پایان نامه ها

–آنالیز شاخص های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه¬ای استان زنجان92

17284706032500

تعهد اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب مریم خانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته مکانیزاسیون کشاورزی که در تاریخ………… از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان ” آنالیز شاخص های اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانه ای استان زنجان” با کسب نمره………… و درجه………….. دفاع نموده ام بدین وسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و….) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2-این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3-چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4-چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی:

تاریخ و امضاء:

دانشکده آزاد اسلامی واحد تاکستان
128270277495باسمه تعالی
از رساله خانم……………. در جلسه مورخ………….. با حضور امضاء کنندگان ذیل دفاع بعمل آمد و با نمره…………. و درجه………….. مورد تصویب قرار گرفت.
1- استاد راهنما دکتر داود محمدزمانی امضاء
2- اساتید مشاور دکتر ایرج رنجبر امضاء
دکتر محمد قهدریجانی امضاء
3- اساتید داور دکتر محمد غلامی پرشکوهی امضاء
دکتر مجید رشیدی امضاء
4- مدیر گروه آموزشی دکتر محمد غلامی پرشکوهی امضاء

00باسمه تعالی
از رساله خانم……………. در جلسه مورخ………….. با حضور امضاء کنندگان ذیل دفاع بعمل آمد و با نمره…………. و درجه………….. مورد تصویب قرار گرفت.
1- استاد راهنما دکتر داود محمدزمانی امضاء
2- اساتید مشاور دکتر ایرج رنجبر امضاء
دکتر محمد قهدریجانی امضاء
3- اساتید داور دکتر محمد غلامی پرشکوهی امضاء
دکتر مجید رشیدی امضاء
4- مدیر گروه آموزشی دکتر محمد غلامی پرشکوهی امضاء

دانشکده آزاد اسلامی واحد تاکستان
دانشکده کشاورزی
گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.Sc.) در گرایش مکانیزاسیون کشاورزی
عنوان
آنالیز شاخصهای اقتصادی و انرژی در تولید محصولات گلخانهای استان زنجان
استاد راهنما
دکتر داود محمدزمانی
استاد مشاور
دکتر ایرج رنجبر
دکتر محمد قهدریجانی
نگارنده
مریم خانی
مهر ماه 1392
الهي
اي مقصود وآرزوي من و اي روشني بخش دل و ديده ام،
اي خدائيکه به هر که رو سوي تو آورد توجه واقبال کرده و با عطوفت و مهر ، فضل و احسان ميکني
و به آنها که از ياد تو غافلند نيز رئوف و مهربان هستي .
تورا سپاس ميگويم که در مرحله اي ديگر از زندگيم نيز با لطف و رحمت هميشگيت، حامي و ياورم بودي .
پروردگار من،
لطف واحسانت را بر من تمام کن و بر بنده ناچيزت منّت گذار تا بتواند دانشي را که از تو دارد در راه تو و خدمت به بندگانت صرف کند .
تقديم به
درياي صبر و شکيبايي
مادر دلسوز و بزرگوارم
و
مظهر مهرباني و گذشت
همسر عزيز و فداکارم و
امید آیندهام ماهان عزیزم
براي تمامي دلواپسيها و سختيهايي که به اين عزيزان عرضه داشتم و در عوض تمامي ايثارها و مهرباني هايي که از ايشان هديه گرفتم.
باشد که قطره اي از درياي محبتشان جبران شود.
سپاسگزاری
پس ازحمد و سپاس پروردگار بر خود لازم میدانم از تمامی عزیزانی که در به ثمر رساندن این پایاننامه با حمایتهای علمی و معنوی خود اینجانب را یاری دادهاند تشکر نمایم.
از زحمات و فداکاریهای خانواده عزیز خودم وهمسرم، بویژه همسرم جناب آقای مهندس رشید قاسمی که پشتوانه و مشوق اصلیم در ورود به این دوره بودهاند و در تمامی مراحل اجرای این پایان نامه همواره از مشورت و کمک ایشان بهره گرفتهام، سپاسگزاری مینمایم.
از استاد راهنمای ارجمندم جناب آقای داود محمدزمانی که علاوه بر بهره علمی، از ایشان درس صبر و گذشت و بزرگمنشی آموختهام و در نهایت صمیمیت و جدّیت در تمامی مراحل انجام پایاننامه با اینجانب همراه بوده و تکیهگاهی استوار و آرامشبخش بودهاند قدردانی مینمایم. برای ایشان در تمامی مراحل زندگی از پروردگار بزرگ سلامت و سعادت آرزومندم.
از جناب آقای دکتر رنجبر و دکتر قهدریجانی، اساتید مشاور گرامیم، که با تعهد و دلسوزی مثالزدنی اینجانب را مورد لطف خویش قرار دادهاند صمیمانه سپاسگزارم.
از جناب آقای دکتر غلامی و دکتر رشیدی، هم به عنوان داوران محترم داخلی و هم به عنوان اساتید دوره تحصیلم که بسیاری از معلومات امروزم را مدیون ایشان هستم سپاسگزارم.
از سرکار خانم دکتر فاطمه رحیمی اجدادی که سهم بسزایی در تقویت توان علمی اینجانب داشتهاند، بسیار سپاسگزارم.
از آقایان مهندس رنجی، قضاوتی، چگینی و عبدالعلیزاده نهایت تشکر و قدردانی را مینمایم.
از خواهران عزیزم خانمها مهندس رضوان خانی، سعیده خانی و معصومه اسعدی و همچنین دوستان ارزشمندم فرزانه دهقانزاده، زهرا توکلی، مریم جعفری، لیلا عزیزالهی گور و سمیه شهیدی که عزیزترین حامیان معنوی دوران تحصیلم بوده اند، صمیمانه سپاسگزارم.
مریم خانی- مهر 92
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و هدف صفحات:7-1
1-1- مقدمه21-2- اهداف پایاننامه61-3- ساختار پایاننامه6فصل دوم: بررسی منابع صفحات: 40-8
2-1- مقدمه92-2-گلخانه9 2-2-1- انواع گلخانه9 2-2-1-1- نوع تولید10 2-2-1-2- نوع کشت10 2-2-1-2-1- گلخانههای خاکی10 2-2-1-2-2- گلخانههای هیدروپونیک11 2-2-1-2-2-1- سامانههای هیدروپونیک مایع13 2-2-1-2-2-2- سامانههای دانهبندی شده یا خاک دانهدار13 2-2-1-2-2-3- سامانههای هیدروپونیک باز14 2-2-1-2-2-4- سامانههای هیدروپونیک بسته-چرخشی14 2-2-1-2-2-5- مزایای سامانههای هیدروپونیک14 2-2-1-2-2-6- معایب سامانههای هیدروپونیک 15 2 HYPERLINK l “_Toc343186799” -2-1-3- جنس سازه16
2-2-1-3-1- گلخانههای چوبی16 2-2-1-3-2- گلخانههای نیمهفلزی17 2-2-1-3-3- گلخانههای فلزی یا مدرن17 2-2-1-4- دهانه17 2-2-1-4-2- گلخانههای مجزا17 2-2-1-4-3- گلخانههای دوقلو18
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-1-4-4- گلخانههای به هم پیوسته18 2-2-2- مزایای کشت گلخانهای192-3- خیار20 2-3-1- ازدیاد خیار21 2-3-2- شرایط محیطی رشد خیار21 2-3-3- برداشت و نگهداری خیار222-4- گوجهفرنگی23 2-4-1- ارقام گوجهفرنگی23 2-4-2- شرایط محیطی رشد گوجهفرنگی24 2-4-3- برداشت و نگهداری گوجهفرنگی252-5- توتفرنگی25 2-5-1- ارقام توتفرنگی25
2-5-2- ازدیاد توتفرنگی26 2-5-3- شرایط محیط و خاک رشد توتفرنگی27 2-5-4- برداشت و نگهداری توتفرنگی28
2-6- انرژی29 2-6-1- شاخصهای انرژی29 2-6-1-1- نسبت انرژی30 2-6-1-2- بازده خالص انرژی30 2-6-1-3- بهرهوری انرژی31 2-6-2- شدت انرژی312-7- مروری بر تحقیقات انجام شده32 2-7-1- مروری بر پژوهشهای کاربردی محصولات گلخانهای در ایران32 2-7-2- مروری بر پژهشهای کاربردی محصولات گلخانهای در سایر کشورها36
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: مواد و روش‎ها صفحات: 54-41
3-1- مقدمه423-2- اطلاعات مربوط به گلخانههای استان زنجان423-3- موقعیت جغرافیایی استان زنجان443-4- مراحل مطالعات انرژی45 3-4-1- انرژی ماشین45 3-4-2- انرژی سوخت46 3-4-3- انرژی کارگری46 3-4-4- انرژی کود47 3-4-5- انرژی سموم شیمیایی48 3-4-6- انرژی آبیاری48 3-4-7- انرژی حمل و نقل49 3-5- بخش اقتصادی503-6- اندازهگیری میدانی50 3-6-1- اندازهگیری فاصله گلخانه تا مراکز فروش50 3-6-2- اندازهگیری آب مصرفی 51 3-6-3- اندازهگیری پارامترهای ساختمانی گلخانهها513-7-نرمافزار SPSS51فصل چهارم: نتایج و بحث صفحات: 83-55
4-1- مقدمه564-2- انرژي مصرفی تولید توتفرنگی در گلخانه هیدروپونیک564-3- انرژي مصرفی تولید خیار در گلخانه خاکی61 4-4- انرژي مصرفی تولید گوجهفرنگی در گلخانه خاکی664-5- برآورد درآمد و هزینه تولید توتفرنگی694-6- برآورد درآمد و هزینه تولید خیار72فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-7- برآورد درآمد و هزینه تولید گوجهفرنگی754-8- تجزیه و تحلیل78 4-8-1- اثر مساحت زمین و نوع محصول بر کارایی انرژی هیدروپونیک78 4-8-2- اثر مساحت زمین و نوع محصول بر کارایی انرژی خیار و گوجهفرنگی79 4-8-3- اثر مساحت زمین و نوع کشت گلخانهای بر کارایی انرژی81فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها صفحات: 88-84
5-1-مقدمه855-2-بحث855-3-نتیجهگیری کلی875-4-پیشنهادها88منابع 89فهرست شكل‎ها
عنوان صفحه
شکل 2-1- شماتیکی از تولید محصول در گلخانههای خاکی11شکل 2-2- شماتیکی از تولید محصول در گلخانههای هیدروپونیک12شکل 2-3- نمایی از ریشه محصول تولیدی در گلخانههای هیدروپونیک12شکل 2-4- استفاده از محلول در کشت محصول در گلخانههای هیدروپونیک13شکل 2-5- تولید محصول خیار در گلخانههای خاکی20شکل 2-6- تولید محصول گوجهفرنگی در گلخانههای خاکی24شکل 2-7- تولید محصول توتفرنگی در گلخانههای هیدروپونیک26شکل 3-1- سیمای استان زنجان44شکل 4-1- سهم انرژی مصرفی تولید توتفرنگی در گلخانههای هیدروپونیک57شکل 4-2- نهادههای مصرفی تولید توتفرنگی در سطوح زیر 3000 مترمربع58شکل 4-3- نهادههای مصرفی تولید توتفرنگی در سطوح بالای 3000 مترمربع59شکل 4-4- شاخصهای انرژی و اقتصادی در تولید توتفرنگی60شکل 4-5- مقدار مصرف انرژی عملیاتهای مختلف تولید توتفرنگی60شکل 4-6- سهم انرژی مصرفی برای تولید خیار در گلخانههای خاکی62شکل 4-7- سهم نهادههای مصرفی تولید خیار در سطوح زیر 3000 مترمربع63شکل 4-8- سهم نهادههای مصرفی تولید خیار در سطوح بین 3000 تا 5000 مترمربع63شکل 4-9- سهم نهادههای مصرفی تولید خیار در سطوح بالای 5000 مترمربع64شکل 4-10- شاخصهای انرژی و اقتصادی در تولید خیار 65شکل 4-11- مقدار مصرف انرژی عملیاتهای مختلف تولید خیار65شکل 4-12- سهم انرژی مصرفی برای نهادههای تولید گوجهفرنگی66شکل 4-13- سهم نهادههای مصرفی تولید گوجهفرنگی در سطوح زیر 3000 مترمربع67شکل 4-14- سهم نهادههای مصرفی تولید گوجهفرنگی در سطوح بالای 3000 مترمربع67شکل 4-15- شاخصهای انرژی و اقتصادی در تولید گوجهفرنگی68شکل 4-16- مقدار مصرف انرژی عملیاتهای مختلف تولید گوجهفرنگی69شکل 4-17- برآورد هزینه برای نهادههای تولید توتفرنگی در گلخانههای هیدروپونیک70شکل 4-18- سهم هزینه در تولید توتفرنگی در گلخانههای هیدروپونیک71شکل 4-19- شاخص اقتصادی در تولید توتفرنگی در گلخانههای هیدروپونیک72شکل 4-20- برآورد هزینه برای نهادههای تولید خیار در گلخانههای خاکی72شکل 4-21- سهم هزینه در تولید خیار در سطوح زیر 3000 مترمربع در گلخانههای خاکی73شکل 4-22- سهم هزینه در تولید خیار در سطوح بین 3000 تا 5000 مترمربع74شکل 4-23- سهم هزینه در تولید خیار در سطوح بالای 5000 مترمربع74شکل 4-24- شاخص اقتصادی در تولید خیار در گلخانههای خاکی75شکل 4-25- برآورد هزینه برای نهادههای تولید گوجهفرنگی در گلخانههای خاکی76شکل 4-26- سهم هزینه در تولید خیار در سطوح زیر 3000 مترمربع 76شکل 4-27- سهم هزینه در تولید خیار در سطوح بالای 3000 مترمربع77شکل 4-28- شاخص اقتصادی در تولید گوجهفرنگی در گلخانههای خاکی77فهرست جداول‎
عنوان صفحه
جدول 3-1- دوره کشت محصولات مورد بررسی استان زنجان43جدول 3-2- پرسشنامه بررسی مصرف انرژی در گلخانه52جدول 4-1- تجزيه

  • 1
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *