ارشددانلود - دانلود پایان نامه ایرانداک

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

و من می خوانمت
مادرم دوستت دارم
•براداران و خواهرم : « کمال، شایسته، جلال و جواد »
که وجودشان شادی بخش
و صفایشان مایه آرامش،
آنانکه همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم و
تکیه گاهم در مواجهه با مشکلات و حضورشان مایه دلگرمی

218366067564000

سپاسگزاری
سپاس خداوندی را که حق ستایشش بالاتر از حد ستایشگران است، و نعمت هایش مافوق اندیشه حسابگران زبردست، خداوندی که حق جویان از ادای حقش ناتوانند، و همت های بلند پرواز آدمیان از درک و احاطه به مقام والایش درمانده، و حوزه اعلای ربوبیش از نفوذ هشیاران هشیار بدور. او را سپاس می گویم که به این بنده حقیرش توانایی نگاشت و اتمام این پایان نامه را عطاء فرمود. همچنین، به مصداق فرمایش مولای متقیّان حضرت علی (ع) که می فرمایند: هرکس مرا حرفی آموخت مرا بنده خویش ساخت از اساتید بزرگوار و گرانقدری که در تکمیل این پژوهش اعم از راهنمایی، مشاوره و داوری اینجانب را مورد لطف خود قرارداده سپاسگزارم:
از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر یدالله تاری وردی، او که همواره تجسم خاطرات زیباست و زحمت راهنمایی این تحقیق را به عهده داشتند خاضعانه تشکر می نمایم. بی شک آشنایی وحضور در محضر درس ایشان برای بنده چه به لحاظ دانش حسابداری و چه از باب معرفت و روش درست زیستن بسی سرمایه ای بزرگ بوده است. امیدوارم که در پناه معبودش استوار و جاودانه بماند.
از سرکار خانم دکتر فرزانه حیدرپور که مشاوره این پایان نامه را بر عهده داشتند سپاسگذاری می کنم. امیدوارم که در تمامی مراحل زندگی خود پیروز و سربلند باشند.
و نهایتاً، از سرکار خانم دکتر آزیتا جهانشاد زحمت داوری تحقیق پیشروی را تقبل نموده نیز نهایت قدردانی بعمل می آید. امید است که همواره استوار و پیروز باشند.
188150527711600
تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب مجید علی خانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی 89093296700 در رشته حسابداری که در تاریخ 27/10/1392از پایان نامه خود تحت عنوان : رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود
با کسب نمره 17/75 و درجه بسیارخوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب ،مقاله و...) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالاتر )در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،
ثبت اختراع و .... از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی :
تاریخ و امضاء
185356531559500
-49149025651100
بسمه تعالی
در تاریخ :27/10/1392
دانشجوی کارشناسی ارشد آقای مجید علی خانی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره 75/17 بحروف هفده وهفتادوپنج صدم و با درجه بسیار خوب مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما :
186626542735500
بسمه تعالی
دانشکده اقتصاد و حسابداری
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
******************************************************************
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است)
نام واحد دانشگاهی : تهران مرکزی کد واحد : 101 کد شناسایی پایان‌نامه : 10121301912009
عنوان پایان نامه : رابطه تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود
نام ونام خانوادگی دانشجو: مجید علی خانی
شماره دانشجوئی : 89093296700
رشته تحصیلی : حسابداری تاریخ شروع پایان نامه : 26/10/91
تاریخ اتمام پایان نامه : 27/10/92
استاد راهنما : جناب آقای دکتر یدالله تاری وردی
استاد مشاور : سرکار خانم دکتر فرزانه حیدرپور
آدرس و شماره تلفن : ساری بلوار طالقانی خیابان دانش دانش 27 پلاک 18

متن کامل در سایت امید فایل 

چکیده پایان نامه :
در این تحقیق تاثیر تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی بر پایداری و محتوای اطاعاتی سود مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های تحقیق وجود رابطه معنادار بین تفاوت ها و معیار های کیفیت سود فوق الذکر را ادعا می کنند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از دو مدل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. قلمروی زمانی تحقیق یک دوره 11 ساله بین سال های 1391-1381 و قلمروی مکانی آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پس از گردآوری داده های مورد نیاز با کمک نرم افزار های SPSS و EVEIWS فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهند که تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی تاثیر معناداری بر پایداری سود شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران دارند. همچنین شواهد از وجود رابطه معنادار بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با محتوای اطلاعاتی سود حمایت نمی کنند.
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است
مناسب نیست
211157443277600 تاریخ و امضاء
فهرست مطالب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *