این که ماهیت و منبع اصلی یا مالکیت آن اموال را پنهان کرده و یا موجب اشاعه آن اعمال غیرقانونی شوند، پول شویی و قابل مجازات دانسته است.
«قانون گسترش تعقیب پول شویی »  مصوب سال 1988 از جمله قوانین دیگر آمریکا در راستای مبارزه با پول شویی می باشد که در این قانون مؤسسات و اشخاص مختلف موظف به گزارش کردن معاملات نقدی بیش از ده هزار دلار خود شده اند .
برخی دیگر از قوانین و مقررات ایالات متحده امریکا در این راستا عبارتند از:
– قانون راز داری بانکی مصوب 1979 (the bank secrecy act 1979)
– قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر مصوب 1988 (Anti-drug abuse act)
– قانون سرکوب پول شویی مصوب 1994 (the money laundering suppression act 1994)
– قانون جامع کنترل مواد مخدر 1970، (the comprehensive drug control act 1970)
– قانون مواد ممنوعه 1970 (controlled substances act 1970)
– قانون کنترل جرایم سازمان یافته 1970 (the organized crime control act 1970)
دولت انگلستان نیز قوانینی را در راستای مبارزه با پول شویی تصویب کرده است از جمله این قوانین «قانون جرایم راجع به قاچاق مواد مخدر» مصوب 1986 می باشد. در این قانون کمک کردن عالمانه به هر کس در حفظ یا کنترل عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر چه با پنهان کردن آن عواید و چه با خارج کردن آنها از انگلستان و یا با انتقال آنها به اشخاص، جرم دانسته شده است. علاوه بر این، «قانون جلوگیری از تروریسم »  مصوب 1989 نیز تطهیر پول سازمانهای تروریستی را جرم می داند.
برخی قوانین دیگر در ارتباط با پول شویی در انگلستان عبارتند از:
– مقررات راجع به پول شویی (money laundering regulations 1993)
– قانون همکاری بین المللی در زمینه عدالت کیفری
international corporation criminal justic act 1990

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *