دسته‌بندی نشده

رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

6ابعاد ساختار سازمانی

ساختارسازمانی را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف شده است.

ساختار سازمانی دارای ابعاد مختلفی است که در میان آن ها سه بعد که از اهمیت بیشتری برخوردار است. این اجزاء سه گانه عبارتند از: 1 پیچیدگی 2 رسمیت 3 تمرکز.

  • پیچیدگی[1]: پیچیدگی تقریباً در تمام سازمان­های بزرگ و کوچک امری بدیهی است و حتی در سازمان­های نسبتاً غیر رسمی نیز قابل مشاهده است، سازمان­ها دارای تقسیم کار عناوین شغلی، تقسیمات و واحدها، سطوح سلسله مراتبی، مهارت­ها و فرهنگ سازمانی هستند. تعریف پیچیدگی به میزان تفکیکی که در سازمان وجود دارد اشاره می­کند. تفکیک افقی میزان جدا بودن واحدهای سازمان به صورت افقی را نشان می­دهد. تفکیک عمودی به عمق یا ارتفاع سلسله مراتب سازمانی نظر دارد. تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی به میزان پراکندگی واحدها و امکانات و نیروهای انسانی از لحاظ جغرافیایی اشاره دارد. تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی، واحدهای سازمانی را از لحاظ جغرافیایی، بیشتر پراکنده می­سازد و در نتیجه پیچیدگی سازمان افزایش می­یابد.

چرا پیچیدگی مهم است؟ سازمان­ها از سیستم فرعی مختلفی تشکیل شده­اند که برای اثر بخش بودن این سیستم­های فرعی، ارتباطات، هماهنگی و کنترل ضروری است. یک سازمان بسیار پیچیده نیاز بیشتری به ارتباطات، هماهنگی اثر بخش و روش های کنترل مؤثر دارد. به عبارت دیگر با افزایش پیچیدگی، مسئولیت مدیران نیز برای حصول اطمینان از این که، فعالیت های پراکنده و تفکیک شده درون سازمان به طور یکنواخت و با هم به منظور تحقق اهداف سازمانی انجام می­گیرند، افزایش می­یابد. افزایش پیچیدگی، ایجاد خواسته­ها و الزامات مختلفی برای مدیر می­کند. پیچیدگی، حدود تفکیک درون سازمان را نشان می­دهد. همچنین میزان تخصص­گرائی، تقسیم کار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان را اشاره می­کند و حد و حدودی که واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراکنده شده­اند را نیز تصریح می­کند. البته پیچیدگی یک اصطلاح نسبی است.

رسمیت[2]: رسمیت، عبارتست از حدی که قوانین، خط مشی­ها و رویه­ها موجود باشند و برای عملیات سازمان به کار گرفته شوند. رسمیت به میزان یا حدّی که مشاغل سازمانی استاندارد شده­اند، اشاره می­کند. اگر شغلی از میزان رسمیت بالایی برخوردار بوده متصدی آن، برای انجام دادن فعالیت­های مربوط به آن شغل و این که چه موقعی انجام می­شود و چگونه باید انجام شود از حداقل آزادی عمل برخوردار می باشد. در چنین حالتی از کارکنان انتظار می­رود همیشه نهاده­های یکسانی را با روش معینی به کار برند که منجر به نتایج از پیش تعیین شده­ای گردد از این رو وقتی رسمیت بالاست، شرح شغل­های مشخص، قوانین و مقررات زیاد و دستورالعمل­های روشن در خصوص فرایند کار در سازمان وجود دارند. وقتی رسمیت کم است رفتار کارکنان به طور نسبی می­تواند برنامه­ریزی نشده باشد. حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش، به قوانین،‌ مقررات و رویه­ها متکی است، رسمیت نام دارد.

  1. Complexity
  2. Formalization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir