دانلود پايان نامه مديريت:شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار بوروکراسی ماشینی[1]:

استانداردسازي، مفهومي كليدي است كه همه بوركراسي­هاي ماشيني بر آن تأکید دارند. سازمان­ها براي نيل به هماهنگي و كنترل به فرآيندهاي كاري استاندارد شده متكي­اند. مشخصه­های عمده این سازمان­ها عبارت است از: وظایف عملیاتی بسیار تکراری بوده، قوانین و مقررات بسیار رسمی است، وظایف سازمانی در بخش­های وظیفه­ای گروه­بندی شده­اند، اختیار متمرکز است و بر ساختار حاکم است، تصمیم­گیری از سلسله مراتب تبعیت می­کند و نوعی ساختار سازمانی دقیق همراه با تمایز بسیار واضح بین فعالیت­های صفی و ستادی حاکم است در چنين ساختاري تحليل­گران ستادي يعني مهندسين و متخصصان زمان­سنجي و حركت­سنجي، طراحان شرح شغل، برنامه­ريزان، بودجه نويسان، حسابداران، حسابرسان و تحليلگران سيستم­ها و روش­ها جاي دارند.

از نقاط قوت بوركراسي ماشيني در توانايي آن در انجام فعاليت­هاي استاندارد شده به روشي بسيار كارآمد است. فراگيربودن قوانين و مقررات جايگزين هرگونه آزادي عمل مديران مي­شود. عمليات استاندارد بوده و از رسميت بالايي برخوردارند كه در نتيجه تصميم­گيري به صورت متمركز را موجب مي­شود.

از نقاط ضعف اين ساختار تعارضات فراوان بين واحدهاي فرعي سازمان مي باشد. اهداف وظيفه اي اهداف كلي سازمان را تحت شعاع قرار مي دهند. از ديگر نقاط ضعف توجه بيش حد به قوانين شده واين باعث مي­گردد در مواقعي كه مسئله بوجود مي­آيد كه دقيقا با قوانين تناسب نداشته هيچ گونه مجالي براي تغيير و اصلاح وجود ندارد. بوركراسي ماشيني، فقط تا زماني كه كاركنان با مسائلي كه قبلاً آن­ها را تجربه كرده­اند و همچنين براي تصميمات برنامه­ريزي شده، قوانيني از قبل مقرر شده كارآمد مي­باشد.

بوركراسي ماشيني، در زماني كه سازمان اندازه سازمان بزرگ بوده، محيط ساده و با ثبات باشد، و تكنولوژي مورد استفاده، كارهايي تكراري را در بر دارد كه استاندارد شوند، كارآمد است. مانند اداره پست،شركت­هاي داراي توليد انبوه، صنايع اتومبيل سازي، اداره وصول ماليات، شركت­هاي هواپيمايي…

بيشتر وقايع احتمالي كه اين سازمان­ها با آن مواجه مي­شوند، تجربه­هايي است كه با آن قبلاً برخورد كرده و قابل پيش­بيني بوده و تابع رويه­هاي رسمي شده است.

ساختار بوروکراسی حرفه ای: این ساختار در اوايل قرن بيستم شكل گرفت و به سازمان ها این امکان را داد تا متخصصین كارآزموده را برای انجام فعالیت­ها در هسته عملیاتی به کارگیرند و در عین حال به کارآیی لازم ناشی از استاندارد کردن فعالیت­های خود نیز نائل شوند. این طرح ترکیبی از استاندارد سازی با پدیده عدم تمرکز است. کارکنان این نوع سازمان­ها باید دارای سطح بالای تخصص (و عموما افراد حرفه­ای) باشند.

افزايش چشمگير و فوق العاده دانش بشري موجب شده كه يك طبقه كلي از سازمان­هايي به وجود آيند كه براي توليد كالا و ارائه خدمات فقط افراد متخصص و حرفه­اي را مي­طلبد. اين امر باعث گرديده نوعي طرح سازماني احساس شود كه به جاي تخصص­گرايي وظيفه­اي، به تخصص­گرايي اجتماعي متكي است، كه بر مبناي مالكيت فردي است نه بر اساس تقسيم كار. در اين ساختار، قدرت در هسته عملياتي متمركز است، زيرا مهارت­هاي مهم مورد نياز سازمان در اختيار آن­ها بوده و همچنين در بكار­گيري مهارت­هاي خود استقلال دارند (اين امر از طريق پديده عدم تمركز محقق مي­شود)

ازنقاط قوت اين ساختار، توانايي آن در انجام كارها و وظايف تخصصي كه به مهارت­هاي بالاي متخصصين نياز دارد، را با همان كارايي نسبي، شبيه بوروكراسي ماشيني انجام دهد. متخصصين حرفه­اي در اين ساختار نيازمند آزادي عمل و استقلال كافي براي اثر بخش بودن كارها مي­باشند كه اين امراز طريق واگذاري بخشي ازتصميم­گيري­ها به اين افراد توسط مديريت عالي انجام مي­شود.

  1. Machine Bureucracy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

Author: