دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:تاثير قيمت بر وفاداري به برند

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل و عناصر متفاوت آميخته بازاريابي به جهت دستيابي به مدل مناسب براي بازاريابي صنعت نرم افزار

قسمتی از متن پایان نامه :

تداعي‌هاي برند  

 

يكي ديگر از ابعاد مهم اين مدل كه ارتباط نزديكي با آگاهي از برند دارد  ، تداعي‌هاي برند مي‌باشد. تداعي‌هاي برند را مي‌توان معني و مفهوم برند براي مشتريان تعبير كرد. ( آكر ،1991،130 ، كلر 1993 ، 3) برند مي‌تواند تداعي‌هاي زيادي داشته باشد از جمله هويت و شخصيت برند و تداعي‌هاي سازماني كه بر روي ارزش ويژه برند تاثير فراوان دارند. شخصيت برند بر اساس ويژگي‌ها و خصوصيات مختلفي كه يك برند در اذهان مصرف‌كنندگان دارد تعريف مي‌شود. در پژوهش حاضر شخصيت برند به عنوان مجموعه ويژگي‌هاي انساني كه مشتريان براي برند در نظر مي‌گيرند تعريف شده است. ( آكر ، 1997 ، 127). آكر همچنين بر اين عقيده است كه ارتباط برند با مجموعه تداعي‌هاي مانند تجربه‌هاي زياد مي‌تواند قدرت برند را افزايش دهد. وي همچنين معتقد است تداعي‌ها مي‌توانند با ايجاد نگرش‌ها و احساسات مثبت و مطلوب انگيزه خريد در مشتريان بوجود آورند. بنابر عقيده آكر تداعي‌هاي برند مي‌تواند از پنج طريق بر ارزش ويژه برند تاثير بگذارند :

 

 1. كمك به پردازش اطلاعات در ذهن مشتري.
 2. تمايز و جايگاه يابي.
 3. دليلي براي خريد برند.
 4. ايجاد انگيزه و احساس مثبت.
 5. گسترش برند. (آكر ، 1991،67)

 

به عقيده گل ، تداعي‌ها يك ارزش و احساس منحصربقرد براي برند ايجاد مي‌كنند كه باعث تمايز برند با ساير برندهاي رقيب مي‌شود. مصرف كننده در هنگام استفاده از يك برند در ذهن خود يك نشاني براي برند ايجاد مي‌كند كه الزاماً نام برند نيست بلكه مي‌تواند بسته‌بندي ، طراحي ، عكس‌هاي خاص يا هرچيز ديگري كه توانايي ايجاد تداعي در ذهن انسان را داشته باشد . وجود آگاهي نسبت به يك برند اگر همراه با يك تداعي مثبت و قوي گردد مي‌تواند براي برند مذكور مزيت رقابتي بوجود آورد. (Gil et al, 2007, 91). در بررسي ديگري تداعي‌هاي برند به دو دسته تداعي‌هاي محصول و تداعي‌هاي سازمان دسته‌بندي شده است . (2002 Chen) در اين مطالعه تداعي‌هاي محصول شامل تداعي ويژگي‌هاي كاركردي و غير‌كاركردي مي‌باشد.  ويژگي‌هاي كاركردي شامل قابليت‌هاي محسوس محصول مي‌باشد(1993 Hankinson and Cowking,1993 Keller) در زمان ارزيابي يك برند مشتريان عملكرد ويژگي‌هاي كاركردي را به ارزش ويژه برند ربط مي‌دهند و در صورتي كه يك محصول در تامين اهدافي كه براي آن طراحي شده است ناتوان باشد از ارزش ويژه برند آن كاسته خواهد شد . ويژگيهاي غير‌كاركردي شامل خصوصيات نمادين محصول مي‌باشند . ويژگي‌هاي محسوسي كه نيازهاي اجتماعي و عزت نفس مشتري را تامين مي‌كند.(1993 Hankinson and Cowking,1993 Keller)

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

مهمترين هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان تاثير اجراء مختلف آميخته بازاريابي بر ابعاد ارزش ويژه برند و در نهايت خود ارزش ويژه برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزار  مي‌باشد. بطور خاص اهداف اين پژوهش به دو دسته اهداف اصلي و اهداف فرعي به شرح زير تقسيم‌بندي شده‌اند .

1-5-1- اهداف اصلي

 

تعيين ميزان تاثير اجزاء مختلف آميخته بازاريابي بر ارزش ويژه برند در صنعت توليد نرم‌افزار (نرم‌افزارهاي مالي، اداري ).

1-5-2- اهداف فرعي

 

اهداف فرعي پژوهش نيز به‌ صورت زير مجموعه اهداف اصلي  و بر مبناي  ارتباط بين اجزاء آميخته‌بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند ( مطابق با مدل آكر) است . اين اهداف در شش  گروه دسته‌بندي شده‌اند كه تمامي آنها در مورد برند شركت‌هاي توليد كننده نرم‌افزارهاي مالي اداري مورد بررسي قرار خواهند گرفت :

گروه الف :

 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير محصول بر  آگاهي و تداعي‌ها از برند.

گروه ب :

 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير قيمت بر  آگاهي از برند.

گروه ج :

 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  كيف ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير توزيع  بر  آگاهي از برند.

گروه د :

 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  وفاداري به برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  كيفيت ادراك شده از برند.
 • تعيين ميزان تاثير فعاليت‌هاي پيشبردي بر  آگاهي از برند.

گروه ه :

 • تعيين ميزان تاثير وفاداري به برند بر  ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير كيفيت ادراك شده از برند بر ارزش ويژه برند .
 • تعيين ميزان تاثير آگاهي از برند بر ارزش ويژه برند .
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir