پایان نامه ایرانداک - دانلود پژوهش علمی

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

سرزمین ایران فلات نسبتاً مرتفعی است که در بخش میانی کمربند چین خورده آلپ هیمالیا قرار دارد این رشته ارتفاعات عظیم که از اروپا تا آسای مرکزی ادامه پیدا می کند در ایران به دو شاخه کوه های البرز و زاگرس تقسیم می شود (نظری، 1372،ص 15)
پیدایش چین خوردگیها و ناهمواریهای ایران نتیجه حرکت کوهزایی اواخر دوران سوم است که پیدایش این چین خوردگیها همزمان با پیدایش کوههای جنوب اروپا و آسیا بوده است.

متن کامل در سایت امید فایل 

در ایران نمونه های مشخص ناهمواری به صورت کوهستانهای بلند و پُرحجم با دامنه های پرشیب و دره های تنگ و گذرگاهها یا به صورت سرزمینهای کما بیش هموار و یکنواخت دیده می شود.
ناهمواریهای ایران را می توان از نظر طبیعی و جهت برحستگی و شرایط خاص منطقه به چند دسته تقسیم کرد:
کوههای شمالی،کوههای غربی و جنوبی، کوههای شرقی، کوههای مرکزی،جلگه های ساحلی، چاله های داخلی.( عفیفی ،1389،ص42)

نقشه شماره 2-3- توپوگرافی ایران
- اقلیم
ایران در منطقه معتدله خشک شمالی و در عرض متوسط روی کره زمین در ناحیه جنب استوایی و استوایی قرار دارد. همین موقعیت جغرافیایی با دوری از دریاهای بزرگ، به ویژه جریانات هوایی موجب شده است تا آب و هوای ایران خشک و بَرّی باشد. اما به سبب وسعت بسیار وجود عوارض گوناگون طبیعی مانند ارتفاعات بلند در شمال و مغرب و پستی های وسیع، چون دشت های مرکزی در داخل فلات و افزودن بر آن، مجاورت دریای کاسپین و خلیج پارس و اقیانوس هند – که هر یک از این افق ها، اقلیمی جداگانه می سازند. ایران از اقلیم مختلف و آب و هوای متنوع برخورداراست. ایران فلاتی مرتفع، نزدیک به دشتهای وسیع اسیا که ارتفاع متوسط آن حدود 1200 متر از سطح دریاست. وضع چین خوردگی ها و ارتفاعات که بلندی برخی از آنها 4000 متر بیشتر است و وجود دریاهای شمال و جنوب که دور از نواحی مرکزی قرار دارند. به ویژه وضع قرار گرفتن کوه های که برگرد ایران حلقه زده اند. این کشور را از جمله کشورهای نادر جهان کرده است که می توان در آن انواع آب و هوا را شاهد نمود(سعیدیان، 1383، ص 350).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *