دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

معايب عدم تمركز:

علي رغم محاسني كه براي تمركز اداري برشمرده شد چنانچه روش اداري فوق با دقت نظر كامل و تأمین زمينه­هاي لازم براي استقرار آن در نظر گرفته نشود احتمال ايجاد مشكلات و معايب ذيل وجود خواهد داشت:

– ايجاد تشتت در نظام اجتماعي در ارتباط با ساختار قوي و ملي و شرايط حاكم بر جامعه.

-افراد به مصالح و منافع ملي و عمومي در نتيجه توجه و پرداختن بيشتر به مسائل منطقه­اي و ناحيه­اي.

– ايجاد محيطي براي ارضاء خواسته­ها و انگيزه­هاي ناهنجار افراد.

–  كاهش مسئوليت ستاد مركزي در قبال عموم.

– به علت تنوع امكانات انساني و مادي در مناطق مختلف به ويژه امكانات علمي، فني و اقتصادي، برخورداري همگان از امكانات آموزشي به صورت يكسان ممكن نخواهد بود، و مناطقي كه از امكانات مالي و انساني بهتري برخوردارند، بهره­وري بيش­تري خواهند داشت و سرانجام، آموزشي طبقاتي پديد خواهد آمد و  فرصت­هاي آموزشي متفاوت­اند

– بر اثر دخالت مستقيم مردم با نظارت آنان در آموزش و پرورش منطقه، احتمال حضور و نفوذ گروه­هاي متعدد محلي كه شايد بعضاً نيز ناصالح باشند، زياد بوده و اين دخالت آنان موجب مي­شود كه دستگاه آموزش و پرورش خود وسيله­اي براي تحقق اهداف آنان شود.

– تكيه و تأکید زياد بر توجه به نيازمندي­هاي محلي، خود ممكن است هدف­هاي ملي و مقاصد كلي جامعه و كشور را تحت الشعاع اساسي قرار داده، تفرق در برنامه­هاي درسي و فعاليت­هاي آموزشي را پديد آورد.

– در شيوه­ي غير مركزي به علت عدم تشابه برنامه و تفرق در بهره­وري از عناصر لازم فرهنگي ممكن است وحدت ملي و فرهنگي مورد تهديد قرار گيرد.

عوامل موثر در تمركز: صاحب‌نظران معتقدند با كاهش حيطه نظارت (تعداد كاركناني كه به صورت مستقيم به يك مدير گزارش مي­دهند) تعداد سطوح سازماني و ارتفاع هرم سازمان افزايش مي­يابد و سازمان متمركزتر مي­شود. اگر حيطه نظارت گسترده باشد، مدير قادر به اتخاذ همه تصميم‌ها نخواهد بود و مجبور مي­شود كه بخشي از اختيارات تصميم‌گيري خود را واگذار كند؛ ولي اگر حيطه نظارت كوچك و محدود باشد، امكان تصميم­گيري متمركز به وجود مي‌آيد. به اين ترتيب سلسله مراتب طولاني­تر شده و فاصله مديران عالي از رده عملياتي افزايش مي­يابد.

مقتضيات تمركز و عدم تمركز: در برخي موقعيت‌ها تمركز نسبت به عدم تمركز رجحان پيدا مي­كند. وقتي در تصميم‌گيري، ديدگاه جامع مورد نياز است؛ يا جايي كه تمركز، صرفه‌جويي­هاي اقتصادي معني‌داري را موجب مي­شود، مزيت‌هاي ويژه‌اي برای تمركز ايجاد مي‌شود. مدارك و شواهد نشان مي‌دهند كه تمركز بيشتر تصميمات كاري در محيط‌هايي مشاهده مي­شود كه به كاركنان، آموزش‌هاي حرفه‌اي كمتري ارائه شده است؛ يعني در محيط‌هايي كه كاركنان، غير متخصص هستند، بايد براي راهنمايي افراد قوانين و مقررات متعددي [تمركز بيشتر] را تدوين كرد. از طرف ديگر اگر سازمان‌ها متشكل از كاركنان حرفه‌اي باشند؛ بايد انتظار داشت كه رسميت و تمركز كمي بر سازمان حكم­فرما باشد

در سازمان‌هاي پويا، مديران براي افزايش سرعت فراگرد تصميم‌گيري مجبور مي‌شوند، كه تمركز را كاهش دهند. همچنين هرچه سبك رهبري مستبدانه­تر و كنترل شديد­تر باشد، حيطه نظارت محدود­تر و ميزان تمركز بيشتر خواهد شد. عواملي مانند ميزان اطلاعات اشاعه‌يافته­ در بين سطوح مختلف سازمان، ميزان مشاركت افراد در برنامه­ريزي­هاي بلندمدت و نسبت مشاغلي كه متصدي‌ها در تصميم­گيري مشاركت نموده و تعداد حوزه‌هايي كه آن­ها در آن مشاركت مي­كنند، مي­توانند به عنوان شاخص‌هايي از تمركز به حساب آيند.

عمليات غيرمتمركز: پراكندگي جغرافيايي عمليات اجرايي و ضرورت و خدمات انجام شدن عمليات در يك جغرافياي گسترده، درجة تفويض اختيار را تحت تأثير قرار مي‌دهد. ضرورت انجام شدن عمليات به صورتي غيرمتمركز مسأله­اي تكنيكي و پيچيده است كه ساختار سازماني را سخت تحت تأثير قرار داده و به تبع خود درجه تمركز يا عدم تمركز سازماني را تعيين مي­كند.

وقتي عواملي از قبيل صرفه­جويي در انجام كارها، استفاده مطلوب از امكانات فيزيكي، تأمین مواد در محل اجراي عمليات، تأمین نيروي انساني در محل يا دسترسي بيشتر به مشتريان مطرح مي‌گردد، عواملي كه با وسيع­تر شدن ميدان هر كار، بيشتر خود را نشان مي­دهند، ضرورتاً عمليات غيرمتمركز به وجود آمده. گستره جغرافيايي و عدم تمركز عمليات اجرايي نيز خود به خود بر ميزان اختيارات واگذاري، مؤثر واقع مي‌گردد پس رابطه مستقيم وجود دارد بين عمليات اجرايي گسترده و غيرمتمركز و عدم تمركز سازماني يا روند غيرمتمركز توزيع اختيارات. البته عكس اين مطلب لزوماً درست نيست كه چنانچه عمليات اجرايي در يك منطقه متمركز باشد، اختيارات هم بايد كلاً متمركز باشد چرا كه ضرورت­هاي ديگري همچون: گستردگي و تنوع تصميمات، سرعت مورد نياز در اتخاذ تصميم و مسائل ديگري كماكان واگذاري و تفويض اختيار را در شرايط متمركز فعاليت­ها، از مقبوليت و ضرورت كافي برخوردار مي­سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir