دانلود تحقیق علمی فارسی - پایان نامه های کارشناسی ارشد

dir="rtl" style="text-align: center;">متن کامل در سایت امید فایل 

به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و ار آن تخطی نکنیم:
1- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ایقیمت: 100 تومان

پایان نامه کامل: - نمونه پژوهش

متن کامل در سایت امید فایل 

-47815554546500
-355600-65468500
دانشگاه علوم اقتصادی
دانشکده علوم مالی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
پژوهشگر:
جواد فخری قورمیک

استاد راهنما:
دکتر علی اصغر انواری رستمیاستاد مشاور:
دکتر خسرو منطقی
شهریور ماه 1393
152400-28448000

دانلود فایل - دانلود پژوهش علمی

56705591440
دانشکده
علوم و تحقیقات هرمزگان
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد((M.A))
گرایش: حسابداری
عنوان :

متن کامل در سایت امید فایل 

بررسی رابطه بین تناوب گزارشگری مالی با عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
دکتر محمد حسین رنجبر
استاد مشاور :
دکتر مختار رنجبر
پژوهشگر :
محمد جواد شبان

زمستان 1392
فهرست مطالب
عنوانقیمت: 100 تومان

نمونه پایان نامه - پژوهش

dir="rtl" style="text-align: center;">متن کامل در سایت امید فایل 

2323465-38163500دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
دانشکده علوم انسانی
گروه مدیریت و حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.A))
رشته حسابداری
عنوان:
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
استاد راهنما:
استاد مشاور:
دانشجو:
تقدیم به:
تشکر و قدردانی:

چکیده

842010579755فصل اول:
کلیات پژوهش

دانلود مقاله - دانلود فایل

62159998698800
عقاید و نظرات مندرج در این پایان نامه اختصاص به نویسنده داشته و ارتباطی به موسسه ندارد.
نویسنده ی این پایان نامه متعهد است که قانون مالکیت معنوی را رعایت نموده و از اقتباس مطالب دیگران بدون ذکر ماخذ خودداری نموده است و در صورت استفاده از مطالب این پایان نامه در کتب یا مجلات یا همایش ها اعم از داخلی یا خارجی نام کامل و نشانی موسسه را قید نماید.
مریم جنیدی

1553845-8782000
موسسه ی آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی علامه محدث نوری(ره)
دانشکده اقتصاد و علوم اداری
(جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد)
اجل در اسناد تجاری

متن کامل در سایت امید فایل 

استاد راهنما:
آقای دکتر عبدالحمید مرتضوی
استاد مشاور:
آقای دکترقیمت: 100 تومان

ریسرچ - دانلود پژوهش علمی

دانشکدهی علوم اقتصادی و اداری

متن کامل در سایت امید فایل 

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی
موضوع:
تاثیر جهانیشدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا
استاد راهنما:
دکتر احمد جعفری صمیمی
استاد مشاور:
دکتر امیر منصور تهرانچیان
نام دانشجو:
فاطمه عسگری