دانلود تحقیق علمی فارسی - فایل

دانشکدهی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی
پایاننامه کارشناسی ارشد در رشتهی علوم اقتصادی (اقتصاد نظری)
بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران:
طی دورهی زمانی 1388- 1350
توسط
فریبا مهرپور
استاد راهنما
دکتر علی حسین صمدی
بهمن ماه 1391

تقدیم به:
پدر و مادر نازنینم و کسانی که در این راه، همراه همیشگی من بودند.

متن کامل در سایت امید فایل 

سپاسگزاری
ستایش خداوند بزرگ را که خلعت سیادت و سعادت بر انسان پوشید و فرصت زندگی و تحصیل علم را به وی عطا فرمود. سپاس بیکران او را که توفیق قدمقیمت: 100 تومان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *