دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد:سنجش فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-4تعاریف مفهومی سازمان

بعضی از تعریف ارائه شده از سازمان نتیجه نوع نگرش به سازمان می­باشد.این نگرش ناشی از نحوه برخورد با سازمان و چگونگی مطالعه آن می­باشد. سازمان را از جهت مفهومی به صورت­های مختلفی تعریف کرده­اند.

سازمان به عنوان یک سیستم قانونمند و خردمدار: سازمان­ها برای تحقق اهدافی بوجود آمده­اند و رفتار اعضای سازمان می­تواتند به پیگیری یا تعقیب اهداف تشریح شود.

ائتلاف ذینفع­های قدرتمند: سازمان­ها متشکل از گروه­هایی هستند که هر کدام منافع شخصی خود را دنبال می­کنند. این پدیده­ها، قدرت خود را جهت تحت تأثیر قراردادن توزیع منافع در سازمان، به کار می­گیرند.

سازمان به عنوان یک سیستم باز: سازمان­ها، سیستم­های تبدیل داده­ها به ستاده­هایند که برای بقاء به محیط خود متکی­اند.

نظام­های تولید کننده معناساز: بر اساس این تعریف سازمان­ها پدیده­هایی هستند که به صورت مصنوعی ایجاد شده­اند، اهداف بلند مدت و مقاصدشان بصورت نمادین ایجاد شده که به وسیله مدیریت حاصل می­گردد.

سیستم­های به هم پیوسته منعطف: بر اساس این تعریف سازمان­ها از واحدهای نسبتاً مستقل تشکیل شده­اند که می­توانند اهدافی مشابه و حتی متضاد را دنبال کنند.

ابزار تسلط یا حاکیمت: با توجه به این مفهوم سازمان­ها اعضاء خود را در قالب­های شغلی قرار می­دهند که این امر آنچه را که آن­ها می­توانند انجام دهند و همچنین افرادی را که می­توانند با آن­ها در تعامل باشند، محدود می­کند. مضافاً اینکه سازمان برای آن­ها رئیسی تعیین می­کند که اختیار صدور دستور را دارد.

سیستم­های سیاسی: از این دیدگاه سازمان­ها مرکب از جناح­های قدرتمند داخلی­اند که هر کدام کنترل بر فرآیند تصمیم­گیری را به منظور افزایش منافع خود خواهانند.

واحدهای پردازش اطلاعات: با توجه به این تعریف سازمان ها محیط خود را تعبیر و تفسیر کرده و مورد ارزیابی قرار می­دهند، فعالیت هایشان را هماهنگ می­سازند و وسیله پردازش اطلاعات، بصورت افقی و عمودی از طریق یک سلسله مراتب ساختاری تصمیم­گیری راتسهیل می­کنند.

زندان­های (سوهان) روح: سازمان­ها از طریق تدوین شرح شغل، ایجاد دوائر، بخش­ها و تعیین معیارهای رفتاری قابل قبول و غیر قابل قبول، اعضاء خود را محدود و مقید می­سازند. وقتی این محدودیت­ها پذیرفته شوند، باعث تشکیل نوعی موانع مصنوعی می­شوند که انتخاب­های کارکنان را محدود می­سازد.

قراردادهای اجتماعی: بر اساس این نگرش سازمان­ها مجموعه­ای از توافق­های غیر مکتوب بوده که بدان وسیله اعضاء در مقابل دریافت حق­الزحمه، رفتارهای ویزه سازمان ار از نظر خود بروز می­دهند. (الوانی و دانایی­فرد، 1388،ص27و28)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir
دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد:سنجش فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-4تعاریف مفهومی سازمان

بعضی از تعریف ارائه شده از سازمان نتیجه نوع نگرش به سازمان می­باشد.این نگرش ناشی از نحوه برخورد با سازمان و چگونگی مطالعه آن می­باشد. سازمان را از جهت مفهومی به صورت­های مختلفی تعریف کرده­اند.

سازمان به عنوان یک سیستم قانونمند و خردمدار: سازمان­ها برای تحقق اهدافی بوجود آمده­اند و رفتار اعضای سازمان می­تواتند به پیگیری یا تعقیب اهداف تشریح شود.

ائتلاف ذینفع­های قدرتمند: سازمان­ها متشکل از گروه­هایی هستند که هر کدام منافع شخصی خود را دنبال می­کنند. این پدیده­ها، قدرت خود را جهت تحت تأثیر قراردادن توزیع منافع در سازمان، به کار می­گیرند.

سازمان به عنوان یک سیستم باز: سازمان­ها، سیستم­های تبدیل داده­ها به ستاده­هایند که برای بقاء به محیط خود متکی­اند.

نظام­های تولید کننده معناساز: بر اساس این تعریف سازمان­ها پدیده­هایی هستند که به صورت مصنوعی ایجاد شده­اند، اهداف بلند مدت و مقاصدشان بصورت نمادین ایجاد شده که به وسیله مدیریت حاصل می­گردد.

سیستم­های به هم پیوسته منعطف: بر اساس این تعریف سازمان­ها از واحدهای نسبتاً مستقل تشکیل شده­اند که می­توانند اهدافی مشابه و حتی متضاد را دنبال کنند.

ابزار تسلط یا حاکیمت: با توجه به این مفهوم سازمان­ها اعضاء خود را در قالب­های شغلی قرار می­دهند که این امر آنچه را که آن­ها می­توانند انجام دهند و همچنین افرادی را که می­توانند با آن­ها در تعامل باشند، محدود می­کند. مضافاً اینکه سازمان برای آن­ها رئیسی تعیین می­کند که اختیار صدور دستور را دارد.

سیستم­های سیاسی: از این دیدگاه سازمان­ها مرکب از جناح­های قدرتمند داخلی­اند که هر کدام کنترل بر فرآیند تصمیم­گیری را به منظور افزایش منافع خود خواهانند.

واحدهای پردازش اطلاعات: با توجه به این تعریف سازمان ها محیط خود را تعبیر و تفسیر کرده و مورد ارزیابی قرار می­دهند، فعالیت هایشان را هماهنگ می­سازند و وسیله پردازش اطلاعات، بصورت افقی و عمودی از طریق یک سلسله مراتب ساختاری تصمیم­گیری راتسهیل می­کنند.

زندان­های (سوهان) روح: سازمان­ها از طریق تدوین شرح شغل، ایجاد دوائر، بخش­ها و تعیین معیارهای رفتاری قابل قبول و غیر قابل قبول، اعضاء خود را محدود و مقید می­سازند. وقتی این محدودیت­ها پذیرفته شوند، باعث تشکیل نوعی موانع مصنوعی می­شوند که انتخاب­های کارکنان را محدود می­سازد.

قراردادهای اجتماعی: بر اساس این نگرش سازمان­ها مجموعه­ای از توافق­های غیر مکتوب بوده که بدان وسیله اعضاء در مقابل دریافت حق­الزحمه، رفتارهای ویزه سازمان ار از نظر خود بروز می­دهند. (الوانی و دانایی­فرد، 1388،ص27و28)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir