*6

دانشگاه شیراز
دانشکده آموزشهای الکترونیکی
مهندسی فناوری اطلاعات(گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی)
عنوان:
ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، مطالعه موردی:شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
استاد راهنما:
دکتر ستار هاشمی
نام دانشجو:
علی بوالحسنی
تابستان 93

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب علی بوالحسنی دانشجوی رشته ی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی دانشکده ی آموزشهای الکترونیکی اظهارمی کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته ام. همچنین اظهارمی کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه ام تکراری نیست و تعهد می نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشرننموده یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام ونام خانوادگی :علی بوالحسنی
تاریخ و امضا:19/06/1393

به نام خدا
ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، مطالعه موردی:شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
به کوشش
علی بوالحسنی
پایان نامه
ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به عنوان بخشی
از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته ی:
فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی)
از دانشگاه شیراز
شیراز
جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی کمیته پایان نامه با درجه ی:)عالی)
دکتر ستار هاشمی استادیار بخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ………………………………………
دکتر اقبال منصوری استادیار بخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ……………………………………
دکتر رضا اکبری استادیار دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شیراز………………….
شهریور ماه93
تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:   
به او که نمی دانم از بزرگی اش بگویم یا مردانگی سخاوت، سکوت، مهربانی و …..
پدرم راه تمام زندگیست
پدرم دلخوشی همیشگیست
به خودم تبریک می گویم که تو را دارم و دنیا با همه بزرگیش مثل تو را  ندارد …..
تقدیم به مادر عزیزتر از جانم
و تو ای مادر، ای شوق زیبایی نفس کشیدن
مادرم،هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دارمت دوست
تو رنگ شادی هایم شدی و لحظه ها را با تمام وجود از من دور کردی و
 عمری خستگی ها را به جان خریدی تا اکنون توانستی طعم خوش
 پیروزی را به من بچشانی.
امروز هستی ام به امید شماست،
تقدیم به وجود با ارزشتان …

سپاسگزاری
خداوند بزرگ را شاکرم که لطف خود را شامل حال من نمود تا بتوانم تحقیق خود را به پایان برسانم و بتوانم سهمی هر چند اندک، در راه توسعه علمی ایران عزیز بردارم،که چو ایران نباشد، تن من مباد.
ازاستاد فرزانه جناب  آقای  دکتر ستار هاشمی استاد راهنما که  در کلیه  مراحل  انجام  این  پژوهش با خوشرویی ، یاری  و راهنمائی ام نمودند و همچنین  از استاد فرهیخته جناب  آقای  دکتر  اقبال منصوری استادمشاور که وقت خود را بی شائبه در اختیار من گذاشته  و با دقت نظر خاصی  مشاوره  لازم  در این  خصوص  ارائه   نمودند صمیمانه  تشکر و قدردانی  می نمایم. همچنین  از کلیه  معلمان و اساتید دوران  تحصیلم  از ابتدا تا کنون  صمیمانه  تشکر و قدردانی  می نمایم.
در پایان از زحمات و همکاری صمیمانه جناب آقای مهندس محمدحسن شاه امیری رئیس گروه ابزار دقیق بخش شش شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران که درتمام مدت زمان انجام این پروژه همراه بنده بودند کمال سپاس و قدردانی را می نمایم.
چکیده
عنوان:
ارایه مدلی برای تعمیرات پیشگویانه تجهیزات درکارخانه های نفتی با تکنیکهای داده کاوی، مطالعه موردی:شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
نام دانشجو:
علی بوالحسنی
کارخانه ها و تاسیسات هر روزه با چالشها و مشکلات بیشتری برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها مواجه می شوند و در این راستا استراتژی های نگهداری و تعمیرات نقش بسزایی دررسیدن به این هدف دارند.در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی شده است تا بتوان با کمک سیستمهای فناوری اطلاعات انواع روشهای نگهداری و تعمیرات را به طرز موثری پیاده سازی و اجرایی نمود. نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یکی از استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات است که بر مبنای آن در بازه‌های زمانی معین تعدادی از پارامترهای تجهیرات اندازه‌گیری می‌شود و بر اساس این داده‌ها، زمان رخداد خرابی احتمالی آینده پیش بینی شده و برای تعمیر و یا تعویض قطعات و تجهیزات تصمیم‌گیری می‌شود.
در این مقاله سعی شده است یک مدل پشتیبان تصمیم گیر برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه مبتنی بر شرایط بر اساس تکنیکهای داده کاوی طراحی شود. این پروژه در یکی از شرکتهای بهره برداری نفت و گاز جنوب کشور انجام شده و تجهیز انتخابی برای این پروژه توربین می باشد که یکی از اساسی ترین و بحرانی ترین تجهیزات در کارخانه های نفتی است.
در این پروژه چندین تکنیک داده کاوی از جمله درخت تصمیم وشبکه های عصبی برای پیش بینی رخداد خرابی مورد استفاده قرار گرفت و با مقایسه خروجی و نتایج آنها و با آنالیز این خروجی ها سعی شد بهترین مدل برای پیش بین رخداد خرابی در تجهیز مورد نظر مشخص شود.در انتها پیشنهادهایی از جمله توسعه این مدل برای سایر تجهیزات، کنترل مدت زمان مشاهده وضعیت تجهیزات و تعیین زمان بهینه تعمیر و نگهداری برای آینده ارائه شده است.
کلمات کلیدی:نگهداری و تعمیرات،تعمیرات پیشگویانه،تعمیرات مبتنی بر شرایط،خرابی ،پیش بینی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- تشریح و بیان مساله……………………………………………………………………………………………. 3
1-3- هدف از انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………….. 4
1-4- وضعیت تعمیرات پیش گویانه در کشور…………………………………………………………….. 7
1-5-چالشهای پروژه………………………………………………………………………………………………………..9
1-6- معرفی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران…………………………………………………9
1-7-مفاهیم نگهداری و تعمیرات…………………………………………………………………………………10
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 14
2-1- اثر نگهداری و تعمیرات………………………………………………………………………………….. 15
2-2-بهینه سازی نگهداری وتعمیرات پیش بینانه ……………………………………………….. 17
2-3- مفاهیم اقتصادی وتوجیه هزینه ها……………………………………………………………….. 19
2-3-1- ارزیابی نیازهایBM ………………………………………………………………………………….. 19
2-3-2-توجیه هزینه………………………………………………………………………………………………… 20
2-3-3- هزینه استراتژی جاری تعمیراتی……………………………………………………………… 20
2-4-طراحی یک برنامه نت پیش بینانه………………………………………………………………. 21
2-4-1-امتیازات نت پیش بینانه…………………………………………………………………………….. 22
2-5-تکنیکهای نت پیش بینانه ……………………………………………………………………………… 23 2-5-1-مانیتورینگ ارتعاش……………………………………………………………………………………… 24
2-5-2-انواع سیستمهای ترموگرافی……………………………………………………………………….. 24
2-5-3-ترایبولوژی………………………………………………………………………………………………….. 25
2-5-4-بازرسی بصری…………………………………………………………………………………………….. 25
2-5-5-مافوق صوت ……………………………………………………………………………………………… 26
2-5-6-تکنیکهای دیگر ……………………………………………………………………………………….. 26
2-6- ایجاد یک برنامه نت پیش بینانه ……………………………………………………………… 26
2-6-1-اهداف ، مقاصد و امتیازات …………………………………………………………………….. 27
2-6-2-الزامات عملی…………………………………………………………………………………………… 28
2-6-3-انتخاب یک سیستم نت پیش بینانه ……………………………………………………… 29
2-6-3-1-نیارهای پایه ای سیستم ……………………………………………………………………. 30
برنامه نت پیش بینانه کل کارخانه …………………………………………………………. 30
2-7-1-برنامه نت پیش بینانه مطلوب ………………………………………………………………… 31
2-7-2- سیستم نت پیش بینانه مطلوب. ………………………………………………………… 31
2-7-3-پیش بینی کافی نیست…………………………………………………………………………… 31
2-8-مبانی نظری و مفاهیم تحقیق …………………………………………………………………… 32
2-8-1-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………. 32
2-8-2-طراحی مدل پیش بینی ………………………………………………………………………. 35
2-8-3-داده کاوی ……………………………………………………………………………………………… 35
فصل سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………………… 37
3-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 38
3-2-سیستم پیش بینی نگهداری با استفاده تکنیکهای داده کاوی………………. 39
3-3-روشی عملی برای ترکیب داده کاوی و تشخیص خرابی …………………………. 44
3-4-روشی هوشمند برای بهینه سازی تعمیرات پیش گویانه…………………………. 49
3-5- برخی تکنیکهای نگهداری و تعمیرات پیش گویانه………………………………… 57
3-6-مروری بر تعمیرات مبتنی بر شرایط و زمان در برنامه های صنعتی………. 59
فصل چهارم: روش تحقیق(ارایه راهکار،الگوریتم و مدل پیشنهادی روش تحقیق)………. 61
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 62
4-2-طراحی مدلCBM………………………………………………………………………………….. 64
4-2-1-انتخاب بخش، واحد یا محیط پایش…………………………………………………… 64
4-2-2-انتخاب پارامترها و معیارهای پایش تجهیزات……………………………………… 65
4-2-3-انتخاب روش مدلسازی پیش بینی ……………………………………………………. 66
4-2-4-مدل فیزیکی ……………………………………………………………………………………….. 67
4-3-تعیین اهداف داده کاوی ………………………………………………………………………… 68
4-4- شروع مراحل انجام پروژه ……………………………………………………………………… 70
4-4-1-انتخاب کارخانه ها و تجهیزات مورد نظر برای پروژه ………………………. 70
4-4-2-شناخت داده…………………………………………………………………………………………. 71
4-4-3-آماده سازی و آنالیز داده ……………………………………………………………………. 72
4-4-4-اکتساب داده / جمع آوری و ورود داده……………………………………………… 74
4-4-5-پالایش داده ها ……………………………………………………………………………………. 77
4-5-آنالیز داده ها ………………………………………………………………………………………….. 78
4-5-1-آنالیز داده های وضعیت و شرایطی…………………………………………………. 78
4-5-2-آنالیز داده های رخداد خرابی…………………………………………………………… 84
4-6-طراحی و توسعه مدل …………………………………………………………………………… 90
4-6-1-بررسی سطح آستانه پارامترها …………………………………………………………. 90
4-6-2-شناخت خوشه های خروجی ……………………………………………………………. 92
4-7-طراحی مدل با روشهای داده کاوی………………………………………………………. 93
4-7-1-طراحی مدل با استفاده از درخت تصمیم………………………………………… 94
4-7-2-طراحی مدل با استفاده از روش شبکه عصبی MLP…………………….96
4-7-3-طراحی مدل با استفاده از روش شبکه عصبی KNN………………….. 100
4-8-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 103
فصل پنجم: بررسی و تحلیل داده ها و نتایج تحقیق………………………………………………….. 104
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….105
5-2- بررسی خروجی ونتایج وارزیابی مدل بر پایه روش DT …………………….105
5-2-1-ارزیابی مدل بر اساس روش DT …………………………………………………. 107
5-3- بررسی خروجی و نتایج روش MLP………………………………………………. 109
5-3-1-ارزیابی مدل بر اساس روش MLP………………………………………………. 111
5-4- بررسی خروجی و نتایج روش KNN……………………………………………… 113
5-4-1-ارزیابی مدل بر اساس روش KNN……………………………………………. 115
5-5-ارزیابی و تفسیر نتایج و خروجی ها ……………………………………………………117
5-6-نتایج ………………………………………………………………………………………………………118
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادها …………………………………………………………………….. 119
6-1- نتایج کلی حاصل از پروژه………………………………………………………………….. 120
6-2-پیشنهادهایی برای آینده ……………………………………………………………………. 121

فهرست جدول ها
عنوان و شماره صفحه
جدول 1- ماتریس Confusion………………………………………………………………………………………………67
جدول 2- ماتریس Confusion برای سه دسته کلاس………………………………………………………….69
جدول 3- محاسبه نرخ مثبت صحیح،نرخ مثبت غلط و دقت……………………………………………………69
جدول 4- نام پارامترهای کارخانه فشارقوی……………………………………………………………………………….73
جدول 5- نام پارامترهای کارخانه بی بی حکیمه 2……………………………………………………………………73
جدول 6- نمونه فرم ورود اطلاعات کارخانه بی بی حکیمه 2……………………………………………………74
جدول 7- نمونه فرم ورود اطلاعات کارخانه فشارقوی……………………………………………………………….75
جدول 8- نمونه ای از فرم پر شده وپالایش نشده کارخانه بی بی حکیمه 2……………………………77
جدول 9- نمونه ای از فرم پر شده و پالایش شده کارخانه بی بی حکیمه ……………………………..78
جدول 10- ماتریس الگو برای متغیرها کارخانه فشار قوی……………………………………………………….79
جدول 11- ماتریس آمارهای توصیفی کارخانه فشار قوی………………………………………………………..81
جدول 12- پارامترهای جدید ایجاد شده توسط روشPCA…………………………………………………….83
جدول 13 – نمایی از فاکتورهای جدید تولید با روش PCA……………………………………………………84
جدول 14- تغییرات ناگهانی فاکتور2 در رخداد خرابی…………………………………………………………87
جدول 15 – آمار خرابی های کارخانه بی بی حکیمه 2…………………………………………………………88
جدول 16- مقدار پارامترها در حالات خرابی …………………………………………………………………………90
جدول 17- مقادیر آستانه پایین و بالا برای پارامترها…………………………………………………………….91
جدول 18 – بازه های زمانی تعریف شده برای مدل……………………………………………………………..94
جدول 19- مجموعه داده آموزشی برای بازه زمانی (10-25)………………………………………………95
جدول 20- مجموعه داده آزمایشی برای بازه زمانی (10-25)……………………………………………..96
جدول 21- نتیجه تغییر مقادیر پارامترها در روش MLP……………………………………………………..98
جدول 22- مجموعه داده آموزشی برای بازه زمانی (3-15)…………………………………………………98
جدول 23- مجموعه داده آزمایشی برای بازه زمانی (3-15)……………………………………………….100
جدول 24- نتاِج تغییر مقدار K در روش شبکه عصبی KNN…………………………………………..101
جدول 25- مجموعه داده آموزشی برای بازه زمانی (10-20)………………………………………………101
جدول 26- مجموعه داده آزمایشی برای بازه زمانی (10-20)………………………………………………102
جدول 27- پیش بینی مدل بر پایه درخت تصمیم………………………………………………………………..106
جدول 28- نتایج پیش بینی خروجی در روش DT…………………………………………………………….108
جدول 29- درصد دقت پیش بینی در روش DT………………………………………………………………..108
جدول 30- مقایسه بازه های زمانی مختلف با روش DT برای پیش بینی برچسب خرابی در مدل طراحی شده…………………………………………………………………………………………………………………………….109
جدول 31- پیش بینی مدل بر پایه MLP………………………………………………………………………….110
جدول 32- نتایج پیش بینی خروجی در روش MLP……………………………………………………….112
جدول 33- درصد دقت پیش بینی در روش MLP…………………………………………………………..112
جدول 34- مقایسه بازه های زمانی مختلف با روش MLP برای پیش بینی برچسب خرابی در مدل طراحی شده…………………………………………………………………………………………………………………..112
جدول 35- پیش بینی مدل بر پایه KNN………………………………………………………………………..114
جدول 36- نتایج پیش بینی خروجی در روش KNN………………………………………………..115
جدول 37- درصد دقت پیش بینی در روش KNN……………………………………………………115
جدول 38- مقایسه بازه های زمانی مختلف با روش KNN برای پیش بینی برچسب خرابی در مدل طراحی شده…………………………………………………………………………………………………………….116
جدول 39- مقایسه نهایی دقت پیش بینی هر سه روش برای هر سه خوشه خروجی در بازه های زمانی مختلف…………………………………………………………………………………………………………………….117

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1- قالب مفهومی معماری……………………………………………………………………………………………41
شکل 2- نمای کلی سیستم………………………………………………………………………………………………….42
شکل 3- گامهای روش IRIS-Pdm………………………………………………………………………………….46
شکل 4- نمایی از فرمت داده یکسان…………………………………………………………………………………….47
شکل 5- روش کلی و تعمیم یافته برای تعمیرات پیشگویانه………………………………………………51
شکل 6- الگوریتم تصمیم گیری نگهداری پیشگویانه…………………………………………………………..54
شکل 7- نمودارهای خرابی……………………………………………………………………………………………………57
شکل 8 – نمونه فرم دستی پر شده در کارخانه بی بی حکیمه 2……………………………………….76
شکل 9- نمودار تغییرات پارامترها در بازه زمانی………………………………………………………………….85
شکل 10 – حالتهای خرابی…………………………………………………………………………………………………..85
شکل 11 – حالتهای خرابی…………………………………………………………………………………………………..86
شکل 12- طراحی مدل پیش بینی با روش DT………………………………………………………………106
شکل 13- طراحی مدل درخت تصمیم برای بازه های زمانی مختلف………………………………107
شکل 14- طراحی مدل پیش بینی با روش MLP…………………………………………………………..110
شکل 15- طراحی مدل MLP برای بازه های زمانی مختلف …………………………………………111
شکل 16- طراحی مدل پیش بینی با روش KNN……………………………………………………….113
شکل 17- طراحی مدل KNN برای بازه های زمانی مختلف ………………………………………114

فهرست نشانه های اختصاری
CBM= Condition Based Maintenance
CMMS=Computerized maintenance management sys–CRISP-DM= CRoss-Industry Standard Process for DataMining
DT=Decision Tree
FA= Factor Analysis
FP=False Positive
H= Hidden Layer
ISF= Independence Significance Feature
KNN= K Nearest Neighbor
LR= Learning Rate
M= Momentum
MLP= Multilayer Perceptron
PCA= Principal Component Analysis
PDM= Predictive Maintenance
PM=Preventive Maintenance
TP=True Positive
WMS= Weighted Mean Slop
فصل اول
1-مقدمه و طرح مسئله
1-1-مقدمه
در عصر حاضر و در حالی که کارخانجات صنعتی بزرگ به دنبال ایجاد تغییرات در درون خود هستند تا بتوانند در رقابت با سایر رقبای خود در تحولات جهانی شدن موفق گردند این بحث نگهداری و تعمیرات است که بطور جدی و موثر مسیر استراتژی تولید را در کارخانه های صنعتی مشخص می نماید.امروزه ،کارخانه های صنعتی به شدت درگیر مباحثی همچون کاهش هزینه ها ،توان رقابت بالا ، بهبود مستمر،بحران انرژی و افزایش کیفیت و کمیت محصولات هستند که در این راستا اندیشیدن پیرامون نگهداری و تعمیرات به عنوان یک امر استراتژیک جهت رسیدن به اهداف فوق بسیار مهم و انکارناپذیر جلوه می کند.همواره رقابت ، عامل فشار بر کارخانجات تولیدی بوده است. به منظور کنترل و مدیریت این فشار، کارخانجات تولیدی می بایست ضمن کاهش هزینه ها، کیفیت و راندمان محصولات خود را افزایش داده و انعطاف پذیر نیز باشندPEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TaGl1ZWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMSwgMl08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9ImZ0cmFhZHp6bzUyemVzZTJ0czU1dDlhZTlyMnd3MnAwdjA1MiI+Njwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WWVvdS1SZW4gU2hpdWVhPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRhdGEtbWluaW5nLWJhc2VkIGR5bmFt
aWMgZGlzcGF0Y2hpbmcgcnVsZSBzZWxlY3Rpb24gbWVjaGFuaXNtIGZvciBzaG9wIGZsb29yIGNv
bnRyb2wgc3lzdGVtcyB1c2luZyBhIHN1cHBvcnQgdmVjdG9yIG1hY2hpbmUgYXBwcm9hY2g8L3Rp
dGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIFByb2R1Y3Rpb24g
UmVzZWFyY2g8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgUHJvZHVjdGlvbiBSZXNlYXJjaDwvZnVsbC10aXRs
ZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQ3PC92b2x1bWU+PG51bWJl
cj4xMzwvbnVtYmVyPjxzZWN0aW9uPjM2Njk8L3NlY3Rpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3ll
YXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwODAv
MDAyMDc1NDA3MDE4NDYyMzY8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkRoZWVyYWogQmFuc2FsPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJmdHJhYWR6em81Mnplc2UydHM1NXQ5YWU5cjJ3
dzJwMHYwNTIiPjE8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkRoZWVy
YWogQmFuc2FsLCBEYXZpZCBKLiBFdmFucywgQmFycmllIEpvbmVzPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFwcGxpY2F0aW9uIG9mIGEgcmVhbC10aW1l
IHByZWRpY3RpdmUgbWFpbnRlbmFuY2Ugc3lzdGVtIHRvIGEgcHJvZHVjdGlvbiBtYWNoaW5lIHN5
c3RlbTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgTWFj
aGluZSBUb29scyBhbmQgTWFudWZhY3R1cmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgTWFjaGluZSBUb29s
cyBhbmQgTWFudWZhY3R1cmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMTwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT40NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTA8L251bWJlcj48c2VjdGlvbj4xMjEwPC9z
ZWN0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5OZXVyYWwgbmV0d29yazwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5Nb3Rpb24gY3VycmVudCBzaWduYXR1cmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VmFsaWRhdGlvbjwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TaW11bGF0aW9uIG1vZGVsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlR1bmVM
ZWFybjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5CSkVTVDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZW5zaXRpdml0
eSBhbmFseXNpczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5HcmFwaGljYWwgY29tcGFyaXNvbjwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5WaXN1YWwgY29tcGFyaXNvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDA1PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+QXVndXN0IDIwMDU8L2RhdGU+PC9wdWIt
ZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
RGhlZXJhaiBCYW5zYWw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9ImZ0cmFhZHp6bzUyemVzZTJ0czU1dDlhZTlyMnd3MnAwdjA1MiI+MTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RGhlZXJhaiBCYW5zYWwsIERhdmlk
IEouIEV2YW5zLCBCYXJyaWUgSm9uZXM8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+
PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2YgYSByZWFsLXRpbWUgcHJlZGljdGl2ZSBtYWlu
dGVuYW5jZSBzeXN0ZW0gdG8gYSBwcm9kdWN0aW9uIG1hY2hpbmUgc3lzdGVtPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBNYWNoaW5lIFRvb2xzIGFuZCBN
YW51ZmFjdHVyZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRp
dGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBNYWNoaW5lIFRvb2xzIGFuZCBNYW51ZmFjdHVy
ZTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQ1PC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMDwvbnVtYmVyPjxzZWN0aW9uPjEyMTA8L3NlY3Rpb24+PGtleXdvcmRz
PjxrZXl3b3JkPk5ldXJhbCBuZXR3b3JrPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1vdGlvbiBjdXJyZW50
IHNpZ25hdHVyZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5WYWxpZGF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PlNpbXVsYXRpb24gbW9kZWw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VHVuZUxlYXJuPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPkJKRVNUPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNlbnNpdGl2aXR5IGFuYWx5c2lzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkdyYXBoaWNhbCBjb21wYXJpc29uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlZpc3Vh
bCBjb21wYXJpc29uPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+
PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5BdWd1c3QgMjAwNTwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjx1
cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE PEVuZE5vdGU+PENpdGU+PEF1dGhvcj5TaGl1ZWE8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA5PC9ZZWFyPjxS
ZWNOdW0+NjwvUmVjTnVtPjxEaXNwbGF5VGV4dD5bMSwgMl08L0Rpc3BsYXlUZXh0PjxyZWNvcmQ+
PHJlYy1udW1iZXI+NjwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBwPSJFTiIgZGIt
aWQ9ImZ0cmFhZHp6bzUyemVzZTJ0czU1dDlhZTlyMnd3MnAwdjA1MiI+Njwva2V5PjwvZm9yZWln
bi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYtdHlwZT48Y29u
dHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+WWVvdS1SZW4gU2hpdWVhPC9hdXRob3I+PC9hdXRo
b3JzPjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkRhdGEtbWluaW5nLWJhc2VkIGR5bmFt
aWMgZGlzcGF0Y2hpbmcgcnVsZSBzZWxlY3Rpb24gbWVjaGFuaXNtIGZvciBzaG9wIGZsb29yIGNv
bnRyb2wgc3lzdGVtcyB1c2luZyBhIHN1cHBvcnQgdmVjdG9yIG1hY2hpbmUgYXBwcm9hY2g8L3Rp
dGxlPjxzZWNvbmRhcnktdGl0bGU+SW50ZXJuYXRpb25hbCBKb3VybmFsIG9mIFByb2R1Y3Rpb24g
UmVzZWFyY2g8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVyaW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRs
ZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgUHJvZHVjdGlvbiBSZXNlYXJjaDwvZnVsbC10aXRs
ZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjIxPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQ3PC92b2x1bWU+PG51bWJl
cj4xMzwvbnVtYmVyPjxzZWN0aW9uPjM2Njk8L3NlY3Rpb24+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDk8L3ll
YXI+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PGVsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjEwLjEwODAv
MDAyMDc1NDA3MDE4NDYyMzY8L2VsZWN0cm9uaWMtcmVzb3VyY2UtbnVtPjwvcmVjb3JkPjwvQ2l0
ZT48Q2l0ZT48QXV0aG9yPkRoZWVyYWogQmFuc2FsPC9BdXRob3I+PFllYXI+MjAwNTwvWWVhcj48
UmVjTnVtPjE8L1JlY051bT48cmVjb3JkPjxyZWMtbnVtYmVyPjE8L3JlYy1udW1iZXI+PGZvcmVp
Z24ta2V5cz48a2V5IGFwcD0iRU4iIGRiLWlkPSJmdHJhYWR6em81Mnplc2UydHM1NXQ5YWU5cjJ3
dzJwMHYwNTIiPjE8L2tleT48L2ZvcmVpZ24ta2V5cz48cmVmLXR5cGUgbmFtZT0iSm91cm5hbCBB
cnRpY2xlIj4xNzwvcmVmLXR5cGU+PGNvbnRyaWJ1dG9ycz48YXV0aG9ycz48YXV0aG9yPkRoZWVy
YWogQmFuc2FsLCBEYXZpZCBKLiBFdmFucywgQmFycmllIEpvbmVzPC9hdXRob3I+PC9hdXRob3Jz
PjwvY29udHJpYnV0b3JzPjx0aXRsZXM+PHRpdGxlPkFwcGxpY2F0aW9uIG9mIGEgcmVhbC10aW1l
IHByZWRpY3RpdmUgbWFpbnRlbmFuY2Ugc3lzdGVtIHRvIGEgcHJvZHVjdGlvbiBtYWNoaW5lIHN5
c3RlbTwvdGl0bGU+PHNlY29uZGFyeS10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgTWFj
aGluZSBUb29scyBhbmQgTWFudWZhY3R1cmU8L3NlY29uZGFyeS10aXRsZT48L3RpdGxlcz48cGVy
aW9kaWNhbD48ZnVsbC10aXRsZT5JbnRlcm5hdGlvbmFsIEpvdXJuYWwgb2YgTWFjaGluZSBUb29s
cyBhbmQgTWFudWZhY3R1cmU8L2Z1bGwtdGl0bGU+PC9wZXJpb2RpY2FsPjxwYWdlcz4xMTwvcGFn
ZXM+PHZvbHVtZT40NTwvdm9sdW1lPjxudW1iZXI+MTA8L251bWJlcj48c2VjdGlvbj4xMjEwPC9z
ZWN0aW9uPjxrZXl3b3Jkcz48a2V5d29yZD5OZXVyYWwgbmV0d29yazwva2V5d29yZD48a2V5d29y
ZD5Nb3Rpb24gY3VycmVudCBzaWduYXR1cmU8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VmFsaWRhdGlvbjwv
a2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TaW11bGF0aW9uIG1vZGVsPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlR1bmVM
ZWFybjwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5CSkVTVDwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5TZW5zaXRpdml0
eSBhbmFseXNpczwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5HcmFwaGljYWwgY29tcGFyaXNvbjwva2V5d29y
ZD48a2V5d29yZD5WaXN1YWwgY29tcGFyaXNvbjwva2V5d29yZD48L2tleXdvcmRzPjxkYXRlcz48
eWVhcj4yMDA1PC95ZWFyPjxwdWItZGF0ZXM+PGRhdGU+QXVndXN0IDIwMDU8L2RhdGU+PC9wdWIt
ZGF0ZXM+PC9kYXRlcz48dXJscz48L3VybHM+PC9yZWNvcmQ+PC9DaXRlPjxDaXRlPjxBdXRob3I+
RGhlZXJhaiBCYW5zYWw8L0F1dGhvcj48WWVhcj4yMDA1PC9ZZWFyPjxSZWNOdW0+MTwvUmVjTnVt
PjxyZWNvcmQ+PHJlYy1udW1iZXI+MTwvcmVjLW51bWJlcj48Zm9yZWlnbi1rZXlzPjxrZXkgYXBw
PSJFTiIgZGItaWQ9ImZ0cmFhZHp6bzUyemVzZTJ0czU1dDlhZTlyMnd3MnAwdjA1MiI+MTwva2V5
PjwvZm9yZWlnbi1rZXlzPjxyZWYtdHlwZSBuYW1lPSJKb3VybmFsIEFydGljbGUiPjE3PC9yZWYt
dHlwZT48Y29udHJpYnV0b3JzPjxhdXRob3JzPjxhdXRob3I+RGhlZXJhaiBCYW5zYWwsIERhdmlk
IEouIEV2YW5zLCBCYXJyaWUgSm9uZXM8L2F1dGhvcj48L2F1dGhvcnM+PC9jb250cmlidXRvcnM+
PHRpdGxlcz48dGl0bGU+QXBwbGljYXRpb24gb2YgYSByZWFsLXRpbWUgcHJlZGljdGl2ZSBtYWlu
dGVuYW5jZSBzeXN0ZW0gdG8gYSBwcm9kdWN0aW9uIG1hY2hpbmUgc3lzdGVtPC90aXRsZT48c2Vj
b25kYXJ5LXRpdGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBNYWNoaW5lIFRvb2xzIGFuZCBN
YW51ZmFjdHVyZTwvc2Vjb25kYXJ5LXRpdGxlPjwvdGl0bGVzPjxwZXJpb2RpY2FsPjxmdWxsLXRp
dGxlPkludGVybmF0aW9uYWwgSm91cm5hbCBvZiBNYWNoaW5lIFRvb2xzIGFuZCBNYW51ZmFjdHVy
ZTwvZnVsbC10aXRsZT48L3BlcmlvZGljYWw+PHBhZ2VzPjExPC9wYWdlcz48dm9sdW1lPjQ1PC92
b2x1bWU+PG51bWJlcj4xMDwvbnVtYmVyPjxzZWN0aW9uPjEyMTA8L3NlY3Rpb24+PGtleXdvcmRz
PjxrZXl3b3JkPk5ldXJhbCBuZXR3b3JrPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPk1vdGlvbiBjdXJyZW50
IHNpZ25hdHVyZTwva2V5d29yZD48a2V5d29yZD5WYWxpZGF0aW9uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3Jk
PlNpbXVsYXRpb24gbW9kZWw8L2tleXdvcmQ+PGtleXdvcmQ+VHVuZUxlYXJuPC9rZXl3b3JkPjxr
ZXl3b3JkPkJKRVNUPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlNlbnNpdGl2aXR5IGFuYWx5c2lzPC9rZXl3
b3JkPjxrZXl3b3JkPkdyYXBoaWNhbCBjb21wYXJpc29uPC9rZXl3b3JkPjxrZXl3b3JkPlZpc3Vh
bCBjb21wYXJpc29uPC9rZXl3b3JkPjwva2V5d29yZHM+PGRhdGVzPjx5ZWFyPjIwMDU8L3llYXI+
PHB1Yi1kYXRlcz48ZGF0ZT5BdWd1c3QgMjAwNTwvZGF0ZT48L3B1Yi1kYXRlcz48L2RhdGVzPjx1
cmxzPjwvdXJscz48L3JlY29yZD48L0NpdGU+PC9FbmROb3RlPn==
ADDIN EN.CITE.DATA [1, 2] .با توسعه فناوری اطلاعات میزان و سرعت دسترسی به اطلاعات بطور فوق العاده ای افزایش یافته است.از طرفی پیشرفت تکنولوژی نیز منجر به افزایش دستیابی موسسات و سازمانها به منابع وسیع اطلاعاتی شده وامکان تحقیق وبررسی موضوعات مختلف را برای سازمانها فراهم نموده است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Senior Specialist</Author><Year>2003</Year><RecNum>2</RecNum><DisplayText>[3]</DisplayText><record><rec-number>2</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>2</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Senior Specialist, Human Sciences Research Council, Cape Town, Republic of South Africa</author></authors></contributors><titles><title>E-commerce and export&#xD;markets: Small furniture producers in South&#xD;Africa.</title><secondary-title>Journal of Small Business Management</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Small Business Management</full-title></periodical><pages>7</pages><volume>41</volume><number>3</number><section>317</section><dates><year>2003</year><pub-dates><date>23 MAY 2003</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1111/1540-627X.00085</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[3]. بنابراین نکته قابل توجه در سناریو جدید پیرامون مدیریت نگهداری و تعمیرات، آماده و در دسترس نگهداشتن تجهیرات در زمان نیاز است.یک کارخانه بسیار بزرگ با چندین هزار دستگاه متنوع از پیچیدگی بالایی در فعالیت نگهداری و تعمیرات(نت) برخوردار است. تصمیم گیری پیرامون استراتژی نت نیازمند دانشی است که منطبق بر واقعیت سازمان باشد.از طرف دیگر کسب دانش مفید نیازمند استفاده و تحلیل صحیح از داده ها می باشد.لذا استفاده از داده ها و اطلاعات و چگونگی کار با آنها در طول مراحل پیاده سازی استراتژی نگهداری و تعمیرات از جایگاه ویژه ای برخوردار است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>V</Author><Year>1988</Year><RecNum>3</RecNum><DisplayText>[4, 5]</DisplayText><record><rec-number>3</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>3</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Narayan V</author></authors></contributors><titles><title>The raison d&apos;être of maintenance</title><secondary-title>Journal of Quality in Maintenance Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Journal of Quality in Maintenance Engineering</full-title></periodical><pages>13</pages><volume>4</volume><number>1</number><section>38</section><keywords><keyword>Costs, Maintenance, Mathematics, Operational Research, Operations Management, Risk Management</keyword></keywords><dates><year>1988</year></dates><isbn>1355-2511</isbn><work-type>Conceptual paper</work-type><urls></urls><electronic-resource-num>10.1108/13552519810369066</electronic-resource-num></record></Cite><Cite><Author>Palmer</Author><Year>2013</Year><RecNum>5</RecNum><record><rec-number>5</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>5</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>Richard D. Palmer</author></authors></contributors><titles><title>Maintenance Planning and Scheduling Handbook</title></titles><dates><year>2013</year></dates><publisher>The McGraw-Hill Companies, Inc</publisher><isbn>9780071784115</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[4, 5].
1-2- تشریح و بیان مساله
آنچه در سالهای اخیر توجه مدیران صنایع مختلف را در دنیای رقابتی امروز به خود جلب کرده است ، کاهش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش قیمت نهایی محصولات است. در این میان هزینه های تعمیراتی ، مهمترین هزینه قابل کنترل در صنایع است و طبیعی است که کاهش آن در دستور کار مدیران صنعت قرار گیرد . یکی از مهمترین ابزارهایی که برای نیل به این هدف در اختیار مسئولین قرار دارد استفاده از روشهای نوین نگهداری و تعمیرات بر اساس پایش وضعیت دستگاهها است که بخصوص در صنایع تولید مداوم ، نظیر نفت ،گاز و پتروشیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. فلسفه وجودی روشهای تعمیراتی از قبیل نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه1 و نگهداری و تعمیرات پیشگویانه2 ارائه راهکارهایی جهت کاهش هزینه های تعمیراتی و در نتیجه افزایش بهره وری واحد های تولیدی است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mark Last</Author><Year>2010</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mark Last,Alla Sinaiski,Halasya Siva Subramania</author></authors></contributors><titles><title>Predictive maintenance with multi-target classification models</title><secondary-title>Intelligent information and database sys–s</secondary-title></titles><pages>10</pages><keywords><keyword>Predictive Maintenance,Health Management</keyword></keywords><dates><year>2010</year></dates><isbn>3-642-12100-5 978-3-642-12100-5</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6].
عموما نگهداری و تعمیرات یا در زمان های مشخص و از قبل تعیین شده انجام می شود یا اینکه هر وقت خرابی رخ داد بسته به نوع خرابی تعمیر مرود نظر انجام می شود.اگرچه انجام تعمیرات پیشگیرانه می تواند تعمیرات ناگهانی و غیرمترقبه را کاهش دهد اما همچنان باعث کاهش دردسترس بودن و افزایش هرینه های تعمیرات می گردد. گاهی تعمیرات پیشگیرانه روی تجهیز انجام می شود درحالیکه تجهیز به خوبی کار می کند و نیازی به تعمیر و توقف ندارد
1Preventive Maintenance(PM)
2Predictive Maintenance(PDM)
اما چون نگهداری از قبل در بازه زمانی خاصی برنامه ریزی شده است بایستی طبق روال خود انجام شود.یک سیاست مناسب در نگهداری و تعمیرات می گوید تعمیر زمانی باید انجام شود که نیاز باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mark Last</Author><Year>2010</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mark Last,Alla Sinaiski,Halasya Siva Subramania</author></authors></contributors><titles><title>Predictive maintenance with multi-target classification models</title><secondary-title>Intelligent information and database sys–s</secondary-title></titles><pages>10</pages><keywords><keyword>Predictive Maintenance,Health Management</keyword></keywords><dates><year>2010</year></dates><isbn>3-642-12100-5 978-3-642-12100-5</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6].
پیشرفت تکنولوژی باعث افزایش پیچیدگی در هر دوصنعت ماشین آلات و سیستمهای تولید شده است.صنایع مدرن دایما به کار کردن با قابلیت اطمینان بالا ، ریسکمحیطی پایین و امنیت افراد که در حال انجام فرایندهای خود با بیشترین بازدهی هستند وابسته است.بنابراین پیشگیری از شکست و تشخیص سریع و ابتدایی مشکلات سیستمها و ماشین ها عمر کارکرد ماشین آلات صنعتی را افزایش می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mustakerov</Author><Year>2013</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mustakerov, I,Borissova, D.</author></authors></contributors><titles><title>An intelligent approach to optimal predictive maintenance strategy defining</title><secondary-title>Innovations in Intelligent Sys–s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Innovations in Intelligent Sys–s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</full-title></periodical><pages>5</pages><dates><year>2013</year><pub-dates><date>19-21 June 2013</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/INISTA.2013.6577666</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[7].
کارخانجات صنعتی نباید دیگر تصور کنند که خرابی های تجهیزات تنها پس از مدت زمان ثابتی که در حال کار هستند اتفاق می افتد.آنها باید استراتژی های نگهداری آنلاین و پیشگویانه را گسترش دهند که بتوانند تصور کنند که هر خرابی در هر زمانی ممکن است بطور تصادفی رخ دهد.آغاز خرابی و شکست تجهیزات ممکن است خود را در داده های بوجود آمده از روشهای مختلف آشکار سازد.تجهیزات علایم و نشانه هایی از خود بروز می دهند که می گویند این تجهیزات باید تعمیر یا جایگزین شوند و یا رها شوند تا به کار خود ادامه دهند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jay Lee</Author><Year>2009</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>21</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Jay Lee, Yan Chen, Hassan Al-Atat, Mohamed AbuAli, Edzel Lapira</author></authors></contributors><titles><title>A sys–atic approach for predictive maintenance service design: methodology and applications</title><secondary-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</secondary-title></titles><periodical><full-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</full-title></periodical><pages>19</pages><volume>2</volume><number>1</number><section>76</section><keywords><keyword>preventive maintenance</keyword><keyword>PM</keyword><keyword>predictive maintenance</keyword><keyword>PdM</keyword><keyword>service design</keyword><keyword>prognostics.</keyword></keywords><dates><year>2009</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1504/IJIMS.2009.031341</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[8].
تشخیص اشتباه و عیب در مراحل اولیه آسیب برای جلوگیری از نقص و عیب فنی در طول کارکرد و عملیات لازم است.این مساله سود قابل توجهی را در رسیدن به استفاده از تکنیکهای بهینه سازی در عملیات واحد صنعتی با بهبود استفاده از منابع در سطوح مختلف از فرایند تصمیم گیری بر می گرداند.فرضیه نگهداری شرطی یک مشاهده منظم از شرایط واقعی از تجهیزات بر اساس ویژگی های مهم و برجسته و موثر آنها و کارایی عملکرد از سیستمهای فرایندی است که باعث اطمینان از حداکثر کردن فاصله بین تعمیرها ، کاهش هزینه تعمیرات برنامه ریزی نشده ناشی ازخرابی ماشین آلات و بهبود دسترسی جامع از عملکرد واحد های صنعتی خواهد بود.یکی از مهمترین و به صرفه ترین تکنیکهای موثر نگهداری ، نگهداری مبتنی بر شرایط(CBM)1 است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jay Lee</Author><Year>2009</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>21</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Jay Lee, Yan Chen, Hassan Al-Atat, Mohamed AbuAli, Edzel Lapira</author></authors></contributors><titles><title>A sys–atic approach for predictive maintenance service design: methodology and applications</title><secondary-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</secondary-title></titles><periodical><full-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</full-title></periodical><pages>19</pages><volume>2</volume><number>1</number><section>76</section><keywords><keyword>preventive maintenance</keyword><keyword>PM</keyword><keyword>predictive maintenance</keyword><keyword>PdM</keyword><keyword>service design</keyword><keyword>prognostics.</keyword></keywords><dates><year>2009</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1504/IJIMS.2009.031341</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[8].
1Condition Based Maintenance
استفاده از نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یا همان نگهداری مبتنی بر شرایط باعث رسیدن به پیشرفتهای بزرگی در هزینه های نگهداری و تعمیرات ، کاهش خرابیهای برنامه ریزی نشده ماشین آلات1 ، کاهش زمان ازکارافتادگی(بیکاری) ناشی از تعمیر2 تجهیزات و بهبود موجودی قطعات یدکی می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mustakerov</Author><Year>2013</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mustakerov, I,Borissova, D.</author></authors></contributors><titles><title>An intelligent approach to optimal predictive maintenance strategy defining</title><secondary-title>Innovations in Intelligent Sys–s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Innovations in Intelligent Sys–s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</full-title></periodical><pages>5</pages><dates><year>2013</year><pub-dates><date>19-21 June 2013</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/INISTA.2013.6577666</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[7].
نگهداری پیشگویانه  یکی از استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات است که بر مبنای آن در بازه‌های زمانی معین و یا بصورت مستمر تعدادی از پارامترهای تجهیرات اندازه‌گیری می‌شود و بر اساس این داده‌ها برای تعمیر و یا تعویض قطعات و تجهیزات تصمیم‌گیری می‌شود.
1-3- هدف از انتخاب موضوع
هدف از اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگویانه شناسایی و تشخیص عیوب تجهیزات از بدو پیدایش و برنامه ریزی به موقع جهت انجام اقدامات اصلاحی است.
روش نگهداری و تعمیر پیشگویانه بر این اصل استوار است که دستگاهی را که با شرایط مطلوب در حال کارکرد است نباید برای تعمیر باز کرد. در این روش تلاش می شود با استفاده از تکنیکهای مناسب هر دستگاه نظیر لرزه نگاری3 ، ترموگرافی4 ، صوت سنجی5 ، آنالیز روغن6 و
سایر تکنیکها ضمن رسیدن به حد اکثر بهره وری ، دستگاه فقط هنگام نیاز به تعمیر باز شود و همچنین با اعمال تعمیرات کوچک و به موقع ، نظیر هم محوری و بالانس ، از نتایج زیانبار خرابی های ثانویه که معلول مشکلات کوچک هستند پیشگیری شود. ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ignat</Author><Year>2012</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ignat, S. Stancel, E. ; Stoian, I.</author></authors></contributors><titles><title>Support for Condition Based Maintenance Operating Equipment Performances Monitoring</title><secondary-title>Automation Quality and Testing Robotics (AQTR), 2012 IEEE International Conference on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Automation Quality and Testing Robotics (AQTR), 2012 IEEE International Conference on</full-title></periodical><pages>6</pages><section>234</section><dates><year>2012</year><pub-dates><date> 24-27 May 2012</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/AQTR.2012.6237709</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[9]
_______________________________________________________
1 Unscheduled Machine Failures
2 Repair Downtime
3Vibration Monitoring
4 Thermography
5 Sound or acoustic Monitoring
6 Oil-analysis or lubricant monitoring
در این روش عمر قسمتهای مهم بر اساس تعمیرات پیشگیرانه و سایر داده های تاریخی قبلی1 ، تعمیرات و بازرسی ها محاسبه شده و بر اساس آن بصورت منظم فعالیت تعمیرات انجام می شود.
تعمیرات پیشگویانه یک روش تعمیرات مبتنی بر شرط است که در این روش پارامترها و ویژگی های مهم تجهیز و دستگاه بصورت طبیعی محاسبه می گردد و مقادیر بدست آمده به عنوان مبنا در نظر گرفته می شوند، سپس در هنگام استفاده و بکارگیری تجهیز این پارامترها و ویژگی ها بصورت مستمر و مرتب سنجیده شده و با مقایسه با میزان مبنا، زمان خرابی ، علت آن و احتمال وقوع آن محاسبه می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mustakerov</Author><Year>2013</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mustakerov, I,Borissova, D.</author></authors></contributors><titles><title>An intelligent approach to optimal predictive maintenance strategy defining</title><secondary-title>Innovations in Intelligent Sys–s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Innovations in Intelligent Sys–s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</full-title></periodical><pages>5</pages><dates><year>2013</year><pub-dates><date>19-21 June 2013</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/INISTA.2013.6577666</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[7].
اساس و ذات پیش بینی عیب و نقص، برآورد و تخمین زمان باقیمانده از عمر تجهیز در دوره های معنی داری است که می خواهد به سمت یک فرایند تصمیم گیری نگهداری و تعمیرات عمیق و هوشمند هدایت شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Ignat</Author><Year>2012</Year><RecNum>8</RecNum><DisplayText>[9]</DisplayText><record><rec-number>8</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>8</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Ignat, S. Stancel, E. ; Stoian, I.</author></authors></contributors><titles><title>Support for Condition Based Maintenance Operating Equipment Performances Monitoring</title><secondary-title>Automation Quality and Testing Robotics (AQTR), 2012 IEEE International Conference on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Automation Quality and Testing Robotics (AQTR), 2012 IEEE International Conference on</full-title></periodical><pages>6</pages><section>234</section><dates><year>2012</year><pub-dates><date> 24-27 May 2012</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/AQTR.2012.6237709</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[9].
پیش بینی ها به عنوان یک ویژگی اضافه بر امکانات تشخیص عیب نمایش داده می شوند.آنها سلامت و بهبودی جاری یک سیستم را ارزیابی می کنند و میزان زمان از باقیمانده عمر تجهیز را پیش بینی می کنند.پیش بینی ها برای بهبود امنیت ، برنامه ریزی ماموریتهای موفق ، نگهداری های برنامه ریزی شده و کاهش هزینه های نگهداری و زمان بیکاری حیاتی هستند .تکنیکهای نگهداری مبتنی بر شرط یک ارزیابی از شرایط سیستم بر اساس داده های جمع آوری شده از سیستم با مشاهده مستمر را فراهم می کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mustakerov</Author><Year>2013</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mustakerov, I,Borissova, D.</author></authors></contributors><titles><title>An intelligent approach to optimal predictive maintenance strategy defining</title><secondary-title>Innovations in Intelligent Sys–s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Innovations in Intelligent Sys–s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</full-title></periodical><pages>5</pages><dates><year>2013</year><pub-dates><date>19-21 June 2013</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/INISTA.2013.6577666</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[7].
هدف مشخص کردن زودتر برنامه نگهداری مورد نیاز برای هر خرابی پیش بینی شده است.بنابراین استراتژی های نگهداری برای کمینه کردن هزینه با بهبود ایمنی عملیات و تعداد خرابی های سیستم در حال کار کمک می کند.
1Historical Data
1-4- وضعیت تعمیرات پیش گویانه در کشور
چند سالی می شود که ابزارهای پایش وضعیت در کشور رونق خوبی پیدا کرده است و شرکتهای تخصصی نیز در این زمینه ارایه دهنده ابزار CBM و آموزشهای وابسته به آن هستند.
حال برخی بصورت تخصصی فقط یک ابزار و تخصص کشف عیوب احتمالی را پیش برده اند و برخی از شرکتها تمامی ابزارها را کار می کنند.اما در اکثر کارخانجات بزرگ و استراتژیک کشور رویکرد پیاده سازی سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگویانه و استفاده از ابزارهای پایش آن طور که باید موفقیت آمیز نبوده است و بصورت موردی آن هم بواسطه یک پروژه تحقیقاتی یا خاص کارهایی انجام شده است ولیکن در قالب یک رویکرد پایدار و برنامه ریزی شده پیش نرفته است.با توجه به موارد ذکر شده می توان به برخی علتهای ناکافی بودن و چالشهای صنعتمان در پیاده سازی نت پیشگویانه اشاره نمود.عدم توانایی در محاسبه هزینه نگهداری و تعمیرات ، نبود چشم انداز هزینه ای در پیاده سازی نت پیشگویانه ، دانش کم نسبت به ابزارهای CBM و نداشتن استراتژی و رویکرد در پیاده سازی PDM و استفاده از ابزارهای CBM اشاره نمود.همه موارد ذکر شده به همراه نبود یک سیاست مشخص و از قبل تعیین شده در کارخانه ها و موسسات برای نگهداری و تعمیرات باعث شده است که حتی پژوهش و تحقیقات کافی و مناسبی در صنعت کشورمان پیرامون نگهداری و تعمیرات پیشگویانه انجام نشود و کمبود پیشرفت و حرکت در این زمینه به شدت احساس شود.
گرچه در سالهای اخیر در برخی سازمانها و شرکتهای نفتی برنامه ریزی و نگرشهایی برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه مد نظر قرار گرفته اما در بیشتر مواقع بصورت مقطعی و گسسته بوده و هیچ یک از این تفکرات باعث ایجاد برنامه مدون ، مشخص و از قبل تعیین شده ای برای نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در صنایع مختلف کشورمان نشده است.البته مواردی مانند شرایط کنونی صنعت و کاهش بودجه و مشکلات مالی سازمانها به همراه کمبود نیروی انسانی متخصص در این زمینه و آموزش آنها از جمله موارد مهمی است که مانع اجرا و پیاده سازی نگهداری و تعمیرات پیشگویانه می گردد.
استقرار و اجرای منظم برنامه پایش وضعیت تجهیزات (بررسی شرایط تجهیزات) یکی از نیازهای اساسی برای سیستم نگهداری تعمیرات پیشگیرانه است.وضعیت یک ماشین می تواند در حالت خاموش یا در حال کار تشخیص داده شود.عموما نتایج مفید برای تشخیص عیب یک ماشین خاموش تنها زمانی حاصل می شود که ماشین کلا باز شده باشد و تمامی اجزا آن به منظور بازرسی از لحاظ سایش1، خوردگی2 ، خستگی3 و فرسودگی4در دسترس باشند. این کار یک فرآیند بسیار پر هزینه است که بخاطر هزینه های مرتبط با آن، تنها در زمینه های خاص مانند صنعت هوانوردی بکار برده می شود. تشخیص عیب روی یک ماشین خاموش علی رغم هزینه بالا نمی تواند آسیب یا تاثیر آسیب دیدگی ناشی از اثرات عملیاتی مثل سرعت، دما، طراحی نامناسب و بارگذاری را آشکار سازد. در ایران از حدود 10 سال قبل با بکارگیری آنالیز ارتعاشات به عنوان یکی از روش ها، پایش وضعیت شروع گردیده که در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی بسیار مورد توجه قرار گرفته است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mustakerov</Author><Year>2013</Year><RecNum>7</RecNum><DisplayText>[7]</DisplayText><record><rec-number>7</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>7</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mustakerov, I,Borissova, D.</author></authors></contributors><titles><title>An intelligent approach to optimal predictive maintenance strategy defining</title><secondary-title>Innovations in Intelligent Sys–s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</secondary-title></titles><periodical><full-title>Innovations in Intelligent Sys–s and Applications (INISTA), 2013 IEEE International Symposium on</full-title></periodical><pages>5</pages><dates><year>2013</year><pub-dates><date>19-21 June 2013</date></pub-dates></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/INISTA.2013.6577666</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[7].
حال با روشها و تکنیکهای مختلف داده کاوی می توان نتایج و داده های هر یک از این روشها را بررسی کرد و با شناسایی الگوها و رفتارهای تجهیزات و دستگاه ها برنامه زمانبندی برای تعمیرات و نگهداری آنها ارایه نمود.با بررسی الگوها و قوانین استخراج شده می توان دو مورد احتمال وقوع خرابی و برآورد زمان خرابی را انجام داد و تیم نگهداری را برای واکنش مناسب آماده نمود.
1 Friction
2 Corrosion
3 Fatigue
4 Seediness
1-5-چالشهای پروژه
به منظور راه اندازی و پیاده سازی CBM ممکن است با برخی چالشها و مشکلات روبرو باشیم که به آنها اشاره می شود.
دقت و دسترسی کامل به داده ها
نکته اول در راه اندازی CBM بدست آوردن داده مورد نیاز و داده وضعیت تجهیزات است.بدست آوردن داده دقیق و صحیح و یکسان بسیار مهم و حیاتی است.داده های نادرست و کم دقت و غیر یکسان اساس پیش بینی و طراحی مدل را خراب می کند.بنابراین این مورد حیاتی است که با طراحی مکانیزمی مناسب از بدست آوردن داده مطمئن و دقیق اطمینان حاصل شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Stadhouders</Author><Year>2011</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>14</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Henk Stadhouders</author></authors></contributors><titles><title>A Framework for implementing Condition Based Maintenance based on Operational Data</title></titles><pages>100</pages><volume>Master of Science</volume><keywords><keyword>Condition Based Maintenance, Predictive Maintenance, Condition Monitoring</keyword></keywords><dates><year>2011</year></dates><work-type>Operations Management and Logistics</work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>[10].
مستند سازی وثبت اطلاعات
یکی دیگر از موراد مهم و چالش برانگیز در زمینه CBM نگهداری و ثبت انواع داده ها و اطلاعات مورد نیاز راجع به سابقه تعمیر و خرابی تجهیزات و ماشین آلات است.نرم افزار CMMS 1می تواند با ثبت انواع اطلاعات مهم و حیاتی راجع به انجام انواع عملیات تعمیر و خرابی و همچنین نگهداری اطلاعات ساعت توقف و کارکرد تجهیزات و سایر داده های مورد نیاز به طراحی و استقرار بهتر CBM کمک شایانی نماید ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Stadhouders</Author><Year>2011</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>14</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Henk Stadhouders</author></authors></contributors><titles><title>A Framework for implementing Condition Based Maintenance based on Operational Data</title></titles><pages>100</pages><volume>Master of Science</volume><keywords><keyword>Condition Based Maintenance, Predictive Maintenance, Condition Monitoring</keyword></keywords><dates><year>2011</year></dates><work-type>Operations Management and Logistics</work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>[10].
1-6-معرفی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، شرکت نفت و گاز ایرانی است و یکی از شرکت‌های فرعی تابع شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب می باشد، که با تولید متوسط ۷۴۰ هزار بشکه نفت در روز، سهم عمده‌ای در تامین درآمدهای اقتصادی ایران دارد.اداره مرکزی این شرکت از حیث جغرافیایی در شهر گچساران، استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده، ولی تاسیسات شرکت در چهار استان خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و فارس قرار دارد.
1 Computerized maintenance management sys–
این شرکت وظیفه استخراج و بهره‌برداری از ۱۸ میدان نفتی را بر عهده دارد، که بخش اعظم آن، مربوط به میدان نفتی گچساران است، که به‌عنوان یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان شناخته می شود.
1-7-مفاهیم نگهداری و تعمیرات
تعمیرات
به مجموعه فعالیتهایی که بر روی یک سیستم دچار خرابی و یا از کار افتادگی، انجام می گردد تا آن سیستم را به حالت آماده و قابل بهره برداری بازگرداند، تعمیرات گفته می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
نگهداری
به مجموعه ای از فعالیتهایی که بطور مشخص و بیشتر به صورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی و تدریجی ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات انجام و موجب افزایش
قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها می گردد فعالیتهای نگهداری گفته می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
نت
به مجموعه فعالیتهایی که سبب افزایش عمر مفید ماشین آلات می شود و کاهش مصرف قطعات یدکی، انرژی و هزینه را به دنبال داردو بازده عملی ماشین آلات را افزایش می دهد،نگهداری و تعمیرات یا در اصطلاح نت گفته می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
روشهای مدیریت تعمیرات
برای درک برنامه مدیریت تعمیرات پیش بینانه ، ابتدا باید تکنیکهای سنتی در نظرگرفته شوند. صنایع وکارخانه ها عموماٌ از دو نوع مدیریت تعمیرات استفاده می کنند :
– کارتا خرابی
– تعمیرات پیشگیرانه(PM)
مدیریت کار تا خرابی
منطق این مدیریت ساده وآسان است : وقتی ماشین خراب شد آن را تعمیر کنید . واگر خراب نیست کاری با آن نداشته باشید . از اولین کارخانه ای که ساخته شد قسمت عمده کار تعمیرات تعمیر ماشین آلات کارخانه می باشد که ظاهراٌ موجه نیز به نظر می رسد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11]. کارخانه ای که از مدیریت کار تا خرابی استفاده می کند هزینه ای صرف نگهداری نمی کند تا زمانیکه ماشین یا سیستم خراب شود.
کارتا خرابی یک تکنیک مدیریت عکس العملی است که قبل از انجام هر کار نگهداری منتظر خرابی ماشین یا تجهیزات می ماند که در واقع یک مدیریت بدون نگهداری می باشد واز طرفی گرانترین مدیریت تعمیراتی نیز می باشد. تعداد اندکی ازکارخانه ها از فلسفه این روش پیروی می کنند. تقریباٌ در همه مواقع حتی اگر کارخانه ها درشرایط کار تا خرابی باشند یک سری وظایف پیشگیرانه پایه ای مانند روانکاری ، تنظیم ماشین ودیگر تنظیمات را انجام می دهند . با این وجود دراین نوع مدیریت تا زمانیکه تجهیز قادر به ادامه کار باشد نه بازسازی می شود ونه تعمیرات اساسی روی آن انجام می گیرد . هزینه اصلی مربوط به این نوع مدیریت تعمیرات ، هزینه انبارداری قطعات یدکی ، هزینه های اضافه کار نیروی انسانی ،‌ ساعات خوابیدن طولانی مدت ماشین وقابلیت دسترسی پایین ماشین برای تولید می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11] .
تعمیرات پیشگیرانه (PM)
تعاریف گوناگونی از تعمیرات پیشگیرانه وجود دارد اما همه برنامه های مدیریت تعمیرات پیشگیرانه بر اساس زمان می باشند به عبارت دیگر برنامه تعمیرات براساس گذشت زمان (تقویمی) یا ساعت کارکرد (دوره ای) عمل می کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
در تعمیرات پیشگیرانه ، تعمیرات ماشین براساس میانگین زمان تا خرابی ،استاتیک برنامه ریزی می شود . اجرای عملی روشهای تعمیرات پیشگیرانه خیلی با همدیگر متفاوت است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rosmaini Ahmad</Author><Year>2012</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rosmaini Ahmad,Shahrul Kamaruddin</author></authors></contributors><titles><title>An overview of time-based and condition-based maintenance in industrial application</title><secondary-title>Computers &amp; Industrial Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Computers &amp; Industrial Engineering</full-title></periodical><pages>15</pages><volume>63</volume><number>1</number><section>135</section><dates><year>2012</year><pub-dates><date>August </date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12] .
بعضی برنامه ها خیلی محدود هستند وفقط روی روانکاری ومانیتور کردن تنظیمات پافشاری دارند. در برنامه های تعمیرات پیشگیرانه جامع ، برای همه ماشینهای حساس کارخانه ، روانکاری ، تنظیمات و نو سازی ماشین ها برنامه ریزی می شود. اساس مشترک همه این برنامه های تعمیرات پیشگیرانه برنامه ریزی بر پایه زمان می باشد .
تعمیرات پیشگویانه (PDM)
نگهداری و تعمیرات پیشگویانه یک برنامه نت پیشگیرانه مبتنی بر حالت و شرایط می باشد. در این روش علاوه بر آمار و ارقام عمر متوسط تجهیزات واحد صنعتی (همچون زمان متوسط تا خرابی) برای برنامه ریزی و زمانبندی فعالیتهای نگهداری و تعمیرات، از نظارت مستقیم بر حالات مکانیکی، بازدهی سیستم و دیگر شاخصها استفاده می شود تا بتوان زمان متوسط تا خرابی واقعی یا افت بازدهی ماشین آلات و دیگر سیستمها در واحد صنعتی را تعیین نمود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rosmaini Ahmad</Author><Year>2012</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rosmaini Ahmad,Shahrul Kamaruddin</author></authors></contributors><titles><title>An overview of time-based and condition-based maintenance in industrial application</title><secondary-title>Computers &amp; Industrial Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Computers &amp; Industrial Engineering</full-title></periodical><pages>15</pages><volume>63</volume><number>1</number><section>135</section><dates><year>2012</year><pub-dates><date>August </date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12].
در بهترین حالت، روشهای سنتی وابسته به زمان، عمر مفید1ماشین آلات را در حد متوسط تأمین می کند. لازم به ذکر است که استفاده از این روش به مفهوم عدم نیاز به فعالیتهای نت اضطراری و پیشگیرانه نمی باشد.
در واقع نگهداری و تعمیرات پیشگویانه می تواند تعداد خرابیهای غیرقابل پیش بینی را کاهش داده و نیز ابزاری را ایجاد نماید که با استفاده از آن برنامه های دوره ای و روزانه نگهداری و تعمیرات پیشگویانه به برنامه هایی با قابلیت اطمینان بیشتر تبدیل گردد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Rosmaini Ahmad</Author><Year>2012</Year><RecNum>13</RecNum><DisplayText>[12]</DisplayText><record><rec-number>13</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>13</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Rosmaini Ahmad,Shahrul Kamaruddin</author></authors></contributors><titles><title>An overview of time-based and condition-based maintenance in industrial application</title><secondary-title>Computers &amp; Industrial Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Computers &amp; Industrial Engineering</full-title></periodical><pages>15</pages><volume>63</volume><number>1</number><section>135</section><dates><year>2012</year><pub-dates><date>August </date></pub-dates></dates><urls></urls></record></Cite></EndNote>[12].
مدت زمان توقفات ناگهانی و هزینه های تعمیراتی دو فاکتور اساسی در تعیین میزان موفقیت یک کارخانه می باشند، بنابراین تشخیص و کنترل به موقع خرابی تجهیزات ، در اولویت کاری مجموعه تعمیرات قرار می گیرد. چرا که تشخیص به موقع و در مرحله اولیه خرابی ، سبب می گردد تا مجموعه تعمیرات نیز به مثابه واحد تولید ، در فرایند تولید ایجاد افرزش افزوده2 نماید ، و در جهت تغییر دیدگاه های پیشین ، تنها به عنوان یک منبع هزینه در روند تولید دیده نشود.در صنایع داخلی بیشتر استراتژی نگهداری و تعمیرات غیر مترقیه ، تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرات اساسی3 در راستای نیل به این آرمان انجام می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mark Last</Author><Year>2010</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mark Last,Alla Sinaiski,Halasya Siva Subramania</author></authors></contributors><titles><title>Predictive maintenance with multi-target classification models</title><secondary-title>Intelligent information and database sys–s</secondary-title></titles><pages>10</pages><keywords><keyword>Predictive Maintenance,Health Management</keyword></keywords><dates><year>2010</year></dates><isbn>3-642-12100-5 978-3-642-12100-5</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6].
1 Useful Life
2 Added Value
3 OverHaul Maintenance
در سالهای اخیر با حرکت به سمت تعمیرات پیشگویانه برخی سازمانها و کارخانه ها به دلیل اهمیت فراوان خرابی تجهیزات و با توجه به پیشرفت روزافزونی که در زمینه پایش وضعیت تجهیزات صورت می گیرد این امکان را فراهم کرده اند تا خرابی تجهیزات با بکارگیری ابزارها و روشهای مناسب ، هرچه بهتر و در مراحل اولیه تشخیص داده شده و تحت کنترل واحد های تعمیراتی در آید.
با تنظیم یک برنامه صحیح نگهداری و تعمیرات برای تجهیزات و ماشین آلات کارخانه، از یکسو خرابی ها غیر مترقبه آنها پیشگیری و از اتلاف وقت و هزینه های گراف تعمیراتی جلوگیری می شود و اختلالات تولید به حداقل کاهش می یابد، از سوی دیگر عمر مفید و موثر ماشین آلات زیاد می شود و از نظر کمی و کیفی دارای حد متعادل بازدهی و سودآوری خواهد شد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Giuseppe Curcur </Author><Year>2010</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>[13]</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>19</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Giuseppe Curcur , GiacomoGalante , Alberto Lombardo</author></authors></contributors><titles><title>A predictive maintenance policy with imperfect monitoring</title><secondary-title>Reliability EngineeringandSys–Safety</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reliability EngineeringandSys–Safety</full-title></periodical><pages>9</pages><volume>95</volume><number>9</number><section>989</section><keywords><keyword>Predictive maintenance</keyword><keyword>Bayesian approach</keyword><keyword>Imperfect monitoring</keyword></keywords><dates><year>2010</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1016/j.ress.2010.04.010</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[13].
بکارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات خاص یک سازمان می تواند نقش بسیار زیادی را کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی ایفا نماید.
اما این تاثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارایه محصول در کل زنجیره تامین1 ، کیفیت محصول ، قابلیت اطمینان ، چابکی سازمانی و عواملی از این دست نیز تاثیرات خاص خود را خواهد داشت که هر یک از آنها محلی از تامل خواهد بود.از این رو می توان به نقش مهم و تاثیرگذار استراتژی مختلف نگهداری و تعمیرات بر روی کسب وکار یک بنگاه اقتصادی پی برد.
به هر حال فرایند تعمیرات و نگهداری در تعیین سطح شاخص رقابت پذیری یک سازمان نقش حساس و غیر قابل انکاری برخوردار است و در مجموع می توان تحلیلهای گوناگونی را در ارتباط با این فرایند در چهار حوزه هزینه ، کیفیت ، انعطاف پذیری و قابلیت تحویل مورد بررسی قرار داد.بر این اساس ارایه مدلهای تصمیم گیری برای انتخاب استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات و یا ترکیبی از آن ها ، همواره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Giuseppe Curcur </Author><Year>2010</Year><RecNum>19</RecNum><DisplayText>[13]</DisplayText><record><rec-number>19</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>19</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Giuseppe Curcur , GiacomoGalante , Alberto Lombardo</author></authors></contributors><titles><title>A predictive maintenance policy with imperfect monitoring</title><secondary-title>Reliability EngineeringandSys–Safety</secondary-title></titles><periodical><full-title>Reliability EngineeringandSys–Safety</full-title></periodical><pages>9</pages><volume>95</volume><number>9</number><section>989</section><keywords><keyword>Predictive maintenance</keyword><keyword>Bayesian approach</keyword><keyword>Imperfect monitoring</keyword></keywords><dates><year>2010</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1016/j.ress.2010.04.010</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[13].
1 Supply Chain
فصل دوم
2- مبانی نظری تحقیق
2-1- اثر نگهداری و تعمیرات
هزینه های تعمیرات بخش اعظمی از هزینه تمام شده همه کارخانه ها و واحدهای تولیدی را در برمی گیرد.بسته به نوع خاص صنعت هزینه های نگهداری و تعمیرات بین 15 تا 60 درصد کل هزینه تولید می باشد.گرچه گاهی این آمارها ممکن است گمراه کننده نیز باشد.بررسی های اخیر روی تاثیر مدیریت مشخص می کند که یک سوم کل هزینه تعمیرات در نتیجه تعمیرات غیرضروری و یا ناصحیح است. شاید مهمتر از همه این واقعیت است که مدیریت ناکارآمد تعمیرات تأثیر زیادی روی توانایی کیفی تولید کنندگانی داردکه باید در بازاررقابتی دنیا فعالیت کنند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
دلیل عمده این ناکارآمدی فقدان اطلاعات درست وکافی برای بیان نیازهای واقعی جهت نگهداری یا تعمیر ماشینهای و تجهیزات کارخانه ودیگر سیستمها می باشد.
تا این اواخر سطوح میانی مدیریت از تأثیر عملکرد تعمیرات روی کیفیت محصولات ، هزینه تولید ومهمتر از همه سود نهایی خط تولید چشم پوشی می کرد . عقیده عمومی این بود که تعمیرات یک زیان اجتناب ناپذیراست . یا هیچکس نمی تواند هزینه تعمیرات را بهبود بخشد . شاید این جملات 10 تا 20 سال گذشته صحیح بود اما پیشرفت در تجهیزات مجهز به ریز پردازنده ها واستفاده از کامپیوتر که برای پایش کردن شرایط کارکرد تجهیزات کارخانه وماشین آلات دوار استفاده می شوند ،‌ ابزاری سودمند برای مدیریت کارکرد آنها فراهم آورده است . استفاده از این ابزارکاهش یا حذف تعمیرات غیرضروری را امکان پذیر می سازد همینطور از خرابیهای پیشرفته ماشین جلوگیری می کند وتأثیرات منفی عملکرد تعمیرات روی سود دهی تولید کننده ها و کارخانه های تولیدی را کاهش می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
بنیاد واساس مشترک تعمیرات پیش بینانه ، مانیتورینگ منظم شرایط مکانیکی واقعی ، راندمان کارکرد ، ودیگر شاخص های شرایط کارکرد مجموعه ماشینها و سیستمهای پروسسی می باشد تا اطلاعات لازم برای اطمینان از ماکزیمم فاصله بین دو خرابی وحداقل تعداد آنها، همچنین هزینه قطعی تولید که ناشی از خرابیهای برنامه ریزی نشده می باشد را فراهم کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>FELIX SALFNER</Author><Year>2010</Year><RecNum>20</RecNum><DisplayText>[14]</DisplayText><record><rec-number>20</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>20</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>FELIX SALFNER, MAREN LENK, and MIROSLAW MALEK</author></authors></contributors><titles><title>A Survey of Online Failure Prediction Methods</title><secondary-title>CM Computing Surveys</secondary-title></titles><periodical><full-title>CM Computing Surveys</full-title></periodical><pages>42</pages><volume>42</volume><number>3</number><dates><year>2010</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1145/1670679.1670680</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[14].
به بیان ساده تعمیرات پیش بینانه فلسفه یا نگرشی است که ازشرایط کارکرد واقعی تجهیزات کارخانه و سیستمها به منظور بهینه سازی کارکرد کلی کارخانه استفاده می کند. یک برنامه مدیریت تعمیرات پیش بینانه جامع از بیشترین ابزار با هزینه مفید ( مانند مانیتورینگ ارتعاشات ، دماسنجی 1 ،‌آنالیز روغن و وضعیت سنجی سایش 2 ) استفاده می کند. تا شرایط کارکرد واقعی سیستمهای حساس کارخانه را بدست آورد وبر پایه این اطلاعات واقعی همه فعالیتهای تعمیراتی را برپایه نیاز آنها برنامه ریزی کند. واردکردن تعمیرات پیش بینانه دریک برنامه مدیریت تعمیرات جامع میزان در دسترس بودن ماشین آلات دوار فرآیند را بهینه می سازد و هزینه تعمیرات را بشدت کاهش می دهد . همچنین کیفیت تولید ،‌بهره وری وسود آوری تولید کارخانه ها را افزایش می دهد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Stadhouders</Author><Year>2011</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>14</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Henk Stadhouders</author></authors></contributors><titles><title>A Framework for implementing Condition Based Maintenance based on Operational Data</title></titles><pages>100</pages><volume>Master of Science</volume><keywords><keyword>Condition Based Maintenance, Predictive Maintenance, Condition Monitoring</keyword></keywords><dates><year>2011</year></dates><work-type>Operations Management and Logistics</work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>[10] .
1 Termography
2 Tribology
پنج تکنیک غیرمخرب برای مدیریت تعمیرات پیش بینانه استفاده می شود : مانیتورینگ ارتعاش ، مانیتورینگ پارامترهای پروسسی ، ترموگرافی ، ترایبولوژی وبازدید بصری. هرتکنیک اطلاعات منحصر بفردی دارد که مدیر تعمیرات را در تشخیص نیازهای واقعی تعمیرات یاری می کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
2-2-بهینه سازی نگهداری وتعمیرات پیش بینانه
خیلی از برنامه های نت پیش بینانه ای که اجرا شده اند قبل ازسنجش امتیازات شان دچار شکست شده اند. این مشکل بخاطر محدودیتهای تکنیکی بوجود نیامده است بلکه بیشتر به دلیل تغییرات ضروری بوده است که باید درمحیط کار اجرا شوند تا باعث حداکثر بهره گیری از ابزارهای پیش بینانه گردد. به عنوان کمترین اقدام، یکی از گامهای موثر که می تواند این محدودیتها را ازبین ببرد ودرنتیجه به رشد وبالا بردن حداکثر امتیازات برنامه نت پیش بینانه کمک کند ، تغییر فرهنگ است. سایر موارد عبارتند از فروش و بازاریابی ، تولید ، کارپردازی، تعمیرات ، مدیریت اطلاعات و دیگر فعالیتهای کارخانه .
تغییر فرهنگ
اولین تغییری که بایدصورت پذیردتغییروتحول درباور این مطلب است که تکنولوژی های پیش بینانه صرفاٌ یک مدیریت نت یا ابزاری برای پیشگیری از خرابی می باشند . این تغییر نگرش باید در سطح شرکت انجام شود و درسازمان پراکنده گردد. در ابتدا این تحول ممکن است ساده به نظر بیاید اما تغییر دادن نگرش شرکت یا پذیرش نت وتعمیرات پیش بینانه مشکل است . زیرا بیشتر سطوح مدیریتی شرکت دانش کم یا درک محدودی از نت یا حتی نیاز به نت دارند لذا قانع کردن آنها برای استفاده از تکنولوژیهای نت پیشگیرانه ضروری وفوق العاده مشکل می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Stadhouders</Author><Year>2011</Year><RecNum>14</RecNum><DisplayText>[10]</DisplayText><record><rec-number>14</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>14</key></foreign-keys><ref-type name=”Thesis”>32</ref-type><contributors><authors><author>Henk Stadhouders</author></authors></contributors><titles><title>A Framework for implementing Condition Based Maintenance based on Operational Data</title></titles><pages>100</pages><volume>Master of Science</volume><keywords><keyword>Condition Based Maintenance, Predictive Maintenance, Condition Monitoring</keyword></keywords><dates><year>2011</year></dates><work-type>Operations Management and Logistics</work-type><urls></urls></record></Cite></EndNote>[10] .
درمنظر ایشان ، خرابیها وتاخیرات برنامه ریزی نشده تنها پیامد نت می باشد . آنها نمی توانند باور کنند که بیشتر این خرابیها درنتیجه عدم اجرای نت می باشند.
بزرگترین نیاز کارخانه ای که درکلاس جهانی کار می کند محیط کاری است که باعث تشویق و نگهداری کلیه نیروهای کاری درسطح اجرایی مطلوب شود . فرهنگ کارخانه باید از مدیریت ارشد شروع وجزلاینفک همه نیروهای کاری گردد.
بازاریابی وفروش
گروه بازاریابی وفروش باید تجارت جدیدی تهیه کند که بتواند سطوح قابل قبول تولید را حفظ نماید .
تولید
مدیریت تولید سومین معیار برای قابل قبول بودن عملکرد کارخانه می باشد. اداره بهره برداری باید فرآیند تولید را برای رسیدن به حداکثر تولید طراحی وبرنامه ریزی کند.
کارپرداز
وظیفه کارپرداز تهیه مواد اولیه خام قطعات یدکی تولید ودیگر مواد مصرفی درزمان مناسب برای حمایت موثر از تولید می باشد . علاوه برآن این کالاها باید از کیفیت مناسب برخوردار باشند تا استفاده موثر از سیستمهای بهره برداری وکیفیت تولید نهایی امکان پذیر باشد .
تعمیرات
تعمیرات باید از اینکه تجهیزات درشرایط کاری مطلوبی نگهداری می شوند اطمینان حاصل کند. سیستم قدیمی مدیریت تعمیرات پاسخ سریع به خرابی باید با سیستم مدیریت تعمیراتی که همه سیستمهای کارخانه را درشرایط کارکرد مطلوب نگه می دارد جانشین گردد.
مدیریت اطلاعات
استفاده موثر از منابع کارخانه کاملاٌ وابسته به تصمیمات درست مدیریت می باشد. بنابراین مدیریت اطلاعات موفق برای کارکرد صحیح کارخانه حیاتی است . همه کارخانه ها بطور مطلق نیاز به سیستمی دارند که بتواند داده ها را جمع آوری وتفسیر کند تا همه عملکردهای حیاتی کارخانه بطور موثر تعیین شوند.
عملگرهای دیگر کارخانه
درکارخانه های متوسط وبزرگ ، عملگرهای دیگری درکارخانه نقش کلیدی در عملکرد کارخانه دارند. این عملگرها شامل منابع انسانی ، مهندسین کارخانه ، ارتباط کارکنان ، حسابداری هزینه ها و کنترل محیط زیست می باشند.
2-3- مفاهیم اقتصادی وتوجیه هزینه ها
درحالت عادی فرآیند ساده توجیه اقتصادی برای یک پروژه سرمایه گذاری عبارت است از : مقایسه هزینه اولیه ومخارج با منافع مورد نظر، که به صرفه جویی هزینه ها وافزایش سود تعبیر می شود. اگر منابع مالی درزمان معقولی هزینه شوند ، ودرآمدآن بیش ازسرمایه گذاری انجام شده دریک سهام مطمئن باشد ،‌احتمالاٌ پروژه سرمایه گذاری اقتصادی خوبی است .
توجیه نهایی سیستم CBM جایی است که ماشین به یک قطعه نظیر بیرینگ یا گیربکس وابسته باشد و آن گلوگاه ماشین باشد وخرابی این قطعه باعث تسری خرابیهای برنامه ریزی نشده شود و قسمت های زیادی از کارخانه به آن مبتلا شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11] .
هنوز توجیه اقتصادی CBM بستگی زیادی دارد که چگونه این خرابیها احتمال وقوع دارند ودیگر اینکه دانش دقیقی از عوامل غیر قابل اندازه گیری مربوطه داشته باشیم . دربهترین حالت اگر احتمال وقوع خرابی وجود داشته باشد ،‌با هر هزینه ای ، اجرای بعضی متدهای پیش بینی آن ، بطوری که بتوان اقدام پیشگیرانه خاصلی انجام داد ، عاقلانه است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11] .
2-3-1- ارزیابی نیازهای CBM
هرگونه ارزیابی شرایط مهندسی نگهداری کارخانه توسط مواردی از مشاهدات کاربردی وآنالیز داده های عملکرد ماشین تحت تأثیرقرارمی گیرد .مواردی مانند ،تناوب خرابیها،اتفاقی بودن خرابی ها ، نیاز به تعمیرات تکراری ، تعداد محصولات خرابی تولید شده، پتانسیل خطرهای مرتبط به عملکرد ضعیف،هرگونه کاهش از حداکثر ظرفیت هنگام بهره برداری مد نظر می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Micaela Caserza Magro</Author><Year>2009</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>[15]</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Micaela Caserza Magro, Paolo Pinceti</author></authors></contributors><titles><title>A confirmation technique for predictive maintenance using the Rough Set Theory</title><secondary-title>Computers &amp; Industrial Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Computers &amp; Industrial Engineering</full-title></periodical><pages>9</pages><volume>56</volume><number>4</number><section>1319</section><keywords><keyword>Predictive maintenance,Data mining,Knowledge discovery in database</keyword></keywords><dates><year>2009</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1016/j.cie.2008.07.024</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[15].
ممکن است با این موارد، ونکات بیشتر ،‌حدس زده شود که یک مورد خاص از کارخانه به مانیتورینگ دقیق ، تعمیرات پیشگیرانه برنامه ریزی شده دوره ای ، فرآیندهای تعمیر اضطراری بهتر ، یا ترکیبی از همه راهها نیازدارد تا ازحصول سطح معقول دسترسی بهره برداری اطمینان حاصل شود. بااین حال ، به ندرت شاخصهای مهندسی قابل ارزیابی دقیق در دوره های اتلاف اقتصادی وجود دارند . تعداد کمی از شرکتها می توانند شکل دقیقی از هزینه توقف بر ساعت را ترسیم کنند ، حتی اگر بعضی از آنها روی ساعت کاریشان بتوانند ارزش گذاری کنند ، بطور کلی هیچ اطلاعات قابل اعتمادی از مجموع توقف هایشان ندارند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Micaela Caserza Magro</Author><Year>2009</Year><RecNum>18</RecNum><DisplayText>[15]</DisplayText><record><rec-number>18</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>18</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Micaela Caserza Magro, Paolo Pinceti</author></authors></contributors><titles><title>A confirmation technique for predictive maintenance using the Rough Set Theory</title><secondary-title>Computers &amp; Industrial Engineering</secondary-title></titles><periodical><full-title>Computers &amp; Industrial Engineering</full-title></periodical><pages>9</pages><volume>56</volume><number>4</number><section>1319</section><keywords><keyword>Predictive maintenance,Data mining,Knowledge discovery in database</keyword></keywords><dates><year>2009</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1016/j.cie.2008.07.024</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[15].
2-3-2-توجیه هزینه
به منظور توجیه هزینه یک پروژه CBM ، درسلسله مراتب کنترل امور مالی یک نفر خاص باید توجیه شود تا سیستم CBM را به عنوان هزینه تلقی نکند وهمچنین نباید به عنوان یک مورد هزینه ای در بودجه سالانه اداره تعمیرات گنجانده شود. بدیهی است که ، این امر پروژه را در رقابت با دیگر پروژه های سرمایه گذاری درحالی قرارمی دهد که منابع محدود است . بنابراین باید برای خرید هر تجهیز CBM توجیه خوبی ارائه شود که بازگشت سرمایه را دریک دوره کوتاه نشان دهد.باید داده های مربوط به عملکرد CBM ارزیابی مالی شود ، که تأثیر آن می تواندبه مفهوم تحریک مدیریت همه اداره های مجموعه برای تخمین هزینه عوامل مختلف حوزه مسئولیتشان باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
2-3-3- هزینه استراتژی جاری تعمیراتی
هزینه اداره تعمیرات باید به طور کلی ، شفاف ومستند ، شامل دستمزدها ، قطعات یدکی ، بالاسریها وغیره حساب شده باشد ،‌با این وجود ، معمولاٌ شکستن این هزینه ها به موارد جداگانه کارخانه مشکل می باشد وحتی تخمین دقیق این هزینه کل به اجزا منفرد تعمیراتی غیرممکن است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mark Last</Author><Year>2010</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mark Last,Alla Sinaiski,Halasya Siva Subramania</author></authors></contributors><titles><title>Predictive maintenance with multi-target classification models</title><secondary-title>Intelligent information and database sys–s</secondary-title></titles><pages>10</pages><keywords><keyword>Predictive Maintenance,Health Management</keyword></keywords><dates><year>2010</year></dates><isbn>3-642-12100-5 978-3-642-12100-5</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6] .
اگر CBM جایگزین PM شود احتمالا صرفه جویی قابل توجهی برای قطعات یدکی ونیروی انسانی مورد نیاز کارخانه حاصل می شود که به دلیل تعویض تعمیرات می باشد . این معمول تر از چیزی است که انتظارمی رود. زیرا همیشه تصورمی شود تعمیرات پیشگیرانه منظم کمتر هزینه دارد تا خرابی در سرویس ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mark Last</Author><Year>2010</Year><RecNum>23</RecNum><DisplayText>[6]</DisplayText><record><rec-number>23</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>23</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Mark Last,Alla Sinaiski,Halasya Siva Subramania</author></authors></contributors><titles><title>Predictive maintenance with multi-target classification models</title><secondary-title>Intelligent information and database sys–s</secondary-title></titles><pages>10</pages><keywords><keyword>Predictive Maintenance,Health Management</keyword></keywords><dates><year>2010</year></dates><isbn>3-642-12100-5 978-3-642-12100-5</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[6] .
جمع بندی
درکل ، می توان گفت که توجیه اقتصادی برای نصب هر تجهیزی از CBM باید برپایه طرح تجاری شرکت باشد ، اگر هزینه سرمایه گذاری با امتیازات اقتصادی اندازه گیری شده جبران شوند؛ وجود ابهام در اندازه گیری عوامل در دسترس ، فقدان امتیازات محسوس شرکت ، ‌ومحیط اقتصادی که مهندسین نت عمل می کنند، همه برای برنامه ریزی ساختار چنین طرحی مشکل ایجاد می کنند. تا به مهندسین امکاناتی برای جمع آوری وآنالیز اطلاعات عملیاتی به طور دقیق وپیوسته داده نشود؛ تا اداره های تولید ومهندسی زیر نظر یک سیستم دقیق ارزش – هزینه ای استاندارد قرارنگیرد؛ وتا وضعیت عملکرد مهندسی نت به یک مرکز محاسبه سود داده نشود، هرگز توجیه اقتصادی دانش دقیقی آنچنان که باید نمی شود.
2-4-طراحی یک برنامه نت پیش بینانه
یک برنامه نت پیش بینانه مؤثر، هم باید شامل انجام کارهای براساس زمان باشد وهم انجام وظایفی بر اساس شرایط تجهیز. این وظایف توسط تجهیزات خاص وسیستمهای متشکل کارخانه تعیین می شوند.
حداقل ارزیابی هایی که هرکارخانه باید انجام دهد عبارتند از :
اطلاعات خرابی
بهبود قابلیت اطمینان تجهیز
بهبود فرآیندها
خرابیهایی که قابل پیشگیری هستند
نت برای پیشگیری از خرابیها
نیروی انسانی
تیم کاری
2-4-1-امتیازات نت پیش بینانه
نت پیش بینانه جانشین روش های مدیریت نت قدیمی تر نمی باشد ، بلکه افزودنی ارزشمندی برای برنامه نت جامع کلی کارخانه می باشد . درحالی که برنامه های مدیریت نت قدیمی روی تعمیر ماشینهای دوار به صورت روتین وپاسخ سریع به خرابیهای ناخواسته تکیه دارند ، یک برنامه نت پیش بینانه کارهای نت خاصی که واقعاٌ برای تجهیزات کارخانه لازم هستند را برنامه ریزی می کند.نت پیش بینانه نمی تواند ادامه نیاز به برنامه های نت قدیمی (نظیر کار تا خرابی وپیشگیرانه ) را حذف کند . با این حال ، می تواند تعداد خرابیهای ناخواسته را کاهش دهد وابزار زمان بندی مطمئن تری برای کارهای روتین نت پیشگیرانه تهیه کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
ورود نت پیش بینانه در برنامه مدیریت کلی کارخانه باعث بهینه سازی دسترسی ماشینها وکاهش هزینه زیاد تعمیرات و توقف های برنامه ریزی نشده می شود. در واقع نت پیش بینانه یک برنامه پیشگیرانه است که محرک آن شرایط می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>J. Jokinen</Author><Year>2012</Year><RecNum>24</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>24</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Paper”>47</ref-type><contributors><authors><author>J. Jokinen, C. Postelnicu, B. Zhang, R. Camp M. Suhonen, O. Karhumäki, J. L. Martinez Lastra</author></authors></contributors><titles><title>Condition monitoring for predictive maintenance in the pulp &amp; paper industry: Two implementations</title><secondary-title>2012 IEEE International Conference on Sys–s, Man, and Cybernetics</secondary-title></titles><pages>1633 – 1638</pages><keywords><keyword>condition monitoring,maintenance engineering,predictive maintenance</keyword></keywords><dates><year>2012</year></dates><pub-location>Seoul</pub-location><publisher>IEEE</publisher><accession-num>13191881</accession-num><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/ICSMC.2012.6377971</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[16] .
عموماٌ نت پیش بینانه به یکی از دلایل زیر اجرامی شود :
به عنوان ابزار مدیریت تعمیرات
به طور سنتی ، نت پیش بینانه تنها به عنوان ابزار مدیریت تعمیرات استفاده می شد. دربیشتر حالتها ، این استفاده به جلوگیری از توقفهای برنامه ریزی نشده ویا خرابیهای سنگین محدود می شد. اگر چه این هدف مهم است ، اما نت پیش بینانه می تواند اساساٌ امتیازات بیشتری باتوسعه حوزه یا مأموریت برنامه فراهم کند. به عنوان ابزار مدیریت تعمیرات ، نت پیش بینانه می تواند و باید به عنوان ابزار بهینه سازی تعمیرات استفاده شود. توجه برنامه باید روی حذف توقفهای غیر ضروری ، هم برنامه ریزی شده وهم برنامه ریزی نشده ، حذف فعالیتهای نت اصلاحی وپیشگیرانه غیرضروری؛ افزایش عمر مفید سیستمهای بحرانی؛ وکاهش هزینه کارکد این سیستمها باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>J. Jokinen</Author><Year>2012</Year><RecNum>24</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>24</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Paper”>47</ref-type><contributors><authors><author>J. Jokinen, C. Postelnicu, B. Zhang, R. Camp M. Suhonen, O. Karhumäki, J. L. Martinez Lastra</author></authors></contributors><titles><title>Condition monitoring for predictive maintenance in the pulp &amp; paper industry: Two implementations</title><secondary-title>2012 IEEE International Conference on Sys–s, Man, and Cybernetics</secondary-title></titles><pages>1633 – 1638</pages><keywords><keyword>condition monitoring,maintenance engineering,predictive maintenance</keyword></keywords><dates><year>2012</year></dates><pub-location>Seoul</pub-location><publisher>IEEE</publisher><accession-num>13191881</accession-num><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/ICSMC.2012.6377971</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[16].
به عنوان ابزار بهینه سازی کارخانه
تکنولوژیهای نت پیش بینانه وقتی به عنوان ابزار بهینه سازی کارخانه مورد استفاده قرارگیرند می توانند حتی منافع بیشتری نیز فراهم کنند. برای مثال ،‌این تکنولوژیها می توانند برای ایجاد کاربردی ترین وبهترین فرآیندها برای سیستمهای تولیدی حساس دریک کارخانه مورد استفاده قرارگیرند . تکنولوژیهای پیش بینانه را می توان به عنوان نقشه شرایط واقعی کارکرد این سیستم های حساس وبرای تهیه اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد فرآیندهای معتبری استفاده کرد که تقاضا برای نرخهای تولید بالاتر بدون افزایش متقابل در هزینه تعمیرات وکاهش عمر مفید تجهیزات ایجاد کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>J. Jokinen</Author><Year>2012</Year><RecNum>24</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>24</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Paper”>47</ref-type><contributors><authors><author>J. Jokinen, C. Postelnicu, B. Zhang, R. Camp M. Suhonen, O. Karhumäki, J. L. Martinez Lastra</author></authors></contributors><titles><title>Condition monitoring for predictive maintenance in the pulp &amp; paper industry: Two implementations</title><secondary-title>2012 IEEE International Conference on Sys–s, Man, and Cybernetics</secondary-title></titles><pages>1633 – 1638</pages><keywords><keyword>condition monitoring,maintenance engineering,predictive maintenance</keyword></keywords><dates><year>2012</year></dates><pub-location>Seoul</pub-location><publisher>IEEE</publisher><accession-num>13191881</accession-num><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/ICSMC.2012.6377971</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[16].
به عنوان ابزار بهبود قابلیت اطمینان
به عنوان ابزار بهبود قابلیت اطمینان ،‌نت پیش بینانه را نمی توان نادیده گرفت . توانایی اندازه گیری حتی کوچکترین انحراف از پارامترهای کارکرد عادی به نیروهای خاص کارخانه اجازه می دهد ( مثلاٌ مهندسین قابلیت اطمینان ، طراحان تعمیرات ) تا طراحی وبرنامه ریزی برای تنظیمات کوچک داشته باشند تا از روبه رو زوال رفتن ماشین یا سیستم جلوگیری کنند ، بنابراین نیاز به بازسازی های بزرگ و توقفهای مربوطه حذف می شود ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>J. Jokinen</Author><Year>2012</Year><RecNum>24</RecNum><DisplayText>[16]</DisplayText><record><rec-number>24</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>24</key></foreign-keys><ref-type name=”Conference Paper”>47</ref-type><contributors><authors><author>J. Jokinen, C. Postelnicu, B. Zhang, R. Camp M. Suhonen, O. Karhumäki, J. L. Martinez Lastra</author></authors></contributors><titles><title>Condition monitoring for predictive maintenance in the pulp &amp; paper industry: Two implementations</title><secondary-title>2012 IEEE International Conference on Sys–s, Man, and Cybernetics</secondary-title></titles><pages>1633 – 1638</pages><keywords><keyword>condition monitoring,maintenance engineering,predictive maintenance</keyword></keywords><dates><year>2012</year></dates><pub-location>Seoul</pub-location><publisher>IEEE</publisher><accession-num>13191881</accession-num><urls></urls><electronic-resource-num>10.1109/ICSMC.2012.6377971</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[16].
2-5-تکنیکهای نت پیش بینانه
انواع مختلفی از تکنیکها می تواند ، وباید، به عنوان قسمتی ازبرنامه نت پیش بینانه جامع مورد استفاده قرارگیرد . از آنجا که سیستمها یا ماشینهای مکانیکی در اغلب تجهیزات کارخانه ها به کارمی روند، عموماٌ مانیتورینگ ارتعاش قسمت کلیدی بیشتر برنامه های نت پیش بینانه است ؛ اما مانیتورینگ ارتعاش نمی تواند همه اطلاعات لازم برای یک برنامه نت پیش بینانه موفق را فراهم کند. لذا،یک برنامه نت پیش بینانه جامع باید شامل تکنیکهای مختلف عیب یابی ومراقبت وضعیت باشد . این تکنیکهاشامل مانیتورینگ ارتعاش،ترموگرافی،ترایبولوژی،پارامترهای پروسسی ، بازرسی بصری،آلتراسوانیک ، ‌ودیگر تکنیکها می شوند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
2-5-1-مانیتورینگ ارتعاش
از آنجا که اغلب کارخانه ها سیستمهای الکترومکانیکی را در برمی گیرند، مانیتورینگ ارتعاش اولین ابزار نت پیش بینانه است . در 10 سال گذشته ، بیشتر این برنامه ها براساس استفاده از میکروپروسسرها انطباق یافته اند ، داده بردارهای تک کاناله ونرم افزارهای تحت ویندوز برای استخراج ، مدیریت ، رسم نمودار رشد ، وارزیابی انرژی ارتعاشی توسط سیستمهای الکترومکانیکی بوجود آمده اند. اگر چه این روش یک روش نت پیش بینانه با ارزشی است ، محدودیتهای این سیستمها امکان دارد امتیازات بالقوه آنهارا محدود کند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
2-5-2-انواع سیستمهای ترموگرافی
سه نوع ابزار عموماٌ به عنوان قسمتی از برنامه نت پیش بینانه مؤثر استفاده می شود: ترمومترهای مادون قرمز، اسکنرهای خطی ، وسیستمهای تصویربرداری مادون قرمز ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jay Lee</Author><Year>2009</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>21</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Jay Lee, Yan Chen, Hassan Al-Atat, Mohamed AbuAli, Edzel Lapira</author></authors></contributors><titles><title>A sys–atic approach for predictive maintenance service design: methodology and applications</title><secondary-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</secondary-title></titles><periodical><full-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</full-title></periodical><pages>19</pages><volume>2</volume><number>1</number><section>76</section><keywords><keyword>preventive maintenance</keyword><keyword>PM</keyword><keyword>predictive maintenance</keyword><keyword>PdM</keyword><keyword>service design</keyword><keyword>prognostics.</keyword></keywords><dates><year>2009</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1504/IJIMS.2009.031341</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[8].
ترمومترهای مادون قرمز
ترمومترهای مادون قرمز یارادیومترهای نقطه ای برای تهیه دمای سطح واقعی یک نقطه نسبتاٌ کوچک روی ماشین یا سطح طراحی شده اند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jay Lee</Author><Year>2009</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>21</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Jay Lee, Yan Chen, Hassan Al-Atat, Mohamed AbuAli, Edzel Lapira</author></authors></contributors><titles><title>A sys–atic approach for predictive maintenance service design: methodology and applications</title><secondary-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</secondary-title></titles><periodical><full-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</full-title></periodical><pages>19</pages><volume>2</volume><number>1</number><section>76</section><keywords><keyword>preventive maintenance</keyword><keyword>PM</keyword><keyword>predictive maintenance</keyword><keyword>PdM</keyword><keyword>service design</keyword><keyword>prognostics.</keyword></keywords><dates><year>2009</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1504/IJIMS.2009.031341</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[8].
اسکنرهای خطی
این نوع ابزار مادون قرمز اسکن یک بعدی یا تشعشع مقایسه ای خطی تهیه می کند. اگر چه این نوع ابزار، سطحی بزرگتر برای مشاهده فراهم می کند( یعنی سطح ماشین) کاربردش در نت پیش بینانه محدود است ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jay Lee</Author><Year>2009</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>21</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Jay Lee, Yan Chen, Hassan Al-Atat, Mohamed AbuAli, Edzel Lapira</author></authors></contributors><titles><title>A sys–atic approach for predictive maintenance service design: methodology and applications</title><secondary-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</secondary-title></titles><periodical><full-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</full-title></periodical><pages>19</pages><volume>2</volume><number>1</number><section>76</section><keywords><keyword>preventive maintenance</keyword><keyword>PM</keyword><keyword>predictive maintenance</keyword><keyword>PdM</keyword><keyword>service design</keyword><keyword>prognostics.</keyword></keywords><dates><year>2009</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1504/IJIMS.2009.031341</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[8] .
تصویربرداری مادون قرمز
برخلاف تکینکهای دیگر ، تصویر برداری مادون قرمز یا حرارتی ابزاری برای اسکن نشر مادون قرمز کامل ماشین ، پروسس یا تجهیزات دریک زمان خیلی کوتاه فراهم می کند. اغلب سیستمهای تصویربرداری شبیه دوربین ویدئویی هستند. کاربر می تواند انتشار حرارتی سطح وسیعی را به سادگی با نگاه به مانیتور دوربین ببیند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Jay Lee</Author><Year>2009</Year><RecNum>21</RecNum><DisplayText>[8]</DisplayText><record><rec-number>21</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>21</key></foreign-keys><ref-type name=”Journal Article”>17</ref-type><contributors><authors><author>Jay Lee, Yan Chen, Hassan Al-Atat, Mohamed AbuAli, Edzel Lapira</author></authors></contributors><titles><title>A sys–atic approach for predictive maintenance service design: methodology and applications</title><secondary-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</secondary-title></titles><periodical><full-title>Int. J. of Internet Manufacturing and Services</full-title></periodical><pages>19</pages><volume>2</volume><number>1</number><section>76</section><keywords><keyword>preventive maintenance</keyword><keyword>PM</keyword><keyword>predictive maintenance</keyword><keyword>PdM</keyword><keyword>service design</keyword><keyword>prognostics.</keyword></keywords><dates><year>2009</year></dates><urls></urls><electronic-resource-num>10.1504/IJIMS.2009.031341</electronic-resource-num></record></Cite></EndNote>[8].
ورودترموگرافی به برنامه نت پیش بینانه شما را قادر می سازد تا راندمان حرارتی سیستمهای پروسسی حساس را که به انتقال یا حفظ حرارت ، تجهیزات الکتریکی ، ودیگر پارامترهایی که قابلیت اطمینان و راندمان سیستمهای کارخانه به آنها بستگی دارد را مانیتور کنید.
2-5-3-ترایبولوژی
تکنولوژی علمی است که در خصوص سطوح در حال حرکت، کنش و واکنش های آن بحث می کند . تکنیکهای ترایبولوژی مختلفی وجود دارند که می توانند مورد استفاده تعمیرات پیش بینانه قرارگیرند مانند آنالیز روانکاری روغن ، آنالیز طیف نگاری1 و آنالیز ذرات سایشی ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
آنالیز روانکاری روغن
آنالیز روانکاری روغن همانگونه که از نامش برمی آید تکنیک آنالیزی است که وضعیت روغن روانکار مورد استفاده درتجهیزات مکانیکی وبرقی را مشخص می کند. اولین کاربردهای آنالیز روغن روانکار کنترل کیفیت روغن ، کاهش انبارداری ، وتعیین اقتصادی ترین تناوبهای تعویض روغن می باشد ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Mobley</Author><Year>2002</Year><RecNum>16</RecNum><DisplayText>[11]</DisplayText><record><rec-number>16</rec-number><foreign-keys><key app=”EN” db-id=”ftraadzzo52zese2ts55t9ae9r2ww2p0v052″>16</key></foreign-keys><ref-type name=”Book”>6</ref-type><contributors><authors><author>R. Keith Mobley</author></authors></contributors><titles><title><style face=”normal” font=”default” size=”10″>AN INTRODUCTION TO PREDICTIVE MAINTENANCE</style></title></titles><edition>Second Edition</edition><section>459</section><dates><year>2002</year></dates><publisher>Butterworth-Heinemann</publisher><isbn>0-7506-7531-4</isbn><urls></urls></record></Cite></EndNote>[11].
2-5-4-بازرسی بصری
بازرسی بصری اولین روش استفاده شده برای نت پیش بینانه بوده است . تقریباٌ از شروع انقلاب صنعتی ، تکنسینهای نت گردشهای روزانه درسیستمهای صنعتی وتولید حساس در تلاش برای شناخت عیوب بالقوه یا مشکلات مرتبط با نت که می توانست به قابلیت اطمینان ، کیفت تولید وهزینه های تولید لطمه وارد کند به کار می بردند.

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *