دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

: تأمین به موقع کالا

2-3-1مقدمه:

تاريخ تمدن خاورميانه با شناخت نفت و كاربردهاي آن در عرصه هاي صنعتي، اقتصادي و حتي اجتماعي جلوه اي نوين يافته و تحولات چشمگيري را تجربه كرده است. از روزي كه اولين چاه نفت خاورميانه در ايران به ثمر رسيد يكصد سال گذشته و از آن پس نقش نفت در تأمین انرژي و سرعت بخشيدن به پيشرفت اين منطقه روز به روز بيشتر شده است؛ به طوري كه اكنون علاوه بر ايران، كشورهاي عربستان، كويت، عراق، امارات متحده عربي، قطر، عمان، سوريه، يمن و بحرين نيز در زمينه توليد و عرضه انواع انرژي هاي فسيلي در منطقه خاورميانه فعاليت مي كنند.

شركت ملي نفت ايران نيز همگام با ساير كشورهاي منطقه، از زمان تاسيس در سال 1330 تاكنون عهده دار سامان بخشيدن و سياست گذاري در كليه فعاليت هاي بالادستي نفت و گاز اعم از اكتشاف، حفاري، توليد، پژوهش، توسعه و همچنين انتقال و توزيع نفت و گاز به پالايشگاه هاي داخلي و خارجي بوده است و اين امر روز به روز با پيشرفت تكنولوژي و پيچيده تر شدن مناسبات اقتصادي و سياسي از اهميت بيشتري برخوردار شده است؛ به گونه اي كه بخشي از سياست هاي ملي و منطقه اي اين شركت بر مبناي همكاري با ديگر كشورها در زمينه تأمین انرژي و ايجاد ثبات در بازار نفت خاورميانه و جهان قرار گرفته است. در حال حاضر شركت ملي نفت ايران از نظر دامنه فعاليت به عنوان دومين شركت بزرگ نفت و گاز جهان، توانسته دو برابر مجموع نفت خام و گاز طبيعي برداشت شده را كشف و به ذخاير كشور بيفزايد. علاوه بر آن طرح هاي زيادي براي اكتشاف ميادين جديد نفت خام و گاز طبيعي در مناطق مختلف كشور در دست اقدام است كه اغلب با بهره گيري از توان شركت هاي مهندسي مشاور داخلي و با هدف ارتقاي سطح دانش فني موجود و ايجاد زمينه اشتغال موثر در راستاي رشد و توسعه پايدار در كشور صورت مي گيرد.

هيأت مديره شركت به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري اجرائي، مسئول حسن اجراي سياستهاي مذكور تحت نظر مجمع عمومي به رياست رييس جمهوري مي­باشد. ضمن اينكه راهبردهاي صنعت نفت؛ در عمل راهبردهاي اصلي اين شركت نيز محسوب مي شوند.

شركت ملي نفت ايران به همراه شركتها، مديريتها و سازمانهاي تابعه خود با در نظر گرفتن سياست عدم تمركز و تفويض اختيار به بخش هاي مختلف ؛ ضمن مديريت و نظارت عاليه بر كليه فعاليتهاي صنعت نفت كشور، گامهاي بلندي به سمت ايجاد بنگاههاي اقتصادي برداشته است به گونه اي كه تأمین منابع مالي مورد نياز طرحهاي توسعه، روزآمد نمودن فناوري اكتشاف، حفاري، بهره برداري و تأمین لوازم مورد نياز را بدون اتكا به بودجه هاي عمومي كشور عهده دار شده و داراي اهداف ترسيم شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir
دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

: تأمین به موقع کالا

2-3-1مقدمه:

تاريخ تمدن خاورميانه با شناخت نفت و كاربردهاي آن در عرصه هاي صنعتي، اقتصادي و حتي اجتماعي جلوه اي نوين يافته و تحولات چشمگيري را تجربه كرده است. از روزي كه اولين چاه نفت خاورميانه در ايران به ثمر رسيد يكصد سال گذشته و از آن پس نقش نفت در تأمین انرژي و سرعت بخشيدن به پيشرفت اين منطقه روز به روز بيشتر شده است؛ به طوري كه اكنون علاوه بر ايران، كشورهاي عربستان، كويت، عراق، امارات متحده عربي، قطر، عمان، سوريه، يمن و بحرين نيز در زمينه توليد و عرضه انواع انرژي هاي فسيلي در منطقه خاورميانه فعاليت مي كنند.

شركت ملي نفت ايران نيز همگام با ساير كشورهاي منطقه، از زمان تاسيس در سال 1330 تاكنون عهده دار سامان بخشيدن و سياست گذاري در كليه فعاليت هاي بالادستي نفت و گاز اعم از اكتشاف، حفاري، توليد، پژوهش، توسعه و همچنين انتقال و توزيع نفت و گاز به پالايشگاه هاي داخلي و خارجي بوده است و اين امر روز به روز با پيشرفت تكنولوژي و پيچيده تر شدن مناسبات اقتصادي و سياسي از اهميت بيشتري برخوردار شده است؛ به گونه اي كه بخشي از سياست هاي ملي و منطقه اي اين شركت بر مبناي همكاري با ديگر كشورها در زمينه تأمین انرژي و ايجاد ثبات در بازار نفت خاورميانه و جهان قرار گرفته است. در حال حاضر شركت ملي نفت ايران از نظر دامنه فعاليت به عنوان دومين شركت بزرگ نفت و گاز جهان، توانسته دو برابر مجموع نفت خام و گاز طبيعي برداشت شده را كشف و به ذخاير كشور بيفزايد. علاوه بر آن طرح هاي زيادي براي اكتشاف ميادين جديد نفت خام و گاز طبيعي در مناطق مختلف كشور در دست اقدام است كه اغلب با بهره گيري از توان شركت هاي مهندسي مشاور داخلي و با هدف ارتقاي سطح دانش فني موجود و ايجاد زمينه اشتغال موثر در راستاي رشد و توسعه پايدار در كشور صورت مي گيرد.

هيأت مديره شركت به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري اجرائي، مسئول حسن اجراي سياستهاي مذكور تحت نظر مجمع عمومي به رياست رييس جمهوري مي­باشد. ضمن اينكه راهبردهاي صنعت نفت؛ در عمل راهبردهاي اصلي اين شركت نيز محسوب مي شوند.

شركت ملي نفت ايران به همراه شركتها، مديريتها و سازمانهاي تابعه خود با در نظر گرفتن سياست عدم تمركز و تفويض اختيار به بخش هاي مختلف ؛ ضمن مديريت و نظارت عاليه بر كليه فعاليتهاي صنعت نفت كشور، گامهاي بلندي به سمت ايجاد بنگاههاي اقتصادي برداشته است به گونه اي كه تأمین منابع مالي مورد نياز طرحهاي توسعه، روزآمد نمودن فناوري اكتشاف، حفاري، بهره برداري و تأمین لوازم مورد نياز را بدون اتكا به بودجه هاي عمومي كشور عهده دار شده و داراي اهداف ترسيم شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir