دانلود مقاله ایرانداک - پژوهش علمی دانشگاه

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

با تشکر فراوان از:
اساتید گرامی جناب آقای دکتر فولادی، دکتر وثوقی، استاد محمدی مدیر گروه محترم و همه اساتیدی که نگذاشتند غبار تحجر بر تارک اعتقاداتم بنشیند، در تکامل بینش من از مذهبم تلاش کردند و اندیشیدن را به من آموختند؛ و همچنین با قدردانی بسیار از دوستان گران‌مایه ام آقایان محسن سیاوشی و مهدی انوری برای همه زحماتی که متحمل شدند.
تأییدیه اعضاء هیئت‌داوران حاضر در جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
اعضاء هیئت‌داوران نسخه نهایی پایان‌نامه آقای مصطفی ترکاشوند
تحت عنوان: "بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی"
را ازنظر فرم و محتوی بررسی نموده و پذیرش آن را برای درجه کارشناسی ارشد با درجه............... تأیید می‌نمایند.اعضاء هیئت‌داوران:
1- استاد راهنما: جناب آقای دکتر داراب فولادی
2- استاد مشاور: جناب آقای دکتر سعید وثوقی
3- استاد داور: جناب آقای دکتر حسن خداوردی

معاونت پژوهش و فن‌آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این‌که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به‌منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدّن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیئت‌علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1- اصل حقیقت‌جویی: تلاش در راستای پی‌جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان‌سازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملّی: تعهد به رعایت مصالح ملّی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب‌داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان‌ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7 – اصل احترام: تعهد به رعایت حریم‌ها و حرمت‌ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت‌شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به‌غیراز مواردی که موانع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه‌های غیرعلمی می‌آلایند.
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان‌نامه
این‌جانب مصطفی ترکاشوند دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشـــــــته علوم سیاسی که در تاریــــــخ 17/06/1393 از پایان‌نامه خود تــحت عــــنوان "بررسی تطبیقی تفاسیر و قرائت‌های نوین از حکومت اسلامی در آراء و اندیشه‌های دکتر عبدالکریم سروش و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی" با کسب نمره و درجه دفاع نموده‌ام بدین‌وسیله متعهد می‌شوم:این پایان‌نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام‌شده توسط این‌جانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی پژوهشی دیگران (اعم از پایان‌نامه، کتاب، مقاله و...) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورداستفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
این پایان‌نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم‌سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و... از این پایان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با این‌جانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچ‌گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:تاریخ و امضاء:چکیده:
آشنایی با تفکرات اندیشمندان زمینه را برای بسط و شناخت بیشتر اندیشه‌های آنان در سطح جامعه، چه در بین عوام و چه در بین خواص فراهم می‌نماید. در بررسی اندیشه‌های عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی که در این پژوهش به‌طور خاص افکار آن‌ها در رابطه با حکومت اسلامی موردتوجه قرارگرفته است؛ گذشته از ارائه‌ی مختصری از سرگذشت آنان، افکار این دو اندیشمند در رابطه با حکومت اسلامی به‌طورکلی و نیز در رابطه با اختلافات فکری آن دو با استفاده از چارچوب نظری هرمنوتیک بازگو می‌شود و ضمن ورود به جزئیات نظریات و عقاید آن‌ها، مهم‌ترین نکته‌های تفکراتشان به‌طور ساده و روشن و درعین‌حال موثق و سنجیده بیان می‌گردد. اساس کار این رساله بررسی تطبیقی اندیشه‌های سروش و مصباح یزدی در باب حکومت اسلامی، با تکیه‌بر نظریه‌ی هرمنوتیک است.
واژه‌های کلیدی: عبدالکریم سروش – محمدتقی مصباح یزدی – هرمنوتیک - حکومت دینی – ولایت‌فقیه – مشروعیت – مقبولیت – دموکراسی – حق و تکلیف – عدالتدولت – ایدئولوژی– آزادی
فهرست مطالب
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
TOC o "1-3" h z u مقدمه: PAGEREF _Toc392993141 h 21-1)بیان مسئله: PAGEREF _Toc392993142 h 22-1)اهداف تحقیق: PAGEREF _Toc392993143 h 33-1)پیشینه و ادبیّات پژوهش: PAGEREF _Toc392993144 h 44-1)چارچوب نظری تحقیق: PAGEREF _Toc392993145 h 55-1)سؤالات تحقیق: PAGEREF _Toc392993146 h 81-5-1)پرسش اصلی: PAGEREF _Toc392993147 h 82-5-1)پرسش های فرعی: PAGEREF _Toc392993148 h 86-1)فرضیه های تحقیق: PAGEREF _Toc392993149 h 81-6-1)فرضیه ی اصلی تحقیق: PAGEREF _Toc392993150 h 82-6-1)فرضیه های فرعی تحقیق: PAGEREF _Toc392993151 h 87-1)روش تحقیق: PAGEREF _Toc392993152 h 98-1)سازمان دهی تحقیق: PAGEREF _Toc392993153 h 9فصل دوم: مبانی، مفاهیم و چارچوب نظری تحقیق
مقدمه: PAGEREF _Toc392993154 h 111-2)هرمنوتیک: PAGEREF _Toc392993155 h 111-1-2)عالمان اسلامی و هرمنوتیک: PAGEREF _Toc392993156 h 122520315471170ب
00ب
2-1-2)فهم متون دینی: PAGEREF _Toc392993157 h 123-1-2)تعدد قرائت ها: PAGEREF _Toc392993158 h 134-1-2)تفسیر: PAGEREF _Toc392993159 h 135-1-2)تأویل: PAGEREF _Toc392993160 h 152-2)حکومت: PAGEREF _Toc392993161 h 153-2)دولت: PAGEREF _Toc392993162 h 174-2) قدرت: PAGEREF _Toc392993163 h 195-2)مشروعیت: PAGEREF _Toc392993164 h 226-2)ایدئولوژی: PAGEREF _Toc392993165 h 237-2)حق و تکلیف: PAGEREF _Toc392993166 h 261-7-2)حق: PAGEREF _Toc392993167 h 262-7-2)تکلیف: PAGEREF _Toc392993168 h 278-2)جامعه مدنی: PAGEREF _Toc392993171 h 299-2)آزادی: PAGEREF _Toc392993172 h 3110-2)دموکراسی: PAGEREF _Toc392993173 h 3311-2)عدالت: PAGEREF _Toc392993174 h 3512-2)ولایت: PAGEREF _Toc392993175 h 3713-2)چارچوب نظری هرمنوتیک: PAGEREF _Toc392993176 h 371-13-2)مفهوم هرمنوتیک و تلقی هایی مختلف از آن : PAGEREF _Toc392993177 h 382-13-2)هرمنوتیک درحوزه اندیشه تفکّر اسلامی : PAGEREF _Toc392993178 h 403-13-2)هرمنوتیک در سطح برخی نو اندیشان مسلمان: PAGEREF _Toc392993179 h 424-13-2)دلایل موضوعیت هرمنوتیک در این پژوهش: PAGEREF _Toc392993180 h 421-4-13-2)دلایل عام: PAGEREF _Toc392993181 h 432-4-13-2)دلایل خاص: PAGEREF _Toc392993182 h 432520315806450پ
00پ

متن کامل در سایت امید فایل 

14-2) نتیجه گیری: PAGEREF _Toc392993183 h 45فصل سوم: تاریخچه ی حکومت اسلامی و مبانی کلی فکری و نظری آن
مقدمه: PAGEREF _Toc392993184 h 471-3)رابطه ی دولت اسلامی با قدرت و اقتدار: PAGEREF _Toc392993185 h 472-3)تحول دولت در دنیای اسلام: PAGEREF _Toc392993186 h 501-2-3)الگوی دولت قرآنی: PAGEREF _Toc392993187 h 502-2-3)الگوی دولت خلیفگی: PAGEREF _Toc392993188 h 501-2-2-3)دولت در عصر خلفای راشدین: PAGEREF _Toc392993189 h 512-2-2-3)خلیفگی پادشاهی(دولت در عصر امویان): PAGEREF _Toc392993190 h 553-2-2-3) خلیفگی امپراتوری(دولت در عصر عباسیان): PAGEREF _Toc392993191 h 554-2-2-3)خلیفگی غیر عرب(دولت در عصر عثمانیان): PAGEREF _Toc392993192 h 562-3-2-3)دولت زیدیه در یمن: PAGEREF _Toc392993193 h 573-3-2-3)دولت صفویه در ایران: PAGEREF _Toc392993194 h 581-4-2-3)الگوهای مونیستی(یگانه انگار): PAGEREF _Toc392993195 h 593-4-2-3)دولت های دوآلیست(دو انگار): PAGEREF _Toc392993196 h 694-4-2-3)دولت های ترکیبی PAGEREF _Toc392993197 h 703-3)نتیجه گیری: PAGEREF _Toc392993198 h 72فصل چهارم: بررسی تطبیقی کلیات اندیشه های سروش و مصباح یزدی
مقدمه: PAGEREF _Toc392993199 h 741-4) کلیات اندیشه های سروش در باب حکومت اسلامی: PAGEREF _Toc392993200 h 741-1-4)زندگینامه: PAGEREF _Toc392993201 h 742-1-4)دین: PAGEREF _Toc392993209 h 811-2-1-4)مفهوم دین، مؤمن و مسلمانی: PAGEREF _Toc392993210 h 812-2-1-4)ابعاد دین: PAGEREF _Toc392993211 h 823-2-1-4)توقع از دین: PAGEREF _Toc392993212 h 832520315652780ت
00ت
4-2-1-4)دین اقلی: PAGEREF _Toc392993213 h 835-2-1-4)برداشت سروش از اسلام: PAGEREF _Toc392993214 h 833-1-4)فهم و معرفت دینی: PAGEREF _Toc392993215 h 841-3-1-4)معرفت دینی: PAGEREF _Toc392993216 h 842-3-1-4)بسط خطا پذیری فهم دینی به قرآن: PAGEREF _Toc392993217 h 843-3-1-4)تفسیر مؤمنانه و غیر مؤمنانه: PAGEREF _Toc392993218 h 854-3-1-4)ویژگی های قرائت فاشیستی از دین: PAGEREF _Toc392993219 h 854-1-4)جامعه ی دینی: PAGEREF _Toc392993220 h 861-4-1-4)انواع جامعه ی دینی: PAGEREF _Toc392993221 h 862-4-1-4)تفاوت های جامعه ی دینی و جامعه ی لیبرال: PAGEREF _Toc392993222 h 875-1-4)سیاست و حکومت: PAGEREF _Toc392993223 h 881-5-1-4)مفهوم سیاست: PAGEREF _Toc392993224 h 882-5-1-4)نقش دین در سیاست: PAGEREF _Toc392993225 h 883-5-1-4)مفهوم حکومت دینی: PAGEREF _Toc392993226 h 884-5-1-4)انواع حکومت(دینی و غیر دینی): PAGEREF _Toc392993227 h 895-5-1-4)تفاوت اصلی حکومت دینی و غیر دینی: PAGEREF _Toc392993228 h 896-5-1-4)مسأله ی حکومت دینی: PAGEREF _Toc392993229 h 907-5-1-4)حکومت فقهی: PAGEREF _Toc392993230 h 928-5-1-4)انتظار ما از دین در حکومت دینی: PAGEREF _Toc392993231 h 939-5-1-4)مدل حکومتی اسلام: PAGEREF _Toc392993232 h 9310-5-1-4)ساختار و سازمان حکومت دینی: PAGEREF _Toc392993233 h 9311-5-1-4)وظایف و اختیارات حکومت و حاکمان دینی: PAGEREF _Toc392993234 h 956-1-4)مشروعیت: PAGEREF _Toc392993235 h 961-6-1-4)مفهوم مشروعیّت و مقبولیت: PAGEREF _Toc392993236 h 962-6-1-4)حقوق غیر دینی مردم در حکومت اسلامی: PAGEREF _Toc392993237 h 963-6-1-4)مشروعیّت دستگاه های نظارتی در ولایت فقیه: PAGEREF _Toc392993238 h 974-6-1-4)حق غیر دینی یا تکلیف غیر حکومتی مردم(مشروعیّت خبرگان رهبری): PAGEREF _Toc392993239 h 972520315511175ث
00ث
5-6-1-4)مشروعیت و حقوق بشر در حکومت فقهی: PAGEREF _Toc392993240 h 976-6-1-4)مشروعیت و دموکراسی: PAGEREF _Toc392993241 h 987-1-4)ایدئولوژی: PAGEREF _Toc392993242 h 981-7-1-4)مفهوم ایدئولوژی: PAGEREF _Toc392993243 h 982-7-1-4)دین و ایدئولوژی: PAGEREF _Toc392993244 h 993-7-1-4)تفاوت حکومت دینی و ایدئولوژیک: PAGEREF _Toc392993245 h 994-7-1-4)حاکم دینی و تفاوت آن با رهبر ایدئولوژیک: PAGEREF _Toc392993246 h 995-7-1-4)ایدئولوژی و جامعه: PAGEREF _Toc392993247 h 1006-7-1-4)رابطه مشروعیّت با ایدئولوژی: PAGEREF _Toc392993248 h 1008-1-4)ولایت: PAGEREF _Toc392993249 h 1011-8-1-4)تشیّع و مسأله ی خاتمیت: PAGEREF _Toc392993250 h 1012-8-1-4)امامت و ولایت: PAGEREF _Toc392993251 h 1013-8-1-4)ولایت فقیه: PAGEREF _Toc392993252 h 1029-1-4)روحانیت: PAGEREF _Toc392993253 h 1041-9-1-4)سازمان و صنف روحانیت: PAGEREF _Toc392993254 h 1042-9-1-4)روحانیّت، شریعت و معیشت: PAGEREF _Toc392993255 h 1053-9-1-4)حوزه های علمیه: PAGEREF _Toc392993256 h 10510-1-4)فقه: PAGEREF _Toc392993257 h 1051-10-1-4)اسلام فقاهتی: PAGEREF _Toc392993258 h 1052-10-1-4)تفاوت جامعه دینی و جامعه فقهی: PAGEREF _Toc392993259 h 1063-10-1-4)کارکرد دین و فقه در دنیای مدرن: PAGEREF _Toc392993260 h 1064-10-1-4)رابطه فقه و قانون سالاری(نوموکراسی) با دموکراسی: PAGEREF _Toc392993261 h 10611-1-4)آزادی: PAGEREF _Toc392993262 h 1071-11-1-4)مفهوم آزادی: PAGEREF _Toc392993263 h 1072-11-1-4)تفاوت آزادی در لیبرالیزم و اسلام : PAGEREF _Toc392993264 h 1073-11-1-4)آزادی بیان: PAGEREF _Toc392993265 h 1082520315650240ج
00ج
4-11-1-4)آزادی و تسامح سیاسی: PAGEREF _Toc392993266 h 10912-1-4)دموکراسی: PAGEREF _Toc392993267 h 1101-12-1-4)مفهوم دموکراسی: PAGEREF _Toc392993268 h 1102-12-1-4)انواع دموکراسی: PAGEREF _Toc392993269 h 1103-12-1-4)دموکراسی و نفی استبداد: PAGEREF _Toc392993270 h 1114-12-1-4)دین و دموکراسی: PAGEREF _Toc392993271 h 1115-12-1-4)طرح سروش برای دموکراسی: PAGEREF _Toc392993272 h 1166-12-1-4)تفاوت های لیبرالیزم و دموکراسی: PAGEREF _Toc392993273 h 1177-12-1-4)ارتباط حقوق بشر با دموکراسی: PAGEREF _Toc392993274 h 11713-1-4)حق و تکلیف: PAGEREF _Toc392993275 h 1171-13-1-4)حق و تکلیف در اسلام: PAGEREF _Toc392993276 h 1172-13-1-4)حق و تکلیف در جمهوری اسلامی: PAGEREF _Toc392993277 h 1183-13-1-4)انتخابات، حق یا تکلیف: PAGEREF _Toc392993278 h 11814-1-4)عدالت: PAGEREF _Toc392993279 h 1191-14-1-4)روش شناسی: PAGEREF _Toc392993280 h 1192-14-1-4)عدالت در حکومت اسلامی: PAGEREF _Toc392993281 h 1203-14-1-4)عدالت و آزادی: PAGEREF _Toc392993282 h 1204-14-1-4)رابطه عدل و دموکراسی: PAGEREF _Toc392993283 h 12115-1-4)سکولاریزم: PAGEREF _Toc392993284 h 1211-15-1-4)سکولاریزم و حکومت دینی: PAGEREF _Toc392993285 h 12116-1-4)خشونت: PAGEREF _Toc392993286 h 1211-16-1-4)مفهوم خشونت: PAGEREF _Toc392993287 h 1212-16-1-4)خشونت و ولایت: PAGEREF _Toc392993288 h 1222-4) کلیات اندیشه های مصباح یزدی درباب حکومت اسلامی: PAGEREF _Toc392993289 h 1221-2-4)زندگینامه: PAGEREF _Toc392993290 h 1222-2-4)دین: PAGEREF _Toc392993301 h 1372520315426720چ
00چ
1-2-2-4)مفهوم دین: PAGEREF _Toc392993302 h 1373-2-4)فهم و معرفت دینی: PAGEREF _Toc392993303 h 1391-3-2-4)معرفت دینی: PAGEREF _Toc392993304 h 1392-3-2-4)تغییر در معرفت دینی: PAGEREF _Toc392993305 h 1393-3-2-4)قرائت های مختلف: PAGEREF _Toc392993306 h 1404-3-2-4)تئوری قبض و بسط: PAGEREF _Toc392993307 h 1405-3-2-4)صراط های مستقیم: PAGEREF _Toc392993308 h 1446-3-2-4)پلورالیزم دینی: PAGEREF _Toc392993309 h 1454-2-4)ولایت: PAGEREF _Toc392993310 h 1481-4-2-4)مفهوم ولایت تکوینی و تشریعی : PAGEREF _Toc392993311 h 1482-4-2-4)ولایت در حکومت دینی: PAGEREF _Toc392993312 h 1483-4-2-4)ولایت فقیه: PAGEREF _Toc392993313 h 1495-2-4)حکومت: PAGEREF _Toc392993314 h 1581-5-2-4)مفهوم حکومت: PAGEREF _Toc392993315 h 1582-5-2-4)دلیل شرعی ضرورت حکومت : PAGEREF _Toc392993316 h 1583-5-2-4)ویژگی مجریان حکومت : PAGEREF _Toc392993317 h 1594-5-2-4)حکومت دینی: PAGEREF _Toc392993318 h 1595-5-2-4)دولت: PAGEREF _Toc392993319 h 1646-2-4)مشروعیت: PAGEREF _Toc392993320 h 1681-6-2-4)مفهوم مشروعیّت: PAGEREF _Toc392993321 h 1682-6-2-4)مشروعیت در حکومت دینی: PAGEREF _Toc392993322 h 1683-6-2-4)مشروعیت، مقبولیت و جایگاه مردم در حکومت دینی: PAGEREF _Toc392993323 h 1694-6-2-4)مشروعیت ولایت فقیه: PAGEREF _Toc392993324 h 1717-2-4)حق و تکلیف: PAGEREF _Toc392993325 h 1751-7-2-4)رابطه حق و تکلیف و مشروعیت: PAGEREF _Toc392993326 h 1758-2-4)دموکراسی: PAGEREF _Toc392993327 h 1752520315562610ح
00ح
1-8-2-4)اسلام و دموکراسی: PAGEREF _Toc392993328 h 1752-8-2-4)مفهوم دموکراسی دینی: PAGEREF _Toc392993329 h 1763-8-2-4)کاستی های دموکراسی: PAGEREF _Toc392993330 h 1769-2-4)عدالت: PAGEREF _Toc392993331 h 1771-9-2-4)مفهوم عدالت: PAGEREF _Toc392993332 h 1772-9-2-4)عدالت الهی در نظام خلقت: PAGEREF _Toc392993333 h 1773-9-2-4)عدالت الهی در تشریع: PAGEREF _Toc392993334 h 1774-9-2-4)ارتباط مفهوم اجتماعی عدالت با حکومت دینی: PAGEREF _Toc392993335 h 17910-2-4)آزادی: PAGEREF _Toc392993336 h 1791-10-2-4)مفهوم آزادی در اسلام: PAGEREF _Toc392993337 h 1792-10-2-4)آزادی مطلق و مشروط: PAGEREF _Toc392993338 h 1803-10-2-4)آزادی و تکالیف: PAGEREF _Toc392993339 h 1804-10-2-4)آزادی بیان: PAGEREF _Toc392993340 h 1805-10-2-4)تعزیرات و آزادی: PAGEREF _Toc392993341 h 18111-2-4)جامعه ی مدنی: PAGEREF _Toc392993342 h 1811-11-2-4)اهمیت زندگی اجتماعی در اسلام: PAGEREF _Toc392993343 h 1812-11-2-4)مفهوم جامعه ی مدنی در اسلام: PAGEREF _Toc392993344 h 18112-2-4)سکولاریزم: PAGEREF _Toc392993345 h 1861-21-2-4)مفهوم سکولاریزم: PAGEREF _Toc392993346 h 1862-21-2-4)اسلام و سکولاریزم: PAGEREF _Toc392993347 h 1873-21-2-4)سکولاریزم، دین حداقلی و حداکثری: PAGEREF _Toc392993348 h 18713-2-4)حقوق بشر: PAGEREF _Toc392993349 h 1881-13-2-4)حکومت دینی و حقوق بشر: PAGEREF _Toc392993350 h 18814-2-4)لیبرالیزم: PAGEREF _Toc392993351 h 1891-14-2-4)اسلام و لیبرالیزم: PAGEREF _Toc392993352 h 1892520315725170خ
00خ
15-2-4)خشونت: PAGEREF _Toc392993353 h 1893-4)بررسی تطبیقی قرائت سروش و مصباح یزدی از حکومت دینی: PAGEREF _Toc392993354 h 1901-3-4)قرائت سروش از حکومت اسلامی: PAGEREF _Toc392993355 h 1901-1-3-4)قبض وبسط تئوریک شریعت: PAGEREF _Toc392993356 h 1902-1-3-4)ایدئولوژی و فقه، عقل و وحی: PAGEREF _Toc392993357 h 1903-1-3-4)اسلام و دموکراسی: PAGEREF _Toc392993358 h 1924-1-3-4)اسلام و مدرنیته: PAGEREF _Toc392993359 h 1932-3-4)قرائت مصباح یزدی از حکومت اسلامی: PAGEREF _Toc392993360 h 1941-2-3-4)مبانی دین شناسی: PAGEREF _Toc392993361 h 1942-2-3-4)مبانی انسان شناختی: PAGEREF _Toc392993362 h 1953-2-3-4)دین و دموکراسی: PAGEREF _Toc392993363 h 1984-4)نتیجه گیری: PAGEREF _Toc392993364 h 203فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری
مقدمه: PAGEREF _Toc392993365 h 2051-5)پاسخ به پرسش اصلی پژوهش: PAGEREF _Toc392993366 h 2052-5)پاسخ به پرسش های فرعی پژوهش: PAGEREF _Toc392993367 h 2051-2-5)پرسش فرعی اول: PAGEREF _Toc392993368 h 2051-1-2-5)نظرات و اندیشه های سروش بر اساس هرمنوتیک فلسفی: PAGEREF _Toc392993369 h 2052-1-2-5)نظرات و اندیشه های مصباح یزدی بر اساس هرمنوتیک کلاسیک: PAGEREF _Toc392993370 h 2062-2-5)پرسش فرعی دوم: PAGEREF _Toc392993371 h 2071-2-2-5)سروش: PAGEREF _Toc392993372 h 2072-2-2-5)مصباح یزدی: PAGEREF _Toc392993373 h 2083-5)راستی آزمایی فرضیه ی های تحقیق: PAGEREF _Toc392993374 h 2081-3-5)فرضیه اصلی تحقیق: PAGEREF _Toc392993375 h 2082582545599440د
00د
1-1-3-5)اثبات فرضیه اصلی تحقیق: PAGEREF _Toc392993376 h 2082-3-5)فرضیه های فرعی تحقیق: PAGEREF _Toc392993377 h 2081-2-3-5)اثبات فرضیه فرعی اوّل: PAGEREF _Toc392993378 h 2092-2-3-5)اثبات فرضیه فرعی دوم: PAGEREF _Toc392993379 h 2094-5)نتیجه گیری: PAGEREF _Toc392993380 h 209فهرست منابع و مآخذ: PAGEREF _Toc392993381 h 211
25203151003935ذ
00ذ

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه:در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته می‌شود. ضمن بیان مسئله‌ی تحقیق و شرح و توضیح آن، اهداف تحقیق مشخص می‌گردد. همچنین نگاهی نیز به پیشینه و ادبیات پژوهش می‌اندازیم تا مشخص گردد آیا این موضوع مسبوق به سابقه است یا خیر؟ سپس به شرح و توضیح کلی چارچوب نظری پرداخته می‌شود که تمام تحقیق پیش رو باید حول محور آن انجام شود، بیان سؤالات و فرضیه‌های تحقیق و همچنین روش و سازمان‌دهی تحقیق نیز بخش پایانی این فصل است.
1-1)بیان مسئله:یکی از موضوعاتی که در ایران پس از اسلام همواره با شدت و ضعف موردبحث و گفتگو قرارگرفته، موضوع حکومت دینی بوده است. با توجه به اینکه در این دوره ی تاریخی، دین حاکم در ایران، اسلام بوده، جدای از مذاهب و گرایش‌های فرقه‌ای قاعدتاً این نوع مباحث معطوف به حکومت دینی- اسلامی بوده است. در تمام این دوره تا زمان معاصر گفتمان حکومت اسلامی ادامه داشته امّا گاهی کم‌رنگ و گاهی جدی‌تر و پررنگ‌تر می‌شده و این شدّت و ضعف بستگی به فضای سیاسی حاکم داشته، به‌عنوان نمونه در زمان خلفای دوم و سوم به دلیل ورود تازه‌ی اسلام به ایران و به بهانه‌ی مبارزه با کفر و بدعت اساساً پرسش درباره‌ی حکومت اسلامی یا ممنوع بوده و یا علما و اهل فکر دچار خودسانسوری می‌شده‌اند، امّا در عصر عباسیان به دلیل بسط علم و گسترش نهضت ترجمه این فضا زمینه‌هایی را برای اندیشمندان و اهل فکر فراهم نمود تا درباره‌ی موضوع حکومت اسلامی و ماهیت آن تا حدودی کنکاش علمی کنند. در تمام طول تاریخ ایران پس از اسلام بحث حول محور حکومت اسلامی، چون همیشه با منافع شخص حاکم، خلیفه و دستگاه حکومتی در ارتباط بوده به‌صورت کاملاً علمی، باز و شفاف صورت نگرفته است. در دوره ی صفویان، تشیّع به‌عنوان مذهب رسمی کشور اعلام می‌گردد و ناگزیر بحث درباره‌ی حکومت دینی اسلامی به‌صورت دقیق‌تر تبدیل به موضوع دیگری تحت عنوان حکومت دینی، اسلامی، شیعی می‌گردد. در این دوران مجاهدت‌های فکری فراوانی شکل می‌گیرد امّا به‌صورت جدی‌تر این مباحث را در سال‌های نزدیک به انقلاب مشروطه و اوج و اعتلای آن را در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی ایران می‌بینیم. نیروهای ایدئولوگ انقلاب مانند محمدتقی مصباح یزدی و عبدالکریم سروش جزء کسانی هستند که به‌صورت جدی در این خصوص ارائه‌ی مطلب می‌کنند. عبدالکریم سروش به‌عنوان یک چهره‌ی دانشگاهی و محمدتقی مصباح یزدی به‌عنوان یک چهره‌ی حوزوی در کنار هم در روزها و سال‌های آغازین انقلاب مقابل سایر تفکرات و جریان‌های غیردینی و التقاطی به بحث و دیالوگ علمی می‌پردازند. امّا بررسی سیر اندیشه‌های عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی نشان می‌دهد که در ابتدای سال‌های انقلاب احتمالاً قرائت و تفسیری که هردوی آن‌ها از حکومت اسلامی و ماهیت این نوع حکومت ارائه می‌کنند تا حدودی شبیه به هم باشد، امّا به نظر می‌رسد رفته‌رفته این قرائت‌های واحد از حکومت اسلامی و خصوصاً پس از چاپ و انتشار کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، نوشته‌ی عبدالکریم سروش از هم فاصله گرفته‌اند و احتمالاً قرائت‌هایشان از این موضوع در تضاد باهم قرارگرفته است. حال با توجه به مطالب ذکرشده، اساس پژوهش پیش رو این است که نظریات گوناگون عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی را در خصوص حکومت اسلامی و قرائت‌هایی که هرکدام دراین‌باره ارائه می‌دهند، تاریخچه‌ی حکومت اسلامی، سیر اندیشه‌ای و بسط و گسترش تفکرات این دو، در موضوع حکومت اسلامی و تأثیر این تفکرات در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت تطبیقی موردبررسی قرارگرفته و پس از کنکاش و ارزیابی اطلاعات به‌دست‌آمده از آن، به‌صورت مبسوط و دقیق، نتایج حاصله به‌صورت جامع و کامل ارائه خواهد شد.
2-1)اهداف تحقیق:هدف کلی انجام این تحقیق بررسی تفکرات این دو اندیشمند درباره‌ی حکومت اسلامی و مبانی نظری این نوع حکومت است که به‌صورت خلاصه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
مشخص شدن تفاوت دیدگاه مصباح یزدی و سروش در مورد ضرورت وجودی، مبانی توجیهی شکل‌گیری و ماهیت حکومت اسلامی.
کشف تفاوت‌های موجود در اندیشه‌ی این دو متفکر در باب حدود اختیارات حکومت اسلامی.
واکاوی تکالیف و کار ویژه‌های حکومت اسلامی و... از دید این دو متفکر.
3-1)پیشینه و ادبیات پژوهش:
تاکنون مقالات، تألیفات و پایان‌نامه‌هایی از سوی دانشجویان، پژوهشگران و محققین رشته علوم سیاسی و سایر رشته‌ها در خصوص اندیشه‌های سروش و مصباح یزدی تألیف گردیده است که ازجمله‌ی آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
سامانی، محمدرضا، تجزیه‌وتحلیل مقایسه‌ای تساهل سیاسی میان نظرات سیاسی جان لاک، محمدتقی مصباح یزدی و عبدالکریم سروش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 1380، در این پایان‌نامه دنیاداری و حکومتگری را از لوازم اصلی زندگی اجتماعی بشر دانسته و نحوه چگونگی این دنیاداری را در هر فرهنگ تحت تأثیر مبانی فکری دینی یا محصول خردورزی حاملان آن فرهنگ می‌داند؛ و به این نکته می‌پردازد که تساهل و تسامح نسبت به تفاوت‌ها در عرصه‌ی اندیشه و به‌تبع آن در عرصه‌ی عمل حدودوثغور آن احصاء امور تساهل ناپذیر همواره در حوزه سیاست از اهمیت فراوانی برخوردار بوده است. در این پژوهش ضمن بررسی موضوع تساهل سیاسی از هر یک از نظرگاه‌های متعلّق به فرهنگ غرب و فرهنگ اسلامی ایرانی افرادی به‌عنوان شاخص مطرح و نظریات آن‌ها موردبررسی قرارگرفته است و وجوه اشتراک و افتراق میان آن‌ها بیان‌شده است. از شخصیت‌های اصلی این گرایش‌های فکری جان لاک از حوزه‌ی فرهنگ سیاسی غرب، محمدتقی مصباح یزدی و عبدالکریم سروش از حوزه‌ی فرهنگ سیاسی اسلامی معاصر، محوریت بحث را از آن خودکرده‌اند که در متن رساله به‌دقت پیرامون آن پرداخته‌شده است.
نصیری، نجمه، دین و دموکراسی، بررسی تحلیلی اندیشه‌های مصباح یزدی، عبدالکریم سروش و جواد طباطبایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، 1385، در این پایان‌نامه بابیان نظریات در باب تعریف دین و دموکراسی و بررسی نظریات و آراء سه اندیشمند به‌عنوان نمایندگان هر طیف پرداخته‌شده، سروش نماینده طیف اصلاح طلب ایران، مصباح یزدی منتخب گروه سنّت گرای ایران و طباطبایی به عنوان اندیشمند واقع در طیف متجدّد ایرانی می باشند.
مهدی پور میری، حسین، بررسی مبانی متفکّران معاصر(آقای ملکیان و آقای مصباح یزدی)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1385، آنچه در این تحقیق بدان پرداخته‌شده نشان دادن اصول و مبانی نظری، سیر استدلالیِ آراء و نظرات دینی مصباح یزدی و ملکیان، با مراجعه به آثار مکتوبشان است. نتایج حاصله این بوده که مصباح با رویکردی فلسفی – کلامی به دفاع عقلانی از حقانیت انحصاری دین می‌پردازد، دینی که کمال و سعادت انسانی درگرو ایمان آوردن و مطابقت تمام جنبه‌های فردی و اجتماعی انسان با آن است. امّا ملکیان با رویکرد فلسفه‌ی دین و پراگماتیسمی به تحقیق عقلانی و روان‌شناسانه دین می‌پردازد و با قرائت معنویت گرایانه از دین، کارکرد دین را تنها به جنبه‌ی فردی و نیازهای وجودی و در جهت کاستن برخی از درد و رنج‌هایی که با ابتنای به علوم و معارف بشری قابل‌رفع نیست، معطوف می‌سازد.
مرتضوی، زینب السّادات، انتظار بشر از دین در نگاه اندیشمندان اسلامی(استاد جوادی آملی، دکتر سروش)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، 1386، در این پژوهش که با عنوان«انتظار بشر از دین» از منظر اندیشمندان مسلمان خصوصاً استاد جوادی آملی و دکتر سروش است، این مسئله مطرح است که انسان‌ها چه نیازی به دین‌دارند و دین چه انتظاری از انسان دارد. هرچند در این مسئله، دیدگاه‌ها و رویکردهای گوناگونی وجود دارد، ولی این پژوهش این بحث را از دیدگاه نظریه‌پردازان معاصر در حوزه‌ی دین‌شناسی، خصوصاً استاد جوادی آملی و دکتر عبدالکریم سروش بررسی و تحلیل نموده است. در ابتدا به تبیین موضوع پرداخته و اینکه آیا این دو پرسش«انتظار بشر از دین» و«انتظار دین از بشر» قابل‌جمع‌اند؛ سپس به تحلیل و بررسی این‌که آیا پرسش فوق، یک رویکرد درون دینی دارد یا برون دینی، پرداخته‌شده است و پس از تبیین آن‌ها، به بیان فواید و کارکردهای دین از منظر این دو متفکّر و همچنین این‌که رابطه‌ی دین بااخلاق و دین با دنیا و آخرت چگونه است و چه تفاوت‌هایی در این زمینه در آراء آن‌ها وجود دارد پرداخته‌شده است.
با توجه به مطالب ذکرشده اثر جامع و کاملی که به‌صورت مبسوط و دقیق به بررسی تطبیقی اندیشه‌ها و آراء عبدالکریم سروش و محمدتقی مصباح یزدی درباره‌ی حکومت اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد.
4-1)چارچوب نظری تحقیق:با چیره شدن هرمنوتیک بر عرصه‌ی فلسفه علم، تحول اساسی درزمینه‌ی متدلوژی صورت پذیرفت. در یک مبحث جمع‌بندی شده می‌توان از چهار تحول مهم در تاریخ فلسفه‌ی علم در قرن بیستم که هریک دربرگیرنده‌ی گفتمان خاصی در عرصه‌ی فلسفه علم هستند، نام برد. گفتمان اوّل، پوزیتیویسم و استقرا گرایی، گفتمان دوم، ابطال‌گرایی کارل پوپر و قواعد ریاضی گونه‌ی لاکاتوش، گفتمان سوم، ساختارگرایی و نسبیت‌گرایی تامس کوهن، گفتمان چهارم هرمنوتیک. ازآنجاکه در این پژوهش هرمنوتیک به‌عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته‌شده است پیرامون این مفهوم در این فصل به‌اختصار توضیحی ارائه می‌گردد و در فصل دوم به این موضوع به‌صورت عمیق‌تری پرداخته خواهد شد.
هرمنوتیک(Hermeneutics) از کلمه‌ی یونانی(Hermmeneuin) به معنی«تفسیر کردن» مشتق شده است(ریخته گران،17،1378). ریشه‌ی آن با کلمه‌ی هرمس(Hermes) خدای یونانی که هم خالق زبان و هم پیام‌آور خدایان بود پیوند دارد. این پیوند انعکاسی از ساختار سه‌گانه و سه مرحله‌ای عمل تفسیر است که عبارت‌اند از: پیام(متن)، تفسیر مفسّر(هرمس) و مخاطبان. البته با توجه به تعبیر دوگانه‌ای که سقراط در رساله‌ی کراتیلوس از هرمس عرضه کرده و وی را پیام‌آور و حیله‌گر نامیده است، می‌توان این تصور را داشت که کلمات، هم قادرند حقیقت امور را آشکار سازند و هم قدرت پنهان و مخدوش کردن پدیده‌ها رادارند(علی‌اصغر کاظمی،56،1378).
از واژه‌ی هرمنوتیک در طول زمان معانی متفاوتی ارائه‌شده است. قدیمی‌ترین مفهوم این اصطلاح، به اصول و مبانی تفسیر کتاب مقدّس اشاره دارد(ریخته گران،46،1378). بعدها علم هرمنوتیک به‌مثابه امری صرفاً مربوط به کتاب مقدّس در برابر علم هرمنوتیک به‌منزله‌ی قواعد کلی تفسیر لغوی رنگ باخت و انجیل در شمار متونی درآمد که ممکن است این قواعد در مورد آن‌ها به‌کاربرده شود(ریخته گران،1378،48-46). امّا هرمنوتیک همچون هنر، علم و فن تأویل و تفسیر تعریفی کاملاً آشکار ندارد. چراکه خود تأویل و تفسیر احتیاج به بررسی بیشتری دارد. در عربی لفظ(تأویل) یعنی بازگرداندن چیزی به اصل آن و به اوّل آن. ازنظر لغوی وقتی متنی یا گفته‌ای را تأویل می‌کنیم، یعنی آن را به معنای اصیل خودش بازمی‌گردانیم، درنتیجه، واژه‌ی تأویل را به معنای کوشش در کشف معناهای پنهان متن(نوشتاری و گفتاری) یا کنش یا رویداد و نیز کوشش جهت ساختن معناهای تازه برای آن‌ها به کار می‌بریم. تفسیر در قیاس با تأویل، کاری به نسبت ساده‌تر و قاعده‌مندتر است. کشف قاعده‌های زبانی، دستوری، نحوی وبیانی عبارت‌ها، راهنمایی برای فهم متن است. تفسیر کشف رمزگان یا کدها، یعنی امور قراردادی است درحالی‌که تأویل خوانش متن است که بافهم معناها یا ساختن معناها سرانجام می‌یابد. راهنمایی تأویل، تفسیر است(احمدی،65،1380).
ریچارد پالمر در بحث از هرمنوتیک معتقد است که ما می‌توانیم از شش میدان(حوزه) علوم هرمنوتیک به ترتیب زمانی صحبت کنیم: 1- نظریه‌ی تفسیری کتاب مقدّس؛ 2- روش‌شناسی عام لغوی؛ 3- علم هرگونه فهم زبانی؛ 4- مبنای روش‌شناختی علوم انسانی و روحانی؛ 5- پدیدارشناسی وجود و پدیدارشناسی فهم وجودی؛ 6- نظام‌های تأویل(پالمر،41،1377). حوزه‌های چهارگانه‌ی اوّل به هرمنوتیک متدلوژیک مربوط می‌شود و حوزه‌ی آخر در قلمرو هرمنوتیک فلسفی یا هستی شناسانه است، به‌عبارت‌دیگر، دانش هرمنوتیک را می‌توان از دو دیدگاه طبقه‌بندی کرد:
الف) از دیدگاه کاربرد آن که از این زاویه هرمنوتیک را به هرمنوتیک متن و هرمنوتیک فلسفی تقسیم می‌کنند. هرمنوتیک متن هرمنوتیکِ شلایر ماخر است که به تفسیر متن می‌پردازد و کارکرد هرمنوتیک را در حوزه‌ی متن می‌بیند. هرمنوتیک فلسفی هرمنوتیک هایدگر است که هرمنوتیک را در ساخت وجود شناسی به کار می‌گیرد و از آن برای تفسیر هستی بهره می‌برد. لکن در این طبقه‌بندی باید از اقسام دیگری از هرمنوتیک نیز نام برد، از قبیل هرمنوتیک روش شناسانه‌ی دیلتای و هرمنوتیک گادامر که آمیزه‌ای از روش‌شناسی و وجود شناسی است و درواقع، تلاش برای به ثمر رساندن هرمنوتیک روش شناسانه‌ی دیلتای و هرمنوتیک فلسفی هایدگر محسوب می‌شود. از یک‌سو، رو به حقیقت دارد و هرمنوتیک هایدگر را دنبال می‌کند و از سوی دیگر، به روش می‌پردازد و کار دیلتای را تکمیل می‌کند.
ب) از دیدگاه دوره ی تاریخی، هرمنوتیک به لحاظ تاریخی به سه دوره ی کلاسیک، مدرن و پسا مدرن تقسیم می‌شود. شلایر ماخر و دیلتای چهره‌های شاخص هرمنوتیک کلاسیک و هایدگر و گادامر از برجستگان هرمنوتیک مدرن و افرادی چون هیرش از شخصیت‌های مهم هرمنوتیک پسامدرن محسوب می‌شوند. ویژگی هرمنوتیک کلاسیک مطلق‌گرایی و شاخصه‌ی هرمنوتیک مدرن نسبی‌گرایی است. هرمنوتیک پسامدرن از نقد هرمنوتیک مدرن نشأت می‌گیرد که گاه مانند هیرش به‌سوی هرمنوتیک کلاسیک تمایل دارد و هرمنوتیک نئوکلاسیک را سامان می‌دهد؛ و زمانی مانند دریدا و هابرماس رو به‌نوعی نسبی‌گرایی دارد(احمدی،1375،684-682).
در دنیای اسلام نیز هرچند مفاهیم«اجتهاد» و«فهم عرفی» در برابر این اصطلاح غربی وجود دارند امّا اصطلاح«قرائت‌ها» به معنای«دیدگاه‌های مختلف در تفسیر متون دینی» امروز در جوامع اسلامی نیز رایج شده است. در اسلام و مذهب شیعه منابع فهم دینی نص قرآن کریم و سنّت(احادیث، سیره عملی) پیامبر و امامان هستند؛ قاعدتاً بحث پیرامون حکومت اسلامی به‌عنوان یک دیالوگ درون دینی برداشتی از این متون است که بر اساس این نظریه این برداشت‌ها می‌توانند متفاوت باشند و یا گاه متضاد و در این پژوهش نظرات این دو اندیشمند(سروش، مصباح یزدی) در قالب این تئوری(هرمنوتیک) مورد کنکاش علمی قرارگرفته است که در فصل بعد روش استفاده از این نظریه را در این پژوهش به‌صورت مبسوط شرح خواهیم داد.
5-1)سؤالات تحقیق:1-5-1)پرسش اصلی:تفاوت‌های میان قرائت عبدالکریم سروش از حکومت اسلامی با قرائت محمدتقی مصباح یزدی درباره‌ی حکومت اسلامی چیست؟
2-5-1)پرسش های فرعی:بر اساس نظریه‌ی هرمنوتیک، هرکدام از این دو، از چه نوع روش تأویل و تفسیرِ هرمنوتیکی برای فهم متون دینی درباره‌ی حکومت اسلامی استفاده کرده‌اند؟
اندیشه‌های عبدالکریم سروش و مصباح یزدی درباره‌ی حکومت اسلامی در کدام نوع از انواع هرمنوتیک به لحاظ کاربردی و تاریخی قابل‌تحلیل هستند؟
6-1)فرضیه های تحقیق:1-6-1)فرضیه ی اصلی تحقیق:به نظر می‌رسد بین قرائتی که عبدالکریم سروش از حکومت اسلامی ارائه می‌دهد و قرائتی که محمدتقی مصباح یزدی از حکومت اسلامی دارد در مورد ضرورت وجودی، مبانی توجیهی شکل‌گیری، ماهیت، حدود اختیارات، تکالیف، کار ویژه‌ها و... تفاوت‌هایی وجود داشته باشد.
2-6-1)فرضیه های فرعی تحقیق:به نظر می‌رسد روش تأویل، تفسیر و فهم هریک از این دو اندیشمند بر اساس نظریه هرمنوتیک از متون دینی درباره‌ی حکومت اسلامی متفاوت باشد.
به نظر می‌رسد اندیشه‌های هرکدام از این دو اندیشمند درباره‌ی حکومت اسلامی، بر اساس تئوری هرمنوتیک به لحاظ دسته‌بندی هرمنوتیک کاربردی و تاریخی با یکدیگر متفاوت باشند.
7-1)روش تحقیق:روش مورداستفاده در این تحقیق از نوع اسنادی است.
روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به‌صورت کتابخانه‌ای است.
ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری از منابع کتب، مقالات، مجلات و سایت‌های معتبر اینتـرنتی است.
روش تجزیه‌وتحلیل این تحقیق به‌صورت تحلیل محتوا است که بعد از جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات در یک فرایند منطقی، اطلاعات جمع‌آوری‌شده را مورد توصیف و تحلیل قرار می‌دهیم و پس از ارائه‌ی نتایج نهایی، راهکارهای احتمالی بررسی خواهد شد.
8-1)سازمان دهی تحقیق:فصل اول:
کلیات تحقیق
فصل دوم:
مبانی، مفاهیم و چارچوب نظری تحقیق
فصل سوم:
تاریخچه حکومت اسلامی
فصل چهارم:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *