دسته‌بندی نشده

موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

فلسفه هاي مديريت بازاريابي:

مديريت بازاريابي را كوششي آگاهانه براي دستيابي يه نتايج مبادله مطلوب با بازارهاي مورد نظر معرفي كرديم . شناخت فلسفه هاي كه راهنماي اينگونه تلاشهاي بازاريابي هستند وآگاهاي از ارزش نسبي هر يك از آنها در رابطه با «سازمان» و«مشتريان» و «جامعه» موضوع بحث ما در اين قسمت است. پنج مفهوم و گرايش وجود دارد كه سازمانهاي انتفاعي و غير انتفاعي مي توانند در اجراي فعاليت هاي بازاريابي خود آنها را بررسي و پيگيري كنند: (كاتلر،فيليپ2004 )

1-گرايش توليد

2-گرايش محصول

3-گرايش فروش

4-گرايش بازاريابي

5-گرايش بازاريابي اجتماعي

 

2-3-1 گرايش توليد:

گرايش توليد يكي از قديمي ترين فلسفه ها براي رهنمود دادن به فروشندگان است. گرايش توليد بر پايه اين اصل بنا شده است كه مصرف كنندگان خواهان محصولاتي هستند كه در دسترس بوده و استطاعت خريدان را داشته باشد .بنابرين مديريت بايد فعاليت خود را بهبود كارائي توليد وتوزيع متمركز كند. گرايش توليد براي دو حالت مناسب است :حالت اول زماني است كه تقاضاي براي يك محصول بيشتر از عرضه باشد و حالت دوم موقعيتي است كه هزينه توليد محصول در سطح بالايي باشد و براي پايين آوردن هزينه،توليد بيشتر لازم باشد.

 

2-3-2 گرايش محصول:

براين اصل استوار بنا شده است كه مصرف كنندگان محصولاتي را كه بهترين كيفيت ،كاركرد و شكل را دارند.خواهند خريد . بنابرين بايد انرژي خود را به بهبود دائم مصرف كنندگان اختصاص دهند. گرايش محصول «نزديك بيني در بازاريابي »است.

 

3-3-3 گرايش فروش:

گرايش فروش بر اين پايه استوار است كه مشتريان مقدار كافي از محصولات شركت را نخواهند خريد مگر اينكه براي فروش ،تبليغات و ترفيعات فعاليت هاي چشمگيري صورت پذيرد. شركتهائي كه از اين روش پيروي مي كنند باور دارند كه محصولاتشان بايد فروخته شوند نه اينكه خريداري شوند ،پس بايد در جستجوي مشتريان بود و در اينجا فروش نقش اساسي را دارد و رضايت مشتري در مرتبه دوم اهميت دارد در اينجا هدف فروش است ودر بعضي از موارد به رضايت مشتري پس از خريد توجيهي نمي شود.

 

2-3-4 گرايش بازريابي :

گرايش بازاريابي ايده هاي جديد در تاريخ روابط و مبادلات به حساب مي آيد و براين اساس است كه وظيفه اصلي هر سازمان ،تعيين نيازها،خواسته ها و ارزشهاي بازار هدف و تطبيق سازمان براي ارضاي آن به گونه اي موثرتر و مفيدتر از ساير رقباست.

 

مفروضات عمده اين گرايش به شرح زير است :

1- سازمان رسالت خود را ارضاي خواسته هاي مشخص گروهي از مشتريان معين مي داند.

2- سازمان تشخيص مي دهد كه ارضاي خواسته مستلزم ايجاد برنامه اي پويا براي تحقيق بازاريابي جهت آگاهي از خواسته هاست.

3- سازمان باور دارد كه ارضاي مشترين به نحو مطلوب باعث ايجاد وفاداري ،اعتماد، تكرار معامله و تجارت مي شود همه اين عوامل در برآورده شدن هدفهاي سازمان حياتي هستند.

4- سازمان تشخيص مي دهد كه فعاليت هاي آن بايد تحت كنترل آميخته بازاريابي باشد

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

1ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir