پايان نامه مديريت: ارزيابي کارايي کانال هاي توزيع با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزيابي کارايي کانال هاي توزيع با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها

قسمتی از متن پایان نامه :

– تعريف توزيع و كانالهاي توزيع

توزيع يكي از اجزاي آميخته بازاريابي است كه در ساده‌ترين حالت، وظيفه انتقال محصول از محل توليد به محل خريد مشتري را بعهده دارد. به‌عبارت ديگر مهمترين وظيفه مديريت توزيع اين است كه كالا را در زمان و مكان مناسب در دسترس مشتريان بالقوه قرار دهد. كانال توزيع مجموعه‌اي از سازمانها و افراد وابسته است كه كالا يا خدمت مورد نظر را در دسترس مشتريان نهايي قرار مي‌دهد. كانال توزيع، توليدكننده و مشتريان كالا را به يكديگر متصل مي‌كند. (نوتيلا[1] و همکاران، 2011 : 3)

بر اساس تعريف انجمن بازاريابان آمريكا[2] يك كانال توزيع « ساختاري از واحدهاي سازماني درون شركت و واسطه هاي برون شركت، عمده فروش و خرده فروشي هايي هستند كه كالا يا خدماتي را بازاريابي مي‌كنند.» تعريف كانال توزيع عمداً از بازاريابي داخلي سازمان شركت و نيز سازمانهاي مستقل خارج از شركت نام برده زيرا مدير بازاريابي بايستي براي رسيدن به توزيع محصول از تركيب هر دو بهره ببرد. توزيع انتقال فيزيكي كالاها از طريق كانالها مي‌باشد و كانالها ساخته شده از واحدهاي ساختاري داخلي و خارجي هستند كه عمليات رساندن كالا يا خدمات را انجام مي‌دهند. (ساوجي، 1388 : 56)

بيشتر توليدکنندگان کالاهاي توليدي خود را به صورت مستقيم به مصرف‌کنندگان نهائي نمي‌فروشند. تعداد زيادي واسطه بين اين دو قرار مي‌گيرند که کارهاي متعددي را انجام مي‌دهند. اين واسطه‌ها يک کانال بازاريابي بوجود مي‌آورند که کانال توزيع يا کانال تجاري نيز مي‌نامند. کانال بازاريابي[3] عبارت است از مجموعه‌اي از سازمان هاي مستقل که درگير فرايند عرضه کالا يا خدمت براي مصرف کننده هستند. (کاتلر، 1388 : 446)

سيستم بازاريابي عبارتست از تعداد زيادي از افراد و سازمانهائي که از طريق اطلاعات، محصولات، مذاکرات، مخاطرات، امکانات و انسانها با هم ارتباط دارند. شرکت‌ها و گروه هاي خاصي نيز در اين سيستم، کانال توزيع محسوب مي‌شوند که ارتباط دهنده توليدات و خدمات سازمان با مصرف‌کنندگان فردي و سازماني هستند. هر کدام از اين کانالها در سيستم بازاريابي تلاش مي‌کنند تا نيازها و خواسته‌هاي استفاده‌کنندگان نهائي بازار هدف خود را ارضا کنند. (روستا و همکاران، 1388 : 288)

روابط پيچيده بين اجزاي مختلف کانال توزيع به اشکال مختلفي بيان شده است. در مطالعه ليندگرين به سال 2011 اين روابط به صورت  شکل 2-1 ترسيم شده است:

[1] Mikko Knuutila, et al 2011

[2] US Marketing Assosiation, USMA

[3] Marketing channel

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اساسي تحقيق

برای بسیاری از شرکت‌ها، سیستم توزیع یک تصمیم اساسی برای ایجاد یک کسب و کار موفق است. سیستم توزیع برای عملکرد کارآمد و سودآوری شرکت فوق‌العاده مهم است. حال با توجه به وجود انواع کانال‌های توزيع سعی در بررسی و ارزيابي كارايي آن‌ها و انتخاب كانال توزيع كارا در شرکت کرانه تجارت بین‌الملل جهت افزايش ميزان فروش و سهم بازار نمودیم. برای این منظور شاخصه‌ای مهم جهت ارزيابي كارايي کانال‌های توزيع انتخاب سپس جهت مقايسه آن‌ها از روش تحليل پوششي داده‌ها ( DEA ) استفاده خواهد شد.

Author: