پایان نامه ها

رابطه بین فعالیت آنزیم¬های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در بره¬های نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی

دانشکده کشاورزی
بخش علوم دامی
پايا‌ن‌نامه کارشناسي ارشد در رشته علوم دامي (فیزیولوژی دام)
رابطه بین فعالیت آنزیمهای زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در برههای نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی
به وسیلهﻱ
رضا مهرابی
استاد راهنما
دکتر محمد جواد ضمیری
خرداد 1392

به نام خدا
اظهار نامه
اينجانب رضا مهرابی (890512) دانشجوي رشتهي مهندسي کشاورزی گرايش علوم دامی دانشکدهي کشاورزی دانشگاه شيراز اظهار ميکنم که اين پايان‌نامه حاصل پژوهش خودم بوده و در جاهايي که از منابع ديگران استفاده کرده‌ام، نشاني دقيق و مشخصات کامل آن را نوشتهام. همچنين اظهار مي‌کنم که تحقيق و موضوع پايان نامهام تکراري نيست و تعهد مينمايم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهاي آن را منتشر ننموده و يا در اختيار غير قرار ندهم. کليه حقوق اين اثر مطابق با آيين‌نامه مالکيت فکري و معنوي متعلق به دانشگاه شيراز است.
نام و نام خانوادگي: رضا مهرابی
تاريخ و امضا: 16/03/1392

به نام خدا
رابطه بین فعالیت آنزیمهای زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در برههای نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی
به وسيله‌ي
رضا مهرابی
پايان‌نامه
ارائه شده به تحصيلات تكميلي دانشگاه به عنوان بخشي
از فعاليت‏هاي تحصيلي لازم براي اخذ درجه كارشناسي ارشد
در رشته‏ي
علوم دامی
از دانشگاه شيراز
شيراز
جمهوري اسلامي ايران
ارزيابي شده توسط كميته پايان نامه با درجه‌ي: عالي
دکتر محمد جواد ضمیری، استاد بخش علوم دامی (استاد راهنما) ……………………………………………………………….
دکتر غلامرضا کاووسی، استادیار پژوهشکده زیست فناوری (استاد مشاور) …………………………………………………..
دکتر امير اخلاقي، استادیار بخش علوم دامی (استاد مشاور)…………………………………………………………………………..
دکتر محمدرضا رضواني، استادیار بخش علوم دامی (استاد مشاور)…………………………………………………………………
خرداد 1392
تقديم به
روان پاک جان بر کفانی که در راه
استقلال و آزادی
ایران مهین، جان فشانی کردند.
سپاسگزاري
بیش از هر چیز ایزد یکتا را سپاسگزارم که دگر بار، این کامیابی را به من ارزانی داشت تا با بهره‌گیری از مهربانیهای بیپایانش، اندوختهای نو را فرا گیرم و پژوهش کنونی را به پایان رسانم، بر خویش بایسته می‌دانم که به آیین آزرم، ردههای سپاس خویش را به کسانی ارزانی بدارم که مرا در به پایان رساندن این پژوهش، یاری کردند. اگر این کوشش، ره به جایی برد، به خجستگی پشتیبانی‌های بدون چشمداشت و بی کران، استادان و دوستان بزرگوارم بود. از این رو همواره سپاسگزار و قدردان استاد راهنمای ارجمندم آقای دکتر محمد جواد ضمیری می‌باشم. اگر بخشش ایشان در خلال دوره فراگیری دانش، مرا همراه نبود، این کار به سرانجام نمی‌رسید. بر خویش بایسته میدانم به سبب مهربانیهای همیشگی استاد نیک اندیشم آقای دکتر غلامرضا کاووسی، از ایشان قدردانی ویژهای داشته باشم. از استادان ارجمندم آقای دکتر محمدرضا رضوانی و دکتر امیر اخلاقی که مشاوره این پایان‌نامه را عهده‌دار بودند قدردانی میکنم. پروردگار را سپاس که در خلال دوران کارشناسی ارشد، سرورانی مرا همراهی کردند که همیشه از آشنایی با این بزرگواران بهخود می‎بالم؛ آرزوی تندرستی دارم برای سرکار خانم ربابه لطفاللهی که مادرانه مرا یاری کرد، خواهر خوبم سرکار خانم سارا سهامی و دیگر دوستان خوبم آقایان فرزاد محمدرضازاده، احسان اسفندیاری، احد بخشی و محسن دهشیری. از کارکنان پژوهشکدهی زیست فناوری به ویژه سرکار خانم مهندس آرام و آقای محمد زارع به پاس همکاریهایشان سپاسگزارم. همیشه قدردان تلاشهای کارکنان مهربان و دوست داشتنی ایستگاه دامپروری، آقایان بازیار، کاظمی، اورنگ و سلیمانی خواهم بود و از ایزد یکتا برای این بزرگواران آرزوی سلامتی دارم. بدون شک در نبود دوستانی همچون آقايان کریم هوشیار، سعید صالحی، و خواهران خوبم خانمها الهام عزیزآبادی و سارا مرادی این پژوهش به پایان نمیرسید، به سبب همه بزرگواریهایشان، برای ایشان آرزوی شادکامي دارم. سپاس فراوان دارم از دوست خوبم آقای دکتر حسین رجایی، به پاس همکاریهای فراوان و ارزندهاش. از هماتاقیهای خوبم، آقایان دادفر، دریاباری، بیژنی، شهبازی، نومی، محمدیپورفرد، قربانی، بی‎آبادی و دوستان خوبم آقایان احمدی، رئیسی، شاهرخی، ضیائی، ریاحی، صفری و دیگر دوستان و همکلاسی‌هایم که مرا مهربانانه همراهی کردند، سپاسگزارم. کامرواییهای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشدم را وامدار سرورم سرکار خانم مهندس سمیرا بهرام‎پور هستم، از پروردگار مهربان آرزوی سلامتی برای ایشان را دارم.
زبانم کوتاه است برای سپاسگزاری از بهترین‌های زندگیام؛ پدر و مادر پرتلاش و دلسوزم و خواهران و خالهی مهربانم که همهی داشتههایم، تنها و تنها نتیجهی زحمت‌ها و پشتیبانی آن‌هاست. در پایان از همهی خوبانی که هر یک با قدمی یا قلمی یا سخنی در گذر از این راه مرا همراهی کردند، سپاسگزارم و برای ایشان آرزوی کامرانی روزافزون دارم.
چکيده
رابطه بین فعالیت آنزیمهای زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در برههای نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی
به وسیلهی
رضا مهرابی
در این پژوهش، رابطه بين بازدهي خوراک و فعاليت‌ آنزیمی زنجيره تنفسي در بره‌هاي نر قزل متولد شده در نتيجه آميزش تصادفي بررسي شد. بره‌ها براي 70 روز با خوراکي داراي 70 درصد کنسانتره تجاري، 30 درصد يونجه خشک تغذيه شدند و در خلال دوره، خوراک مصرفي و افزايش وزن روزانه براي برآورد پس‌مانده خوراک مصرفي (RFI)، نسبت تبديل خوراک (FCR) و نسبت تبديل خوراک تصحيح شده (aFCR) اندازه‌گيري شد. برپايه اين برآوردها، بره‌ها به دو گروه RFI، FCR و aFCR بالا و پايين دسته‌بندي شدند. در پايان دوره از ماهيچه دوسر ران پاي چپ هر بره يک نمونه 10 گرمي گرفته شد؛ پس از 24 ساعت بره‌ها کشتار شدند و يک نمونه 30 گرمي از ماهيچه دوسر ران پاي راست همان بره گرفته شد؛ اين نمونه‌ها براي تعيين غلظت پروتين ميتوکندريايي و فعاليت زنجيره تنفسي، به کار گرفته شدند. آنالیزهای آماري نشان داد که بره‌ها در دو گروه متفاوت بازدهي خوراک بالا و پايين (RFI، FCR و aFCR) قرار گرفتند (P<0.01). پس‌مانده خوراک مصرفي با وزن متابوليکي و ميانگين افزايش وزن روزانه، همبستگي نداشت، ولي همبستگي متوسطي (56/0= r) با ميانگين مصرف خوراک داشت (P<0.01)، همچنان که بره‌هاي دارای RFIپایین، روزانه 200 گرم کمتر از بره‌هاي دارای RFI بالا، خوراک خوردند. FCR و aFCR همبستگي پاييني (به ترتیب، 39/0 r=و 36/0r=) با ميانگين مصرف خوراک و همبستگي متوسطي (به ترتیب، 73/0-r= و 76/0-r=) با ميانگين افزايش وزن روزانه داشتند. همبستگی منفی و بالایی بین فعالیت آنزیمی مجموعههای زنجیره تنفسی و RFI در نمونههای به دست آمده پیش (91/0- تا 97/0-) و پس (92/0- تا 97/0-) از کشتار دیده شد. اگرچه فعالیت آنزیمی باFCR و aFCR همبسته نبود. مقایسه فعاليت آنزيم‌هاي زنجيره تنفسي (I-V) در نمونه‌هاي گوشت پيش و پس از کشتار نشان داد که فعاليت آنزيم‌هاي زنجيره تنفسي مجموعههای I، III، و V بين دو نمونه از نظر آماري با هم تفاوت معني‎داري نداشتند، در حالي که فعاليت آنزيم‌هاي زنجيره تنفسي مجموعههای II و IV بين دو نمونه تفاوت معني‌داري با هم داشتند (P<0.01). اين يافته‌ها پيشنهاد مي‌کنند که ممکن است، اندازه‌گيري فعاليت آنزيمي زنجيره تنفسي مجموعه I، III و V، در ماهيچهای که با روش بيوپسي گرفته شود، روش مناسبي براي گزينش بره‌هاي داراي RFI پايين‌تر باشد.
واژگان کلیدی: پس‌مانده خوراک مصرفي، بره، آنزیمهای میتوکندریایی، بازدهی خوراک
فهرست مطالب
عنوانصفحهفصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-1- اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2- بهنژادی………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2-1- آميزش خويشاوندي…………………………………………………………………………………………………….3
1-2-2- آميزش ناخويشاوندي………………………………………………………………………………………………….3
1-2-3- آميزش تصادفي…………………………………………………………………………………………………………..3
1-3- روشهای اندازهگیری بازدهی خوراک…………………………………………………………………………………..4
1-4- نشانگرهای فیزیولوژیکی…………………………………………………………………………………………………………6
1-4-1- نشانگرهاي مولکولي…………………………………………………………………………………………………….6
1-4-2- نشانگرهاي خوني………………………………………………………………………………………………………..7
1-4-3- نشانگرهاي ديگر………………………………………………………………………………………………………….7
1-5- میتوکندری…………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-6- میتوکندری و بازدهی خوراك……………………………………………………………………………………………..10
1-7- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..11
1-8- فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-1- بازدهی خوراک…………………………………………………………………………………………………………………….13
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
مواد و روشها…………………………………………………………………………………………………………………………………….27
3-1- محل اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………28
3-1-1- پرورش بره………………………………………………………………………………………………………………..28
3-1-2- نمونهبرداری از ماهیچه دوسر ران (پیش از کشتار) ……………………………………………….30
3-1-3- نمونه گیری از ماهیچه دوسر ران (پس از کشتار) ……………………………………………….. 31
3-2- اندازهگیریهای آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………….32
3-2-1- جداسازی میتوکندری………………………………………………………………………………………………32
3-2-2- اندازهگیری غلظت پروتین میتوکندریایی………………………………………………………………..34
3-2-3- اندازهگیری فعالیت مجموعههای آنزیمی زنجیرهی تنفسی…………………………………….35
3-2-3-1- اندازهگیری فعالیت مجموعه آنزیمی I (NADH – یوبیکویینون اکسیدو ردوکتاز)………………………………………………………………………………………………………………………36
3-2-3-2- اندازهگیری فعالیت مجموعه آنزیمی II (سوکسینات دیهیدروژناز)……………38
3-2-3-3- اندازهگیری فعالیت مجموعه آنزیمی III (یوبیکویینول سایتوکروم c ردوکتاز)………………………………………………………………………………………………………………………39
3-2-3-3-1- احیا کردن یوبیکویینون2…………………………………………………………………40
3-2-3-3-2- اندازهگیری فعالیت آنزیم یوبیکویینول سایتوکروم c ردوکتاز…………41
3-2-3-4- اندازهگیری فعالیت مجموعه آنزیمی IV (سایتوکروم c

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *