دسته‌بندی نشده

تاثیر عامل توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي-پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

معيارهاي كليدي در ارزيابي

2-2-1- مقدمه

تصميمات انتخاب عرضه كننده، عرضه كنندگاني را كه بايد به عنوان منابع خريد انتخاب شوند و اينكه چگونه مقادير سفارش بايد ميان عرضه كنندگان انتخاب شده تخصيص داده شوند، را تعيين مي كنند (کارپاک و همکاران،2001،ص1-21). انتخاب عرضه كننده صحيح يك تصميم حياتي با دامنه گسترده اي از استنتاجات در يك زنجيره عرضه است. عرضه كنندگان نقش مهمي را در دستيابي به اهداف مديريت عرضه ايفا مي كنند. عرضه كنندگان رضايتمندي مشتري را در زنجيره ارزش افزايش مي دهند. ليكن شراكت استراتــژيك با عرضه كنندگاني كه بهتر عمل مي كنند بايد درون زنجيره عرضه ادغام شود تا بهبود عملكرد را در بيشتر جهات به وجود آورد. (کومار و همکاران،2004،ص 1-9)[1]  وظيفه خريد به اين صورت است كه آن بايد مواد مناسب را (موادي كه الزامات كيفيت را برآورده مي كند)، در كميت مناسب، براي تحويل در زمان مناسب و مكان مناسب، از منبع مناسب (يك عرضه كننده كه قابل اتكا بوده و تعهداتش را به موقع برآورده خواهدكرد) با خدمات مناسب (خدمات قبل و بعد از فروش) و با قيمت مناسب به دست بياورد. تصميم گيرنده خريد بايد سعي كند كه اين چندين مورد را به طور همزمان با هم تحقق بخشد (لندرز.1997.ص37-43)[2]. مطالعه در رابطه با معيارهاي انتخاب تأمين ­كننده به دهه ­هاي اوليه سال 1960 برمي­گردد. در سال 1991 وبر و همكارانش، در يك مرور جامع در اين زمينه (انتخاب تأمين كننده)، 74 مقاله را بررسي كردند، كه برخي از آنها فقط يك معيار (فقط هزينه) و برخي ديگر دو معيار(هزينه وكيفيت) و گروه هاي ديگر معيارهاي مختص به تحقيق خود را  انتخاب نموده بودند كه چندين معيار را ذكر كرده اند در اين تحقيق تعداد مقالات را بر  حسب معيارهاي ديكسون (كه در جدول(2-1) صفحات بعدي آورده شده است) دسته بندي كرده اند(کورنت ویبر.1991.ص 22-35)[3]. پس از آن تحقيقي ديگري با عنوان معيارهاي انتخاب منبع تأمين، تاثير عملكرد تأمين كنندگان به عملكرد توزيع كننده، در مقالات ارائه شده به چشم مي خورد. اين پژوهش سنجش نظام مندي را در عملكرد تأمين كننده انجام مي‌دهد. در اين پژوهش معيارهاي اصلي انتخاب داراي زير معيارهاي مرتبط با خود هستند، مثل : اعتبار، تحويل به موقع و در معيار قابليت اطمينان مورد تاكيد قرار مي گيرد(کاتزکیا.2004.ص 25-42)[4].

كه طي بررسي هاي انجام شده توسط محقق معيارهاي كلي مقالات در نمودار(2-11) گرد هم آمده است كه براي طراحي پرسشنامه و انتخاب معيارها براساس سوابق پژوهش و نظر كارشناسان، ومتخصصان انتخاب گشت.

 

2-2-2-      معيارهاي كليدي در ارزيابي تأمين كنندگان براساس ادبيات و پيشينه آن

به نظر مي رسد اولين معيارهاي مشخص شده توسط ديكسون[5] مي باشد كه در تحقيق ايشان به تعريف 23 معيار براي انتخاب تأمين ­كننده پرداخته شده است. انتخاب اين معيارها بر اساس تحقيق به عمل آمده از 373 مدير خريد به دست آمده است. او در تحقيق خود نشان داد كه كيفيت، به عنوان مهم­ترين معيار انتخاب از نظر مديران خريد مطرح است و بعد از آن، معيارهاي تحويل و سابقه عملكرد در درجات بعدي اهميت قرار دارند. جدول(2-1) ارائه شده توسط ديكسون مي باشد كه شامل 23 معيار است كه در جدول زير ارائه شده است.

 

[1] . Kumar, at al, 2004, 1-9

[2] . Leenders, 1997, 37-43

[3] . Current .Weber, 1991, 22-35

[4] . Katzecia,2004, 25-42

  1. Dickson

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

  • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

  1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir