دسته‌بندی نشده

بررسی عامل شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در رقابت‌هاي جهاني موجود در عصر حاضر، بايد محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتري، در دسترس وي قرار داد. خواست مشتري بر كيفيت بالا و خدمت رساني سريع، موجب افزايش فشارهايي شده است كه قبلاً وجود نداشته است، در نتيجه شركت ها بيش از اين نمي‌توانند به تنهايي از عهده تمامي كارها برآيند. در بازار رقابتي موجود، بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلي، خود را به مديريت و نظارت بر منابع و اركان مرتبط خارج از سازمان نيازمند يافته‌اند. علت اين امر در واقع دستيابي به مزيت يا مزاياي رقابتي با هدف كسب سهم بيشتري از بازار است. بر اين اساس، فعاليت‌هاي نظير برنامه ريزي عرضه و تقاضا، تهيه مواد، توليد و برنامه ريزي محصول، خدمت نگهداري كالا، كنترل موجودي، توزيع، تحويل و خدمت به مشتري كه قبلا همگي در سطح شركت انجام مي‌شده اينك به سطح زنجيره عرضه انتقال پيدا كرده است.

افزايش رقابت در بازارهاي جهاني و شديد شدن انتظارات مشتري باعث شده تا سازمان‌ها، زنجيره‌تأمين را با دقت بيشتري مورد بررسي قرار دهند. امروزه موسسه‌ها با چالش‌ها و فشارهاي شديد بازار رقابتي شامل جهاني‌سازي، رقابت و همکاري، تنوع نيازهاي مشتري و چرخه عمر کوتاه محصول روبرو هستند و زنجيره‌ تأمين به عنوان يک اصل مهم مورد توجه قرارگرفته است(چین و همکاران،2005،ص185-193)[1].

مسئله كليدي در يك زنجيره‌ تأمين، مديريت و كنترل هماهنگ تمامي اين فعاليت‌ها است. مديريت زنجيره‌ تأمين[2] پديده‌اي است كه اين كار را به طريقي انجام مي‌دهد كه مشتريان بتوانند خدمت قابل اطمينان و سريع را با محصولات با كيفيت در حداقل هزينه دريافت كنند. در حالت كلي زنجيره‌ تأمين از دو يا چند سازمان تشكيل مي‌شود كه رسماً از يكديگر جدا هستند و بوسيله جريان‌هاي مواد، اطلاعات و جريان‌هاي مالي به يكديگر مربوط مي‌شوند. اين سازمان ها مي‌توانند بنگاه‌هايي باشند كه مواد اوليه، قطعات، محصول نهايي و يا خدماتي چون توزيع، انبارش، عمده فروشي و خرده فروشي حتي محصولات خود مصرف كننده نهايي را توليد مي‌كنند. هــــدف نهايي اين شركت ها، مديريت عرضه كنندگانشان در سرتاسر زنجيره عرضه به منظــور تحويل سريعتر، تأخير زماني توليد پايين تر، هزينه پايين وكيفيت بالاتر است.

امروزه يك راه بالقوه براي حفظ مزيت رقابتي و بهبود عملكرد سازماني، زنجيره‌ تأمين كارا مي‌باشد. بدين صورت ديگر رقابت بين سازمان ها نيست بلكه بين زنجيره‌هاي تأمين است و نشان داده مي‌شود كه عملكرد موثرتر زنجيره‌ تأمين باعث بهبود كارآيي سازمان مي‌شود(سوهنگ لی و همکاران،2004،ص22)[3].

 

[1] . Chen & et al,2005, 185-193

[2].  Supply Chain Manegement(SCM)

[3] . Suhong Li & et al, 2004, 22

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

  • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

  1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir