رابطه بین فعالیت آنزیم¬های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در بره¬های نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی

دانشکده کشاورزی
بخش علوم دامی
پایا‌ن‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم دامی (فیزیولوژی دام)
رابطه بین فعالیت آنزیمهای زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در برههای نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی
به وسیلهﻱ
رضا مهرابی
استاد راهنما
دکتر محمد جواد ضمیری
خرداد 1392

به نام خدا
اظهار نامه
اینجانب رضا مهرابی (890512) دانشجوی رشتهی مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی دانشکدهی کشاورزی دانشگاه شیراز اظهار میکنم که این پایان‌نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده‌ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشتهام. همچنین اظهار می‌کنم که تحقیق و موضوع پایان نامهام تکراری نیست و تعهد مینمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه حقوق این اثر مطابق با آیین‌نامه مالکیت فکری و معنوی متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام و نام خانوادگی: رضا مهرابی
تاریخ و امضا: 16/03/1392

به نام خدا
رابطه بین فعالیت آنزیمهای زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در برههای نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی
به وسیله‌ی
رضا مهرابی
پایان‌نامه
ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی
از فعالیت‏های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته‏ی
علوم دامی
از دانشگاه شیراز
شیراز
جمهوری اسلامی ایران
ارزیابی شده توسط کمیته پایان نامه با درجه‌ی: عالی
دکتر محمد جواد ضمیری، استاد بخش علوم دامی (استاد راهنما) ……………………………………………………………….
دکتر غلامرضا کاووسی، استادیار پژوهشکده زیست فناوری (استاد مشاور) …………………………………………………..
دکتر امیر اخلاقی، استادیار بخش علوم دامی (استاد مشاور)…………………………………………………………………………..
دکتر محمدرضا رضوانی، استادیار بخش علوم دامی (استاد مشاور)…………………………………………………………………
خرداد 1392
تقدیم به
روان پاک جان بر کفانی که در راه
استقلال و آزادی
ایران مهین، جان فشانی کردند.
سپاسگزاری
بیش از هر چیز ایزد یکتا را سپاسگزارم که دگر بار، این کامیابی را به من ارزانی داشت تا با بهره‌گیری از مهربانیهای بیپایانش، اندوختهای نو را فرا گیرم و پژوهش کنونی را به پایان رسانم، بر خویش بایسته می‌دانم که به آیین آزرم، ردههای سپاس خویش را به کسانی ارزانی بدارم که مرا در به پایان رساندن این پژوهش، یاری کردند. اگر این کوشش، ره به جایی برد، به خجستگی پشتیبانی‌های بدون چشمداشت و بی کران، استادان و دوستان بزرگوارم بود. از این رو همواره سپاسگزار و قدردان استاد راهنمای ارجمندم آقای دکتر محمد جواد ضمیری می‌باشم. اگر بخشش ایشان در خلال دوره فراگیری دانش، مرا همراه نبود، این کار به سرانجام نمی‌رسید. بر خویش بایسته میدانم به سبب مهربانیهای همیشگی استاد نیک اندیشم آقای دکتر غلامرضا کاووسی، از ایشان قدردانی ویژهای داشته باشم. از استادان ارجمندم آقای دکتر محمدرضا رضوانی و دکتر امیر اخلاقی که مشاوره این پایان‌نامه را عهده‌دار بودند قدردانی میکنم. پروردگار را سپاس که در خلال دوران کارشناسی ارشد، سرورانی مرا همراهی کردند که همیشه از آشنایی با این بزرگواران بهخود می‎بالم؛ آرزوی تندرستی دارم برای سرکار خانم ربابه لطفاللهی که مادرانه مرا یاری کرد، خواهر خوبم سرکار خانم سارا سهامی و دیگر دوستان خوبم آقایان فرزاد محمدرضازاده، احسان اسفندیاری، احد بخشی و محسن دهشیری. از کارکنان پژوهشکدهی زیست فناوری به ویژه سرکار خانم مهندس آرام و آقای محمد زارع به پاس همکاریهایشان سپاسگزارم. همیشه قدردان تلاشهای کارکنان مهربان و دوست داشتنی ایستگاه دامپروری، آقایان بازیار، کاظمی، اورنگ و سلیمانی خواهم بود و از ایزد یکتا برای این بزرگواران آرزوی سلامتی دارم. بدون شک در نبود دوستانی همچون آقایان کریم هوشیار، سعید صالحی، و خواهران خوبم خانمها الهام عزیزآبادی و سارا مرادی این پژوهش به پایان نمیرسید، به سبب همه بزرگواریهایشان، برای ایشان آرزوی شادکامی دارم. سپاس فراوان دارم از دوست خوبم آقای دکتر حسین رجایی، به پاس همکاریهای فراوان و ارزندهاش. از هماتاقیهای خوبم، آقایان دادفر، دریاباری، بیژنی، شهبازی، نومی، محمدیپورفرد، قربانی، بی‎آبادی و دوستان خوبم آقایان احمدی، رئیسی، شاهرخی، ضیائی، ریاحی، صفری و دیگر دوستان و همکلاسی‌هایم که مرا مهربانانه همراهی کردند، سپاسگزارم. کامرواییهای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشدم را وامدار سرورم سرکار خانم مهندس سمیرا بهرام‎پور هستم، از پروردگار مهربان آرزوی سلامتی برای ایشان را دارم.
زبانم کوتاه است برای سپاسگزاری از بهترین‌های زندگیام؛ پدر و مادر پرتلاش و دلسوزم و خواهران و خالهی مهربانم که همهی داشتههایم، تنها و تنها نتیجهی زحمت‌ها و پشتیبانی آن‌هاست. در پایان از همهی خوبانی که هر یک با قدمی یا قلمی یا سخنی در گذر از این راه مرا همراهی کردند، سپاسگزارم و برای ایشان آرزوی کامرانی روزافزون دارم.
چکیده
رابطه بین فعالیت آنزیمهای زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در برههای نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی
به وسیلهی
رضا مهرابی
در این پژوهش، رابطه بین بازدهی خوراک و فعالیت‌ آنزیمی زنجیره تنفسی در بره‌های نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی بررسی شد. بره‌ها برای 70 روز با خوراکی دارای 70 درصد کنسانتره تجاری، 30 درصد یونجه خشک تغذیه شدند و در خلال دوره، خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه برای برآورد پس‌مانده خوراک مصرفی (RFI)، نسبت تبدیل خوراک (FCR) و نسبت تبدیل خوراک تصحیح شده (aFCR) اندازه‌گیری شد. برپایه این برآوردها، بره‌ها به دو گروه RFI، FCR و aFCR بالا و پایین دسته‌بندی شدند. در پایان دوره از ماهیچه دوسر ران پای چپ هر بره یک نمونه 10 گرمی گرفته شد؛ پس از 24 ساعت بره‌ها کشتار شدند و یک نمونه 30 گرمی از ماهیچه دوسر ران پای راست همان بره گرفته شد؛ این نمونه‌ها برای تعیین غلظت پروتین میتوکندریایی و فعالیت زنجیره تنفسی، به کار گرفته شدند. آنالیزهای آماری نشان داد که بره‌ها در دو گروه متفاوت بازدهی خوراک بالا و پایین (RFI، FCR و aFCR) قرار گرفتند (P<0.01). پس‌مانده خوراک مصرفی با وزن متابولیکی و میانگین افزایش وزن روزانه، همبستگی نداشت، ولی همبستگی متوسطی (56/0= r) با میانگین مصرف خوراک داشت (P<0.01)، همچنان که بره‌های دارای RFIپایین، روزانه 200 گرم کمتر از بره‌های دارای RFI بالا، خوراک خوردند. FCR و aFCR همبستگی پایینی (به ترتیب، 39/0 r=و 36/0r=) با میانگین مصرف خوراک و همبستگی متوسطی (به ترتیب، 73/0-r= و 76/0-r=) با میانگین افزایش وزن روزانه داشتند. همبستگی منفی و بالایی بین فعالیت آنزیمی مجموعههای زنجیره تنفسی و RFI در نمونههای به دست آمده پیش (91/0- تا 97/0-) و پس (92/0- تا 97/0-) از کشتار دیده شد. اگرچه فعالیت آنزیمی باFCR و aFCR همبسته نبود. مقایسه فعالیت آنزیم‌های زنجیره تنفسی (I-V) در نمونه‌های گوشت پیش و پس از کشتار نشان داد که فعالیت آنزیم‌های زنجیره تنفسی مجموعههای I، III، و V بین دو نمونه از نظر آماری با هم تفاوت معنی‎داری نداشتند، در حالی که فعالیت آنزیم‌های زنجیره تنفسی مجموعههای II و IV بین دو نمونه تفاوت معنی‌داری با هم داشتند (P<0.01). این یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند که ممکن است، اندازه‌گیری فعالیت آنزیمی زنجیره تنفسی مجموعه I، III و V، در ماهیچهای که با روش بیوپسی گرفته شود، روش مناسبی برای گزینش بره‌های دارای RFI پایین‌تر باشد.
واژگان کلیدی: پس‌مانده خوراک مصرفی، بره، آنزیمهای میتوکندریایی، بازدهی خوراک
فهرست مطالب
عنوانصفحهفصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-1- اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2- بهنژادی………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2-1- آمیزش خویشاوندی…………………………………………………………………………………………………….3
1-2-2- آمیزش ناخویشاوندی………………………………………………………………………………………………….3
1-2-3- آمیزش تصادفی…………………………………………………………………………………………………………..3
1-3- روشهای اندازهگیری بازدهی خوراک…………………………………………………………………………………..4
1-4- نشانگرهای فیزیولوژیکی…………………………………………………………………………………………………………6
1-4-1- نشانگرهای مولکولی…………………………………………………………………………………………………….6
1-4-2- نشانگرهای خونی………………………………………………………………………………………………………..7
1-4-3- نشانگرهای دیگر………………………………………………………………………………………………………….7
1-5- میتوکندری…………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-6- میتوکندری و بازدهی خوراک……………………………………………………………………………………………..10
1-7- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..11
1-8- فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-1- بازدهی خوراک…………………………………………………………………………………………………………………….13
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
مواد و روشها…………………………………………………………………………………………………………………………………….27
3-1- محل اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………28
3-1-1- پرورش بره………………………………………………………………………………………………………………..28
3-1-2- نمونهبرداری از ماهیچه دوسر ران (پیش از کشتار) ……………………………………………….30
3-1-3- نمونه گیری از ماهیچه دوسر ران (پس از کشتار) ……………………………………………….. 31
3-2- اندازهگیریهای آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………….32
3-2-1- جداسازی میتوکندری………………………………………………………………………………………………32
3-2-2- اندازهگیری غلظت پروتین میتوکندریایی………………………………………………………………..34
3-2-3- اندازهگیری فعالیت مجموعههای آنزیمی زنجیرهی تنفسی…………………………………….35
3-2-3-1- اندازهگیری فعالیت مجموعه آنزیمی I (NADH – یوبیکویینون اکسیدو ردوکتاز)………………………………………………………………………………………………………………………36
3-2-3-2- اندازهگیری فعالیت مجموعه آنزیمی II (سوکسینات دیهیدروژناز)……………38
3-2-3-3- اندازهگیری فعالیت مجموعه آنزیمی III (یوبیکویینول سایتوکروم c ردوکتاز)………………………………………………………………………………………………………………………39
3-2-3-3-1- احیا کردن یوبیکویینون2…………………………………………………………………40
3-2-3-3-2- اندازهگیری فعالیت آنزیم یوبیکویینول سایتوکروم c ردوکتاز…………41
3-2-3-4- اندازهگیری فعالیت مجموعه آنزیمی IV (سایتوکروم c

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *