فصل 5 برنامه ریزی عملکردی

فصل 5
برنامه ریزی و تدوین راهبرد های طراحی
برنامه ریزی فیزیکی ودیاگرام ارتباط فضاها
5-1- لیست فضاها
(فضاهای عمومی/خدماتی) (فضاهای عمومی/خدماتی) A: public spaces /services
عرض حداقل 5 متر (ورودی بازدیدکنندگان) 1: visitor entrance
مجموعاً 60 متر مربع
20 متر مربع
12 متر مربع
28 متر مربع (فضاهای پذیرش)
(فروش بلیط)
(کنترل بلیط)
(اطلاعات) 2: reception
a: ticket selling
b: ticket control
c: visitor information
4 میز 70*70 سانتیمتری (راهنمایی(جهت یابی){معمولا شامل یک تابلوی نمایش یا میز جهت برداشتن نقشه های موزه}) 3: orientation
19.4=4.85*4 (رزرو لیدر و استراحت کارمندان داخل موزه) 4: leader reservation & officials rest
30=10*3 (امکانات فروش(خرده فروشی) و ادوات مرتبط با موضوع موزه) 5: retail facilities
19.4=4.85*4 (دفتر/میز امنیتی(نگهبانی)) 6: security office /desk
57=7.5*7.5 (اتاقهای آموزشی) 7: education rooms
14 سرویس. m²78 (سرویسهای بهداشتی) 8: lavatories
(پارکینگ) 9: garage(s)/parking areas
60 متر مربع (کافه و رستوران) 10: cafe’s & restaurant
9.6=3*3.2 (فروش نشریات) 11: publications stores
225 متر مربع (اداری) B: offices
24=6*4 ( دفتر مدیر) 1: management office
24=4*6 (دفتر معاون) 2: vicar office
30=5*6 (اتاق جلسات) 3: meeting room
24=4*6 (امور بین الملل و داخلی) 4: international & intra national duty
30=5*6 (روابط عمومی) 5: public relation
30=5*6 (اتاق استراحت پرسنل) 6: staffs room
24=4*6 (دفاتر مالی و اجرایی) 7: administration /finance offices
30=5*6 (بایگانی) 8: chartulary
9=(4.1*1.1)*2 (سرویس کارکنان) 9: staffs lavatory
20 (آبدارخانه) 10: pantry
342 (خدمات پشتیبانی) C: supporting services
30 (دفاتر و سیستمهای امنیتی) 1: security office and sys–s
60 کتابخانه (تحقیق و کارهای زیربنایی) 2: research /field work
40 (تاسیسات) 3: installation (heating /air condition plant)
12 (نظافت) 4: cleaning
200 (انبار نمایشگاهها) 5: exhibitions storage
4000 (فضاهای اصلی موزه) D: museum main areas
600 سیر تاریخی تحول موسیقی ایران{مجموعه گالری+امکانات سمعی و بصری} 1: gallery 1
1000 (سازشناسی{مجموعه گالری})
2: gallery 2
1000 (انواع موسیقی{مجموعه گالری+امکانات سمعی و بصری}) 3: gallery 3
1400 (موسیقی تجربی کودکان)
4: gallery 4 (children’s experience)
(فضاهای جنبی) E: dorsolateral spaces
800 (آمفی تئاتر{مخصوص اجرای موسیقی}) 1: Amphitheater (special for music performances)
جدول شماره 3 : لیست فضاهای فرهنگسرای موسیقی
5-2- دیاگرام طراحی فضا ها

5-3- شرح فضاها و روابط عملکردی
5-3-1- (فضاهای اصلی گالری):
5-3-1-1- سیر تاریخ تحول موسیقی ایران (مجموعه گالری + امکانات سمعی و بصری)
a)ادوات موسیقی و صداسازی کشف شده مربوط به دوران ماقبل تاریخ و موارد استفاده آنها
b)موسیقی ایران، نوع و ادوات آن، تأثیر فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و مذهبی آن پیش از حمله مغول و معرفی موسیقی دانان بزرگ هر عصر (بیوگرافی و کارها)
c)موسیقی ایران، نوع و ادوات آن، تأثیر فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و مذهبی آن پس از حمله مغول و پیش از اسلام و معرفی موسیقی دانان بزرگ هر عصر (بیوگرافی و کارها)
d)موسیقی ایران، نوع و ادوات آن، تأثیر فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و مذهبی آن پس از اسلام و قبل از قاجار و معرفی موسیقی دانان بزرگ هر عصر (بیوگرافی و کارها)
e)موسیقی ایران، نوع و ادوات آن، تأثیر فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و مذهبی آن بعد از قاجار و تا پیروزی انقلاب اسلامی و معرفی موسیقی دانان بزرگ هر عصر (بیوگرافی و کارها)
f)موسیقی ایران، نوع و ادوات آن، تأثیر فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و مذهبی آن بعد از انقلاب اسلامی و تا دوره معاصر و معرفی موسیقی دانان بزرگ هر عصر (بیوگرافی و کارها)
برای هر یک از گالری های فوق 100 متر مربع مساحت در نظر گرفته شده است.
5-3-1-2- سازشناسی (معاصر)
a)سازهای زهی { یک نمونه از هر ساز + توضیح چگونگی و کیفیت صدای ساز و نحوه استفاده از آن در تولید موسیقی }
b)سازهای کلیدی { یک نمونه از هر ساز + توضیح چگونگی و کیفیت صدای ساز و نحوه استفاده از آن در تولید موسیقی }
c)سازهای بادی { یک نمونه از هر ساز + توضیح چگونگی و کیفیت صدای ساز و نحوه استفاده از آن در تولید موسیقی }
d)سازهای کوبه ای { یک نمونه از هر ساز + توضیح چگونگی و کیفیت صدای ساز و نحوه استفاده از آن در تولید موسیقی }
برای هر یک از گالری های فوق 250 متر مربع مساحت در نظر گرفته شده است.
5-3-1-3- انواع موسیقی (بین الملل) { مجموعه گالری + امکانات سمعی و بصری }
به این صورت خواهد بود که هر ژانر موسیقی با چگونگی و کیفیت آن معرفی شده ، آهنگسازان و نوازندگان معروف آن ژانر ، لیست شده ( با نام کامل و گروه و سال ) اجراهای معروف آنها ( به صورت نوشته ) و حدوداً 10 کار برتر هر ژانر یا یک اثر برتر از هر گروه معروف در هر ژانر ، آماده برای ارائه به بازدیدکنندگان است ( توسط (head/ear)phone + player ).
5-3-1-4- موسیقی تجربی کودکان
در این مکان { که همچنین به عنوان فضای انتظار کودکان استفاده می شود } مربیانی وجود دارند که راهنمای کودکان در این فضا هستند و والدین ، حق ورود به این بخش را ندارند و موارد کاملاً آموزشی هستند. در این بخش، کودکان با آکوستیک –صداشناسی- نتهای پایه (به صورت تجربی) و اشکال سازها آشنا شده و آنها را به صورت تجربی درک خواهند کرد.
به طور کلی مفصل اصلی ارتباطات در موزه تالار ورودی می باشد.
5-3-2- محل و ساختمان فرهنگسرا : معمولاً سعی می شود در مکانی سرسبز بنا شود که حائلی بین فرهنگسرا و فضای بیرون فرهنگسرا بوجود آید. اما نه در حدی که کاملاً جدا شود . حسن آن ایجاد فضاهای لازم جهت برگذاری نمایشگاه و گالری موقت، بیرون از ساختمان اصلی ( در صورت مصاعد بودن هوا) است.
5-3-3- تالار ورودی
درهای ورودی فرهنگسراباید به حدی باشد که محافظت و کنترل آنها برای نگهبانان آسان و میسر باشد. وضع مطلوب آن است که فرهنگسرا فقط یک در ورودی عمومی اصلی و وسیع داشته باشد و توسط چراغ یا علامتهای دیگر کاملاً مشخص باشد. این در باید به سرسرا و یا اتاق ورودی فرهنگسرا منتهی شود. در این اتاق یا سرسرا بخش فروش بلیط، میز اطلاعات و فروش انتشارات قرار دارد. در و یا درهای ورودی فرهنگسرا باید از نظر تزیینات ساده و با سبک معماری بومی و معمول در جامعه هماهنگ باشد، همچنین اندازه آنها باید چنان باشد که تعداد زیادی از افراد در یک لحظه بتوانند به آسانی از آنها عبور کنند.

5-3-4- تالارهای نمایشگاه موقتی و سخنرانی
باید در نزدیکی در ورودی موزه و بهتر است منشعب از آن باشد.
5-3-5- کتابخانه و مرکز اسناد
در عین ارتباط از سرسرا و تالار ورودی بهتر است از بیرون محوطه نیز درب داشته باشد .
6-3-5- انبارو مخزن
انبارها فضایی هستند با وسعت زیاد و برخوردار از ایمنی کافی و در نزدیکی گالری‌ها که در آن اشیاء مورد بازدید در فرهنگسرای موسیقی نگهداری می‌شوند. این اشیاء ممکن است مربوط به برنامه آینده فرهنگسرای موسیقی یا برنامه گذشته آن باشند یا در حد فاصل جابه‌جایی و تغییر مکان فرهنگسرای موسیقی در انبار نگهداری شوند. گاهی این اشیاء جزء اشیاء عتیقه‌ای هستند که پس از کشف به انبار منتقل شده و احیاناً پس از مرمت به گالری‌ها منتقل می‌شوند. نکته دیگر آنکه گاه از بین یکسری اشیاء شبیه به هم یک مورد منتخب به نمایش در می‌آید و نگهداری از سایر نمونه‌ها به عهده انبار است. فضای انبار باید حاوی تمام شرایط نگهداری و مراقبت کامل و دقیق از آثار و اشیاء از جمله کنترل حرارتی، رطوبتی و نظافتی باشد و دیواره‌ها و سقف آن مقاومت قابل‌توجهی در برابر آتش‌سوزی و زلزله از خود نشان دهند.
بهتر است دور از موتورخانه باشد. معمولاً در زیرزمین اما دور از نم قرارمی گیرد و با نور کافی و یا در طبقه بالا.
5-3-5- چایخانه و تریا
نزدیک سالن سخنرانی. اگر چایخانه با یک درب به محوطه خارج موزه متصل باشد بهتر است.
5-3-6- اداری
فضای اداری می‌تواند در کنار فرهنگسرای موسیقی یا جدا از آن قرار بگیرد. این جدایی که به ویژه در فرهنگسراهای موسیقی ی ملی رایج است نباید با فاصله زیاد صورت بگیرد. بطور کلی فضای اداری فرهنگسرای موسیقی شامل مدیرفرهنگسرای موسیقی ، مدیرهنری، سرپرست داخلی سالن‌ها، امور مالی، امور حقوقی و ثبت و چند فضای خرد دیگر بنا به نیازهای طرح می‌باشد. مدیر هنری مسوول انتخاب و ساماندهی برنامه‌های داخلی و خارجی فرهنگسرای موسیقی است که باید توسط یک گروه روابط بین‌الملل به شکل حرفه‌ای همراهی شود. سرپرست داخلی سالن‌ها امور فنی گالری‌ها مثل نورپردازی، صوت، امنیت، بهداشت، … را بر عهده دارد. در بخش حقوقی فرهنگسرای موسیقی اشیاء و آثار مختلف از اشخاص حقیقی و نهادهای حقوقی تحویل گرفته شده و ثبت می‌شود. بنا به نیازهای طرح می‌توان از بخش گرافیک و تبلیغات، اتاق انباردارها، سالن کنفرانس و امثال آن در طرح استفاده کرد. و در آخر مدیر فرهنگسرای موسیقی مسوول هماهنگی بین بخش‌ها و مدیریت‌های جزء و ترسیم خطوط کلی برنامه‌های فرهنگسرای موسیقی است که می‌تواند توسط مشاورانی خبره در امر موسیقی و ارتباطات یاری شود.
5-3-7- تجهیزات فنی و تأسیسات موزه
دور از دسترس بازدید کننده باشد. سیستم گرمایشی یا سرمایشی فن کوئل یا هواساز باشد.
5-3-8- آسانسور و بالابر
برای بازدید کننده، در ورودی موزه با ظرفیت کافی و امکان حمل صندلی چرخ دار. برای باربری و امور اداری، در عقب ساختمان. اگر آسانسور نبود حتماً رمپ باشد.
5-3-9- کارگاه نگهداری و مرمت آلات موسیقی
تمامی آثار تاریخی به نمایش درآمده در فرهنگسرای موسیقی اعم از سازها، عکس‌ها، تصاویر، … ممکن است پیش از تحویل، در حین نمایش و یا در پایان آن دچار آسیب‌دیدگی شوند، لذا جهت ارایه واقعی آثار و معرفی اصالت آنها، گروه‌های حرفه‌ای متشکل از استادکاران فن مرمت به تفکیک موضوع در حاشیه فعالیت اصلی فرهنگسرای موسیقی در کارگاه‌های مرمت و نگهداری آثار، به فعالیت می‌پردازند. این بخش می‌تواند در زیرزمین فرهنگسرای موسیقی یا در کنار آن طراحی شود ولی بنا به دلایل امنیتی توصیه می‌شود که کارگاه‌ها کلاً خارج از فضای نمایشگاهی فرهنگسرای موسیقی طراحی شوند.
5-3-10- کلاسهای آموزشی
تعیین محل احداث کلاسها بستگی به کاری دارد که در آن انجام می گیرد . کلاسها موسیقی باید دارای خاصیت آکوستیک باشند. برای هنرجویان که با آلات موسیقی کار می کنند لازم است در محوطه کلاس کمدی جهت نگهداری این آلات مهیا باشد. فضاهای آموزشی ( نظری ، عملی )
انواع کلاس ها بر اساس فعالیت :
– کلاس های نظری و تئوری ( جهت هنرهای تجسمی ، نمایشی ، موسیقی ) _ سالن های تمرین موسیقی و نمایش
– اتاقک های انفرادی ( موسیقی ) – تئوری و عملی
– کلاس عملی
– به طور کلی فضاهای آموزشی را می توان به دو بخش آموزش نظری و آموزش عملی تقسیم بندی کرد.
5-3-11- آمفی تئاتر:
آمفی تئاتر فرهنگسرای موسیقی ، عمومأ برای همایش هایی که به طور سالانه در شهر صورت می گیرد ،کنسرتها یا نمایشها و یا خطابه ها که نیاز به حجم زیادی از فضا دارد ، مورد استفاده قرار می گیرد .رعایت اصول زیر در شکل گیری تفکر طرح ، بسیار موثر و مفید واقع گردد.
ورودی و خروجی سالن :
_ ورودی بهتر است در معرض دید افراد داخل سالن باشد .
_ عرض در ، یا درهای ورودی باید حداقل نصف مجموع درهای خروج لازم برای اینگونه فضاها باشد.
درهای سالن آمفی تیاتر باید به یک معبر با حداقل عرض 150 و حداکتر 300 سانتی متر باز شوند.
_ ارتفاع درها نباید از 220 سانتی متر کمتر باشد.
_ درهای آمفی تئاتر باند دو لنگه باشند و پهنای مساوی داشته و به سمت بیرون باز شوند.
_ درهای سالن باید حداقل تا 30 دقیقه در مقابل آتش ، مقاوم باشد.
توجه : همگی افراد داخل سالن باید حداکثر در مدت 2.5 دقیقه بتوانند تخلیه شوند.
مشخصات راهروها :
حداقل به ازای هر 100 تماشاچی ، 70 سانتی متر عرض برای راهرو در نظر گرفته شود. عرض راهروها از 120 سانتی متر نباید کمتر باشد . در مورد راهروهایی که از جلوی ردیف صندلی ها می گذرند ( راهروهای عرضی ) باید 20 سانتی متر به این ابعاد اضافه نمود . به این ترتیب حداقل عرض 140 سانتی متر را برای آنها در نظر میگیرند.حد اقل عرض راهروها کنار دیوارها ، 100 سانتی متر است. حداکثر شیب مجاز در راهروها ، 8 درصد می باشد که برای عبور معلولین نیز مناسب است. در صورتیکه شیب سالن از حداکثر بیشتر باشد ، باید از پله در راهرو استفاده کرد . در اینحالت پله ،باید تمام عرض راهرو را اشغال نماید و حداقل تعداد پله های متصل به هم باید 3 پله باشد تاکاملأ تشخیص داده شود.در صورتیکه راهروها ، پله ای باشند ، ارتفاع مجاز پله ها ، حداقل 14 و حداکثر 18 سانتی متر است.به طور کلی برای سالنهای تئاتر و اجرای موسیقی ، در وسط ، راهرو نمی گذارند تا تمرکز هنرمندان به هم نخورد ، اما در هر حال ، بعد از هر هفت صندلی ، یک راهرو می گذارند .حتی الامکان از استقرار راهرو در محور طولی پرهیز شود ، زیرا بهترین قسمت سالن به لحاظ دید مناسب از بین می رود.مصالح کف راهروها ی اصلی و پله ، نباید از مصالح لغزنده و قابل اشتعال باشد. در محل تقاطع راهروهای بین صندلی ها در سالن نباید پله ای وجود داشته باشد. در صورتیکه سالن مورد استفاده ی معلولین هم هست ، باید راهروها در قسمتی که محل رفت و آمد معلولین است ، شیبدار بوده و از رمپ استفاده گردد.
شیب کف :
اگر ارتفاع دید نشسته بر روی صندلی هر ردیف را برابر با 1.15 الی 1.20 سانتی متر در نظر بگیریم ، خط دید تماشاچی که در حال نگاه کردن به بحرانی ترین نقطه ی صحنه که نزدیک به لبه یا خود لبه ی آن است ، باید حدوداً 12 سانتی متر از خط دید تماشاچی جلویی بالاتر باشد . از

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *