پایان نامه ها

— (223)_234.doc

Syllabus SECTION -I Principles and Practice of General Insurance and Insurance Surveys. General Insurance Original Development and Growth of General Insurance Business History and Development of General Insurance Business in India Principles of Insurance Classification of Insurance ( Insurance Documents ( Theory And Practice Of Rating Policy wording – Exclusions – clauses Types of Losses Claims, Arbitration, conciliation Risk Management / Loss Prevention Laws and Regulations impacting Insurance and Survey Business Surveys Surveyors – Origin and development of Profession. Role Functions of Surveyors and Loss Assessors Historicalقیمت: 2300 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *