دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:ارائه عامل شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

زنجيره‌ تأمين پايين دست:

اين بخش شامل همه فرايندهاي درگير در توزيع و تحويل محصولات به مشتريان نهايي است. خيلي زياد مشاهده مي شود كه زنجيره‌ تأمين و قتي محصول واگذار يا مصرف مي گردد، پايان مي پذيرد. اينجا فعاليت ها شامل بسته بندي، انبار و حمل است. اين فعاليت ها ممكن است با استفاده از چندين توزيع كننده انجام شود مثل كل فروشان و خرده فروشان. ايـن قسمت مي تواند به سمت راست به همين ترتيب گسترش يابد.

زنجيره‌ تأمين درهمه نمودار ها و اندازه ها وجود دارد و ممكن است بسيار پيچيده باشد. زنجيره‌ تأمين براي يك ماشين شامل صدها عرضه كننده، هزاران كارگاه ساخت و كارگاه مونتاژ، انبارها، دلالها، فروشندگان تجاري مستقيم، عمده فروشان، مشتريان و وظايف پشتيباني ازقبيل مهندسي محصول، آژانس هاي خريد، بانك ها و شركت هاي نقل و انتقال است. همانطور كه در نمودار عوامل توليد(2-2) مشاهده مي‌شود، مديريت بازاريابي و 4 آميخته اصلي آن (محصول، قيمت، ارتقا و توزيع)، يك زنجيره ارزشي را تشكيل مي‌دهند كه هر سازمان زنده و پويايي را در محيط بازاريابي به ساير سازمان ها وابسته مي‌كند، بطوريكه زنده ماندن و پويايي هر سازمان در گرو ارتباط با ساير سازمان هاي موجود مي‌باشد.

نمودار(2-2):  عوامل توليد

 

 

اين امر ما را به مفهوم ” مديريت زنجيره‌ تأمين ” منتهي مي‌نمايد كه در ابتدا به ترسيم نمونه اي از يك زنجيره‌ تأمين خطي نمودار(3-2) مي‌پردازيم و در ادامه در قالب يك نمودار شمايلي به ترسيم آن مي‌پردازيم.

 

 

 

 

نمودار(2-3): نمونه اي از يك زنجيره تأمين خطي

 

نمودار(2-3) يك زنجيره‌ تأمين نسبتاً ساده را نشان مي‌دهد كه يك شركت با تأمين كنندگان (در سمت چپ) و با توزيع كنندگان (در سمت راست) متصل شده است. قابل ذكر است كه تأمين كنندگان ممكن است خود تأمين كننده داشته باشند و نمودار به سمت چپ همچنان گسترش يابد. بعلاوه در جريان مواد يك جريان اطلاعات كه دو طرفه بوده و يك جريان پول كه در جهت خلاف جريان كالاست، وجود دارد. زنجيره‌ تأمين در نمودار(2-3) خطي بوده و اجزاي آن در نمودار مشخص شده است.

زنجيره‌ تأمين درهمه نمودار ها و اندازه‌ها وجود دارد و ممكن است بسيار پيچيده باشد. زنجيره‌ تأمين براي يك ماشين شامل صدها عرضه كننده، هزاران كارگاه ساخت و كارگاه مونتاژ، انبارها، دلالها، فروشندگان تجاري مستقيم، عمده فروشان، مشتريان و وظايف پشتيباني از قبيل مهندسي محصول، آژانس‌هاي خريد، بآنكها و شركت هاي نقل و انتقال است و مي‌توان گفت در اين مورد زنجيره‌ تأمين مثل نمودار سه خطي نبوده و داراي حلقه است. ذكر اين نكته نيز مهم است كه جريان كالا نيز مي تواند درجهت عكس اتفاق بيفتد

نمودار(2-4): مدل زنجيره‌ تأمين را بصورت نمودار شماتيك

 

مثل جريان كالاهاي برگشتي، حال اگر بخواهيم فرآيند مديريت زنجيره‌ تأمين را بصورت نمودار شمايلي نشان دهيم، همانطور كه در نمودار(2-4) مشاهده مي‌شود، فرآيند مديريت زنجيره‌ تأمين از تأمين كنندگان مواد اوليه به عنوان ورودي شروع مي‌شود و بعد از عبور از سازمان بعنوان بخش فرآيندي يا پروسس يك سيستم پويا، به مشتري كه كانون توجه مديريت زنجيره‌ تأمين مي‌باشد، ختم مي‌شود(بردستاني، 1387، 134).

 

2-1-9- هدف زنجيره‌تأمين

اهداف يک زنجيره‌ تأمين ناب در جدول(2-5) عبارتند از :

محصول مناسب، با قيمت مناسب، براي مشتري مناسب، در زمان مناسب، درمکان مناسب، با کيفيت  مناسب، با شرايط مناسب.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

  • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

  1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir