پایان نامه ها

فصل 5 برنامه ریزی عملکردی

فصل 5
برنامه ریزی و تدوین راهبرد های طراحی
برنامه ریزی فیزیکی ودیاگرام ارتباط فضاها
5-1- لیست فضاها
(فضاهای عمومی/خدماتی) (فضاهای عمومی/خدماتی) A: public spaces /services
عرض حداقل 5 متر (ورودی بازدیدکنندگان) 1: visitor entrance
مجموعاً 60 متر مربع
20 متر مربع
12 متر مربع
28 متر مربع (فضاهای پذیرش)
(فروش بلیط)
(کنترل بلیط)
(اطلاعات) 2: reception
a: ticket selling
b: ticket control
c: visitor information
4 میز 70*70 سانتیمتری (راهنمایی(جهت یابی){معمولا شامل یک تابلوی نمایش یا میز جهت برداشتن نقشه های موزه}) 3: orientation
19.4=4.85*4 (رزرو لیدر و استراحت کارمندان داخل موزه) 4: leader reservation & officials rest
30=10*3 (امکانات فروش(خرده فروشی) و ادوات مرتبط با موضوع موزه) 5: retail facilities
19.4=4.85*4 (دفتر/میز امنیتی(نگهبانی)) 6: security office /desk
57=7.5*7.5 (اتاقهای آموزشی) 7: education rooms
14 سرویس. m²78 (سرویسهای بهداشتی) 8: lavatories
(پارکینگ) 9: garage(s)/parking areas
60 متر مربع (کافه و رستوران) 10: cafe’s & restaurant
9.6=3*3.2 (فروش نشریات) 11: publications stores
225 متر مربع (اداری) B: offices
24=6*4 ( دفتر مدیر) 1: management office
24=4*6 (دفتر معاون) 2: vicar office
30=5*6 (اتاق جلسات) 3: meeting room
24=4*6 (امور بین الملل و داخلی) 4: international & intra national duty
30=5*6 (روابط عمومی) 5: public relation
30=5*6 (اتاق استراحت پرسنل) 6: staffs room
24=4*6 (دفاتر مالی و اجرایی) 7: administration /finance offices
30=5*6 (بایگانی) 8: chartulary
9=(4.1*1.1)*2 (سرویس کارکنان) 9: staffs lavatory
20 (آبدارخانه) 10: pantry
342 (خدمات پشتیبانی) C: supporting services
30 (دفاتر و سیستمهای امنیتی) 1: security office and sys–s
60 کتابخانه (تحقیق و کارهای زیربنایی) 2: research /field work
40 (تاسیسات) 3: installation (heating /air condition plant)
12 (نظافت) 4: cleaning
200 (انبار نمایشگاهها) 5: exhibitions storage
4000 (فضاهای اصلی موزه) D: museum main areas
600 سیر تاریخی تحول موسیقی ایران{مجموعه گالری+امکانات سمعی و بصری} 1: gallery 1
1000 (سازشناسی{مجموعه گالری})
2: gallery 2
1000 (انواع موسیقی{مجموعه گالری+امکانات سمعی و بصری}) 3: gallery 3
1400 (موسیقی تجربی کودکان)
4: gallery 4 (children’s experience)
(فضاهای جنبی) E: dorsolateral spaces
800 (آمفی تئاتر{مخصوص اجرای موسیقی}) 1: Amphitheater (special for music performances)
جدول شماره 3 : لیست فضاهای فرهنگسرای موسیقی
5-2- دیاگرام طراحی فضا ها

5-3- شرح فضاها و روابط عملکردی
5-3-1- (فضاهای اصلی گالری):
5-3-1-1- سیر تاریخ تحول موسیقی ایران (مجموعه گالری + امکانات سمعی و بصری)
a)ادوات موسیقی و صداسازی کشف شده مربوط به دوران ماقبل تاریخ و موارد استفاده آنها
b)موسیقی ایران، نوع و ادوات آن، تأثیر فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و مذهبی آن پیش از حمله مغول و معرفی موسیقی دانان بزرگ هر عصر (بیوگرافی و کارها)
c)موسیقی ایران، نوع و ادوات آن، تأثیر فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و مذهبی آن پس از حمله مغول و پیش از اسلام و معرفی موسیقی دانان بزرگ هر عصر (بیوگرافی و کارها)
d)موسیقی ایران، نوع و ادوات آن، تأثیر فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و مذهبی آن پس از اسلام و قبل از قاجار و معرفی موسیقی دانان بزرگ هر عصر (بیوگرافی و کارها)
e)موسیقی ایران، نوع و ادوات آن، تأثیر فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و مذهبی آن بعد از قاجار و تا پیروزی انقلاب اسلامی و معرفی موسیقی دانان بزرگ هر عصر (بیوگرافی و کارها)
f)موسیقی ایران، نوع و ادوات آن، تأثیر فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و مذهبی آن بعد از انقلاب اسلامی و تا دوره معاصر و معرفی موسیقی دانان بزرگ هر عصر (بیوگرافی و کارها)
برای هر یک از گالری های فوق 100 متر مربع مساحت در نظر گرفته شده است.
5-3-1-2- سازشناسی (معاصر)
a)سازهای زهی { یک نمونه از هر ساز + توضیح چگونگی و کیفیت صدای ساز و نحوه استفاده از آن در تولید موسیقی }
b)سازهای کلیدی { یک نمونه از هر ساز + توضیح چگونگی و کیفیت صدای ساز و نحوه استفاده از آن در تولید موسیقی }
c)سازهای بادی { یک نمونه از هر ساز + توضیح چگونگی و کیفیت صدای ساز و نحوه استفاده از آن در تولید موسیقی }
d)سازهای کوبه ای { یک نمونه از هر ساز + توضیح چگونگی و کیفیت صدای ساز و نحوه استفاده از آن در تولید موسیقی }
برای هر یک از گالری های فوق 250 متر مربع مساحت در نظر گرفته شده است.
5-3-1-3- انواع موسیقی (بین الملل) { مجموعه گالری + امکانات سمعی و بصری }
به این صورت خواهد بود که هر ژانر موسیقی با چگونگی و کیفیت آن معرفی شده ، آهنگسازان و نوازندگان معروف آن ژانر ، لیست شده ( با نام کامل و گروه و سال ) اجراهای معروف آنها ( به صورت نوشته ) و حدوداً 10 کار برتر هر ژانر یا یک اثر برتر از هر گروه معروف در هر ژانر ، آماده برای ارائه به بازدیدکنندگان است ( توسط (head/ear)phone + player ).
5-3-1-4- موسیقی تجربی کودکان
در این مکان { که همچنین به عنوان فضای انتظار کودکان استفاده می شود } مربیانی وجود دارند که راهنمای کودکان در این فضا هستند و والدین ، حق ورود به این بخش را ندارند و موارد کاملاً آموزشی هستند. در این بخش، کودکان با آکوستیک –صداشناسی- نتهای پایه (به صورت تجربی) و اشکال سازها آشنا شده و آنها را به صورت تجربی درک خواهند کرد.
به طور کلی مفصل اصلی ارتباطات در موزه تالار ورودی می باشد.
5-3-2- محل و ساختمان فرهنگسرا : معمولاً سعی می شود در مکانی سرسبز بنا شود که حائلی بین فرهنگسرا و فضای بیرون فرهنگسرا بوجود آید. اما نه در حدی که کاملاً جدا شود . حسن آن ایجاد فضاهای لازم جهت برگذاری نمایشگاه و گالری موقت، بیرون از ساختمان اصلی ( در صورت مصاعد بودن هوا) است.
5-3-3- تالار ورودی
درهاي ورودي فرهنگسرابايد به حدي باشد كه محافظت و كنترل آنها براي نگهبانان آسان و ميسر باشد. وضع مطلوب آن است كه فرهنگسرا فقط يك در ورودي عمومي اصلي و وسيع داشته باشد و توسط چراغ يا علامتهاي ديگر كاملاً مشخص باشد. اين در بايد به سرسرا و يا اتاق ورودي فرهنگسرا منتهي شود. در اين اتاق يا سرسرا بخش فروش بليط، ميز اطلاعات و فروش انتشارات قرار دارد. در و يا درهاي ورودي فرهنگسرا بايد از نظر تزيينات ساده و با سبك معماري بومي و معمول در جامعه هماهنگ باشد، همچنين اندازه آنها بايد چنان باشد كه تعداد زيادي از افراد در يك لحظه بتوانند به آساني از آنها عبور كنند.

5-3-4- تالارهای نمایشگاه موقتی و سخنرانی
باید در نزدیکی در ورودی موزه و بهتر است منشعب از آن باشد.
5-3-5- کتابخانه و مرکز اسناد
در عین ارتباط از سرسرا و تالار ورودی بهتر است از بیرون محوطه نیز درب داشته باشد .
6-3-5- انبارو مخزن
انبارها فضايي هستند با وسعت زياد و برخوردار از ايمني كافي و در نزديكي گالري‌ها كه در آن اشياء مورد بازديد در فرهنگسراي موسيقي نگهداري مي‌شوند. اين اشياء ممكن است مربوط به برنامة آينده فرهنگسراي موسيقي يا برنامة گذشتة آن باشند يا در حد فاصل جابه‌جايي و تغيير مكان فرهنگسراي موسيقي در انبار نگهداري شوند. گاهي اين اشياء جزء اشياء عتيقه‌اي هستند كه پس از كشف به انبار منتقل شده و احياناً پس از مرمت به گالري‌ها منتقل مي‌شوند. نكته ديگر آنكه گاه از بين يكسري اشياء شبيه به هم يك مورد منتخب به نمايش در مي‌آيد و نگهداري از ساير نمونه‌ها به عهده انبار است. فضاي انبار بايد حاوي تمام شرايط نگهداري و مراقبت كامل و دقيق از آثار و اشياء از جمله كنترل حرارتي، رطوبتي و نظافتي باشد و ديواره‌ها و سقف آن مقاومت قابل‌توجهي در برابر آتش‌سوزي و زلزله از خود نشان دهند.
بهتر است دور از موتورخانه باشد. معمولاً در زیرزمین اما دور از نم قرارمی گیرد و با نور کافی و یا در طبقه بالا.
5-3-5- چایخانه و تریا
نزدیک سالن سخنرانی. اگر چایخانه با یک درب به محوطه خارج موزه متصل باشد بهتر است.
5-3-6- اداری
فضاي اداري مي‌تواند در كنار فرهنگسراي موسيقي يا جدا از آن قرار بگيرد. اين جدايي كه به ويژه در فرهنگسراهای موسیقی ي ملي رايج است نبايد با فاصله زياد صورت بگيرد. بطور كلي فضاي اداري فرهنگسراي موسيقي شامل مديرفرهنگسراي موسيقي ، مديرهنري، سرپرست داخلي سالن‌ها، امور مالي، امور حقوقي و ثبت و چند فضاي خرد ديگر بنا به نيازهاي طرح مي‌باشد. مدير هنري مسوول انتخاب و ساماندهي برنامه‌هاي داخلي و خارجي فرهنگسراي موسيقي است كه بايد توسط يك گروه روابط بين‌الملل به شكل حرفه‌اي همراهي شود. سرپرست داخلي سالن‌ها امور فني گالري‌ها مثل نورپردازي، صوت، امنيت، بهداشت، … را بر عهده دارد. در بخش حقوقي فرهنگسراي موسيقي اشياء و آثار مختلف از اشخاص حقيقي و نهادهاي حقوقي تحويل گرفته شده و ثبت مي‌شود. بنا به نيازهاي طرح مي‌توان از بخش گرافيك و تبليغات، اتاق انباردارها، سالن كنفرانس و امثال آن در طرح استفاده كرد. و در آخر مدير فرهنگسراي موسيقي مسوول هماهنگي بين بخش‌ها و مديريت‌هاي جزء و ترسيم خطوط كلي برنامه‌هاي فرهنگسراي موسيقي است كه مي‌تواند توسط مشاوراني خبره در امر موسيقي و ارتباطات ياري شود.
5-3-7- تجهیزات فنی و تأسیسات موزه
دور از دسترس بازدید کننده باشد. سیستم گرمایشی یا سرمایشی فن کوئل یا هواساز باشد.
5-3-8- آسانسور و بالابر
برای بازدید کننده، در ورودی موزه با ظرفیت کافی و امکان حمل صندلی چرخ دار. برای باربری و امور اداری، در عقب ساختمان. اگر آسانسور نبود حتماً رمپ باشد.
5-3-9- كارگاه نگهداري و مرمت آلات موسيقي
تمامي آثار تاريخي به نمايش درآمده در فرهنگسراي موسيقي اعم از سازها، عكس‌ها، تصاوير، … ممكن است پيش از تحويل، در حين نمايش و يا در پايان آن دچار آسيب‌ديدگي شوند، لذا جهت اراية واقعي آثار و معرفي اصالت آنها، گروه‌هاي حرفه‌اي متشكل از استادكاران فن مرمت به تفكيك موضوع در حاشيه فعاليت اصلي فرهنگسراي موسيقي در كارگاه‌هاي مرمت و نگهداري آثار، به فعاليت مي‌پردازند. اين بخش مي‌تواند در زيرزمين فرهنگسراي موسيقي يا در كنار آن طراحي شود ولي بنا به دلايل امنيتي توصيه مي‌شود كه كارگاه‌ها كلاً خارج از فضاي نمايشگاهي فرهنگسراي موسيقي طراحي شوند.
5-3-10- كلاسهاي آموزشي
تعيين محل احداث كلاسها بستگي به كاري دارد كه در آن انجام مي گيرد . كلاسها موسيقي بايد داراي خاصيت آكوستيك باشند. براي هنرجويان كه با آلات موسيقي كار مي كنند لازم است در محوطه كلاس كمدي جهت نگهداري اين آلات مهيا باشد. فضاهاي آموزشي ( نظري ، عملي )
انواع كلاس ها بر اساس فعاليت :
– كلاس هاي نظري و تئوري ( جهت هنرهاي تجسمي ، نمايشي ، موسيقي ) _ سالن هاي تمرين موسيقي و نمايش
– اتاقك هاي انفرادي ( موسيقي ) – تئوری و عملی
– کلاس عملي
– به طور كلي فضاهاي آموزشي را مي توان به دو بخش آموزش نظري و آموزش عملي تقسيم بندي كرد.
5-3-11- آمفي تئاتر:
آمفي تئاتر فرهنگسراي موسيقي ، عمومأ براي همايش هايي كه به طور سالانه در شهر صورت مي گيرد ،كنسرتها يا نمايشها و يا خطابه ها كه نياز به حجم زيادي از فضا دارد ، مورد استفاده قرار مي گيرد .رعايت اصول زير در شكل گيري تفكر طرح ، بسيار موثر و مفيد واقع گردد.
ورودي و خروجي سالن :
_ ورودي بهتر است در معرض ديد افراد داخل سالن باشد .
_ عرض در ، يا درهاي ورودي بايد حداقل نصف مجموع درهاي خروج لازم براي اينگونه فضاها باشد.
درهاي سالن آمفي تياتر بايد به يك معبر با حداقل عرض 150 و حداكتر 300 سانتي متر باز شوند.
_ ارتفاع درها نبايد از 220 سانتي متر كمتر باشد.
_ درهاي آمفي تئاتر باند دو لنگه باشند و پهناي مساوي داشته و به سمت بيرون باز شوند.
_ درهاي سالن بايد حداقل تا 30 دقيقه در مقابل آتش ، مقاوم باشد.
توجه : همگي افراد داخل سالن بايد حداكثر در مدت 2.5 دقيقه بتوانند تخليه شوند.
مشخصات راهروها :
حداقل به ازاي هر 100 تماشاچي ، 70 سانتي متر عرض براي راهرو در نظر گرفته شود. عرض راهروها از 120 سانتي متر نبايد كمتر باشد . در مورد راهروهایي كه از جلوي رديف صندلي ها مي گذرند ( راهروهاي عرضي ) بايد 20 سانتي متر به اين ابعاد اضافه نمود . به اين ترتيب حداقل عرض 140 سانتي متر را براي آنها در نظر ميگيرند.حد اقل عرض راهروها كنار ديوارها ، 100 سانتي متر است. حداكثر شيب مجاز در راهروها ، 8 درصد مي باشد كه براي عبور معلولين نيز مناسب است. در صورتيكه شيب سالن از حداكثر بيشتر باشد ، بايد از پله در راهرو استفاده كرد . در اينحالت پله ،بايد تمام عرض راهرو را اشغال نمايد و حداقل تعداد پله هاي متصل به هم بايد 3 پله باشد تاكاملأ تشخيص داده شود.در صورتيكه راهروها ، پله اي باشند ، ارتفاع مجاز پله ها ، حداقل 14 و حداكثر 18 سانتي متر است.به طور كلي براي سالنهاي تئاتر و اجراي موسيقي ، در وسط ، راهرو نمي گذارند تا تمركز هنرمندان به هم نخورد ، اما در هر حال ، بعد از هر هفت صندلي ، يك راهرو مي گذارند .حتي الامكان از استقرار راهرو در محور طولي پرهيز شود ، زيرا بهترين قسمت سالن به لحاظ ديد مناسب از بين مي رود.مصالح كف راهروها ي اصلي و پله ، نبايد از مصالح لغزنده و قابل اشتعال باشد. در محل تقاطع راهروهاي بين صندلي ها در سالن نبايد پله اي وجود داشته باشد. در صورتيكه سالن مورد استفاده ي معلولين هم هست ، بايد راهروها در قسمتي كه محل رفت و آمد معلولين است ، شيبدار بوده و از رمپ استفاده گردد.
شيب كف :
اگر ارتفاع ديد نشسته بر روي صندلي هر رديف را برابر با 1.15 الي 1.20 سانتي متر در نظر بگيريم ، خط ديد تماشاچي كه در حال نگاه كردن به بحراني ترين نقطه ي صحنه كه نزديك به لبه يا خود لبه ي آن است ، بايد حدوداً 12 سانتي متر از خط ديد تماشاچي جلويي بالاتر باشد . از

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *