دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

سازمان­ها به عنوان نهادهای اجتماعی با هدف پاسخگویی به نیازهای اجتماعی بوجود آمده­اند. که در این رهگذر به تبع تغییرات و تحولات سریع در جوامع، سازمان ها نیز دستخوش دگرگونی­های عظیم و چشمگیری می­شوند. در مجموع باید گفت سازمان­ها ماموریت­ها و رسالت­های مختلفی دارند و به منظور تأمین آن اهداف و رسالت­ها، استراتژی­ها وسیاست­هایی را در پیش می­گیرند. بر این اساس هر سازمانی یکسری رویه­ها و روش­هایی را جهت تقسیم وظایف و هماهنگی میان آن­ها در راستای اهداف و سیاست­های خود اتخاذ می کند که به این روش­ها و رویه­ها در مباحث سازمانی و مدیریت، ساختار سازمانی گفته می­شود. محور این تحقیق بررسی یکی از پدیده ساختاری تحت عنوان عدم تمرکز است، که از مباحث و پدیده های پیچیده و مهم در مباحث سیاسی، اداری و سازمانی می باشد.

که معمولا در سه سطح تمرکز و عدم تمرکز سیاسی، اداری و سازمانی مورد بررسی و مطالعه قرار می­گیرند. خردترین سطح تمرکز و عدم تمرکز، نوع سازمانی آن می­باشد که ناظر بر روابط مقامات مرکزی سازمان با روسای سازمان می باشد.تمرکز و عدم تمرکز به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ساختار سازمانی به کانون و ماهیت تصمیم گیری تأکید دارد. (باقرنژاد، 1385(

بنابر مطالب ارائه شده فوق بسيار ضروري بنظر مي­رسید كه با انجام اين تحقيق ميزان تأثیر متغيرهاي ساختاري (رسميت و تمركز) سازماني بر متغير وابسته (تأمین به موقع كالا) بررسی و از نتايج بدست آمده در راه دستيابي به اهداف سازمان موفق ترعمل نماييم.

اين موضوع به دليل اینکه ساختارسازماني بر نحوه تصميم­گيري مديران در امر تأمین كالا كه سالانه بالغ بر ميلياردها ريال صرف خريد كالا مي­گردد تأثیر بسیار داشته و ساختار سازمانی مناسب می­تواند به مديريت تداركات و امور كالاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در افزايش كارايي و تأمین بموقع كالا خصوصاً كه نقش كالا در تداوم مسئوليت اين شركت از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد کمک شایانی نماید.

1-4- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir
دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

سازمان­ها به عنوان نهادهای اجتماعی با هدف پاسخگویی به نیازهای اجتماعی بوجود آمده­اند. که در این رهگذر به تبع تغییرات و تحولات سریع در جوامع، سازمان ها نیز دستخوش دگرگونی­های عظیم و چشمگیری می­شوند. در مجموع باید گفت سازمان­ها ماموریت­ها و رسالت­های مختلفی دارند و به منظور تأمین آن اهداف و رسالت­ها، استراتژی­ها وسیاست­هایی را در پیش می­گیرند. بر این اساس هر سازمانی یکسری رویه­ها و روش­هایی را جهت تقسیم وظایف و هماهنگی میان آن­ها در راستای اهداف و سیاست­های خود اتخاذ می کند که به این روش­ها و رویه­ها در مباحث سازمانی و مدیریت، ساختار سازمانی گفته می­شود. محور این تحقیق بررسی یکی از پدیده ساختاری تحت عنوان عدم تمرکز است، که از مباحث و پدیده های پیچیده و مهم در مباحث سیاسی، اداری و سازمانی می باشد.

که معمولا در سه سطح تمرکز و عدم تمرکز سیاسی، اداری و سازمانی مورد بررسی و مطالعه قرار می­گیرند. خردترین سطح تمرکز و عدم تمرکز، نوع سازمانی آن می­باشد که ناظر بر روابط مقامات مرکزی سازمان با روسای سازمان می باشد.تمرکز و عدم تمرکز به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ساختار سازمانی به کانون و ماهیت تصمیم گیری تأکید دارد. (باقرنژاد، 1385(

بنابر مطالب ارائه شده فوق بسيار ضروري بنظر مي­رسید كه با انجام اين تحقيق ميزان تأثیر متغيرهاي ساختاري (رسميت و تمركز) سازماني بر متغير وابسته (تأمین به موقع كالا) بررسی و از نتايج بدست آمده در راه دستيابي به اهداف سازمان موفق ترعمل نماييم.

اين موضوع به دليل اینکه ساختارسازماني بر نحوه تصميم­گيري مديران در امر تأمین كالا كه سالانه بالغ بر ميلياردها ريال صرف خريد كالا مي­گردد تأثیر بسیار داشته و ساختار سازمانی مناسب می­تواند به مديريت تداركات و امور كالاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در افزايش كارايي و تأمین بموقع كالا خصوصاً كه نقش كالا در تداوم مسئوليت اين شركت از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشد کمک شایانی نماید.

1-4- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir