پایان نامه ها

— (164)_185.doc

Giinter Neumann, German Research Center for Artificial Intelligence (LT-Lab, DFKI) I. AI programming languages II. Functional programming III. Functional programming in Lisp A. The syntax and semantics of Lisp B. The List data type C. Defining new functions D. Defining control structures E. Recursive function definitions F. Higher-order functions G. Other functional programming languages than Lisp IV. Logical programming in Prolog V. Other programming approaches VI. Further reading Glossary Clauses Prolog programs consist of a collection of sta–ents also called clauses which are used to represent both data and programs. Higherorder function is a function definition which allows functions as arguments or returns a function as itsقیمت: 2300 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *