دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش ساختار سازماني و بهره وري كارشناسان فني دهياريها

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

6 صرفه جوئيهاي ناشي از توليد به مقياس وسيع

بر طبق قانون « صرفه جوئيهاي ناشي از مقياس وسيع »[1] هر چه کارخانه بزرگتر باشد مقدار توليد افزايش مي يابد و هزينه متوسط هر واحد کالا کاهش مي پذيرد. زيرا هر واحد کالاي اضافي فقط قسمتي کوچک از هزينه هاي ثابت را به خود جذب مي کند. بنابراين اندازه واحد توليدي يا حجم توليد عامل اساسي ديگري است که به سطح بهره وري تاثير مي گذارد. « دفتر بين المللي کار » در يکي از نشريات خود در توجيه اين مورد صنايع فولاد ايالات متحده آمريکا را با بريتانيا مقايسه مي کند. صنعت فولاد آمريکا نسبت به بريتانيا به دفعات بزرگتر بوده و از تجمع و درجه ادغام بيشتري برخوردار است. به اين ترتيب امکان نيل به بهره وري افزونتر در ايالات متحده آمريکا به مراتب بيشتر است (ابطحي و کاظمي، 1375 ، ص ، 121 ).

2-2-16-7  ساير عوامل موثر در سطح بهره وري

تغيير و دگرگوني در کيفيت مواد اوليه و نيز فرايند ساخت ممکن است موجبات تقليل کميت مواد اوليه لازم براي توليد را فراهم سازد. استفاده از حداکثر ظرفيت واحد توليدي و اجتناب از تنگناهاي توليدي ، بي ترديد اثرات بارزي بر بهره وري مي گذارد. استفاده از تدابير « ارگونومي » (مهندسي انساني يا هماهنگ سازي ميان انسان ، محيط و ماشين ) باعث سلامت ، شادابي ، رفاه و ايمني کارکنان و در نتيجه باعث افزايش بهره وري کار مي شود. در نظام JIT[2] ( نظام توليد به هنگام )  و نظام موجودي صفر (ZI)[3] يا بدون انبار ، به جاي اينکه کالا به مقدار زياد خريداري و انبار شود ، همواره به اندازه نياز در جريان حمل و نقل و ورود به کارخانه است ، و از اين جهت در هزينه هاي سرمايه اي و عملياتي انبار و انبارداري صرفه جوئي شده که اين خود يکي ديگر از عوامل افزايش بهره وري مي باشد. از سوي ديگر مسائلي نظير نظام اطلاعاتي مديريت ( MIS )[4] صحيح ، رهبري درست ، روابط مطلوب صنعتي و ارتباطات صحيح کارکنان و کارفرمايان مطرح مي شود. مثلاً هرگاه کارکنان نقش واقعي خود را در تحقق نهايي اهداف سازمان تشخيص دهند ، بي شک به کوشش و تکاپوي خود خواهند افزود و در چنين شرايطي مي توان انتظار داشت که سطح بهره وري با ضرب آهنگي سريعتر افزون شود. هدف از MIS عبارت است از تامين اطلاعات مورد نياز براي مديران در سطوح مختلف. در اينجا بار ديگر تکرار مي شود که کارگراني که آموزش بهتر و بيشتري ديده اند قادرند از سرمايه بهتر و بيشتر و به نحو کارآمدتري استفاده کنند و محصول بيشتري تحويل دهند. به همين اعتبار است که قبول مي کنيم افزايش سطح بهره وري به جاي آنکه متاثر از عامل يا علت بخصوصي باشد ، معلول ترکيبي از عوامل گوناگون است. اهم اين عوامل عبارتند از : پيشرفت تکنولوژي ، کارايي مديريت ، بهبود جريان مواد و مصالح و قطعات و نيز مهارت و مجاهدت بيشتر کارکنان (ابطحي و کاظمي ، 1375 ، صص 122 – 124).

4 – Rule of Economies of large scale

[2] – Jast In Time production system

[3] – zero Inventory

[4] – Management Information system

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir