دسته‌بندی نشده

بررسی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

: رسمیت و تمرکز

2-1-1 مقدمه

پاسخ تئوری سازمان به این سوال که چه چیزی یک سازمان را اثربخش می­سازد؟ این است که ساختارصحیح، سازمان را اثر بخش می­کند. روشی که ما به وسیله آن افراد را با هم ترکیب کرده و قوانین و روابط حاکم بین آن­ها را تعریف می­کنیم، عامل مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان­ها محسوب می­شود. برخی ساختارها تحت شرایط ویژه­ای، نسبت به برخی دیگر بهتر بکار می­آیند.

مدیرانی که انواع طرح­های ساختاری را شناخته وشرایطی که بر اساس آن یکی بر دیگری در الویت قرار می­گیرد را درک کرده، نسبت به دیگر همتایان خود از نوعی مزیت برخوردارند.(رابینز،[1]1943،ص48)
ساختار سازمانی مفهومی ساده اما بسیار مهم است. تقسیم وظایف برای افزایش کارایی، روشن شدن مقاصد یا اهداف هماهنگی میان بخش­های به هم وابسته جهت اطمینان از اثر بخشی سازمان در این مفهوم است.

در طراحی ساختار سازمانی باید تعادل میان تخصص گرایی و هماهنگی مد نظر قرار گیرد و تمرکز و عدم تمرکز در سازمان به گونه­ای ایجاد شود كه بدان نیاز دا­شت . ساختار تنها وسیله برای سازماندهی اجرای راهبرد نیست، بلکه سیستم­های پاداش، رویه­های برنامه­ریزی سیستم­های اطلاعات و بودجه از جمله ابزارهای دیگری هستند که باید دراین امر به کار گرفته شوند. این ابزارها و عناصر با ساختار سازمانی برای شکل دادن به چگونگی انجام کارها، روابط درونی و متقابل دارند.

ابزارهای دیگری هم ممکن است در اجرای راهبرد اهمیت داشته باشند، اما از طریق ساختار است که راهبرد سازمان به تعادل کارایی و اثربخشی کلی در درون محیط توجه می­کنند. (مومنی بلخایی،1388)

(شاین،[2]1988) ساختار را در قالب بعد سلسله مراتبی، بعد وظيفه­اي  بعد شمولیت و مرکزیت تعریف می كند. درعین حال، چارچوب «شاین» عمدتاً ساختار رسمی در سازمان را تبیین می­كند و نیروی ظریفی كه در عقبه نمودار سازمانی جریان دارد را آشكار نمی­سازد. «این نیروی پنهان» عموماً اشاره به «ساختار غیررسمی» یا «رابطه غیررسمی» دارد؛ و چنین نیرویی، نقش برجسته­ای در بسیاری از شكل­های جدید سازمان­های مبتنی بر فرایند نظیر سازمان­های شبكه­ای یا دانش محور ایفا می­كند.

1.Robbins.Stephen  p

2-Shine

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir