دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:عامل توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

– افزايش حسن شهرت

“برند” ترجمه دقيقي به فارسي که بار معنايي و مفهوم قديمي آن را به درستي بيان کند، ندارد. در معناي اصلي و قديمي آن به داغ کردن يک علامت روي چوب، چرم و… مي گفتند. در آن زمان، اين راهي براي اثبات مالکيت و اصالت بود.

مفهوم اين واژه کم کم در طول زمان و با گسترش بازارها در جهان تغيير شکل داد و تبديل به مفهومي شد که داراي اعتبار و قدرت است. اين قدرت، همان توانايي نفوذ در رفتار خريدار است.
وزن و ارزش يک «برند» را به صورت جايگاهي که در ذهن و قلب مردم دارد، مي توان ارزيابي کرد.

امروزه با توجه به توسعه و تنوع محصولات توليدي شركت ها و با در نظر گرفتن رقابت شديدي كه ميان شركت ها وجود دارد و همچنين مشابهت زياد محصولات آنها، تصميم گيري در مورد انتخاب محصول براي مشتريان، زمان بر و پر هزينه  شده  است. بنابراين‌، خريداران و مصرف كنندگان به دنبال راه هاي كوتاه تر و مطمئن تري براي انتخاب محصول يا خدمت هستند تا در عين اينكه خطر حاصل از خريد را كاهش مي دهند بهترين نتيجه و بهره را از انتخاب خود كسب نمايند(امير شاهي و مطهري، 1386، 42).

با توجه به ابعاد گسترده برند(نام تجاري) در اين تحقيق پژوهشگر به يكي از ابعاد نام تجاري (حسن شهرت) مي پردازد. اين معيار مربوط به ميزان تأثير پيشنهاد بر افزايش وجه شركت در ميان ساير شركت ها و همچنين در نظرمشتريان شركت مي باشد. علاوه بر اين مي تواند در افزايش علاقه کارکنان به سازمان مؤثر باشد. مهمترين عوامل اين معيار عبارتند از:

 • افزايش حسن شهرت و مطرح شدن شركت به عنوان شركت موفق در سطح کشور.
 • کسب افتخارات و جوايز براي شركت.
 • افزايش حس تعلق سازماني کارکنان و احساس افتخار به کارکردن در شركت.
 • افزايش سطح رضايت کارکنان

به طور كلي در اين پژوهش از پاسخ دهندگان در رابطه با اين معيار خواسته شد تا با در نظر گرفتن امتياز مناسب براي يك تامين كننده فرضي در ذهن خود، و در نظر گرفتن عواملي چون، تامين كننده شهرت جهاني دارد(يعني از جهت صادر ات كالا، مواد و نماينده شركت هاي خارجي مي باشد/ نمي باشد)، شهرت منطقه دارد و يا در داخلي فعاليت خود را متمركز كرده، شهرت ملي است يعني در شهرهاي ديگر نمايندگي / شعبه دارد و يا فقط يك فروشگاه بزرگ است، محلي است يا اصلاً اسم و رسم معروفي حتي در شهر خود ندارد. امتياز مناسب را براي هريك از مقايسه هاي زوجي، عامل حن شهرت نسبت به عوامل ديگر در پرسش نامه درج نمايند. در رابطه با معيار حسن شهرت كه در پژوهش انتخاب شده محقق در مبحث حسن شهرت تأمين كنندگان بيشتر روي عوامل و معيارهاي ذكر شده فوق ارزيابي خود را براي روشهاي تجزيه و تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس، بر روي نمونه هاي انتخابي احتمالي، در صورت نياز به جزئيات و… متمركز نمود. براي پوشش دادن كامل اين معيار سه زير معيار در نظر گرفته شد تا با رتبه بندي آنها به نتايج دقيق تر و كامل تر دست يابيم كه عبارتند از: اعتبار تامين كننده در صنعت خود، قدمت نام تجاري، خاستگاه نام تجاري.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir